Byla AS-39-239-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 19 d. nutarties, priimtos administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. J. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, panaikinimo ir termino skundui paduoti atnaujinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. J. skundu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą Alytaus apskrities viršininko administraciją atšaukti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. balandžio 19 d. statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 04. Taip pat pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad minėtas statinio statybos sustabdymo aktas Nr. 04 jai buvo įteiktas 2005 m. gegužės 13 d. Ją buvo ištikęs nervinis šokas bei pašlijusi sveikata, dėl ko nuo 2005 m. gegužės 5 d. iki 2005 m. birželio 16 d. ji sirgo. Dėl ligos ji atsidūrė psichinėje negalioje, vartojo psichotropinius vaistus ir nesugebėjo suvokti padėties rimtumo. Dėl to buvo praleistas terminas paduoti skundą teismui.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmetė ir skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad nors pareiškėja skunde prašo įpareigoti atsakovą atšaukti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. balandžio 19 d. statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 04, tačiau iš skundo pavadinimo formuluotės bei turinio matyti, kad ji ginčija patį 2005 m. balandžio 19 d. statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 04. Minėtas aktas priimtas pareiškėjos atžvilgiu, todėl jo apskundimo terminas skaičiuotinas nuo šio akto įteikimo pareiškėjai dienos. D. J. nurodė, kad aktas jai įteiktas 2005 m. gegužės 13 d., o skundas pateiktas 2007 m. kovo 6 d., t. y. praleidus įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą. Pareiškėjos liga nuo 2005 m. gegužės 5 d. iki 2005 m. birželio 16 d (2007 m. kovo 2 d. Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centro išrašas iš medicininių dokumentų) šiuo atveju laikytina svarbia skundo padavimo teismui termino praleidimo priežastimi, objektyviai sutrukdžiusia pareiškėjai paduoti skundą įstatymų nustatytu terminu. Tačiau, D. J. sirgo tik minėtu laikotarpiu. Jokių priežasčių, sutrukdžiusių paduoti skundą teismui nuo 2005 m. birželio 17 d. iki 2007 m. kovo 6 d., ji nenurodė. Daugiau kaip pusantrų metų terminas, išnykus priežasčiai, trukdžiusiai paduoti skundą teismui (šiuo atveju pareiškėjos ligai), nelaikytinas protingu ir pagrįstu.

6II.

7Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartį ir atnaujinti terminą jos skundui paduoti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismui pripažinus ligą svarbia priežastimi, dėl kurios buvo praleistas 1 mėnesio terminas skundui paduoti nuo 2005-05-13 iki 2005-06-13, atitinkamai turi būti pripažinta, jog terminas nuo 2005-06-16 iki 2007-03-06 praleistas irgi dėl svarbios priežasties - ligos.

92. Ji susirgo 2005 m. balandžio 14 d. Ligai progresuojant, nuo 2005-05-05 jai sustiprintas gydymas, paskirti vartojimui psichotropiniai vaistai. 2005-06-16 apsilankius pas gydytoją, gydymas pratęstas ir tęsiamas iki 2006-03-09, paskirti vartojimui antidepresantai. Sveikatos būklei negerėjant, 2006-03-09 ji paguldyta į ligoninę. Ligoninėje gulėjo nuo 2006-03-09 iki 2006-05-02. Išėjus iš ligoninės, toliau sirgo ir gydėsi. 2006-05-04 buvo pasiųsta gydymui ir reabilitacijai į Druskininkų m. sanatoriją „Eglė". Sanatorijoje gydėsi iki 2006-05-24. Grįžus iš sanatorijos toliau gydėsi ir gydosi iki dabar ambulatoriškai, vartoja psichotropinius vaistus ir antidepresantus. Šiuos faktus patvirtina išrašas iš jos ligos istorijos. Sveikatos pulsavimo laikotarpiu, sukaupusi jėgas, atsirašinėjo atsakovui į jo sprendimus. Dėl ligos net gerai nesuprato, kokį aktą, kada ir kam turėjo skųsti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad ji ginčija Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. balandžio 19 d. statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 04. D. J. paaiškinimai patvirtina, kad minėto akto nuorašas jai įteiktas tik 2005 m. gegužės 13 d. Įrodymų, patvirtinančių ankstesnę šio akto įteikimo pareiškėjai datą, byloje nėra, tad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyto vieno mėnesio apskundimo termino eigos pradžia pagrįstai skaičiuota nuo šios datos. Pareiškėja skundą, kuriame ginčija minėtą aktą, teismui pateikė 2007 m. kovo 6 d., tai yra praleidusi įstatymo nustatytą terminą.

14Byloje pateiktas 2007 m. kovo 2 d. Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centro išrašas iš medicininių dokumentų (b. l. 44) patvirtina, kad nuo 2005 m. gegužės 5 d. iki 2005 m. birželio 16 d. dėl pablogėjusios pareiškėjos sveikatos būklės buvo suintensyvintas jos gydymas. Šią aplinkybę pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino kaip svarbią termino praleidimo priežastį, nes tai objektyviai sutrukdė pareiškėjai laiku kreiptis su skundu į teismą. Tačiau pareiškėjos skundas buvo pateiktas tik 2007 m. kovo 6 d., tai yra praėjus daugiau nei pusantrų metų. Pareiškėja pirmosios instancijos teismui abstrakčiai nurodė, kad skundo nepateikė teismui dėl psichinės negalios, vartotų vaistų ir nesugebėjimo suvokti padėties rimtumo, tačiau šių aplinkybių nepagrindė jokiais įrodymais.

15Atskirajame skunde pareiškėja pateikė naujus paaiškinimus bei įrodymus, kuriais siekia pateisinti savo nesikreipimą į teismą laikotarpiu nuo 2005 m. birželio 16 d. iki 2007 m. kovo 6 d., tačiau minėti nauji pareiškėjos paaiškinimai bei įrodymai pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti ir pareiškėja nenurodė jokių pagrįstų priežasčių kodėl. Atsižvelgus į šias nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 138 straipsnio 3 dalimi, 148 straipsnius, nauji pareiškėjos nurodyti argumentai bei įrodymai netirtini.

16Įvertinus išdėstytas aplinkybes spręstina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, tenkinti atskirąjį skundą ir ją panaikinti nėra teisinio pagrindo.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjos D. J. atskirojo skundo netenkinti.

19Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai