Byla 2-1776/2014
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kompensacijos priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-126-538/2014 paliktas nenagrinėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Č. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties, kuria ieškovo A. Č. ieškinys atsakovams R. Č., uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo medis“ dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kompensacijos priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-126-538/2014 paliktas nenagrinėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį tikslino, prašydamas atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės, priteisiant iš atsakovo R. Č. jo naudai 123 074 Lt už 2/3 bendrosios dalinės nuosavybės pagal 2001 m. liepos 22 d. jungtinės veiklos sutartį, taip pat priteisti solidariai iš atsakovų R. Č. ir UAB „Skuodo medis“ 789 784 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Klaipėdos apygardos teisme prieš paskirtą 2014 m. liepos 11 d. teismo posėdį gautas ieškovo atstovo prašymas įtraukti į bylą trečiasis asmenimis K. G. bei K. G.; išreikalauti iš atsakovo duomenis, reikalingus nagrinėjamai bylai; atidėti 2014 m. liepos 11 d. teismo posėdį. Prašyme teigė, kad dėl didelės bylos apimties ir jos sudėtingumo, ieškovo ligos pastarasis minėtų prašymų negalėjo pateikti anksčiau. Prašyme nurodė, kad prašymą teikia nevykdami į teismo posėdį siekdami sumažinti bylinėjimosi išlaidas ir mano, kad prašymo teikimo būtinybė yra detaliai atskleista prašymo motyvuose.

6Atsakovo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi nutarė ieškovo A. Č. ieškinį atsakovams R. Č., uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo medis“ dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kompensacijos priteisimo palikti nenagrinėtą.

9Teismas nustatė, kad ieškovas neprašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko ne dėl svarbių priežasčių, atsakovo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, todėl ieškinį paliko nenagrinėtu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas A. Č. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pareiškimu prašė įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis K. G. ir K. G. (buvusi Č.), taip pat išreikalauti iš atsakovo duomenis, reikalingus bylos nagrinėjimui bei dėl nurodytų priežasčių atidėti 2014 m. liepos 11 d. paskirtą bylos nagrinėjimą. Pareiškime taip pat nurodė priežastis, dėl kurių minėti prašymai nebuvo pateikti ankščiau (dėl didelės bylos apimties ir jos sudėtingumo, ieškovo ligos, taip pat ieškovo atstovas įstojo į bylą po bylos atnaujinimo atlikus ekspertizę). Ieškovas taip pat nurodė, kad buvo tikėtasi, jog teismas minėtus asmenis įtrauks į bylą trečiaisiais asmenimis, kadangi teismo sprendimas turės tiesioginę įtaką jų interesams. Ieškovas taip pat tikėjosi, kad teismas bus suinteresuotas gauti išsamią informaciją apie atsakovo pajamas ir teisingai išnagrinėti ginčą. Atsižvelgiant į tai, jog teismas turėjo minėtus prašymus tenkinti ir teismo posėdį atidėti, ieškovas neatvyko į posėdį.

12Atsakovai R. Č. ir UAB „Skuodo medis“ pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas ir jam buvo žinoma apie teismo posėdžio vietą ir laiką, be to, ieškovas ir jo atstovas nedalyvaudami teismo posėdyje neprašė bylos nagrinėti jiems nedalyvaujant. Taip pat nurodo, kad prašymų pateikimas nepateisina ieškovo ar jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį, taip pat nesudaro jokio pagrindo ieškovui tikėtis, jog tokie prašymai sudarys teisinį pagrindą atidėti bylos nagrinėjimą. Byla yra nagrinėjama nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio, o ieškovą atstovavo profesionalūs atstovai - advokatai ir advokato padėjėjas. Pažymėjo, kad nuo ekspertizės akto gavimo byloje praėjo daugiau kaip vieneri metai, tiek laiko yra pakankamai, jog galima būtų susipažinti su ekspertizės aktu ir pasirengti bylos nagrinėjimui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

15Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalyje nuostatą, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; ir kt.). Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio metu, teismo protokoline nutartimi atidėjo bylos nagrinėjimą 2014 m. liepos 11 d. 10.00 val. Šio posėdžio metu nei ieškovas, nei jo atstovas nedalyvavo (t. 4 b. l. 198-199), tačiau atskirojo skundo turinys patvirtina, jog tiek ieškovas, tiek jo atstovas apie 2014 m. liepos 11 d. įvyksiančio teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkamai. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas taip pat neprašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju bylos nagrinėjimas tęsiasi nuo 2010 m. balandžio 6 d. pirmosios instancijos teismui priėmus ieškinį. Be to, nagrinėjamoje byloje buvo skirta ekspertizė, kurios aktas teisme gautas 2013 m. birželio 21 d. (t. 4 b. l. 49-78). Byloje nėra duomenų, kad apeliantas pakartotinai teiktų prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, aiškiai vilkintų bylos nagrinėjimą ar kitaip piktnaudžiautų procesinėmis teisėmis.

18Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nesprendė ieškovo atstovo 2014 m. liepos 11 d. prašymo dėl įtraukimo į bylą trečiųjų asmenų, įrodymų išreikalavimo, teismo posėdžio atidėjimo.

19Teisėjų kolegija sutinka su atsakovų atsiliepimo į atskirąjį skundą teiginiais, jog minėto prašymo pateikimas nepateisina apelianto ar jo atstovo pasyvaus elgesio neatvykstant į teismo posėdį, taip pat nesudaro pagrindo pastariesiems tikėtis, jog toks prašymas sudarys teisinį pagrindą atidėti bylos nagrinėjimą.

20Atsižvelgiant į bylos apimtį, jos nagrinėjimo trukmę, paskirtą ir atliktą byloje ekspertizę, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas galėjo taikyti švelnesnes įstatyme nustatytas teisines pasekmes už neatvykimą į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką tiek ieškovas, tieko jo atstovas buvo informuoti tinkamai, spręsti klausimą dėl baudos skyrimo už neatvykimą į teismo posėdį ir pan.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovo A. Č. ieškinį nenagrinėtą, netinkamai aiškino ir taikė ieškovo bei jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo išvados nesuteikia ieškovui ir jo atstovui teisės vilkinti bylos nagrinėjimą, netinkamai naudotis procesinėmis teisėmis bei veikti prieš greitą bylos išnagrinėjimą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį ir perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį tikslino, prašydamas... 5. Klaipėdos apygardos teisme prieš paskirtą 2014 m. liepos 11 d. teismo... 6. Atsakovo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtu.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi nutarė ieškovo A.... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas neprašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas A. Č. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 12. Atsakovai R. Č. ir UAB „Skuodo medis“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalyje nuostatą, teismas palieka ieškinį... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju bylos nagrinėjimas tęsiasi nuo... 18. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nesprendė... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovų atsiliepimo į atskirąjį skundą... 20. Atsižvelgiant į bylos apimtį, jos nagrinėjimo trukmę, paskirtą ir... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo išvados... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį ir...