Byla 2-3501-362/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Citadele“ bankas prašo priteisti iš atsakovo V. K.: 3000,00 Lt skolos, 1522,67 Lt palūkanų; 599,39 Lt delspinigių; 50,00 Lt mokestį už kortelės sąskaitos tvarkymą; 13 procentų metines palūkanas už 3000,00 Lt, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas: 159,00 Lt žyminį mokestį, 121,00 Lt dokumentų įteikimo išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009-07-13 ieškovas AB Parex bankas (2010-08-26 pavadinimą pakeitęs į AB „Citadele“ bankas) su atsakovu V. K. sudarė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ABL/24313. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovui suteikė 5000,00 Lt kreditą. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo kas mėnesį (įmokos dieną) mokėti sutartyje nustatytas įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius, bei laiku grąžinti kreditą.

6Atsakovas kredito limitą ir kortelę American Express gavo, kreditu naudojosi, bet 2009 metų antrojoje pusėje nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, todėl ieškovas, remdamasis sutarties 10.4.1. punktu, vienašališkai nutraukė sutartį ir reikalauja grąžinti skolą. Išduoto ir negrąžinto kredito suma sudaro 3000,00 Lt.

7Iš pateiktos skolos paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 5172,06 Lt, kuriuos sudaro: 3000,00 Lt panaudotas ir negrąžintas kreditas, 1522,67 Lt nesumokėtos palūkanos, 599,39 Lt nesumokėti delspinigiai, 50,00 Lt nesumokėtas kortelės administravimo mokestis. Atsakovas buvo įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes raštu, tačiau skolos nesumokėjo iki šiol.

8Jeigu bankas pagal banko sąskaitos sutartį išmoka pinigus iš kliento sąskaitos neatsižvelgdamas į tai, ar joje yra pinigų (sąskaitos kreditavimas), tai pripažįstama, kad bankas suteikia klientui atitinkamos sumos kreditą nuo pinigų išmokėjimo dienos (CK 6.918 str. 1 d.). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str. 1 d.). Banko ir kliento santykiams, susijusiems su sąskaitos kreditavimu mutatis mutandis, taikomos Lietuvos Respublikos CK šeštosios knygos XLIII normos (CK 6.918 str. 2 d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei sumokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

9Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (CK 6.6 str. 5 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistina skola: 5172,06 Lt, 19 procentų metinės palūkanos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito 3000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-05-03 - iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos (CK 6.874 str., 6.37 str., Sutarties 8.4 p.), nes atsakovas neįvykdė sutartinių prievolių ir negrąžino ieškovui kredito, tuo pažeisdamas sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos teismo priteistos 5172,06 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-05-03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 159,00 Lt žyminis mokestis bei 121,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį civilinėje byloje Nr. L2-1488-207/2011 (CPK 80 str., 88 str., 93 str.).

11Atsižvelgus į tai, kad teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui AB „Citadele“ bankui (į.k. 112021619) iš atsakovo V. K. (a.k. ( - )

  • 5172,06 Lt (penkių tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt dviejų litų, šešių centų) skolą,
  • 19 (devyniolikos) procentų metines palūkanas nuo negrąžinto kredito (3000,00 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-03) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos,
  • 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos teismo priteistos 5172,06 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-05-03, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo,
  • 280,00 Lt (dviejų šimtų aštuoniasdešimties litų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai