Byla e2FB-22815-775/2019
Dėl G. J. bankroto bylos užbaigimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymą dėl G. J. bankroto bylos užbaigimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartimi G. J. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bankroto Valdymas“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2016 m. kovo 8 d. Kauno apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi patvirtinti pareiškėjos kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2016 m. rugpjūčio 18 d. patvirtintas mokumo atkūrimo planas. 2019 m. balandžio 18 d. buvo patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas.

52019 m. rugpjūčio 26 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas užbaigti G. J. bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėja, bankroto administratorė ir kreditorių susirinkimo pirmininkas pasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą.

6Prašymas tenkinamas.

7Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartimi G. J. iškelta bankroto byla, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti. Bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto Valdymas“. 2016 m. balandžio 11 d. buvo patvirtintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas akcinės bendrovės (toliau – ir AB) DNB bankas 138 605,97 Eur kreditorinis reikalavimas bei antros eilės 4 124,71 Eur UAB „Baltijos kredito sprendimai“ ir 489,84 Eur AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditoriniai reikalavimai. 2016 m. rugpjūčio 18 d. patvirtintas G. J. mokumo atkūrimo planas. 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi teismas kreditorę UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pakeitė jos teisių perėmėja UAB „Lindorff Lietuva“. Pardavus G. J. priklausantį butą adresu ( - ) ir garažą adresu ( - ), 2018 m. spalio 18 d. nutartimi teismas kreditorę AB „Energijos skirstymo operatorius“ pakeitė jos teisių perėmėja UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, patikslino bankrutuojančio asmens G. J. kreditorės Luminor Bank AB kreditorinį reikalavimą 82 235,97 Eur sumai ir įtraukė Luminor Bank AB į antros eilės kreditorių sąrašą su 82 235,97 Eur finansiniu reikalavimu. Teismas 2016 m. balandžio 16 d. nutartimi kreditorę Luminor Bank AB pakeitė nauja kreditore Luminor Bank AS ir kreditorės UAB „Lindorff Lietuva“ pavadinimą pakeitė į UAB „Intrum Lietuva“. 2019 m. balandžio 18 d. patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas.

8Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ ) 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui.

9Patikslintas mokumo atkūrimo planas trejiems metams patvirtintas 2019 m. balandžio 18 d. nutartimi. Trejų metų terminas planui įgyvendinti suėjo 2019 m. rugpjūčio 18 d. G. J. bankroto administratorės UAB „Bankroto Valdymas“ įgaliotas asmuo N. Č. pateikė G. J. 2019 m. rugpjūčio 19 d. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, pasirašytą bankrutavusios G. J., bankroto administratorės įgalioto asmens ir kreditorių susirinkimo pirmininko įgalioto asmens. Įvertinus tai, kad patikslintas mokumo atkūrimo planas įgyvendintas tinkamai, parduotas visas plane numatytas turtas ir tai, jog plano įgyvendinimo aktui pritarta, teismas konstatuoja, kad bankroto administratorės prašymas tenkinamas, G. J. bankroto byla baigiama FABĮ 30 straipsnio 1–2 dalių pagrindu.

10FABĮ 29 straipsnio 7 dalis numato, jog plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.

11Pareiškėja bankroto proceso metu padengė 56 468,77 Eur finansinius reikalavimus. Kreditorių Luminor Bank AS nepatenkintas reikalavimas sudaro 82 141,70 Eur, UAB „Intrum Lietuva“ – 4 120,37 Eur, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ – 489,68 Eur. Bendra nepadengtų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 86 751,75 Eur, kuri, nesant FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje numatytų išimčių, nurašoma.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, 30 straipsnio 2 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Baigti G. J., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

15Nurašyti G. J., asmens kodas ( - ) likusius nepatenkintus kreditorių Luminor Bank AS 82 141,70 Eur (aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt vieno euro 70 ct), uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ 4 120,37 Eur (keturių tūkstančių vieno šimto dvidešimties eurų 37 ct) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ 489,68 Eur (keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 68 ct) finansinius reikalavimus.

16Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai