Byla 2A-952/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-915-212/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių vandenys“, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“, akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Inžineriniai tinklai“, akcinei bendrovei - firmai „VITI“, uždarajai akcinei bendrovei „Meyer & John“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „KRS“ 2013 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Anykščių vandenys“, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija, bei pretenziją tenkinti, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, grąžinti ieškovą į pasiūlymų eilę, priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad UAB „KRS“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdomame viešame pirkime „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ Perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 22 d. raštu ieškovas buvo informuotas, kad UAB „KRS“ pasiūlymas atmestas. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo, ieškovas 2013 m. spalio 28 d. pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija 2013 m. spalio 29 d. raštu atmetė. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė UAB „KRS“ pasiūlymą bei nepatenkino UAB „KRS“ pretenzijos, kadangi UAB „KRS“ pasiūlyme numatė pirkimo dokumentus atitinkančius vamzdžius, tuo tarpu perkančioji organizacija neteisingai aiškina pirkimo dokumentų nuostatas, nurodydama, kad visi savitakiniai PVC/PP vamzdžiai turi būti naudojami 8 kN/m2 stiprumo klasės. Ieškovo manymu, UAB „KRS“ pasiūlymo duomenys, kad siūlomų siurblių galingumas yra nuo 1,5 kW iki 4 kW, atitinka techninės specifikacijos III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 straipsnio „Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos“ 2.1.2.3 punkto reikalavimus, todėl šiuo pagrindu perkančioji organizacija taip pat negalėjo atmesti UAB „KRS“ pasiūlymo.

5Atsakovas UAB „Anykščių vandenys“ atsiliepimu į UAB „KRS“ ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad perkančioji organizacija, rengdama pirkimo sąlygas bei vykdydama ginčo viešąjį pirkimą, ieškinyje nurodytų pažeidimų nepadarė ir teisės aktų nepažeidė. Atsakovo manymu, tiekėjo UAB „KRS“ pasiūlyti PVC/PP vamzdžiai neatitinka pirkimo sąlygų III skyriaus 2 straipsnio 2.1.2.2 ir 4.5.1 punktų nuostatų, kuriuose keliami aiškūs ir tikslūs reikalavimai techniniams perkamų vamzdžių parametrams, kurie turi būti T klasės, 8 kN/m2 stiprumo. Atsakovo teigimu, pirkimo sąlygose nėra numatyta, kad rangovas, laimėjęs pirkimą, vykdydamas sutartį visame ar dalyje perkamo objekto, turės teisę naudoti žemesnių atsparumo parametrų vamzdžius negu reikalauja pirkimo sąlygos, todėl tiekėjas UAB „KRS“ numatydamas pasiūlyme, jog ketina pakloti N arba S klasės, 4 kN/m2 arba 8 kN/m2 stiprumo vamzdžius, pažeidė esminį pirkimo sąlygų reikalavimą. Nurodė, kad pagal ginčo viešojo pirkimo sąlygas nuotekų siurblinės NS – 1 ir NS – 2 turėjo būti komplektuojamos su panardinamais nuotekų siurbliais, kurių kiekvienas konkrečiai turėjo būti po 1,5 kW galios. Atsakovo manymu, ieškovui pasiūlius perkamas nuotekų siurblines komplektuoti ne konkrečiai pirkimo sąlygose nurodyto tikslaus galingumo, o intervale nuo 1,5 kW iki 4,0 kW galingumo siurbliais, tikslinant galingumą techninio darbo projekto rengimo metu, perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog toks tiekėjo pasiūlymas neatitinka paskelbtų ir privalomų laikytis pirkimo sąlygų, kadangi pirkimo sąlygose nėra numatyta galimybė tiekėjams siūlyti siurblių galingumo intervalu nuo 1,5 kW iki 4,0 kW.

6Trečiasis asmuo AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepimu į UAB „KRS“ ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ginčo pirkimo techninės specifikacijos III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 straipsnio „Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos“ 2.1.2.3 punkte aiškiai numatyta, kad savitakiniai PVC T klasės vamzdžiai turi būti 8 kN/m2 stiprumo klasės, pirkimo sąlygose nėra nuostatų, leidžiančių naudoti žemesnės nei 8kN/m2 stiprumo klasės vamzdžius, todėl UAB „KRS“ nurodydamas pasiūlyme ne tik 8 kN/m2, bet ir 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžius, pažeidė pirkimo sąlygų technines specifikacijas bei tai sudarė pagrįstą pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti jo pasiūlymą.

7Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į UAB „KRS“ ieškinį prašė ieškinį spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į UAB „KRS“ ieškinį pareiškė, kad neturi konkrečios nuomonės nagrinėjamoje byloje.

9Tretieji asmenys AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB – firma „VITI“ atsiliepimų į UAB „KRS“ ieškinį nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu nusprendė UAB „KRS“ ieškinį patenkinti; panaikinti UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą „Dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo“ ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą atmesti UAB „KRS“ pretenziją; UAB „KRS“ pretenziją patenkinti ir tiekėją UAB „KRS“ grąžinti į UAB „Anykščių vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ pasiūlymų eilę; priteisti iš UAB „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt žyminio mokesčio UAB „KRS“ naudai ir 33,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi.

12Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus pirkimo dokumentus, pirkimo sąlygas, šalių išdėstytas aplinkybes ir argumentus, padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti ir tenkintini.

13Teismas, vadovaudamasis VPĮ 24 straipsnio 8 dalimi, sprendė, kad perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygos, nurodytos 2.1.2.2, 4.5.1, 2.1.2.3, 4.14.3 punktuose, vertinant jas visų pirkimo sąlygų kontekste, yra prieštaringos ir dviprasmiškos, todėl visi prieštaravimai dėl šių sąlygų aiškinami ieškovo naudai.

14Teismas, atsižvelgęs į ginčo viešojo pirkimo objektą, nurodytą pirkimo sąlygų I skyriaus 2 punkte, į pirkimo sąlygų 2.1.2.2 ir 4.5.1 punktuose numatytus reikalavimus, į tai, kad konkursu perkami darbai pagal „Geltona“ FIDIC knygą, į tai, kad ieškovas pasiūlyme nurodė, kad įrengs 4 kN/m2 arba 8 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžius, bei paaiškino, kad T stiprumo klasės vamzdžiai yra tie patys S stiprumo klasės vamzdžiai, tik skirtingoje literatūroje skiriasi jų žymėjimas, sprendė, kad ieškovo pasiūlymas dėl siūlomų kloti nuotekų vamzdžių stiprumo klasės visiškai atitinka pirkimo sąlygas (pirkimo sąlygų 3.7.6 p.).

15Teismas, remdamasis pirkimo sąlygų 2.1.2.3, 3.2.4, 3.7.6 ir 4.14.3 punktų reikalavimais, konstatavo, kad perkančioji organizacija klaidingai traktuoja ieškovo pasiūlymo dalį, kurioje jis vietoje reikalaujamų dviejų panardinamų siurblių po 1,5 kW galios pasiūlė montuoti siurblines, kurių galingumas gali būti iki 4,0 kW. Teismas sprendė, kad į ieškovo siūlomą siurblių galingumo intervalą patenka ir pirkimo sąlygose nurodomi 1,5 kW galios siurbliai, todėl kadangi rangovas energijos poreikį turės įvertinti techninio - darbo projekto metu, projektus suderinti su atsakovu, perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad ieškovo šis pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

16Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo dokumentų turinyje, kurie turi būti skaitomi kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimais, padarė išvadą, kad atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimas atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimas atmesti UAB „KRS“ pretenziją yra nepagrįsti, todėl naikintini, ieškovas grąžintinas į vykdomo konkurso pasiūlymų eilę.

17Patenkinęs ieškovo reikalavimus, teismas sprendė, kad iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 88, 93 str.).

18Teismas sprendė, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi (CPK 149-150 str.).

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Atsakovas UAB „Anykščių vandenys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir bylą išnagrinėti iš esmės – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

21Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

221) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygos, nustatytos 2.1.2.3, 3.2.4, 3.7.6 ir 4.14.3 punktuose, yra prieštaringos ir dviprasmiškos. Apelianto manymu, nurodytos pirkimo sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos, nustatančios principus, kuriais remiantis dalyvių pasiūlymus galima palyginti, todėl šios sąlygos turi būti aiškinamos vienodai bei negali būti aiškinamos ieškovo ar trečiojo asmens naudai, taip suteikiant šiems asmenims daugiau teisių ir galimybių prieš kitus pirkimo dalyvius;

232) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad T stiprumo klasės vamzdžiai yra tie patys S stiprumo klasės vamzdžiai, todėl ieškovo pasiūlymas dėl siūlomų kloti nuotekų vamzdžių stiprumo klasės atitinka pirkimo sąlygas, yra nepagrįsta, padaryta neatsižvelgus į tai, jog tiek T, tiek S stiprumo klasės vamzdžiai nurodo tuos pačius 8 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžius bei atitinkamai pirkimo sąlygų techninės užduoties 2.1.2.2 ir 4.1.14.3 punktuose nustatytas aiškus, visiems rinkos dalyviams vienodas reikalavimas vykdant sutartį naudoti T (S) stiprumo klasės 8 kN/m2 vamzdžius;

243) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas apeliaciniu skundu skundžiamą sprendimą, neįvertino aplinkybių, kad pripažinus ieškovo pasiūlymą tinkamu, jis skirtingai nuo visų kitų rinkos dalyvių nepagrįstai turėtų galimybę savo nuožiūra naudoti žemesnės atsparumo klasės vamzdžius, kurių kaina už vieną metrą procentaliai gali skirtis apie 45 proc., tokiu būdu galėdamas ženkliai atpiginti projekto vertę;

254) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad siurblių tikslios techninės charakteristikos turi būti numatytos skaičiavimais rengiant techninį projektą, kuriame pagal atliktus skaičiavimus reikia nustatyti tikslius nuotekų siurblinių parametrus, galingumus, kad į ieškovo siūlomą siurblių galingumo intervalą patenka ir pirkimo sąlygose nurodomi 1,5 kW galios siurbliai. Apelianto teigimu, pirkimo sąlygų 4.14.3 punkte numatyta aiški ir nedviprasmiška sąlyga, kad rangovas turi patikslinti siurblių hidraulinius parametrus, tačiau nenumatyta, kad rangovas turi tikslinti siurblių elektros galingumus, be to, pirkimo sąlygos numato reikalavimą, kad nuotekų siurblinės privalo turėti du elektros variklius ir niekaip nesuteikia prielaidų, kad projektavimo ar darbų atlikimo metu būtų įmanoma siurblines montuoti su vienu varikliu;

265) Pirmosios instancijos teismas, grąžindamas ieškovą į pasiūlymų eilę, o ne į iki pažeidimo buvusią situaciją, pažeidė VPĮ nuostatas, tokiu būdu užkirsdamas perkančiajai organizacijai atlikti būtinus viešojo pirkimo veiksmus iki pažeidimo padarymo.

27Ieškovas UAB „KRS“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo perkančioji organizacija iš esmės įvykdė pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę bei paskelbti pirkimą laimėjusį pasiūlymą, bei vykdydama tolimesnes pirkimo procedūras pašalino ieškovą iš ginčo viešojo pirkimo kitais pagrindais, todėl byloje nebeliko ginčo objekto, apeliacinio skundo išnagrinėjimas neapgintų perkančiosios organizacijos galimai pažeistų teisių bei nesukeltų perkančiajai organizacijai jokių teisinių pasekmių. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad ginčo pirkimo sąlygos, numatytos 2.1.2.3, 3.2.4, 3.7.6 ir 4.14.3 punktuose, yra prieštaringos ir dviprasmiškos, todėl esant pirkimo sąlygose neaiškumų, turi būti aiškinamos tiekėjo naudai. Ieškovo manymu, atsižvelgiant į tai, kad po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo perkančioji organizacija panaikino sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „KRS“ pretenzija buvo atmesta, taip pat panaikino visus kitus su panaikintu sprendimu neatsiejamai susijusius sprendimus, todėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ieškovas grąžintas į pirkimo pasiūlymų eilę, laikytina formalia klaida.

28Tretieji asmenys AB „Panevėžio statybos trestas“, AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Inžineriniai tinklai“, AB – firma „VITI“ ir UAB „Meyer & John“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apeliacinis procesas dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalies, kuria nuspręsta panaikinti UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, priteisti iš UAB „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt žyminio mokesčio UAB „KRS“ naudai ir 33,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi, nutrauktinas, kita Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalis pakeistina.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-915-212/2013, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

34Dėl apeliacijos objekto, perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 22 d. sprendimo atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimo atmesti UAB „KRS“ pretenziją

35Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2 punktu tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, žalos atlyginimo, pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, alternatyvių sankcijų taikymo.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „KRS“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“, pirkimo Nr. 141823, CVP IS NR. 146764. 2013 m. spalio 22 d. pranešimu Nr. SD – 316 atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad UAB „KRS“ pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų techninių reikalavimų, numatytų pirkimo sąlygų III skyriaus 2 straipsnio „Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos“ 2.1.2.2 ir 2.1.2.3 punktuose, pirkimo sąlygų III skyriaus 4 straipsnio „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalis“ 4.14.3 punkte. 2013 m. spalio 22 d. pranešimu Nr. SD – 310 atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir pirkimą laimėjusį AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą. Nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimu dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo, ieškovas 2013 m. spalio 28 d. pateikė pretenziją. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo 2013 m. spalio 28 d. pretenziją, nusprendė UAB „KRS“ pretenziją atmesti. Atsakovo viešojo pirkimo komisijai atmetus UAB „KRS“ 2013 m. spalio 28 d. pretenziją, ieškovas kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo UAB „KRS“ pretenzija, tenkinti ieškovo UAB „KRS“ pretenziją, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo UAB „KRS“ pasiūlymas, grąžinti ieškovą UAB „KRS“ į pasiūlymų eilę. Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo UAB „KRS“ ieškinį, 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu nusprendė UAB „KRS“ ieškinį patenkinti, panaikinti UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, UAB „KRS“ pretenziją patenkinti ir tiekėją UAB „KRS“ grąžinti į UAB „Anykščių vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ pasiūlymų eilę. Po pirmosios instancijos 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo priėmimo atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. gruodžio 10 d. pranešimu Nr. SD – 374 informavo ginčo pirkime dalyvaujančius asmenis, kad vadovaujantis Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu naikintini viešojo pirkimo komisijos sprendimai dėl UAB „KRS“ pirkimui pateikto pasiūlymo atmetimo, dėl pirkimui pateiktų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo (b. l. 189). 2013 m. gruodžio 16 d. pranešimu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad UAB „KRS“ nepateikus CVP IS priemonėmis tinkamų neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymų UAB „KRS“ pasiūlymas atmestinas (b. l. 187).

37Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes bei atsižvelgusi į tai, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu perkančioji organizacija panaikino ieškovo ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą, kurio pagrindu buvo priimtas kitas perkančiosios organizacijos ginčijamas sprendimas dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, taip pat panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus po pažeidimo padarymo, t. y. sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, sprendžia, kad perkančiajai organizacijai įvykdžius dalį ieškovo reikalavimų ir dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo, apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria panaikinti perkančiosios organizacijos UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimas dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimas dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, taip pat išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimai, tapo nebetikslingas, kadangi nesukels teisinių pasekmių, todėl apeliacine tvarka nenagrinėtina ir nespręstina, ar pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu šioje dalyje pagrįstai panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytoje dalyje nebeliko apeliacijos objekto (CPK 315 str. 3 d.). Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta panaikinti UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, priteisti iš UAB „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt žyminio mokesčio UAB „KRS“ naudai ir 33,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

38Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

39Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją neteisėtumą, šiuos sprendimus panaikino, taigi, de facto ginčo šalis grąžino į padėtį, buvusią prieš pažeidimą. Taikydamas restituciją pirmosios instancijos teismas UAB „KRS“ pretenziją patenkino ir tiekėją UAB „KRS“ grąžino į UAB „Anykščių vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ pasiūlymų eilę. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, grąžindamas ieškovą į pasiūlymų eilę, o ne į iki pažeidimo buvusią situaciją, pažeidė VPĮ nuostatas, tokiu būdu užkirsdamas perkančiajai organizacijai galimybę atlikti būtinus viešojo pirkimo veiksmus iki pažeidimo padarymo.

40Teisėjų kolegija, sutikdama su nurodytais apelianto argumentais, pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai teismo sprendimu pakeičiamas perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti (sudaryti) tiekėjų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

41Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai pirmosios instancijos teismo nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadijoje, skundžiamu teismo sprendimu panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 22 d. sprendimas dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimas dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, taip pat patenkinti išvestiniai ieškinio reikalavimai dėl pretenzijos tenkinimo ir tiekėjo UAB „KRS“ grąžinimo į vykdomo viešojo pirkimo pasiūlymų eilę. Ieškinio reikalavimas dėl pretenzijos tenkinimo yra perteklinis reikalavimas. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadijoje, nepagrįstai tenkino pretenziją ir grąžino tiekėją UAB „KRS“ į pasiūlymų eilę, o ne į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Grąžindamas tiekėją UAB „KRS“ į UAB „Anykščių vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ pasiūlymų eilę, pirmosios instancijos teismas apribojo perkančiosios organizacijos veiksmų laisvę vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškinį tenkinant iš dalies, atmetant ieškinio reikalavimus dėl UAB „KRS“ pretenzijos tenkinimo ir tiekėjo UAB „KRS“ grąžinimo į pasiūlymų eilę bei apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodant, kad šalys grąžintinos į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 22 d. sprendimo dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimo dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, priėmimą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

43Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta panaikinti UAB „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą dėl UAB „KRS“ pretenzijos atmetimo, priteisti iš UAB „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt žyminio mokesčio UAB „KRS“ naudai ir 33,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi, apeliacinis procesas nutrauktinas, į tai, kad reikalavimai dėl pretenzijos tenkinimo ir tiekėjo UAB „KRS“ grąžinimo į pasiūlymų eilę yra išvestiniai, sprendžia, kad apeliantui grąžintinas 1 000 Lt dydžio sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 315 str. 5 d.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

45Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalies, kuria nuspręsta panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ 2013 m. spalio 22 d. sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ pasiūlymo atmetimo ir 2013 m. spalio 29 d. sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ pretenzijos atmetimo, priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ naudai ir 33,31 Lt (trisdešimt tris litus 31 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi.

46Kitą Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalį pakeisti ir šią sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį tenkinti iš dalies, atmesti ieškinio reikalavimus dėl uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ pretenzijos tenkinimo ir tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ grąžinimo į UAB „Anykščių vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Projektavimo ir statybos darbų pirkimas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Troškūnuose, Smėlynėje ir Vaidlonių km., Anykščių raj.“ pasiūlymų eilę“.

47Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2014 m. vasario 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 68, AB Šiaulių banke.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „KRS“ 2013 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas UAB „Anykščių vandenys“ atsiliepimu į UAB „KRS“ ieškinį... 6. Trečiasis asmuo AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepimu į UAB „KRS“... 7. Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į UAB „KRS“... 8. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į UAB „KRS“... 9. Tretieji asmenys AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB – firma... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu nusprendė UAB... 12. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus pirkimo dokumentus, pirkimo sąlygas,... 13. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 24 straipsnio 8 dalimi, sprendė, kad... 14. Teismas, atsižvelgęs į ginčo viešojo pirkimo objektą, nurodytą pirkimo... 15. Teismas, remdamasis pirkimo sąlygų 2.1.2.3, 3.2.4, 3.7.6 ir 4.14.3 punktų... 16. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi... 17. Patenkinęs ieškovo reikalavimus, teismas sprendė, kad iš atsakovo... 18. Teismas sprendė, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Atsakovas UAB „Anykščių vandenys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 22. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygos,... 23. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad T stiprumo klasės vamzdžiai yra... 24. 3) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas apeliaciniu skundu skundžiamą... 25. 4) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad siurblių tikslios... 26. 5) Pirmosios instancijos teismas, grąžindamas ieškovą į pasiūlymų eilę,... 27. Ieškovas UAB „KRS“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Anykščių vandenys“... 28. Tretieji asmenys AB „Panevėžio statybos trestas“, AB „Kauno dujotiekio... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apeliacinis procesas dėl... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 33. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 34. Dėl apeliacijos objekto, perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 22 d.... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „KRS“ pateikė pasiūlymą... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes bei... 38. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 39. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos... 40. Teisėjų kolegija, sutikdama su nurodytais apelianto argumentais, pažymi, kad... 41. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai pirmosios... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 43. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad dėl pirmosios instancijos... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 46. Kitą Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalį... 47. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių vandenys“ 1 000 Lt...