Byla 2-2817-841/2010
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant J. M., dalyvaujant pareiškėjams V. A., R. A., V. A., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui S. A. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. A., R. A., V. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, S. A. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3P. V. A., R. A., V. A. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie, po savo tėvo J. A. a.k( - ) mirties 2003-08-11 priėmė jo palikimą, pradėję jį faktiškai valdyti.

4P. V. A.prašė pareiškimą tenkinti, teismui paaiškino, kad visų trijų pareiškėjų tėvai J. A. ir S. A. 1944 m. vasario mėn, buvo sudarę santuoką. Tėvų santuokoje gimė trys vaikai- R. A. ( - ) V. A. ( - ) ir V. A. ( - ). Tėvai santuoką nutraukė 1980-12-12. Tėvas J. A. mirė 2003-08-11, testamento nepaliko, po tėvo mirties 2003-08-11 nė vienas iš brolių nesikreipė į notarų biurą dėl paveldėjimo, nes nežinojo, kad yra nustatytas 3 mėnesių terminas. Kai norėjo susitvarkyti dokumentus, jiems buvo paaiškinta, kad reikės kreiptis į teismą, nes praleido terminą. Pradėję tvarkytis dokumentus, turėjo problemų dėl pavardės, nes žemės įsigijimo dokumentuose tėvo pavardė buvo J. A..

5P. R. A. prašė pareiškimą tenkinti, paaiškino teismui, kad jam buvo žinoma, kad anksčiau dėl paveldėjimo reikėjo kreiptis per 6 mėnesius, kai kreipėsi į notarų biurą, paaiškėjo, kad terminas yra praleistas, po to ieškojo dokumentų, rūpinosi dėl pavardės ir vardo neatitikimo. Visą tą laiką tėvo žeme rūpinosi, ją dirbo, tėvo butą prižiūrėjo, nes gyvena tame pat kaime, kur yra žemė.

6P. V. A. prašė pareiškimą tenkinti, paaiškino, kad po tėvo mirties dėl paveldėjimo nesikreipė, nes nežinojo, pasiėmė kai kuriuos tėvo daiktus prisiminimui, tėvo įsigytą žemę po jo mirties dirbo brolis R.

7Liudytojas A. K. teismui paaiškino, kad jis gyvena Pašiaušės kaime, Kelmės rajone, J. A. buvo jo kaimynas, tik kai susirgo, išsikėlė gyventi į Šiaulių m. pas sūnų. Mirusysis turėjo dalį namo- nedidelį butą bei 3 hektarus žemės. Kiek atsiminė liudytojas, tai kai jis atsikraustė į tą vietovę beveik prieš 30 metų, J. A. jau ten gyveno. Šiuo metu butu rūpinasi ir žemę dirba sūnus R. A..

8Suinteresuotas asmuo S. A. į teismo posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, atsiliepime nurodė, kad dėl pareiškimo neprieštarauja ir prašė jį tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinė mokečių inspekcija su pareiškimu sutiko, prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš pareiškėjų paaiškinimų, liudytojo parodymų, teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. A. g.1914-03-19 1944 m. vasario mėnesį susituokė su S. G., po santuokos- Astrauskiene, išsituokė 1980-12-12 (b.l.15-16). J. A. mirė 2003-08-11 (b.l.14). Nuo 2003-04-30 J. A. deklaruota gyvenamoji vieta buvo ( - ) (b.l.17). Mirusiojo sūnūs R. A. g. ( - ) gyv. ( - ) V. A. g.1949-07-08, gyv. ( - ). ir V. A. g. ( - ) gyv. ( - ) po tėvo mirties pagal palikimo atsiradimo vietą į notarų biurą nesikreipė, užvestos paveldėjimo bylos nėra (b.l.5-13,30).

12Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (LR CK 5.50 str. 2 d.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (CK 5.3 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga– 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. P. V. A., R. A., V. A. iš karto po palikėjo mirties priėmė mirusio tėvo palikimą, juo naudojosi ir prižiūrėjo, t.y. mirusio J. A. palikimą priėmė pradėdami faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 3 mėn. nuo palikėjo mirties, tačiau laiku pas notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiosiojo palikimą negavo. Toks palikimo priėmimas atitiko įstatymo reikalavimus (LR CK 5.50 str. 2 d.).

13CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjai neturi galimybės gauti palikimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

14Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai V. A., R. A., V. A. savo mirusio tėvo J. A. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti pradėję faktiškai jo turtą valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263, 270 str., 448 str.,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. A. a.k( - ) R. A. a.k( - ) ir V. A. a.k( - ) po savo tėvo J. A. a.k( - ) mirties 2003-08-11 priėmė jo palikimą, pradėję jį faktiškai valdyti

19Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai