Byla 2A-225-71/2007

1Šiauliai

3

4Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Reginos Agotos Gutauskienes, kolegijos teiseju: Liudvikos Tupienes, Egidijaus Mockeviciaus,

5sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,

6dalyvaujant ieškovui A. Š. (E. Š. teisiu peremejui), ieškovo atstovui advokatui Virginijui Gžimailai, atsakovui S. E., atsakovo Telšiu apskrities viršininko administracijos atstovui V. B., viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo S. E. apeliacini skunda del Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendimo, priimto civilineje byloje Nr. 2-12-344/2007 pagal ieškoves E. Š. ieškini atsakovams S. E., Telšiu apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims V. R., Telšiu rajono I-ajam notaru biurui, VI Registru centras Telšiu filialui del isakymo, sprendimu, paveldejimo teises liudijimo ir registracijos panaikinimo.

7Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :

8Ieškove, E. Š., kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri 2007 01 08 patikslino (tomas II, b.l. 82-84) ir remdamasi Lietuvos Respublikos Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4 straipsniu, LR CK 4.37 straipsniu, 5.1 straipsniu, 1.79 straipsniu, 1.80 straipsniu, 6.250 straipsnio 1 dalimi, 6.271 straipsniu, LR CPK 5 straipsniu, 26 straipsnio 2 dalimi praše panaikinti 1996 m. gruodžio 11 d. Telšiu apskrities valdytojo isakyma Nr. 1583, kuriuo A. Z. A. ( - ) buvo suteiktas 3,08 ha žemes sklypas privaciam ukiui steigti; panaikinti Telšiu apskrities viršininko administracijos 1996 m. gruodžio 30 d. sprendima Nr. 78-5784A del nuosavybes teises i 3,00 ha žemes ( - ) atstatyma A. A., gražinant ekvivalentine natura žeme 3,08 ha ( - ) panaikinti 3,08 ha žemes sklypo, esancio ( - ), kadastro Nr. ( - ), 1997 m. lapkricio 12 d. teisine registracija A. Z. A. vardu; panaikinti 1998 m. gegužes 15 d. paveldejimo teises liudijima, kuriuo S. E. pagal testamenta paveldejo A. Z. A. priklausiusi žemes sklypa, esanti ( - ), kadastro Nr. ( - ), panaikinti 3,08 ha žemes sklypo, esancio ( - ), kadastro Nr. ( - ), 1998 m. gegužes 16 d. teisine registracija S. E. vardu. Ieškove nurode, kad 1991 m. gruodžio 3 d. ji su seserimis pateike prašyma del nuosavybes teisiu atkurimo i jos tevo A. R. valdyta 15,83 ha žemes sklypa ( - ) 1992 m. balandžio 3 d. susitarimu del žemes padalijimo, ieškoves seseriai S. S. atsisakius dalies žemes sklypo, ieškove su seserimi V. R. susitare, kad ieškovei atiteks 10,84 ha žemes sklypas, o seseriai 5,0 ha žemes sklypas. Telšiu apskrities viršininko 1998 m. rugpjucio 31 d. ir 2004 m. gegužes 12 d. sprendimais V. R. atkurtos nuosavybes teises i visa priklausanti žemes sklypa. Ieškovei nuosavybes teises atkurtos Telšiu apskrities viršininko 1998 m. rugpjucio 31 d. sprendimu i 3,53 ha žemes sklypa, Telšiu apskrities viršininko 2004 m. gegužes 12 d. sprendimu i 2,47 ha žemes sklypa. Ieškovei šiuo metu liko neatkurta nuosavybes teise i 4,83 ha žemes sklypa, todel ieškove kreipesi i Šiauliu apygardos administracini teisma, kuris 2005 m. lapkricio 21 d. nutartimi ipareigojo Telšiu apskrities viršininko administracija atkurti ieškovei nuosavybes teises natura i tevo A. R. valdyta 4,83 ha žemes sklypa ( - ). Ieškovei kreipusis i Telšiu apskrities viršininko administracija, ši paaiškino, kad atkurti nuosavybes negalima, nes gražintino sklypo vietoje yra atkurta nuosavybes teise i žeme A. Z. A., kuriam gražinta žeme Jurbarko rajone natura atkurta jos tevui priklausiusioje žemeje. Po A. Z. A. mirties šia žeme paveldejo atsakovas S. E.. Ieškove teige, kad šiais veiksmais pažeistos jos teises, nes A. Z. A. buvo leista perkelti jo tevui priklausiusia ir jam gražinta žeme iš Jurbarko rajono, nors tuo metu ieškove jau buvo pateikusi prašyma del nuosavybes teisiu i jos tevui priklausiusi žemes sklypa atkurimo. A. S. E. 2005 m. vasario 25 d. kreipesi i Telšiu apskrities viršininko administracija, ir praše, kad jam butu suteiktas analogiško dydžio žemes sklypas kitoje vietoje. Telšiu apskrities viršininkas 2005 m. gegužes 31 d. pasiraše leidima Nr. 45 rengti žemes sklypu formavimo ir pertvarkymo projekta. Taciau 2005 m. rudeni atsakovas persigalvojo ir atsisake pasirašyti sklypo pasidalijimo sutarti.

9A. S. E. atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad jis yra sažiningas igijejas, nes 3,08 ha žemes sklypa paveldejo 1998 m. gegužes 15 d. pagal testamenta. A. Z. A. nuosavybes teises buvo atkurtos Telšiu apskrities viršininko 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimu, gražinant turta ekvivalentine natura. Šis žemes sklypas buvo suteiktas kaip asmeninio ukio žeme ir tik veliau žeme buvo perkelta iš Jurbarko rajono. Atsakovas pažymejo, kad ieškoves nurodytas Šiauliu apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimas nera susijes su palikeju A. Z. A., nes jame nera nurodyta jokiu pažeidimu del kuriu Telšiu apskrities viršininko 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimas butu neteisetas.

10Atsiliepimu i ieškini atsakovas Telšiu apskrities viršininko administracija praše ieškini atmesti. Nurode, kad žemes sklypo ( - ) suteikimo A. Z. A. pagrindas buvo 1994 m. gruodžio 29 d. pažyma, kuri patvirtino, kad A. A. iki 1940 m. liepos 22 d. nuosavybes teise turejo 11,3186 ha žemes plota Jurbarko valsciuje. Tuo metu galiojes Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymas numate galimybe už valstybes išperkama žeme atlyginti pilieciui perduodant jam lygiaverti turetajam žemes plota.

11Telšiu rajono apylinkes teismas 2007 m. kovo 13 d. sprendimu ieškini tenkino. Panaikino 1996 m. gruodžio 11 d. Telšiu apskrities valdytojo isakyma Nr. 1583, kuriuo A. Z. A. ( - ) buvo suteiktas 3,08 ha žemes sklypas privaciam ukiui steigti. Panaikino Telšiu apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gruodžio 30 d. sprendima Nr. 78-5784A del nuosavybes teises i 3,00 ha žemes ( - ) atstatyma A. A., gražinant ekvivalentine natura žeme 3,08 ha ( - ). Panaikino 3,08 ha žemes sklypo, esancio ( - ), kadastro Nr. ( - ), 1997 m. lapkricio 12 d. teisine registracija A. Z. A. vardu. Panaikino 1998 m. gegužes 15 d. paveldejimo teises liudijima, kuriuo S. E. pagal testamenta paveldejo A. Z. A. priklausiusi žemes sklypa, esanti ( - ), kadastro Nr. ( - ). Panaikino 3,08 ha žemes sklypo, esancio ( - ), kadastro Nr. ( - ), 1998 m. gegužes 16 d. teisine registracija S. E. vardu. Nurode, kad atsakovas nepateike jokiu irodymu apie tai, kad senyvo amžiaus ieškove 1998 metais atmatuojant jai gražintino žemes sklypo ribas dalyvavo ir jas nurode, todel teismas pažymejo, kad ieškove apie pažeistas teises del atsakovo naudojamos žemes negražinimo sužinojo ne anksciau, kaip po 2005 m., tai patvirtina ir 2005 m. liepos 11 d. prašymas del ipareigojimo atkurti teises i žeme administracineje byloje Nr. 1-700-84/2005 m., kuriame apie atsakovo turima žeme visiškai nekalbama Atsižvelgdamas i tai, kad paveldejimo teises liudijimu išdavimas nera viešas, ieškove yra senyvo amžiaus, paveldejimo metu 1998 m. jai buvo beveik 79 metai, teismas konstatavo, jog apie paveldejimo teises liudijima, o tuo paciu ir apie žemes suteikima A. Z. A. jos tevo turetame sklype sužinojo ne anksciau, kaip 2005 m., todel ieškinio senaties termino ji nepraleido. Del asmeninio ukio žemes suteikimo A. Z. A. teisetumo, teismas nurode, kad 1993 m. kovo 10 d. sprendimas patvirtina, kad A. Z. A. buvo suteikta 2 ha asmeninio ukio žeme, kurios faktinis naudojimas ( - ) pagristais irodymais, o po 1994 m. birželio 28 d. sprendimo del 3 ha žemes nuomos patvirtinimo Telšiu apskrities viršininkas jokio sprendimo neprieme. 3 ha nuoma asmenine ukio žeme neiteisinta, taciau 1996 m. gruodžio 11 d. Telšiu apskrities valdytoja priima isakyma Nr. 1583 „Del asmeninio ukio žemes ir žemes sklypu prie namu valdu suteikimo privacion nuosavyben Telšiu rajone“, kurio 30 p. A. Z. A. J. kaime suteikia 3,08 ha žemes plota privaciam ukiui steigti neatlygintinai, o 1996 m. gruodžio 30 d. atkuria jam nuosavybes teises i 3 ha žemes ( - ), gražindamas žeme natura 3,08 ha ( - ).Teismas pažymejo, kad nepavyko išsiaiškinti, kokiu pagrindu 1996 m. gruodžio 11 d. buvo suteiktas žemes sklypas neatlygintinai. Žemes tvarkymo byloje Nr. 8372 nera A. Z. A. prašymo Telšiu rajono Žemetvarkos skyriui del žemes perkelimo iš Jurbarko rajono ir ja padengimo asmeninio ukio žemes. Analizuodamas žemes tvarkymo byloje esancius dokumentus, teismas nurode, kad kyla abejoniu del dokumentu tikrumo. Žemes tvarkymo byloje nera A. Z. A. prašymo asmeninio ukio žeme padengti atkurtos Jurbarke nuosavybes teise žemes sklypu, taciau gražinamo ekvivalentine natura asmeninio ukio žemes plotas apskaiciuotas ir J. S. parašu patvirtintas po asmens mirties, Telšiu agrarines reformos tarnybos išvada surašyta, nenurodant kokiu sprendimu jam skirta asmeninio ukio žeme, kokiu pagrindu jam leidžiama pirkti 0,02 ha žemes iš valstybes. Lyginant asmeninio ukio žemes paženklinimo akto duomenis, matyti, kad jis surašytas po 1995 m. gruodžio 22 d., nes jo 6 p. nurodytas šis nutarimas, tada kyla abejoniu kaip galejo buti ( - ) asmeninio ukio žemes dalinio patikslinimo plane, kuris patvirtintas 1995 m. gruodžio men., pažymetas faktinis žemes naudojimas (II d., b.l. 140). Valstybinio žemes kadastro duomenu registro projektas taip pat patvirtintas po A. Z. A. mirties.

12A. S. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais

  1. Visiškai nepagrista teismo išvada, kad 3,08 ha žemes sklypas ( - ) suteiktas neteisetai A. Z. A. dirbo žemes ukio imonese, todel turejo teise gauti asmeninio ukio žeme iki 3 ha ploto, kaip ir numate istatymas. Prašymas del žemes suteikimo A. Z. A. pateike 1990 m. spalio 31 d. ir jam 1993 m. kovo 10 d. Ryškenu apylinkes tarybos sprendimu buvo skirta 3 ha žemes sklypas ( - ). Taciau paaiškejus, kad i ši žemes sklypa pretenduoja buve žemes savininkai, žeme buvo suteikta ( - ). A. Z. A. pardavus pastatus ( - ), jam priklausanti asmeninio ukio žeme suteikta ( - ). S. J. k. suteiktas valstybes išperkamoje žemeje, todel ieškovei nuosavybes teise šiame sklype negalejo buti atkuriama A. Z. A. žemes sklypo suteikimas iteisintas Telšiu apylinkes tarybos 1994 m. liepos 28 d. sprendimu.
  2. Ieškove nurode, kad tik i 1,30 ha žemes plota iš 3,08 ha žemes ploto priklausancio atsakovui turetu buti atkurta nuosavybes teise. Taciau teismas priimdamas skundžiama sprendima neanalizavo, ar i tokio dydžio žemes sklypa atsakove turi teise pretenduoti ir remesi tik abstrakciais paaiškinimais.
  3. Nepagrista teismo išvada, kad žemes sklypas A. Z. A. suteiktas ir iteisintas negaliojancios išvados pagrindu, todel negaliojantys yra Telšiu apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 11 d. isakymas Nr. 1583 ir Telšiu apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. 78-5784A. A. Z. A. žemes sklypa leista pirkti 1994 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 198 V.
  4. Pirmosios instancijos teismas iškraipo faktines aplinkybes del ieškinio senaties taikymo. Sprendime nurodo, kad ieškove apie pažeistas teises sužinojo tik pateikusi vykdymui Šiauliu apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 21 d. sprendima. Taciau apie teisiu pažeidimo ieškove jau žinojo 1998 m. rugpjucio 31 d., kai dalyvavo matuojant jai žemes sklypo dali.

13Atsiliepimu i apeliacini skunda Telšiu apskrities viršininko administracija nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka (tomas II, b.l. 180), taciau dalyvaujant byloje, nurode, kad atsiliepime klaidingai nurode savo sutikima su apeliacinio skundo argumentais. Prašo sprendima palikti nepakeista.

14Šiauliu apygardos teismas 2007 m. rugpjucio 30 d. teismo nutartimi pakeite byloje ieškova. Vietoje mirusios ieškoves E. Š. ieškovu civilineje byloje Nr. 2A-225-71/2007 pripažino jos teisiu peremeja A. Š. (tomas II, b.l. 199).

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad E. Š. kartu su seserimis V. R. ir K. S. 1991 m. gruodžio 3 d. pateike prašyma del nuosavybes teisiu atkurimo i tevo A. R. valdyta 15,83 ha žemes sklypa ( - ) (tomas I, b.l. 6-7). 1992 m. balandžio 3 d. susitarimu del žemes padalijimo, S. S. atsisakius dalies žemes sklypo, E. Š. su seserimi V. R. susitare, kad E. Š. atiteks 10,84 ha žemes sklypas, o V. R. 5,0 ha žemes sklypas. Telšiu apskrities viršininko 1998 m. rugpjucio 31 d. ir 2004 m. gegužes 12 d. sprendimais V. R. atkurtos nuosavybes teises i visa priklausanti 5,0 ha žemes sklypa. E. Š. nuosavybes teises atkurtos Telšiu apskrities viršininko 1998 m. rugpjucio 31 d. sprendimu i 3,53 ha žemes sklypa, Telšiu apskrities viršininko 2004 m. gegužes 12 d. sprendimu i 2,47 ha žemes sklypa. E. Š. šiuo metu liko neatkurta nuosavybes teise i 4,83 ha žemes sklypa. Ieškinyje nurodoma, kad E. Š. kreipusis i Telšiu apskrities viršininko administracija, ši paaiškino, kad atkurti nuosavybes teises i žemes sklypa negalima, nes gražintino sklypo vietoje yra atkurta nuosavybes teise i žeme A. Z. A., kuriam gražinta žeme Jurbarko rajone natura atkurta jos tevui priklausiusioje žemeje, o po A. Z. A. mirties šia žeme paveldejo atsakovas S. E..

17Iš bylos medžiagos matyti, kad Telšiu apskrities valdytojo administracija 1996 m. gruodžio 11 d. isakymu Nr. 1583 „Del asmeninio ukio žemes ir žemes sklypu prie namu valdu suteikimo privacion nuosavyben Telšiu rajone“ A. Z. A. ( - ) suteike 3,08 ha ploto žemes naudotis neatlygintinai. Taip pat Telšiu apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 78-5784 A. Z. A. atkurta nuosavybes teise i žeme - 3 ha ( - ), gražinant ekvivalentine natura 3,08 ha ( - ). 1998 m. gruodžio 15 d. paveldejimo pagal testamenta teises liudijimu mineta 3,08 ha žemes sklypa po A. Z. A. mirties paveldejo S. E..

18Byloje pateikta pageidaujamo susigražinti žemes sklypo projekto schema (tomas I, b.l. 161) patvirtina, kad atsakovo 3,08 ha žemes sklypas yra E. Š. gražintino žemes sklypo ribose. Tai patvirtina ir žemes tvarkymo byloje Nr. 10875 (tomas I, b.l. 89) esantys duomenys. Žemes tvarkymo byloje esantis žemes abrisas patvirtina, kad 1,30 ha ploto žemes sklypas yra E. Š. gražintino žemes sklypo ribose, todel negalima sutikti su apeliacinio skundo motyvais, kad pirmosios instancijos teismas neturejo pagrindo teigti, jog atsakovo žemes sklypo dalis yra ieškovei gražintino žemes sklypo ribose.

19Atmestinas ir kitas apeliacinio skundo argumentas, tai, kad nepagrista teismo išvada, jog 3,08 ha žemes sklypas Judrenu k., Ryškenu sen., Telšiu r. A. Z. A. suteiktas teisetai. Teises aktu, reglamentuojanciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurima bei žemes asmeniniam ukiui skyrima ir pardavima privatinen nuosavyben taikymo praktika yra suformuota Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyse: 1999 m. rugsejo 6 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje P. V. su Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-363/1999, kat. 35; 1999 m. rugsejo 30 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Alytaus apskrities viršininko administracija su O. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-443/1999, kat. 35; 2001 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje A. P. su J. B., Marijampoles apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-665/2001, kat. 15.2.1.1; 25.7, ir kt. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos vienodos teismu praktikos esme yra ta, kad asmenu, kuriems žeme buvo suteikta asmeniniam ukiui, interesai prioritetiškai ginami tik tuo atveju, kai ši žeme jiems buvo suteikta teisetai, t.y. nepažeidžiant žemes suteikimo metu galiojusiu teises aktu. Atsakovas teigia, kad žeme A. Z. A. leista pirkti 1994 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 198V. Minetoje žemes tvarkymo byloje nurodyta, kad 1994 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 198V A.Z. A. leista pirkti asmeninio naudojimo žeme, taciau nenurodyta, kokios institucijos sprendimu, kurioje vietoje leista žemes sklypa pirkti. Pirmosios instancijos teismas, ivertines byloje esancius irodymus visiškai pagristai konstatavo, kad iki 1995 m. birželio 11 d. A.Z. A. valde asmeninio ukio žeme, kuri jam buvo suteikta trijuose žemes plotuose ( - ), kuriu bendras plotas buvo iki 2 ha, ir tik po 1995 m. gruodžio men., kai buvo patvirtintas asmeninio ukio žemes dalinio patikslinimo planas, jam žeme buvo pažymeta ( - ).

20Administraciniai aktai, kuriu pagrindu A. Z. A. suteikta nuosavybes teise i 3,08 ha žemes sklypa, esanti ( - ) priimti 1996 m. gruodžio 11 d. ir 1996 m. gruodžio 30 d. Taciau, kaip jau buvo mineta, dar 1991 m. gruodžio 3 d. E. Š. kartu su seserimis V. R. ir K. S.. pateike prašyma del nuosavybes teisiu atkurimo i tevo A. R. valdyta 15,83 ha žemes sklypa ( - ). Esant tokiam prašymui, žemes sklypas asmeniniam ukiui galejo buti suteiktas tik išsprendus nuosavybes teises atkurimo klausima. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad tol, kol asmens nuosavybes teises atkurimo i konkretu išlikusi nekilnojamaji turta klausimas nera iki galo išsprestas, šis turtas yra ginco objektas, ir nuosekliai - šis turtas negali buti perleistas nuosavyben kitiems asmenims, nes tai galetu reikšti tolesni buvusio savininko nuosavybes teises pažeidima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 1999 m. rugsejo 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje P. R. v. Panevežio miesto valdyba, Nr. 3K-3-384/1999, kategorija 35). Todel vien tik del šios aplinkybes asmeninio ukio žemes suteikimas ir pardavimas atsakovams yra neteisetas, nes prieštaravo tuo metu galiojusios Žemes reformos istatymo 6 straipsnio nuostatoms. A. Z. A. Ž. suteikimo metu galiojes 1993 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 816 “Del žemes sklypu asmeniniam ukiui bei tarnybinems daloms suteikimo ir žemes ploto rezervo nustatymo tvarkos patvirtinimo” 16 punktas numate, kad nauji žemes sklypai asmeniniam ukiui po 1994-01-01 turi buti matuojami tik žemeje, kuri iki to laiko buvo naudojama asmeniniam ukiui arba laisvoje valstybinio fondo žemeje, kuri numatyta naudoti gyventoju asmeniniam ukiui pagal žemes reformos žemetvarkos projektus. Pirmosios instancijos teismas padare pagrista išvada, kad atsakovas neirode, jog iki nurodytos datos A. Z. A. naudojosi asmeninio ukio žeme, kuri jam veliau buvo perleista privacion nuosavyben. Be to, 1991 m. birželio 18 d. istatymo “Del pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu” 4 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad laisva valstybinio fondo žeme laikytini tik tie žemes plotai, kuriuos nesusigražino nuosavyben natura šio istatymo 2 straipsnyje nurodyti asmenys. Taigi asmeniniam ukiui galejo buti skiriama tik ta žeme ir tuose žemes plotuose, i kuriuos nepretendavo atkurti nuosavybes teise natura specialiame istatyme numatyti asmenys. Šiuo atveju 1991 m. gruodžio 3 d. E. Š. su seserimis pateikus prašyma del nuosavybes teises i žeme atkurimo natura, ši žeme negalejo buti laikoma valstybinio fondo žeme ir suteikta A. Z. A. asmeniniam ukiui. Pirmosios instancijos teismas, ivertines žemes tvarkymo byloje Nr. 8372 esancius duomenis visiškai pagristai nurode ir konstatavo, kad nera A. Z. A. prašymo Telšiu rajono Žemetvarkos skyriui del žemes perkelimo iš Jurbarko rajono ir ja padengimo asmeninio ukio žemes. Taip pat teismas teisingai konstatavo, kad nebuvo galima vadovautis Telšiu apskrities rajono valdytojo administracijos Telšiu rajono Žemetvarkos ir geodezijos tarnybos išvada, esancia Žemes tvarkymo byloje Nr. 10875, kuri nepatvirtinta tarnybos vadovo parašu bei antspaudu, tokia išvada negali tureti jokios juridines galios ir jos pagrindu priimtas sprendimas negali buti teisetas.

21Atsakovas teigia, kad E. Š. praleido ieškinio senaties termina, nes ji dalyvavo atmatuojant jai dali žemes sklypo ir atkuriant 1998 m. rugpjucio 31 d. nuosavybes teises. Atsakovas, nurodydamas šias aplinkybes, nepateike teismui duomenu, kurie pagristu šias aplinkybes. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dali ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas turejo pagrindo teigti, jog nera praleistas ieškinio senaties terminas administraciniams aktams ir paveldejimo teises liudijimui gincyti. Administracineje byloje Nr. 1-700-84/2005 (tomas I, b.l. 81) esantys duomenys patvirtina, kad E. Š. su prašymu 2005 m. liepos 11 d. kreipesi i Šiauliu apygardos administracini teisma, prašydama atkurti nuosavybes teise i žeme. Šiauliu apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkricio 21 d. sprendimu E. Š. skunda tenkino ir ipareigojo Telšiu apskrities viršininko administracija atkurti E. Š. nuosavybes teises natura i tevo A. R. valdyta 4,83 ha žemes sklypa, esanti ( - ). Pradejus vykdyti mineta teismo sprendima, paaiškejo, kad jo ivykdyti nera galimybes, nes dalis E. Š. gražintino žemes sklypo paskirta A. Z. A., kuri 1998 m. gegužes 15 d. paveldejimo teises liudijimu paveldejo atsakovas S. E.. Taigi minetos aplinkybes patvirtina, kad E. Š. apie pažeistas teises sužinojo tik pradejus vykdyti mineta teismo sprendima. Todel nera pagrindo teigti, kad ieškove praleido ieškinines senaties termina administraciniams aktams ir paveldejimo teises liudijimui gincyti.

22Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad jis yra sažiningas žemes sklypo igijejas, nes žemes sklypa paveldejo 1998 m. gegužes 15 d. pagal testamenta. Su šiais atsakovo teiginiais negalima sutikti. Atsakovas ginco žemes sklypa minetu paveldejimo teises liudijimu igijo iš A. Z. A., kuriam šis žemes sklypas buvo suteiktas anksciau nurodytais neteisetais administraciniais aktais. Pagal CK 4.96 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu daiktas neatlygintai igytas iš asmens, kuris neurejo teises jo perleisti nuosavyben, tai savininkas turi teise išreikalauti daikta visas atvejais. Todel konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagristai panaikino gincijama paveldejimo teises liudijima ir teisine žemes sklypo registracija.

23Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies pirmu punktu,

Nutarė

24Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendima palikti nepakeista.

25Priteisti iš S. E. 23 Lt (dvidešimt tris litus) valstybei, išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacineje instancijoje. Kolegijos pirmininke

26Regina Agota Gutauskiene

Proceso dalyviai
1. Šiauliai... 3. ... 4. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 5. sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,... 6. dalyvaujant ieškovui A. Š. (E. Š. teisiu peremejui), ieškovo atstovui... 7. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :... 8. Ieškove, E. Š., kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri 2007 01 08 patikslino... 9. A. S. E. atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad jis yra... 10. Atsiliepimu i ieškini atsakovas Telšiu apskrities viršininko administracija... 11. Telšiu rajono apylinkes teismas 2007 m. kovo 13 d. sprendimu ieškini tenkino.... 12. A. S. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšiu rajono apylinkes teismo... 13. Atsiliepimu i apeliacini skunda Telšiu apskrities viršininko administracija... 14. Šiauliu apygardos teismas 2007 m. rugpjucio 30 d. teismo nutartimi pakeite... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad E. Š. kartu su seserimis V. R. ir K. S. 1991... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad Telšiu apskrities valdytojo administracija... 18. Byloje pateikta pageidaujamo susigražinti žemes sklypo projekto schema (tomas... 19. Atmestinas ir kitas apeliacinio skundo argumentas, tai, kad nepagrista teismo... 20. Administraciniai aktai, kuriu pagrindu A. Z. A. suteikta nuosavybes teise i... 21. Atsakovas teigia, kad E. Š. praleido ieškinio senaties termina, nes ji... 22. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad jis yra sažiningas žemes sklypo... 23. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. Telšiu rajono apylinkes teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendima palikti... 25. Priteisti iš S. E. 23 Lt (dvidešimt tris litus) valstybei, išlaidu,... 26. Regina Agota Gutauskiene...