Byla 2S-1661-467/2012
Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarties sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovų N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir I. S. dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, esančiu ( - ), pagal UAB „Geonetas“ parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą. Nurodė, kad šalys yra žemės sklypo ( - ) bendraturčiai. Žemės sklypo savininkų valdomos dalys yra nustatytos, tačiau tarp savininkų nustatyta žemės sklypo naudojimosi tvarka iki šiol buvo patvirtinta tik žodiniu bendraturčių sutarimu. Ieškovų siūloma žemės sklypo naudojimosi tvarka visiškai atitinka iki šiol buvusią žodiniu susitarimu nustatytą tvarką, kuri egzistuoja nuo 1994 metų.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškinį prašė bylą spręsti pagal pateiktus įrodymus.

6Atsakovas I. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovų pateiktas žemės sklypo naudojimosi projektas prieštarauja įstatymams ir norminiams aktams, kitų savininkų teisėms, byloje esantiems rašytiniams įrodymams.

72012-06-06 parengiamajame teismo posėdyje atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl žemės sklypo ( - ), kuriam šioje byloje siekiama nustatyti naudojimosi tvarką, ribų pakeitimo žemės sklypų savininkų ir besiribojančių sklypų savininkų iniciatyva arba viešąjį interesą ginančių subjektų iniciatyva. Šį prašymą atsakovas grindė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimu Nr.1PAV – (1.8)-251 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu suformuotos komisijos 2012-05-10 išvadomis Nr.1LS-(7.5)-39.

8Atsakovas I. S. taip pat prašė nagrinėjamą civilinę bylą sustabdyti iki bus išnagrinėta Trakų rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-64-424/2012, kurioje pareikšti reikalavimai: panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos statytojai N. Z. 2006 m. rugpjūčio 8 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr.05-524 gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalies rekonstravimui; panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos statytojai N. Z. 2008 m. rugsėjo 24 d. išduotą statybos leidimą Nr.AS1-492 gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalies rekonstravimui. Nurodo, kad nugriovus priestatą priestato vietoje liks žemės plotas, kuris ieškovų siūloma žemės sklypo naudojimosi tvarka nebus padalintas.

9Ieškovų atstovas su prašymais dėl bylos sustabdymo nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, kad yra neaišku, kokia konkreti riba ir kaip konkrečiai neatitinka Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu suformuotos komisijos 2012-05-10 išvadomis Nr.1LS-(7.5)-39 nėra ginčijamas žemės sklypo plotas ar žemės sklypo dalys, tenkančios konkretiems žemės sklypo savininkams. Taip pat nurodė, kad priestatas yra pastatytas žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo plane pažymėtoje dalyje „E“, kuria faktiškai naudojasi ir kuri pagal ieškovų siūlomą naudojimosi tvarką priskirta ieškovei N. Z., todėl nepriklausomai nuo to, ar priestatas liks stovėti, ar ne, po priestatu esančią žemės sklypo dalį yra siūloma priskirti naudotis N. Z..

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovų N. Z., E. G., K. Z. G., A. B. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir I. S. dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo nagrinėjimo sustabdė iki bus išspręstas klausimas dėl žemės sklypo ( - ) ribų pakeitimo. Teismas pripažino, kad bylą sustabdyti yra būtina CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, nes Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimo 4 punkte siūloma žemės sklypo ( - ) savininkams, taip pat su minėtu sklypu besiribojančių sklypų savininkams parengti teritorijų planavimo dokumentą, kuriame žemės sklypo ( - ) ir besiribojančių žemės sklypų ribos atitiktų Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nurodytas žemės sklypų ribas. Tokiu būdu teismas padarė išvadą, kad, parengus prašomą teritorijų planavimo dokumentą, tai gali turėti įtakos ieškovų pareikštam reikalavimui dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, nes gali keistis žemės sklypo ribos. Teismas, įvertinęs atsakovo I. S. atstovo nurodytas aplinkybes, sąlygojančias civilinės bylos sustabdymą, konstatavo, jog teisme nagrinėjama byla dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo nėra susijusi su šia nagrinėjama byla, kadangi naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymas nereiškia, jog neturi būti pašalinami savavališkos statybos padariniai (jeigu bus nustatyta, kad statyba buvo savavalinė) ir atvirkščiai, nustatymas, kad tam tikri statiniai pastatyti (rekonstruoti) savavališkai, neatima galimybės nustatyti naudojimosi tvarkos žemės sklypu. Todėl atsakovo I. S. prašymą nagrinėjamą civilinę bylą sustabdyti CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindo atmetė.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. prašo nutartį dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, dėl ko nepagrįstai sustabdė civilinę bylą. Be to teismas nenurodė motyvų, kodėl atmetė ieškovų argumentus, t.y. priėmė nemotyvuotą nutartį. Teismas sustabdė civilinę bylą iš esmės vieninteliu pagrindu – kad ateityje keisis žemės sklypo ribos, tačiau toks teismo argumentas nesudaro pagrindo civilinės bylos sustabdymui.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas I. S. prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai atsižvelgė į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimo 4 punkto pasiūlymą, nes, jį realizavus, gali keistis ginčo žemės sklypo ribos, o tai gali turėti įtakos ieškovų pareikštam reikalavimui. Be to žemės sklypo ( - ) kadastriniai matavimai buvo atlikti pažeidžiant tuo metu galiojančius teisės aktus ir neatitinka Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nurodytų žemės sklypų ribų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai iš esmės sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo apskųstosios nutarties dalį.

18Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 18 d. apžvalga „Dėl privalomąjį bylos sustabdymą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo“, CPK 163 str.).

19CPK išskirtos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyviojo bylos sustabdymo atvejais teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas sprendžia, ar konkrečiu atveju reikia stabdyti bylą. Be to teismas neturi bylos sustabdymo pagrindų taikyti formaliai ir privalo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, nesudaryti sąlygų bylos vilkinimui. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas, visų pirma, privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Pažymėtina, kad net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-268/2005; Lietuvos apeliacinio teismo 2007-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr.2-703/2007).

20CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina). Taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t.y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, išaiškino, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus. Analogiškos nuostatos yra formuojamos ir kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyse (2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-573/2009 ir kt.).

21Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje sustabdė civilinės bylos pagal ieškovų N. Z., E. G., K. Z. G., A. B. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir I. S. dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo nagrinėjimą vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu – kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Šiuo pagrindu civilinė byla yra sustabdyta ne privalomu, o fakultatyviu pagrindu dėl to, jog pirmosios instancijos teismas laikė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimo 4 punkte siūloma žemės sklypo ( - ) savininkams, taip pat su minėtu sklypu besiribojančių sklypų savininkams parengti teritorijų planavimo dokumentą, kuriame žemės sklypo ( - ) ir besiribojančių žemės sklypų ribos atitiktų Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nurodytas žemės sklypų ribas. Tokiu būdu teismas padarė išvadą, kad, parengus prašomą teritorijų planavimo dokumentą, tai gali turėti įtakos ieškovų pareikštam reikalavimui dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, nes gali keistis ginčo žemės sklypo ribos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie pirmosios instancijos teismo motyvai yra nepakankami bylai sustabdyti, kadangi teismas nusprendė sustabdyti bylą tik formaliai remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, tačiau neišanalizavęs konkrečios nagrinėjamoje byloje susiklosčiusios situacijos ir neįvertinęs bylos sustabdymo padarinių.

22Teismas neatsižvelgė į tai, jog ginčo žemės sklypas ( - ) su dabartinėmis ribomis yra įregistruotas viešajame registre, kurio duomenys laikomi teisingais, kol neįrodyta priešingai, ir jokios atitinkamų tarnybų ar komisijų išvados pačios savaime tų duomenų nepaneigia. Teismas, pasiremdamas prielaidomis, suabejojo ir nurodė, jog, parengus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimo 4 punkte nurodytą teritorijų planavimo dokumentą, gali keistis ginčo žemės sklypo ribos ir tai gali turėti įtakos ieškovų pareikštam reikalavimui dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo. Tačiau teismas nesiaiškino, ar bylos sustabdymas nepagrįstai neužvilkins bylos proceso ir kartu nesuvaržys byloje dalyvaujančių asmenų teisių į tinkamą bylos išnagrinėjimą, nes proceso koncentruotumo principas reikalauja bylą išnagrinėti per trumpiausią terminą (CPK 2 ir 7 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Tuo tarpu žemės sklypų tikslinimo klausimai paprastai tęsiasi ilgą laiką, be to nagrinėjamu atveju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-04 pavedimo 4 punkte yra išdėstytas tik pasiūlymas žemės sklypo ( - ) savininkams, taip pat su minėtu sklypu besiribojančių sklypų savininkams parengti teritorijų planavimo dokumentą, kuriame žemės sklypo ( - ) ir besiribojančių žemės sklypų ribos atitiktų Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nurodytas žemės sklypų ribas, bet jis nėra privalomas nurodytiems asmenims, o juo labiau nėra apibrėžtas konkretus terminas tiems veiksmams atlikti.

23Pažymėtina, jog laikinai atidėti procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimą (sustabdyti bylą fakultatyviniu CPK 164 straipsnio 4 punkte numatytu pagrindu) galima tik konstatavus aplinkybes, turinčias prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, t.y. kad bus nustatyta faktų, kurie iš naujo nebus įrodinėjami nagrinėjamoje civilinėje byloje arba jie turės neabejotiną įtaką nagrinėjamos bylos išsprendimui. Tačiau iš apskųstosios nutarties turinio matyti, kad teismas konkrečiu atveju nieko nepasisakė apie jo nurodytų aplinkybių ryšį su nagrinėjama byla. Atvirkščiai, kaip iš esmės teisingai atskirajame skunde nurodo apeliantai, teismas išdėstė neišsamius motyvus, kodėl civilinę bylą stabdo, visiškai nepasisakė dėl ieškovų argumentų, kuriais jie tvirtino, kad iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu suformuotos komisijos 2012-05-10 išvadų Nr.1LS-(7.5)-39 negalima konstatuoti, jog ginčo žemės sklypo ribos neatitinka Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto ir tikrai turi būti koreguojamos.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nenustatyta pakankamo pagrindo bylai sustabdyti, dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje, kurioje byla sustabdyta, naikintina ir byla grąžintina nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui (CPK 320 str., 329 str. 1 d.), neesant būtinumo bylą stabdyti, siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę ir užtikrinti operatyvesnį teismo procesą (CPK 2 ir 7 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.), prašymas dėl bylos sustabdymo atmetamas.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

26Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti, bylą grąžinti nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Atsakovas I. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. 2012-06-06 parengiamajame teismo posėdyje atsakovas Nacionalinė žemės... 8. Atsakovas I. S. taip pat prašė nagrinėjamą civilinę bylą sustabdyti iki... 9. Ieškovų atstovas su prašymais dėl bylos sustabdymo nesutiko, prašė juos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi civilinę... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu N. Z., E. G., K. Z. G. ir A. B. prašo nutartį dalyje dėl... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas I. S. prašo nutartį palikti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 19. CPK išskirtos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys pagal civilinės bylos... 20. CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo... 21. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje sustabdė civilinės bylos... 22. Teismas neatsižvelgė į tai, jog ginčo žemės sklypas ( - ) su... 23. Pažymėtina, jog laikinai atidėti procesinių veiksmų, kuriais siekiama... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 26. Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį dalyje dėl...