Byla 2S-2231-259/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Lietuvos kariuomenės atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, kuria ieškovės ieškinys atsisakytas priimti civilinėje byloje Nr. 2-3612-292/2012 pagal ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Molupis ir Ko“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus duona“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė 2012-08-13 kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovių solidariai 99 609,15 Lt ir papildomai iš atsakovės UAB „Alytaus duona“ 4 577,30 Lt žalos atlyginimo, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1, b.l.1-6). Nurodė, kad atsakovės dalyvavo ieškovės skelbtame duonos ir pyrago gaminių pirkimo atvirame konkurse. Atviro konkurso laimėtoja, atsižvelgiant į pasiūlytą kainą, buvo pripažinta atsakovė UAB „Molupis ir Ko“. Tačiau pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ji atsisakė. Tuomet ieškovė pasiūlė sudaryti pirkimo sutartį antrą vietą konkurse užėmusiai atsakovei UAB „Alytaus duona“, tačiau ir ji pasirašyti sutartį atsisakė. Atsakovėms atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovė duoną ir pyrago gaminius buvo priversta pirkti decentralizuotai ir pakartotinai centralizuotai, t. y. brangiau, dėl ko patyrė 99 609,15 Lt nuostolių, lyginant su atsakovės UAB „Molupis ir Ko“ pateiktu pasiūlymu, ir 104 186,45 Lt nuostolių, lyginant su atsakovės UAB „Alytaus duona“ pateiktu pasiūlymu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi (t.2, b.l.95) ieškovės ieškinį atsisakė priimti. Teismas nurodė, jog ieškovė prašo priteisti nuostolius, kildinamus iš Viešųjų pirkimų įstatymo. Todėl ieškovės ieškinys teismingas ne apylinkės teismui, bet apygardos teismui pagal atsakovių buveinės vietą (CK 27 str. 3 p).

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Ieškovė Lietuvos kariuomenė atskiruoju skundu (t.2, b.l.98-100) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - priimti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo nagrinėti pirmąja instancija apylinkės teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. LAT yra išaiškinęs, kad sudarant sutartį konkurso būdu, tarp šalių atsiranda dvejopi santykiai: pirma, atsiranda santykiai, susiję su konkurso nugalėtojo nustatymu; antra, sudarius sutartį su konkurso nugalėtoju, tarp pastarojo ir konkurso organizatoriaus atsiranda šios sutarties pagrindu atsiradę sutartiniai prievoliniai santykiai. Asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigoja laimėjęs konkursą sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas. Konkursą laimėjusio asmens pareiga sudaryti sutartį kyla iš ikisutartinių santykių šalis saistančių abipusių teisių ir pareigų (LAT 2010-04-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-127/2010). CK 1.5, 6.4, 6.158, 6.163 straipsniai nustato ikisutartinių santykių šalims pareigą elgtis sąžiningai, nevesti derybų, jei apskritai neketinama sudaryti sutarties, be pakankamos priežasties nereikalauti, kad toli pažengusios derybos būtų nutrauktos. Taip užtikrinamas ir vieno iš civilinės teisės principų - teisėtų lūkesčių - įgyvendinimas, kad asmuo, laimėjęs konkursą, be priežasties nenutrauktų prasidėjusių santykių ir neatsisakytų sudaryti sutarties. Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) nereglamentuoja viešojo konkurso laimėtojų atsakomybės, jiems atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, ir su tuo susijusio nuostolių atlyginimo, t. y. nereglamentuoja sutartinių prievolinių santykių.

92. Ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų, turėtų būti suprantami tik kaip tiekėjo teisių gynimas nuo neteisėto perkančiosios organizacijos veikimo ar neveikimo. VPĮ V skyriaus 93 straipsnyje baigtiniu sąrašu apibrėžti pagrindai, dėl kurių tiekėjas gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Iš viešųjų pirkimų kylantiems santykiams CPK 27 straipsnio 3 punktas taikytinas ta apimtimi ir pagrindais, kuriuos nurodo VPĮ 93 straipsnis, kuris CPK 27 straipsnio 3 punkto atžvilgiu yra lex specialis.

103. Negalima teigti, kad ieškinys dėl nuostolių atlyginimo yra kildinamas iš VPĮ, nes VPĮ normos šiam ginčui apskritai netaikytinos todėl, kad: 1) teisiniai santykiai, kilę VPĮ pagrindu, jau yra pasibaigę, nes VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 6 punktas nurodo, kad pirkimas pasibaigia, kai visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ir atsisako sudaryti sutartį; 2) VPĮ nenumato konkursą laimėjusiam asmeniui pareigos sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija, tokia pareiga kyla iš sutartinių prievolinių santykių. Tai, kad prievoliniai sutartiniai santykiai atsirado vykdant viešųjų pirkimų procedūras, neturi reikšmės šių santykių turiniui.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, teismui išsprendus bylos teismingumo klausimą.

14Ieškovė 2012-08-13 kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovių solidariai 99 609,15 Lt ir papildomai iš atsakovės UAB „Alytaus duona“ 4 577,30 Lt žalos atlyginimo, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1, b.l.1-6). Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 (nutarties tekste 2010 m.) rugpjūčio 23 d. nutartimi (t.2, b.l.95) ieškovės ieškinį atsisakė priimti. Teismas nurodė, jog ieškovė prašo priteisti nuostolius, kildinamus iš Viešųjų pirkimų įstatymo. Todėl ieškovės ieškinys teismingas ne apylinkės teismui, bet apygardos teismui pagal atsakovių buveinės vietą (CK 27 str. 3 p).

15Atskiruoju skundu ieškovė skundžia minėta teismo nutartį, esminiai svarbūs skundo motyvai yra dėl tų aplinkybių, jog šalių teisiniai santykiai, kilę Viešųjų Pirkimų Įstatymo pagrindu, jau yra pasibaigę, o Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) nereglamentuoja viešojo konkurso laimėtojų atsakomybės, jiems atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, ir su tuo susijusių nuostolių atlyginimo, t. y. nereglamentuoja sutartinių prievolinių santykių.

16Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka pažymi, jog byloje ieškovas kelia atsakovų civilinės teisinės atsakomybės klausimą, atsakovams atsisakius sudaryti gaminių tiekimo pirkimo pardavimo sutartis. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog ieškovė rengė atvirą konkursą duonos ir pyrago gaminiams pirkti, (1 t.b.l.9-94), atsakovės pateikė savo pasiūlymus konkurso organizatoriui perkamoms paslaugoms teikti (1 t. b.l. 40, 44). Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisija nustatė, kad pirkimo konkursą laimėjo atsakovai (1 t. b.l. 48). Atsakovai, laimėję konkursą, atsisakė sudaryti gaminių tiekimo sutartis. Kauno apygardos teismas sutinka su atskirojo skundo motyvu, jog šioje byloje nėra keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, kuris pagal įstatymo leidėjo nuostatą yra sprendžiamas apygardos teisme (LR CPK 27 str. 3 p). Bylos faktinės aplinkybės liudija, kad viešojo pirkimo procedūros yra pasibaigę, dėl viešojo pirkimo procedūrų ir priimtų sprendimų vykdant viešuosius pirkimu ginčo tarp bylos šalių nekilo. Ieškovės pareikštas ieškinys yra kvalifikuotinas kaip turtinis ginčas tarp bylos šalių, atsakovams atsisakius vykdyti viešojo pirkimo metu pateiktus pasiūlymus ir sudaryti gaminių pirkimo pardavimo sutartis, dėl ko ieškovė galimai patyrė materialinę žalą. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis yra nepagrįsta faktinėmis bylos aplinkybėmis, todėl nutartis naikintina, ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui iš naujo (LR CPK 329 str. 1 d. 1 p. 337 str. 1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį panaikinti.

19Ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinio priėmimo klausimą civilinėje byloje Nr. 2-3612-292/2012 perduoti svarstyti Alytaus rajono apylinkės teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai