Byla e2-25804-775/2015
Dėl susidarė įsiskolinimas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Sanistal“ prašymą patvirtinti taikos sutartį, suinteresuotas asmuo – UAB „CCM Baltic“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Sanistal“ ir suinteresuotas asmuo UAB „CCM Baltic“ kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti šalių 2015 m. spalio 2 d. pasirašytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

3Prašymas tenkintinas.

4Nustatyta, kad UAB „Sanistal“ pardavė UAB „CCM Baltic“ prekių ir išrašė PVM sąskaitų faktūrų 42 898 eurų sumai. Sąskaitos nebuvo tinkamai apmokėtos, todėl susidarė įsiskolinimas.

5Šalys, siekdamos taikiu keliu išspręsti skolos grąžinimo klausimą, sudarė taikos sutartį, kurioje aptarė savo įsipareigojimus, ir prašo teismo ją patvirtinti.

6Pateikta taikos sutartis imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl taikos sutarties sąlygų ir jos teisminio patvirtinimo nėra, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pareiškėjų pateikta taikos sutartis (CPK 579 – 582 str., CK 6.983 – 6.986 str.).

7Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

8Vadovaudamasis LR CPK 290 – 291 str., teismas

Nutarė

9patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo UAB „Sanistal“, į. k. 111802839, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 129B, ir suinteresuoto asmens UAB „CCM Baltic“, į. k. 145417921, buveinė Šiauliuose, Žalgirio g. 8, šiomis sąlygomis:

 1. Siekiama taikiai išspręsti susidariusią situaciją dėl UAB „CCM Baltic" įsiskolinimo UAB „SANISTAL" ir nuostolių, susidariusių pagal 2013-08-28 prekių kredito ir tiekimo sutartį Nr. SKT-110/425/13/8/28/002, su visais pakeitimais ir papildymais, o taip pat pasirašytas ir neapmokėtas PVM sąskaitas - faktūras.
 2. Šia sutartimi UAB „CCM Baltic" įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą, kurio suma šios sutarties pasirašymo dieną yra 42 898 eurai (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 euro centai), sumokėti į UAB „SANISTAL" sąskaitą Nr. ( - ), esančią Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 20 d. tokiu mokėjimo grafiku:
Mokama sumaTerminas
6 000 (šeši tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. spalio 09 d.
7 000 (septyni tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. spalio 16 d.
6 000 (šeši tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. spalio 23 d.
6 000 (šeši tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. spalio 30 d.
6 000 (šeši tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. lapkričio 06 d.
6 000 (šeši tūkstančiai eurų) eurųIki 2015 m. lapkričio 13 d.
5 898 (penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai) euraiIki 2015 m. lapkričio 20 d.
Viso: 42 898 (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 euro centai) eurai 
 1. Skolininkas, neatlikęs Taikos sutarties 2 punkte nurodytų mokėjimų arba bent vieno iš jų nustatytais terminais, įsipareigoja mokėti Kreditoriui 6 (šešių) procentą dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos.
 2. Kreditorius patvirtina, kad, Skolininkui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas, Kreditorius nereikš Skolininkui jokių pretenzijų.
 3. Skolininkas turi teisę grąžinti skolą Kreditoriui ankščiau nustatyto termino.
 4. Šalys, atsižvelgdamos į LR civilinio proceso kodekso 32 str., leidžiančio šalims tarpusavio susitarimu susitarti dėl teritorinio bylos teismingumo, nuostatas, turi teisę prašyti Kauno apylinkės teismo LR civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtint Taikos sutartį.
 5. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos.
 6. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 7. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Kreditorius kreipsis į Kauno apylinkės teismą kad būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdymo, visos skolos išieškojimo.
 8. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo, išskyrus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su Taikos sutartimi, sprendimu ir kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 9. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 10. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
 11. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jos vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apylinkės teisme

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai