Byla eB2-856-460/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Markynė“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų, jos skola 2019-01-11 sudarė 2362,89 Eur. Teigia, kad atsakovė yra nemoki.

5Atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu ir įteikti tinkamai (CPK 122 straipsnio 2 dalis, CPK 123 straipsnio 4 dalis).

6Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, nurodytus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą. Finansinę būklę visa apimtimi parodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-440/2009).

9Analizuojant atsakovės 2015 m. balansą, matyti, jog bendrovės turtą 2015-12-31 sudarė trumpalaikis turtas, kurio įmonė turėjo už 49402,00 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 61831,00 Eur, iš jų 25906,00 Eur – po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 35925,00 Eur – per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Atkreiptinas dėmesys, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakovė finansinių duomenų už 2016 m., 2017 m. nepateikė.

10Paminėtina, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (Fondas) biudžetui 2019-01-11 sudarė 2362,89 Eur, iš jų 2307,00 Eur įmokų ir 55,89 Eur delspinigių.

11Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ bei Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2019-01-11 duomenimis, UAB „Markynė“ vardu registruoto turto nėra.

12Nuo 2018-08-27 Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už 2018 m. liepos – 2018 m. lapkričio mėn. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2019-01-11 duomenimis, UAB „Markynė“ yra trys apdraustieji.

13Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas konstatuoja, kad atsakovė susidūrė su finansiniais sunkumais, jie nėra laikino pobūdžio, yra nemoki, todėl atsakovei iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

14Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

15Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto administratore skirtina UAB „Geraldis“ (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

16Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei taikytinas nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštas, galiojantis iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;, taip pat sustabdytinas šio turto realizavimas bei išieškojimas iš atsakovės turto vykdymo procese (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 5, 6 punktais ir Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

181. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Markynė“, įmonės kodas 302409454, buveinės adresas Kretingos g. 8-57, Klaipėda, dėl nemokumo.

192. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Markynė“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Geraldis“, įmonės kodas 302508712, buveinės adresas V. Grybo g. 17-138, Vilnius, sąrašo Nr. B-JA125.

203. Taikyti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Markynė“, įmonės kodas 302409454, buveinės adresas Kretingos g. 8-57, Klaipėda, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese.

214. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

225. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajai administratorei, kartu sudarant galimybę administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

236. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

247. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

258. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei susipažinti.

26Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėja su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei iškelti... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti Juridinių asmenų registre... 6. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad... 8. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti,... 9. Analizuojant atsakovės 2015 m. balansą, matyti, jog bendrovės turtą... 10. Paminėtina, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo... 11. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ bei Lietuvos Respublikos... 12. Nuo 2018-08-27 Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus per Piniginių lėšų... 13. Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas... 14. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 15. Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto... 16. Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9... 18. 1. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 19. 2. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Markynė“... 20. 3. Taikyti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Markynė“, įmonės... 21. 4. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų... 22. 5. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies... 23. 6. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo... 24. 7. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos... 25. 8. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei... 26. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...