Byla 2-4363-650/2012
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ADB „Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovams A. B. ir T. O. dėl sandorio pripažinimo niekiniu,

Nustatė

2ieškovas ADB „Ergo Lietuva“ prašo pripažinti niekine 2008-07-08 sudarytą įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-0843419. Taip pat prašo taikyti restituciją, įpareigojant ieškovą grąžinti atsakovui A. B. už draudimo sutartį Nr. 02-0843419 sumokėtą 285 Lt. draudimo įmoką ir priteisti iš atsakovų ieškovo naudai sumokėtą žyminį mokestį. Ieškovas nurodo aplinkybes, kad atsakovas A. B. su UADB „ERGO Lietuva" 2008-07-08 sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kurioje draudėju buvo nurodytas atsakovas T. O.. Minėta draudimo sutartimi atsakovas A. B. siekė drausti automobilio VW Golf, kurio Lietuvos Respublikoje išduotas valstybinio numerio ženklas ( - ), valdytojo civiline atsakomybę. Sudarant draudimo sutartį buvo pateiktas VĮ „Regitra" duotas transporto priemonės VW Golf, valstybinis numeris ( - ), registracijos liudijimas Nr. 92603 ir nurodyta, kad ši transporto priemonė per sutarties laikotarpį nėra ir nebus naudojama pastoviai ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 40 dienų. 2009-05-14 Airijos Respublikoje A. B., vairuodamas automobilį VW Golf, sukėlė eismo įvykį. 2012-05-08 ir 2012-05-16 A. B. ieškovui pateikė informaciją, kad šį automobilį 2008 metais jis įsigijo Airijoje iš T. O.; automobilį pardavėjas jam perdavė Airijoje. Automobilio pirkimo metu ant jo buvo ne lietuviški numeriai, o perdaryti į angliškus. Automobilio valstybinio numerio ženklai, kurie yra išduodami ir naudojami Lietuvos Respublikoje, automobilio pirkimo metu atsakovui A. B. nebuvo perduoti, ir dėl tokių valstybinio numerio ženklų įsigytam automobiliui išdavimo jis į kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas nesikreipė. Ieškovui rašytuose paaiškinimuose atsakovas A. B. nurodė, kad gyveno ir dirbo Airijoje nuo 2004 metų iki 2010 metų, o automobilį VW Golf Airijoje pirko važinėjimui į darbą, nurodė, kad minėtu automobiliu iš Airijos niekur nebuvo išvykęs, o automobilio įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarė grįžęs į Lietuvą lėktuvu. Po eismo įvykio, sugadintą automobilį jis atidavė į metalo supirkimo vietą Korko mieste, Airijoje. Tai patvirtina, kad atsakovas A. B. kreipėsi į ieškovą ir sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl automobilio VW Golf, kurio įprastinė buvimo vieta tiek draudimo sutarties sudarymo momentu, tiek visu draudimo sutartyje nustatytu sutarties laikotarpiu buvo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, o Airijos Respublikos teritorijoje. Gavus atsakovo A. B. paaiškinimus ieškovui tapo žinoma, jog egzistuoja aplinkybės, dėl kurių įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo audimo sutartis Nr. 02-0843419 ab initio yra niekinė, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

3Atsakovams ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, tačiau atsakovai per teismo nustatytą 30 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Atsakovams įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovų prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007-07-08 ieškovas, veikdamas kaip draudikas, su atsakovu A. B. sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-0843419, kurioje draudėju įvardintas T. O. (b.l. 8). Šioje sutartyje nurodyta, kad draudikas apdraudžia transporto priemonę VW Golf, valst.Nr. ( - ), kurios savininkas yra T. O.. Sutarties 1.6. punkte nurodyta, kad ši transporto priemonė per sutarties laikotarpį nėra ir nebus naudojama pastoviai ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 40 dienų. Iš atsakovo A. B. paaiškinimų ieškovui (b.l. 13-16) matyti, kad atsakovas minėtą automobilį VW įsigijo Airijos Respublikoje iš T. O., pirkimo metu ant jo buvo uždėti ne oficialūs Lietuvos valstybinės registracijos numerių ženklai (( - )), o perdaryti į angliškojo tipo numerius ( - ) (vienas numeris –baltas, kitas- geltonas). Atsakovas A. B. taip pat nurodė ieškovui aplinkybes, kad gyveno ir dirbo Airijoje nuo 2004 metų iki 2010 metų, o automobilį VW Golf Airijoje pirko važinėjimui į darbą, minėtu automobiliu iš Airijos niekur nebuvo išvykęs, o automobilio įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarė, grįžęs į Lietuvą lėktuvu. Po eismo įvykio, sugadintą automobilį jis atidavė į metalo supirkimo vietą Korko mieste, Airijoje.

6Pateikta prie bylos 2012-04-12 valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo pažyma Nr.(1.5)-24-482 (b.l.11) patvirtina, kad transporto priemonės VW Golf nuotraukose matomas numerio ženklas ( - ) neatitinka Lietuvos Respublikoje išduodamų ir naudojamų valstybinio numerio ženklų bei jų tipų patvirtintų reikalavimų. Transporto priemonės registracijos liudijime, išduotame 2003-05-14 VĮ „Regitra“ Tauragės filialo, automobilio VW Golf, valstyb.Nr. ( - ), savininku nurodytas ne vienas iš atsakovų, bet kitas asmuo - E. S., gyv. Šakių rajone (dokumento kopija- b.l. 9). O 2012-05-11 Lietuvos Techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ pažymoje Mr.30 (b.l.12)nurodyta, kad transporto priemonei VW Golf, identifikacinis kodas WVWZZZ1HZNW323039, valstybinis numeris ( - ) techninė apžiūra po 2005 m. nebuvo atlikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.254 str. numatyta, kad civilinė atsakomybė gali būti draudžiama sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad įprastinės draudimo sutartys sudaromos, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

8CK 1.78 str. nurodyta, kad sandoris yra laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. CK 1.80 str. 1 d. numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas A. B. įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, sudarė kito draudiko - T. O. vardu, neturėdamas įgaliojimų atstovauti šio asmens interesus, ir žinodamas, kad draudžiama transporto priemonė nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir draudžiamuoju laikotarpiu joje niekada nebuvo ir nuolat buvo eksploatuojama užsienyje - Airijos Respublikoje. Pripažintina, kad 2007-07-08 sudaryta įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 02-0843419 yra niekinė, nes prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatoms.

9CK 1.80 str. 2 d. numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Atsižvelgiant į tai, taikytina restitucija, ir ieškovas įpareigotinas grąžinti atsakovui A. B. už draudimo sutartį sumokėtą 285 Lt draudimo įmoką.

10Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovų A. B. ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 500 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 88 str., 93 str. 1 d.). Iš atsakovo T. O. bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes iš bylos duomenų matyti, kad niekinio sandorio (draudimo sutarties) iniciatorius buvo atsakovas A. B., jis draudimo sutartį pasirašė vienasmeniškai. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovų nepriteistina, nes ji mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Pripažinti ieškovo ADB „Ergo Lietuva“, į.k. 110012799, ir atsakovų A. B., ( - ) T. O., a.k.384022260628, 2008-07-08 sudarytą įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-0843419 niekine.

14Taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovą ADB „Ergo Lietuva“ grąžinti atsakovui A. B. 285 Lt (dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių litų) sumą.

15Priteisti iš atsakovo A. B., a.k( - ) ieškovui ADB „Ergo Lietuva“, į.k. 110012799, 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai