Byla e2-244-335/2019
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma Rimkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui S. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo S. V. priteisti 1 025,09 Eur skolos, 74,59 procentus sutartinių palūkanų nuo 700 Eur kredito sumos nuo 2018-10-17 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23 Eur žyminį mokestį.

4Nurodė, kad šalys 2018-06-11 sudarė Vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovui suteikė 700 Eur kreditą. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 106,07 proc. Kadangi atsakovas laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovė kreipėsi į atsakovą su pretenzija, tačiau jis į ją nereagavo. Jo skola 2018-10-17 yra 1 025,09 Eur, kurią sudaro 700 Eur kreditas, 170,45 Eur palūkanos, 4,64 Eur delspinigiai, 150 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos. Ieškovė prašė, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes jis įspėtas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, ir esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškovės pateikti ir teismo ištirti dokumentai patvirtina ieškinio reikalavimo pagrįstumą, būtent 2018-06-11 šalių sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. (-), pagal kurią atsakovui 720 kalendorinių dienų terminui buvo suteiktas 700 Eur kreditas. Sutartyje numatyta bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 106,07 proc., fiksuota metinė palūkanų norma 74,59 proc.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

10Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievoles, todėl, vadovaujantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, iš jo priteistinas 700 Eur negrąžintas kreditas ir 170,45 Eur palūkanų ieškovės naudai.

11Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos 74,59 proc. metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti 74,59 proc. sutartinių palūkanų nuo 700 Eur kredito sumos nuo 2018-10-17 iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4,64 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Atsakovas, sudarydamas Vartojimo kredito sutartį, įsipareigojo praleidęs terminą sumokėti įmoką už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius. Atsakovas nevykdė prievolės grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, todėl iš jo ieškovei priteistina 4,64 Eur delspinigių suma.

13CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovei iš atsakovo yra priteistina 5 proc. metinių palūkanų už priteistiną 875,09 Eur (700+170,45+4,64) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-10-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Tuo tarpu 150 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidos nepriteistinos. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Vartojimo kredito davėjai neturi teisės taikyti jokių papildomų skolos išieškojimo, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą vykdo pats vartojimo kredito davėjas, ar yra pasitelkiami tretieji asmenys, pranešimo apie įsiskolinimą ir kitų mokesčių. Šie mokesčiai yra tiesiogiai susiję su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatai (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014). Taigi šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 23 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies – 85,37 proc., jai iš atsakovo priteistina 19,64 Eur žyminio mokesčio išlaidų suma.

16Taip pat iš atsakovo priteisiamos 3,53 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 92, 93, 96 straipsniai).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

18UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, iš atsakovo S. V., asmens kodas ( - ) 875,09 Eur skolos, 74,59 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už kredito sumą (700 Eur) skaičiuojant nuo 2018-10-19 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 875,09 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-10-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 19,64 Eur (devyniolika eurų 64 ct) žyminio mokesčio išlaidų.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Priteisti iš atsakovo S. V. 3,53 Eur (tris eurus 53 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB Luminor Bank, LT12 2140 0300 0268 0220 AB Luminor Bank, LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma Rimkienė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ kreipėsi į teismą, prašydama iš... 4. Nurodė, kad šalys 2018-06-11 sudarė Vartojimo kredito sutartį, kurios... 5. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovės pateikti ir teismo ištirti dokumentai patvirtina ieškinio... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs... 11. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskolos... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4,64 Eur delspinigių už negrąžintą... 13. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti... 14. Tuo tarpu 150 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidos nepriteistinos.... 15. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė už... 16. Taip pat iš atsakovo priteisiamos 3,53 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 92,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80... 18. UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, iš... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovo S. V. 3,53 Eur (tris eurus 53 ct) procesinių dokumentų... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos...