Byla 2-4824-615/2014
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „NK statyba“ ir UAB „TBS Baltic“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo patvirtinti pateiktą UAB „NK statyba“ ir UAB „TBS Baltic“ 2014-01-27 sudarytą taikos sutartį. Nurodė, kad tarp pareiškėjų yra kilęs ginčas dėl 11964,35 skolos bei delspinigių sumokėjimo pagal tarp šalių 2013-06-28 sudarytą Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ). Siekdamos taikiu keliu išspręsti įsiskolinimo padengimo klausimą, 2014-01-27 šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti.

3Prašymas tenkintinas.

4CK 6.983 str. nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Vadovaujantis 2005 m. sausio 6 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija Nr. A3-120, dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 str.) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

5Pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

6Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 579- 582 str.,

Nutarė

7Patvirtinti pareiškėjų UAB „NK statyba“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), ir UAB „TBS Baltic“, į.k. ( - ), adresas ( - ), 2014 m. sausio 27 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

„TAIKOS SUTARTIS

2014-01-27, Kaunas

10Mes, šios Taikos sutarties šalys:

11UAB „NK Statyba“, juridinio asmens kodas ( - ), adresas: ( - ) (toliau - NK Statyba), ir

12UAB „TBS Baltic“, juridinio asmens kodas ( - ), adresas: ( - ) (toliau - TBS Baltic)

13Atsižvelgdamos į tai, kad:

  1. Šalys 2013-06-28 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią NK Statyba įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, o TBS Baltic — sumokėti už atliktus darbus;
  2. Pagal NK Statyba išrašytas PVM sąskaitas — faktūras TBS Baltic šios sutarties sudarymo dienai yra skolinga NK Statyba iš viso 11.964,35 Lt sumą;
  3. NK Statyba pareiškė reikalavimą TBS Baltic dėl 11.964,35 Lt skolos bei delspinigių, tačiau Šalys tarpusavyje geranoriškai bendradarbiaudamos išsprendė šį ginčą;
  4. Šalys siekia tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti kilusį ginčą dėl apmokėjimo už atliktus darbus ir tokiu būdu užkirsti kelią tolimesniems teisminiams ginčams šiuo klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. 1 dalimi,

14Susitarė ir sudarė šią Taikos sutartį (toliau — Sutartis):

  1. NK Statyba atsisako reikalavimo TBS Baltic atžvilgiu dėl delspinigių sumokėjimo, o TBS Baltic įsipareigoja sumokėti 11.964,35 Lt skolos sumą per vieną dieną nuo teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį įsiteisėjimo dienos.
  2. Šalys patvirtina, kad atsisako visų kitų reikalavimų viena kitos atžvilgiu, kylančių iš 2013-06-28 Statybos subrangos sutarties Nr. ( - ), o šios Sutarties sudarymas reiškia visišką šalių interesų atitikimą ir dėl to jokių pretenzijų šalys viena kitai neturi ir ateityje nereikš. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi nustatytos kilusio ginčo baigties sąlygos yra protingos ir teisingos, ginčas tarp Šalių yra pilnai išspręstas.
  3. Visas bylinėjimosi išlaidas Šalys pasilieka sau, o Valstybei priteistinas išlaidas apmoka TBS Baltic.
  4. Ši Sutartis teikiama tvirtinti Kauno apylinkės teismui. Šalys įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad ši Sutartis būtų patvirtinta teisme.
  5. Sutartis sudaroma trimis egzemplioriais — po vieną Sutarties Šalims, ir trečiasis egzempliorius — Kauno apylinkės teismui.“

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai