Byla 2S-485-275/2012
Dėl laikino turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal UAB „KG Constructions“ prašymą dėl laikino turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3UAB „KG Constructions“ prašė išregistruoti iš Turto arešto aktų registro laikinąja būsena įregistruotą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-17681-430/2011, kuria kreditoriaus UAB „Psyops Media“ reikalavimų užtikrinimui buvo areštuotas pareiškėjo turtas 65 402,50 Lt sumai. Nutartimi teismas areštavo nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar nepakankant kilnojamąjį turtą, turtines teises, pinigines lėšas. Nurodė, kad iki šio laiko Turto arešto aktų registrui nepateiktas konkretaus areštuojamojo turto aprašas.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2011 m. spalio 26 d. nutartimi išregistravo iš Turto arešto aktų registro laikinai įregistruotą dokumentą Nr. 0111009784. Teismas nurodė, kad sutinkamai su Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 3 d. nuostatomis, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, hipotekos teisėjas gali laikinai įregistruotą turto arešto aktą išregistruoti iš turto arešto aktų registro. Šios teisės normos tikslas skatinti kreditorių kreiptis į antstolį surasti ir aprašyti skolininko turto tiek, kiek būtina teisėtam tikslui pasiekti bei apsaugoti skolininko interesus disponuojant kitu turtu. Minima Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis įregistruota turto arešto aktų registre 2011 m. rugsėjo 21 d. laikinąja būsena. Turto arešto aktų registro tvarkymo įstaigai iki šio laiko nepateiktas papildomas turto arešto aktas ar pakeitimas, nurodantis konkretaus turto areštą. Laikinoji arešto būklė reiškia faktinį viso skolininko turto areštą, kadangi duomenys apie areštą yra perduoti turto registro įstaigoms - VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“. Teismas sprendė, kad nesikreipdamas į antstolį daugiau kaip mėnesį laiko, kreditorius UAB „Psyops Media“ elgiasi pasyviai. Nurodė, kad toks kreditoriaus elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Šių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išregistruoti turto areštą iš turto arešto aktų registro.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovas UAB „Psyops Media“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. spalio 26 d. nutartį; palikti turto areštą atsakovui UAB „KG Constructions“ įregistruotą turto arešto aktų registre; atnaujinti terminą ieškovui UAB „Psyops Media“ turto arešto aktui pakeisti arba patikslinti, nurodant konkretaus turto areštą; suteikti naują terminą ieškovui UAB „Psyops Media“ pateikti turto arešto akto pakeitimą, nurodant konkretaus turto areštą. Nurodo, kad 2011 m. spalio 25 d. UAB „Psyops Media“ direktoriui L. J. paskambinus UAB „KG Constructions“ generaliniam direktoriui L. K., telefoninio pokalbio metu su atsakovo atstovu buvo suderintas klausimas dėl susitikimo deryboms dėl taikos sutarties. 2011 m. spalio 26 d. pokalbio metu, 2011 m. spalio 26 d. SMS trumposiomis žinutėmis, skirtomis generaliniam direktoriui L. K., buvo derinamas susitikimo laikas, kuris dėl atsakovo atstovo užimtumo nusikėlė į 2011 m. lapkričio 4 d. 2011 m. lapkričio 4 d. įvyko derybos tarp UAB „Psyops Media“ ir UAB „KG Constructions“. Derybos vyko ieškovo iniciatyva vadovaujantis protingumo principu ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos siūlymu. Vadovaujantis protingumo principu, po 2011 m. spalio 25 d. pokalbio ieškovas atidėjo kreipimąsi į antstolį dėl turto arešto tikslinimo, kadangi tai būtų pakenkę planuotoms deryboms. Ieškovas siekdamas išvengti neigiamos atmosferos derybose su atsakovu, kuriose planavo šalys susitarti taikiai, atidėjo planus dėl turto arešto konkretizavimo aprašant turtą, o jei tokio nėra, paliekant areštą ant banko sąskaitų, priklausančių atsakovui. Turto arešto aktų registro įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo privalomai išregistruoti turto arešto akto, tačiau suteikia tokią teisę. Hipotekos teisėja nutartyje nurodė, jog UAB „Psyops Media“ neva piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, tačiau ieškovas kaip tik siekė ginčą išspręsti taikiai, ieškojo būdų kontaktui užmegzti, reagavo į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos siūlymą inicijuoti taikos sutartį, dėl ko buvo pagrįsta ir objektyviai logiška nesiųsti antstolio aprašinėti turto, kas būtų galėję pakenkti deryboms.

8Atsakovas UAB „KG Constructions“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. spalio 26 d. nutartį, ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą atmesti. Skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra. Nurodo, kad Turto arešto aktų įstatymo 11 str. 3 d. nustatytas vieno mėnesio terminas nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos yra skirtas kreditoriui, per kurį jis turi pateikti hipotekos skyriui turto arešto akto pakeitimą ar papildomą turto arešto aktą, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys. Šios įstatymo normos tikslas yra skatinti kreditorių kreiptis į antstolį surasti ir aprašyti skolininko turto tiek, kiek būtina teisėtam tikslui pasiekti bei apsaugoti skolininko interesus disponuojant kitu turtu, kadangi turto arešto akto būsenai esant įregistruotai kaip „laikinai“ - tai reiškia faktinį viso skolininko turto areštą. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, ieškovas turėjo pareigą per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikinos būsenos įregistravimo (2011 m. rugsėjo 21 d.) imtis aktyvių veiksmų ir pateikti hipotekos skyriui konkretaus areštuoto turto aprašą. Pažymėtina, kad vieno mėnesio terminas yra nustatytas hipotekos skyriui pateikti skolininko turto aprašą ir visus kitus turtą identifikuojančius duomenis, tačiau ne kreipimuisi į konkretų antstolį dėl tokių veiksmų atlikimo, t.y. kreipimuisi į konkretų antstolį ieškovas faktiškai turėjo dar trumpesnį terminą. Jeigu ieškovas būtų tinkamai ir laiku įvykdęs savo įstatymines pareigas - turto arešto akto būsena būtų pakeista į „baigtinę“, kas reikštų, kad yra areštuotas konkretus atsakovo turtas tokiai sumai, kokia būtina teisėtam tikslui pasiekti. Ieškovui šios pareigos laiku neatlikus, toks elgesys yra vertintinas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Minėtos aplinkybės buvo pagrįstai konstatuotos skundžiamoje teismo nutartyje. Ieškovo argumentai, kad kreipimasis į antstolį dėl turto arešto tikslinimo po 2011 m. spalio 25 d. būtų pakenkęs planuotoms deryboms, laikytinas nepagrįstu, nes: ieškovas jau buvo faktiškai praleidęs vieno mėnesio terminą per kurį turėjo pareigą pateikti įstatyme nurodytus duomenis hipotekos skyriui, o atsakovas siekdamas išvengti didesnės ieškovo procesinių teisių piktnaudžiavimu daromos žalos, 2011 m. spalio 25 d. kreipėsi į Centrinės hipotekos įstaigos filialą hipotekos skyrių prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo dėl turto arešto akto Nr. 0111009784 išregistravimo; ieškovo manymu po 2011 m. spalio 25 d. jam ir toliau nesikreipiant į antstolį dėl konkretaus atsakovo turto aprašymo jis elgėsi sąžiningai ir protingai, tačiau tokiais veiksmais ieškovas tik toliau piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir darė žalą atsakovo veiklai, kadangi, kaip minėta, turto arešto būklei esant įregistruotai kaip „laikinai“ yra faktiškai areštuotas visas ieškovo turtas. Situacija, kai faktiškai yra areštuotas visas atsakovo turtas ir dėl jo konkretizavimo ieškovas per įstatymuose nustatus terminus nesiėmė jokių konkrečių veiksmų (neteisėtas neveikimas) ir iki šiol jų neatliko, laikytina nesąžininga ir neteisėta atsakovo atžvilgiu, todėl turi būti nutraukta. Ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl pareikštas atskirasis skundas turi būti atmestas kaip nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis patvirtina ir faktas, kad, ieškovas, teikdamas savo atskirąjį skundą su trūkumais, akivaizdžiai dar labiau siekia vilkinti šio klausimo greitą bei teisingą išnagrinėjimą. Tokiais veiksmais ieškovas ne tik pažeidė bendruosius protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, bet ir iškreipė pačią laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo prasmę. Minėtomis priemonėmis ieškovas siekė ne užtikrinti būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o piktybiškai siekė padaryti kuo daugiau žalos atsakovo vykdomai komercinei veiklai. Civilinio proceso kodekso 95 str. 2 d. įtvirtinta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Vadovaujantis minėta straipsnio nuostata atsakovas taip pat prašo teismo paskirti ieškovui baudą, atitinkančią atliktų veiksmų, piktnaudžiaujant laikinųjų apsaugos priemonių institutu, mastą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, išanalizavęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino Turto arešto aktų registro įstatymo nuostatas, tinkamai taikė ieškovo neveikimo teisinius padarinius. Atskirojo skundo argumentai ir motyvai prielaidų panaikinti skundžiamą teismo nutartį nesudaro.

12Civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d. leidžia bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą (CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p.), nors ir nėra žinoma konkreti areštuojamo turto sudėtis ir jį identifikuojantys duomenys (pvz. pavadinimas, kodas, buvimo vieta, vertė, kt.). Surasti turtą ir aprašyti areštuotą turtą paprastai pavedama ieškovo (kreditoriaus), kurio naudai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pasirinktam antstoliui. Iki bus atlikti minėti veiksmai ir antstolis aprašys bei nurodys konkretų turtą, kuriam taikytini apribojimai iki galutinio ginčo išsprendimo teisme, teismo turto arešto aktas registre registruojamas su žyma „laikinas“, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 1 d.).

13Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 3 d. nustatyta, jog jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, arba papildomai pateiktuose hipotekos skyriui dokumentuose nepakanka duomenų identifikuoti areštuotą turtą, hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro. Atkreiptinas dėmesys, kad minėta dalis suformuluota kaip neveikiamosios rūšies sakinys, todėl iš jos tiesiogiai neišplaukia, kieno (ieškovo/atsakovo) pareiga pateikti registrui turto arešto akto pakeitimą arba papildymą. Tačiau būtent ieškovas suinteresuotas laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu taikymu, be to, teismo nutarties vykdymas yra pavedamas jo pasirinktam antstoliui, todėl pareiga pateikti registrui turto arešto akto pakeitimą ar papildymą (t.y. antstolio sudarytą turto aprašą – Civilinio proceso kodekso 675 str. 3 d.) tenka pastarajam.

14Kita vertus, 1 mėnesio trukmės terminas nėra juridinis įvykis, kuriam suėjus atsirastų pagrindas išregistruoti turto arešto aktą, o vienas iš būtinų juridinio fakto sudėties dalių, kuriam esant turto arešto aktas gali būti išregistruotas. Laikino turto arešto akto išregistravimo klausimą sprendžia hipotekos teisėjas nutartimi (turima omenyje procesinio dokumento forma), tačiau ne ex officio. Tokia padėtis paaiškintina tuo, kad, spręsdamas laikino turto arešto akto išregistravimo klausimą, hipotekos teisėjas privalo nustatyti, dėl kokių priežasčių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašęs asmuo (šiuo atveju - ieškovas) nepatikslino duomenų apie areštuojamą turtą. Jei priežastys pagrįstos (pvz. atsakovas neįsileidžia antstolio į patalpų vidų, kai jas būtina apžiūrėti), laikinas turto arešto aktas paliktinas galioti. Antraip jeigu priežastys nepagrįstos (pvz. ieškovas nepamoka antstoliui už darbą, nesikreipia į antstolį ir pan.), laikinas turto arešto aktas turi būti išregistruotas.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad laikino turto arešto akto išregistravimas įstatyme numatytas kaip sankcija už nepateisinamą pasyvų laikinąsias apsaugos priemones iniciavusio asmens elgesį. Ši sankcija sudaro sąlygas išlaikyti abiejų priešingų pusių interesų pusiausvyrą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovų teisių daugiau, negu to reikia tam tikroje situacijoje, taip pat užkerta kelią potencialiai galimam laikinąsias apsaugos priemones iniciavusio asmens piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis (CPK 17 str., 42 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateikto 2011 m. gruodžio 14 d. Lietuvos antstolių rūmų rašto matyti, kad ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutarties, pagal kurią ieškovo UAB „Psyops Media“ prašymu atsakovo UAB „KG Construction“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, antstoliams priverstiniam vykdymui nepateikė. Esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas, gavęs atsakovo prašymą, ir įvertinęs, kad turto arešto aktas 2011 m. rugsėjo 20 d. įregistruotas laikina būsena, pagrįstai įstatymų nustatyta tvarka išregistravo UAB „KG Construction“ priklausančio turto laikiną turto arešto aktą iš Turto arešto aktų registro duomenų bazės. Teismo veiksmai atitinka Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

16Ieškovo argumentas, kad kreipimasis į antstolį dėl turto arešto tikslinimo po 2011 m. spalio 25 d. būtų pakenkęs planuotoms deryboms dėl taikos sutarties tarp šalių sudarymo, laikytinas nepagrįstu, nes ieškovas jau buvo faktiškai praleidęs vieno mėnesio terminą per kurį turėjo pareigą pateikti įstatyme nurodytus duomenis hipotekos skyriui.

17Atskirajame skunde išdėstytas prašymas atnaujinti terminą ieškovui UAB „Psyops Media“ turto arešto aktui pakeisti arba patikslinti, nurodant konkretaus turto areštą šiuo atveju atmestinas, kadangi nėra duomenų, jog tokį ieškovo prašymą sprendė pirmosios instancijos teismas ir jo netenkino.

18Atsakovas atsiliepime prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Civilinio proceso kodekso 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: dalyvaujančio byloje asmens nesąžiningumas pareiškiant nepagrįstą ieškinį, teikiant nepagrįstą skundą ar kitą procesinį dokumentą arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Teismo nuomone, atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip akivaizdus ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl prašymas skirti ieškovui baudą yra atmestinas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atsakovo UAB „KG Constructions“ prašymą skirti ieškovui UAB „Psyops Media“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. UAB „KG Constructions“ prašė išregistruoti iš Turto arešto aktų... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2011 m. spalio 26 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Ieškovas UAB „Psyops Media“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti Vilniaus... 8. Atsakovas UAB „KG Constructions“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą,... 12. Civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d. leidžia bylą iš esmės... 13. Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 3 d. nustatyta, jog jeigu per 1... 14. Kita vertus, 1 mėnesio trukmės terminas nėra juridinis įvykis, kuriam... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Ieškovo argumentas, kad kreipimasis į antstolį dėl turto arešto tikslinimo... 17. Atskirajame skunde išdėstytas prašymas atnaujinti terminą ieškovui UAB... 18. Atsakovas atsiliepime prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. spalio 26 d.... 21. Atsakovo UAB „KG Constructions“ prašymą skirti ieškovui UAB „Psyops...