Byla 2-182-538/2014
Dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, dalyvaujant ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovui E. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinį atsakovams ribotos atsakomybės bendrovei „Sevnaučflot“, SPK RK „Zimniaja Zolotica“ dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų solidariai 97 545,14 Lt nuostoliams atlyginti

313 497,15 Lt skolos už uosto rinkliavas; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-12-24 motorinis laivas „Mount Kent“ buvo paliktas be priežiūros Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr. 139a. Apie tai buvo informuoti atsakovai, laivo agentas UAB „Uosto vartai“ ir atsakovų atstovas. 2010-12-18 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Uosto priežiūros tarnybos dispečeris gavo pranešimą, kad yra pasikeitusi laivo grimzlė ir buvo akivaizdu, kad laivas pradeda skęsti bei kyla grėsmė užteršti aplinką, jei laivas nuskęstų. Ieškovė 17.30 val. prie laivo prišvartavo laivą–rinktuvą „Flora“ ir nuo 18.20 val. pradėjo pumpuoti vandenį iš avarinio laivo „Mount Kent“ mašinų skyriaus. Operacija baigėsi 2010-12-19 18 val., kurios metu buvo išpumpuota 394,5 m3 naftos produktais užteršto vandens iš laivo mašinų skyriaus, hermetizuotas vienas iš galimų šaltinių, iš kurio vanduo patekdavo į laivo mašinų skyrių, bei užtikrintas laivo stabilumas atliekant būtinus laivo remonto darbus, kad laivas nebeskęstų ir išliktų stabilus. Ieškovė patyrė 97 545,14 Lt nuostolių. Taip pat skola už uosto rinkliavas sudaro 13 497,15 Lt.

4Atsakovas SPK RK „Zimniaja Zolotica“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pagal Europos Bendrijos 2008m. liepos mėn. l8d. deklaraciją Klaipėdos teritorinėje muitinėje deklarantas UAB “Viprotekas” ir UAB “Laivų technika” deklaravo laivą “Mount Kent”, kaip laikiną įvežimą perdirbimui, todėl ieškovas privalo spręsti visus klausimus su UAB DB “Lamantinas”. 2005-09-01 d. sutartis Nr.41- 2005-465 tarp ieškovo ir UAB "Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas" yra pasibaigusi. Ieškovas nepateikė teismui rašytinių įrodymų, kad 2008m. ar vėliau buvo paskelbtas konkursas gelbėjimo darbams. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų dėl 2010-12-18 fakto apie tai, jog atsakovams, laivo agentui nebuvo pranešta. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad laivo “Flora” skaitikliai užfiksavo 394,50 kub. m., kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių. Taip pat Rusijos Federacijos laivas “Mount Kent” neteisėtai, pažeidžiant 1952 m, Konvencija ir Lietuvos Respublikos CPK 147, 148 str. 2 d., yra sulaikytas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nuo 2009-03-16 iki 2009-08-25 ir nuo 2009-10-16 iki šiol pagal Klaipėdos apygardos teismo nutartį, todėl nėra laivo savininkų kaltės dėl šių įvykių ir padarytos žalos (CK 6.248 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad 2005-09-01 sutartimi Nr. 41-2005-465/VSD-2005-90 ieškovė (Užsakovė) ir UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ (Vykdytojas) sudarė sutartį, kuria Vykdytojas įsipareigojo savo rizika atlikti užterštų vandenų, šiukšlių bei tepaluotų skudurų surinkimą iš laivų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir jų utilizavimą bei akvatorijos vandens paviršiaus valymą, pagal Užsakovo techninę užduotį savo įrengimais ir medžiagomis, o Užsakovas įsipareigojo kokybiškai atliktą darbą priimti ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. 2009-12-24 motorinis laivas „Mount Kent“ buvo paliktas be priežiūros Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr. 139a. Apie tai buvo informuoti laivo bendrasavininkiai - ribotos atsakomybės bendrovė „Sevnaučflot“, žemės ūkio gamybos kooperatyvas-žvejų kolūkis „Zimniaja Zolotica“, laivo agentas UAB „Uosto vartai“ ir laivo bendrasavininkių atstovas - advokatas Grigorijus Saveljevas (b. l. 24). 2010-12-18 apie 15 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Uosto priežiūros tarnybos dispečeris gavo pranešimą iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau - VĮ KVJUD) Laivyno skyriaus apie tai, kad yra pasikeitusi laivo „Mount Kent“ grimzlė (buvo 3,6 m, o pranešimo metu - 4,0 m). Ieškovas, vykdydamas LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 11 str. 7, 10, 13 punktuose numatytas funkcijas ir pareigas, ėmėsi priemonių laivo stabilumui užtikrinti ir prevencinių priemonių, užkertančių kelią uosto akvatorijos taršai ir jos padariniams išvengti. Todėl prie laivo „Mount Kent“ apie 17 val. 30 min. prisišvartavo laivas-rinktuvas „Flora“, o nuo 18 val. 20 min. pradėjo pumpuoti vandenį iš avarinio laivo „Mount Kent“ mašinų skyriaus. Ši operacija, kurioje dalyvavo ir VĮ KVJUD Laivyno skyriaus specialistai kovai su naftos tarša, baigėsi 2010-12-19 18 val., kurios metu buvo išpumpuota 394,5 m3 naftos produktais užteršto vandens iš laivo „Mount Kent“ mašinų skyriaus, hermetizuotas vienas iš galimų šaltinių, iš kurio vanduo patekdavo į laivo „Mount Kent“ mašinų skyrių, bei užtikrintas laivo stabilumas atliekant būtinus laivo remonto darbus, kad laivas nebeskęstų ir išliktų stabilus. Organizuodamas šiuos gelbėjimo ir taršos prevencijos darbus, ieškovas patyrė nuostolių už 97 545,14 Lt (b. l. 7–26). Taip pat atsakovai nesumokėjo krantinės rinkliavos, iš viso – 13 497,15 Lt (b. l. 27–35).

7LR CK 6.263 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. LR CK 6.249 str. 1 d. nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. LR CK 6.249 str. 4 d. 1 p. be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolių ?skaičiavimą numato ir protingas išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar jai sumažinti. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 42 str. 1 d. nustato, kad nuostoliai dėl taršos - pinigais įvertinta žala žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, atsiradusi dėl uosto teritorijos teršimo, taip pat išlaidos, atsiradusios teršimų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti arba jų išvengti. Atsakomybės principus už tokios žalos atsiradimą nustato VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 42 str. 2 d., numatanti, kad laivo savininkas arba valdytojas, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl taršos. LR CK 6.263 str. 2 d. numato, kad žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo. LR CK 6.279 str. 1 d. nustato, kad bendrai padarę žalą asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai.

8Šiuo ginčo atveju už žalą yra atsakingi visi laivo bendrasavininkiai - atsakovai. Laivo bendrasavininkių kaltė pasireiškia tuo, kad būdami visiškai atsakingi už padidinto pavojaus šaltinio (laivo) valdymą, laivą paliko be priežiūros, be įgulos, techniškai netvarkingą, ir dėl šių veiksmų (veikimo ar neveikimo) paliktas be priežiūros laivas pradėjo skęsti, kurio pasekmė būtų uosto akvatorijos užteršimas. Ieškovas, vykdydamas įstatymais pavestas funkcijas, atliko laivo gelbėjimo darbus, kad būtų išvengta uosto akvatorijos užteršimo ir didesnių nuostolių, t. y. ėmėsi būtinų ir protingų priemonių didesnei žalai išvengti ir dėl to patyrė nuostolių, kurių dydis yra 97 545,14 Lt.

9Apie tai, kad laivas yra paliktas be priežiūros, laivo savininkai ir jų atstovai buvo informuoti 2010-01-21 pasitarime, 2010-01-21 raštu Nr. UD1-11.1.8.14, 2011-01-31 raštu Nr. UD1-11.16.17. Sąskaita pateikta 2010-12-28 raštu Nr. UD1-7.3.27-126 ir papildomai išsiųsta faksu. Atsakovai pateiktos sąskaitos neapmokėjo, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 97 545,14 Lt žalos atlyginimo.

10LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 str. 1 d. nustato, kad už naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas, bei 11 str. 6 p. nustato, kad Uosto direkcijos funkcija yra rinkti uosto rinkliavas. Uosto rinkliavų rūšis, jų maksimalius dydžius, rinkliavų taikymo principus, rinkliavų taikymo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo" bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių". Ribotos atsakomybės bendrovė „Sevnaučflot“ ir SPK RK „Zimniaja Zolotica“ valdo laivą „Mount Kent“, naudojasi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, todėl pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 11 str. 6 p., 34 str. 1 d., LR CK 6.2 str. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai privalo mokėti uosto rinkliavas. Pagal byloje esančius įrodymus – PVM sąskaitas faktūras KUR Nr. 230780, 231093, 231322, 231675, atsakovų skola ieškovei yra 13 497,15 Lt, todėl ji priteistina iš atsakovų solidariai (CPK 178 str., 185 str.).

11LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymu nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų priteistina po 1610,50 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., b. l. 6)

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai iš atsakovų ribotos atsakomybės bendrovės „Sevnaučflot“, SPK RK „Zimniaja Zolotica“ solidariai 97 545,14 Lt žalos atlyginimo, 13 497,15 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovų ribotos atsakomybės bendrovės „Sevnaučflot“, SPK RK „Zimniaja Zolotica“ ieškovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai po 1610,50 Lt žyminio mokesčio.

17Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai