Byla 2A-1670/2011
Dėl skolos ir delspinigiu priteisimo bei atsakovo uždarosios akcines bendroves „Previlsta“ priešieškini ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasa“ del statybos rangos sutarties salygu nevykdymo ir nuostoliu priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Algirdo Gailiuno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo uždarosios akcines bendroves „Žemkasa“ prašyma panaikinti laikinasias apsaugos priemones, pritaikytas uždarosios akcines bendroves „Žemkasa“ turtui priešieškinio reikalavimams užtikrinti Klaipedos apygardos teismo civilineje byloje Nr. 2-922-538/2011 pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žemkasa“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Previlsta“ del skolos ir delspinigiu priteisimo bei atsakovo uždarosios akcines bendroves „Previlsta“ priešieškini ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasa“ del statybos rangos sutarties salygu nevykdymo ir nuostoliu priteisimo ir

2n u s t a t e :

3II „Žemkasa”, pertvarkyta i UAB „Žemkasa”, (ieškovas) ir UAB „Previlsta”, (atsakovas) sudare statybos rangos sutarti Nr. 01/0729 (toliau tekste Sutartis). Ieškovas sutartimi isipareigojo atlikti rangos darbus, o atsakovas už juos sumoketi. Atsakovui nevykdant prievoles, ieškovas kreipesi i Klaipedos apygardos teisma del skolos prisiteisimo. Atsakovas pareiške priešieškini del statybos rangos sutarties salygu nevykdymo ir patirtu nuostoliu priteisimo. Priešieškiniu buvo prašoma priteisti iš UAB „Žemkasa” 585227,33 Lt patirtu nuostoliu, taikyti laikinasias apsaugos priemones UAB „Žemkasa“ turtui, t.y. areštuoti ieškovo nekilnojamaji turta, kilnojamuosius daiktus, pinigines lešas bei turtines teises, priklausancias ieškovui.

42010-11-23 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemones - atsakovo UAB „Previlsta“ reikalavimu ivykdymo užtikrinimui areštuota ieškovui UAB „Žemkasa“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lešos ar turtines teises, priklausancios ieškovui ir esancios pas ieškova arba treciuosius asmenis, neviršijant 585 227,33 Lt sumos, uždraudžiant ši turta perleisti, ikeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmes sumažinti jo verte. Nustatyta, kad iš areštuotu lešu gali buti daromi darbo užmokescio, privalomieji mokejimai valstybei (mokesciai ir imokos).

5Klaipedos apygardos teismas, išnagrinejes byla, 2011-07-12 ieškini tenkino iš dalies, priešieškini atmete, o 2010-11-23 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones paliko galioti iki sprendimo byloje isiteisejimo.

6Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011-07-12 sprendimo dali, kurioje ieškovo UAB „Žemkasa” ieškinys buvo patenkintas, bei šioje dalyje priimti nauja sprendima - ieškovo UAB „Žemkasa” ieškini atmesti. Sprendimo dalis, kuria priešieškinys atmestas, nera skundžiama.

7UAB „Žemkasa”, atsižvelgdamas i tai, kad sprendimo daliai del UAB „Previlsta“ priešieškinio atmetimo isiteisejus, išnyko ir pagrindas toliau taikyti laikinasias apsaugos priemones UAB „Žemkasa“ turtui, prašo panaikinti visas laikinasias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos UAB „Žemkasa“ turtui priešieškinio reikalavimams užtikrinti.

8Atsakovo atsiliepimo i ši prašyma negauta.

9Prašymas panaikinti laikinasias apsaugos priemones tenkintinas.

10Pagal bylos duomenis, Klaipedos apygardos teismas 2010-11-23 nutartimi pritaike laikinaja apsaugos priemone – UAB „Žemkasa“ (ieškovo) turto arešta priešieškinio reikalavimams užtikrinti. Klaipedos apygardos teismo 2011-07-12 nutartimi priešieškinys buvo atmestas. Sprendime nurodyta, kad, jam isiteisejus, panaikinamos UAB „Žemkasa“ turtui, užtikrinant priešieškinio reikalavimus, pritaikytos laikinosios apsaugos priemones.

11Pažymetina, kad sprendimo dalies, kuria priešieškinys atmestas, neapskundus apeliacine tvarka, priešieškinio reikalavimams užtikrinti pritaikytos laikinosios apsaugos priemones neteko prasmes, todel yra naikintinos.

12Teiseju kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdestyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 1d.,

Nutarė

13Panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2010 m. lapkricio 23 d. nutartimi pritaikyta laikinaja apsaugos priemone - ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasa“ priklausancio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginiu lešu ar turtiniu teisiu, priklausanciu ieškovui ir esanciu pas ieškova arba treciuosius asmenis, arešta neviršijant 585 227,33 Lt sumos, uždraudžiant ši turta perleisti, ikeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmes sumažinti jo verte.

14Nutarties nuoraša išsiusti šalims ir turto arešto aktu registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos istaigai.

Proceso dalyviai