Byla 2S-1314-538/2019
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., S. G., ,,Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., S. G., ,,Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas 2019 m. kovo 13 d. skundu prašė panaikinti 2019 m. vasario 26 d. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo buvo paskelbtos antrosios gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), kiemo rūsio (unikalus Nr. ( - )), tvarto (unikalus Nr. ( - )), sandėlio (unikalus Nr. ( - )), šulinio (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), varžytynės Nr. ( - ), priimti patvarkymą, kuriuo antrosios turto pardavimo varžytynės Nr. ( - ) būtų atšauktos, paskirti nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybę pareiškėjui pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą ir tik atlikus profesionalų turto vertinimą, išlaikius terminus skelbti šio turto varžytynes.

82.

9Nurodė, jog vykdymo procese netinkamai įkainotas turtas, be to, antstolė neišlaikė terminų varžytynių skelbimui. 2019 m. vasario 20 d. patvarkymu antstolė pasiūlė išieškotojui perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą, nustatė išieškotojui terminą iki 2019 m. kovo 1 d. atsakymui pateikti, tačiau nesulaukusi savo pačios nustatyto termino pabaigos, antstolė 2019 m. vasario 26 d. paskelbė antrąsias turto pardavimo varžytynes, patvarkyme nurodė, jog per nustatytą terminą išieškotojas nepranešė apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą. Mano, jog tokie antstolės veiksmai neteisėti, dėl ko turi būti panaikinti. Pažymėjo, jog antstolė nesilaikė imperatyviai nustatyto 20 dienų informavimo apie būsimas varžytynes termino, pareiškėjas apie antrąsias varžytynes buvo informuotas vykstant varžytynėms; varžytynės buvo paskelbtos ir vykdomos neteisėtai. Nurodė, jog antstolė paskelbdama varžytynes pažeidė Civilinio proceso kodekso 704 straipsnio nuostatas, leidžiančias skolininkui iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolė nesiėmė visų įmanomų veiksmų, kad pareiškėjo turtas būtų pardavinėjamas objektyviai nustatyta rinkos kaina. Pareiškėjas informacijos apie tai, kad turto vertei nustatyti būtų paskirta ekspertizė neturi, todėl laikytina, jog turtas įkainotas tiesiog antstolės nuožiūra. Nurodė, jog antstolio nuomonė nėra ir negali būti laikoma patikimu ir objektyviu kriterijumi nustatant turto vertę. Pareiškėjas įsitikinęs, jog turto vertė yra žymiai didesnė.

103.

11Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi skundą atmetė. Teismo motyvai:

154.1.

16Pareiškėjas nurodė, jog areštuoto turto įkainojimas buvo atliktas netinkamai, skundą grindžia įsitikinimu, jog turto vertė žymiai didesnė, tačiau jokių objektyvių įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti nustatyta areštuoto turto kaina, nepateikia.

174.2.

18Vykdomojoje byloje duomenų, jog antstolei kilo abejonių dėl turto vertės, nėra, todėl pagrindų antstolei turto rinkos vertei nustatyti skirti ekspertizę, nenustatyta.

194.3.

20Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, nesutikdamas su antstolės atliktu areštuoto turto (Turto ir Sklypo) įkainojimu, objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti nustatyta turto kaina nepateikė, vykdomojoje byloje duomenų, patvirtinančių jog vykdymo procese areštuotas turtas yra įkainotas pažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nėra.

214.4.

22Pirmosios turto pardavimo varžytynės paskelbtos 2019 m. sausio 15 d., taigi, praėjus daugiau nei 20 dienų nuo patvarkymo dėl turto įkainojimo išsiuntimo skolininkui dienos, todėl pareiškėjo argumentai, jog antstolė nesilaikė imperatyvaus 20 dienų termino atmestini kaip nepagrįsti.

234.5.

24Pažymi, jog 2018 m. lapkričio 28 d. patvarkyme skolininkui išaiškinta teisė iki pirmųjų varžytynių paskelbimo surasti savo pirkėją areštuotam turtui įsigyti (CPK 704 straipsnis), pareiškėjas šia teise nepasinaudojo, todėl pareiškėjo argumentai dėl šios teisės pažeidimo pripažintini nepagrįstais.

254.6.

26Kadangi vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos numato maksimalų terminą, per kurį privalo būti paskelbiamos antrosios turto pardavimo varžytynės, nenumato draudimo nedelsiant skelbti antrąsias turto pardavimo varžytynes, pareiškėjo argumentai, jog paskelbus antrąsias turto pardavimo varžytynes buvo pažeista jo teisė pasiūlyti savo pirkėją, pripažintini nepagrįstais.

274.7.

28Nėra pagrindo panaikinti antstolės 2019 m. vasario 26 d. patvarkymo, kuriuo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės, pažymint, jog toks antstolės patvarkymas yra informacinio pobūdžio ir atskirų teisinių pasekmių pareiškėjui nesukuria, kadangi vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įtvirtina, jog antstolis varžytynes skelbia specialiame interneto tinklalapyje.

294.8.

30Nėra nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą atšaukti antstolės paskelbtas varžytynes, pareiškėjas savo prašymo dėl varžytynių atšaukimo nepagrindė.

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

325.

33Atskiruoju skundu pareiškėjas A. G. (toliau-apeliantas) prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundo motyvai:

345.1.Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad antstolė, prieš skelbdama pareiškėjo turto varžytynes praėjus 2 metams nuo turto vertės nustatymo, privalėjo iš naujo atlikti pareiškėjo turto vertinimą ir turtą įkainoti rinkos kaina.

355.2.Teismas nevertino antstolės paskirto vertintojo UAB „Turto spektras“ patikimumo. Šis antstolės paskirtas turto vertintojas nėra ir nebuvo įtrauktas į teismo ekspertų sąrašą, kuris patalpintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos internetiniame puslapyje, taigi, kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar pareiškėjo turtas buvo vertintas tinkamo ir kompetentingo vertintojo.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

38Atskirasis skundas netenkintinas.

395.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

416.

42Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

437.

44Nustatyta, jog antstolės R. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0074/14/24548, pradėta pagal 2014 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro notaro vykdomąjį įrašą Nr. 14-322 dėl hipoteka užtikrintos 142064,95 Lt (41144,85 Eur) skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininkų S. G. ir A. G. išieškotojo AB DNB bankas naudai, ir vykdomoji byla Nr. 0074/14/24517, pradėta vykdyti pagal 2014 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro notaro vykdomąjį įrašą Nr. 14-325 dėl hipoteka užtikrintos 142064,95 Lt (41144,85 Eur) skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininkų S. G. ir A. G. išieškotojo AB DNB bankas naudai (teisių perėmėjas ,,Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius). Atlikdama vykdymo veiksmus, antstolė 2014 m. balandžio 10 d. turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. ( - ) areštavo įkeistą turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), pastatą – tvartą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ) (toliau kartu – Turtas). 2018 m. sausio 24 d. turto arešto aktu Nr. S-( - ) areštuotas skolininkams priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (toliau – Sklypas). 2018 m. lapkričio 28 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. ( - ) antstolė įkainojo areštuotą turtą: Turtą įkainojo 42500 Eur, o Sklypą – 3760 Eur. Patvarkymu antstolė išaiškino skolininkams teisę pareikšti prieštaravimą dėl turto įkainojimo; informavo, jog praėjus 20 d. nuo patvarkymo įteikimo dienos skelbs viso areštuoto turto, kaip komplekso, pardavimą iš pirmųjų varžytynių; nurodė, jog iki varžytynių paskelbimo skolininkas gali pats ar pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją (Civilinio proceso kodekso 704 straipsnis). Patvarkymas skolininkui įteiktas 2018 m. gruodžio 1 d. Antstolė 2019 m. sausio 15 d. paskelbė arešto turto (Turto ir Sklypo) pardavimą iš pirmųjų varžytynių, nustatė pradinę pardavimo kainą 37008 Eur. 2019 m. vasario 15 d. patvarkymu apie neįvykusias varžytynes Nr. ( - ) antstolė pirmąsias turto (Turto ir Sklypo) pardavimo varžytynes paskelbė neįvykusiomis. 2019 m. vasario 20 d. patvarkymu dėl turto perėmimo po neįvykusių varžytynių antstolė pasiūlė išieškotojui perimti varžytynėse neparduotą turtą, nurodė, apie sutikimą ar atsisakymą perimti turtą informuoti antstolę iki 2019 m. kovo 1 d. Išieškotojas 2019 m. vasario 21 d. el. laišku informavo antstolę apie atsisakymą perimti iš varžytynių neparduotą turtą, ir prašė tęsti išieškojimą. 2019 m. vasario 26 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. ( - ) antstolė paskelbė areštuoto turto (Turto ir Sklypo) pardavimą iš antrųjų varžytynių, nustatė pradinę pardavimo kainą 27 756 Eur.

458.

46Apeliantas su skundžiama nutartimi nesutinka, argumentuoja, kad antstolė, prieš skelbdama pareiškėjo turto varžytynes praėjus 2 metams nuo turto vertės nustatymo, privalėjo iš naujo atlikti pareiškėjo turto vertinimą ir turtą įkainoti rinkos kaina. Su šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

479.

48Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 straipsnio 1 dalis). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

4910.

50Kaip byloje nustatyta, vykdomojoje byloje yra pateiktas nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo aktas (ekspertizės aktas), kuriame nurodoma areštuoto turto (Turto ir Sklypo) rinkos vertė 2017 m. balandžio 12 d. Antstolė, remdamasi turto rinkos vertės nustatymo aktu, 2018 m. gegužės 8 d. patvarkymu turtą buvo įkainojusi 54 300 Eur, Sklypą 4700 Eur, skelbė areštuoto turto pardavimo pirmąsias ir antrąsias varžytynes, kuriose nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Antstolė 2018 m. lapkričio 28 d. patvarkymu areštuotą turtą perkainojo, tačiau skolininkas per įstatymo nustatytą terminą prieštaravimų dėl turto įkainojimo nereiškė, o pradėjus areštuoto turto realizavimo procesą, pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas, be kita ko, skirti ekspertizę areštuoto turto rinkos vertei nustatyti sudarant galimybę pareiškėjui pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą.

5111.

52Pažymėtina, kad išieškojimas iš pareiškėjo turto vykdomas nuo 2014 m. balandžio 8 d., turtas pagal vertintojo nustatytą kainą jau buvo pardavinėjamas 6 kartus, nors pareiškėjas nurodo, kad turto kaina yra didesnė, tačiau šie argumentai deklaratyvaus pobūdžio, nes jokių duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes nepateikė, savo pirkėjo pirkti turtą nepasiūlė. Kaip minėta, vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės. Iš bylos duomenų matyti, kad antstoliui nekilo abejonių dėl turto vertės atsižvelgiant į turto realizavimo aplinkybes, pareiškėjas dėl turto vertės motyvuotų prieštaravimų iki varžytynių nepateikė. Taigi pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo argumentai, jog turto vertinimas buvo atliktas pažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, pripažintini nepagrįstais.

5312.

54Apeliantas teigia, kad teismas nevertino antstolės paskirto vertintojo UAB „Turto spektras“ patikimumo. Šis antstolės paskirtas turto vertintojas nėra ir nebuvo įtrauktas į teismo ekspertų sąrašą, kuris patalpintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos internetiniame puslapyje, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar pareiškėjo turtas buvo vertintas tinkamo ir kompetentingo vertintojo. Šie argumentai atmestini.

5513.

56Kaip byloje nustatyta, pareiškėjo turto rinkos vertei nustatyti antstolė 2016 m. lapkričio 28 d. patvarkymu pasitelkė nekilnojamojo turto vertintoją, turto rinkos vertę buvo pavesta atlikti UAB ,,Turto spektras“.

5714.

58CPK 583 straipsnyje nustatyta, kad šio CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija ir kiti norminiai teisės aktai. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį turto vertintoju gali būti fizinis asmuo, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsnio nustatytus reikalavimus, kuriam yra išduotas turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas, o juridiniai asmenys turi būti įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnis). Taigi, vykdymo procese turto vertę nustatančiam ekspertui – turto vertintojui, priešingai nei teismo paskirtą ekspertizę atliekančiam ekspertui, keliami kitokie kvalifikaciniai reikalavimai – toks turto vertintojas neprivalo būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, tačiau turi atitikti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme turto arba verslo vertintojams nustatytus reikalavimus. Priešingai, nei teigia pareiškėjas, CPK 681 straipsnyje taip pat nėra nustatyta, kad ekspertizę gali atlikti tik asmuo, įrašytas į teismo ekspertų sąrašą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog antstolė turėjo teisę turto rinkos vertę pavesti nustatyti UAB ,,Turto spektras“, kuri turto vertinimo priežiūros tarnybos įrašyta į išorės turto ir verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą.

5915.

60Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga motyvuoti priimtą teismo procesinį spendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje dėl esminių atskirojo skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta, kiti apeliacinio skundo argumentai ir pateikti duomenys neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to teisėjų kolegija dėl jų išsamiau nepasisako.

61Dėl procesinės bylos baigties

6216.

63Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

64Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

65Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas 2019 m. kovo 13 d. skundu prašė panaikinti 2019 m. vasario 26... 8. 2.... 9. Nurodė, jog vykdymo procese netinkamai įkainotas turtas, be to, antstolė... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi skundą... 15. 4.1.... 16. Pareiškėjas nurodė, jog areštuoto turto įkainojimas buvo atliktas... 17. 4.2.... 18. Vykdomojoje byloje duomenų, jog antstolei kilo abejonių dėl turto vertės,... 19. 4.3.... 20. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, nesutikdamas su antstolės atliktu... 21. 4.4.... 22. Pirmosios turto pardavimo varžytynės paskelbtos 2019 m. sausio 15 d., taigi,... 23. 4.5.... 24. Pažymi, jog 2018 m. lapkričio 28 d. patvarkyme skolininkui išaiškinta... 25. 4.6.... 26. Kadangi vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos numato... 27. 4.7.... 28. Nėra pagrindo panaikinti antstolės 2019 m. vasario 26 d. patvarkymo, kuriuo... 29. 4.8.... 30. Nėra nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą atšaukti antstolės... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 32. 5.... 33. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. G. (toliau-apeliantas) prašo Klaipėdos... 34. 5.1.Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad antstolė, prieš skelbdama... 35. 5.2.Teismas nevertino antstolės paskirto vertintojo UAB „Turto spektras“... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 38. Atskirasis skundas netenkintinas.... 39. 5.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 6.... 42. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria... 43. 7.... 44. Nustatyta, jog antstolės R. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0074/14/24548,... 45. 8.... 46. Apeliantas su skundžiama nutartimi nesutinka, argumentuoja, kad antstolė,... 47. 9.... 48. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 49. 10.... 50. Kaip byloje nustatyta, vykdomojoje byloje yra pateiktas nekilnojamojo turto... 51. 11.... 52. Pažymėtina, kad išieškojimas iš pareiškėjo turto vykdomas nuo 2014 m.... 53. 12.... 54. Apeliantas teigia, kad teismas nevertino antstolės paskirto vertintojo UAB... 55. 13.... 56. Kaip byloje nustatyta, pareiškėjo turto rinkos vertei nustatyti antstolė... 57. 14.... 58. CPK 583 straipsnyje nustatyta, kad šio CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso... 59. 15.... 60. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga... 61. Dėl procesinės bylos baigties... 62. 16.... 63. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios... 64. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 65. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartį palikti...