Byla 2A-902-260/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1321-652/2015 pagal ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) ieškinį atsakovei M. S. firmai „Ugrima“, trečiajam asmeniui M. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrija ( - ) kreipėsi 2015 m. vasario 23 d. į teismą su ieškiniu (t. I, b. l. 44 - 46), kuriame prašė priteisti iš atsakovės M. S. firmos „Ugrima“ 841,42 Eur skolą, 67,08 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakove 2005 m. spalio 29 d. sudarė patalpų, esančių ( - ), eksploatavimo, elektros energijos, šiluminės energijos, šalto vandens tiekimo ir atsiskaitymo sutartį Nr. 12. 2014 m. sausio 14 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime buvo svarstytas stogo remonto klausimas ir buvo nutarta surinkti 20 000 Lt įnašą, kurį paskirstyti patalpų savininkams, išrašant sąskaitas. Sąskaita buvo išrašyta atsakovei, tačiau iki šiol neapmokėta. Laikė, kad papildomas įnašas taip pat yra kaupiamosios lėšos, nes lėšų paskirtis – stogo remontas, kad kaupiamosios lėšos yra renkamos pagal visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimus, vadovaujantis įstatymais. Paaiškino, kad sprendimą rinkti papildomas lėšas sąlygojo nepakankama kaupiamųjų lėšų suma, kuri 2014 metų sausio 1 d. buvo 21 495,57 Lt. Nurodė, kad atsakovės savininkas ir patalpų savininkas yra tas pats asmuo M. S., kad jo individuali įmonė yra neribotos atsakomybės, taip pat dėl jos procesinės padėties pasisakyta Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartyje. Paaiškino, kad bendrijos kaupiamosios lėšos yra renkamos ir naudojamos pagal įstatymus, kad tą patvirtina ir 2015 m. rugpjūčio 3 d. Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) ūkinės – finansinės veiklos patikrinimo aktas.

5Atsakovė M. S. firma „Ugrima“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog bendrijos visuotiniame narių susirinkime nustatytas papildomas įnašas yra kaupiamosios lėšos, ir, kad ieškinio reikalavimai yra skirti ne atsakovei. Laikė, kad atsakovė mokėjo kaupiamąsias lėšas už trečiąjį asmenį M. S., todėl už jai nustatytą stogo remonto dalį ji sumokėjo kaupiamuoju mokesčiu. Kaupiamųjų lėšų turėjo užtekti stogo remontui, papildomas įnašas nebuvo reikalingas, kad papildomas įnašas nėra kaupiamosios lėšos. Manė, jog kaupiamųjų lėšų galimai pritrūko dėl jų naudojimo ne pagal paskirtį. Remdamasi Sutarties 3.10 p., laikė, kad atsakovė neprivalo mokėti už kapitalinius remontus, nors sutiko, kad iš kaupiamųjų lėšų buvo suremontuotas šilumos mazgas, atlikti kiti kapitaliniai darbai. Pripažindama, kad mokėjo už patalpų savininką M. S. kaupiamąsias lėšas, jas deklaravo Valstybinei mokesčių inspekcijai, todėl pagal Sutarties 3.10 p. šioje byloje yra netinkamas atsakovas, kadangi tinkamas atsakovas byloje būtų fizinis asmuo M. S., kuris yra bendrijos narys ir dalyvauja bendrijos narių susirinkimuose bei nuosavybės teise priklausančias patalpas naudoja savo individualios įmonės veiklai. Sąskaitos, išrašytos įmonės vardu neginčijo, o tiesiog jos neapmokėjo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu (t. II, b. l. 54-58) ieškinį kaip pareikštą ne tam asmeniui (CPK 45 str. 3 d.) atmetė, priteisė iš ieškovės negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) valstybės naudai 10,04 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nustatė, kad tarp šalių 2005 m. spalio 29 d. buvo sudaryta patalpų, esačių ( - ), eksploatavimo, elektros energijos, šiluminės energijos, šalto vandens tiekimo ir atsiskaitymo sutartis Nr. 12. Ginčas tarp šalių kilo dėl 2014 m. sausio 14 d. įvykusio Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) visuotiniame bendrijos narių susirinkime nustatyto 20 000 Lt įnašo, įvardijant šias lėšas kaip papildomą įnašą stogo remontui, išrašant proporcingai turimai nuosavybei kiekvienam patalpų savininkui sąskaitas ir surenkant šias lėšas į bendrijos kaupiamąją sąskaitą. 2014 m. gegužės 31 d. atsakovei buvo išrašyta 2 905,26 Lt sumai PVM sąskaita faktūra Serija RBS Nr. ( - ) dėl įnašo už stogo remonto darbus, o 2014 m. birželio 30 d. – 1 220,22 Lt sumai PVM sąskaita faktūra Serija RBS Nr. ( - ) dėl kaupiamųjų lėšų 2014 metais, pastaroji yra apmokėta (t. I, b. l. 6). Šalys sutiko, kad, trečiasis asmuo M. S. yra bendrijos narys, dalyvavo susirinkime ir susirinkimo nutarimų neginčijo. Atsakovės atstovas nesutinka mokėti nustatyto papildomo įnašo stogo remontui, nepriskirdamas šio įnašo prie kaupiamųjų lėšų bei dėl to, kad ne įmonei turi būti nukreiptas šis reikalavimas. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatė, kad atsakovės M. S. firmos savininkas, trečiasis asmuo M. S. yra dalies negyvenamųjų patalpų ( - ) savininkas, t. y. bendraturtis su kitais ( - ), savininkais (t. I, b. l. 146).

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo teisėtumo, nustatė, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo, o pagal 8 punktą tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką, o 21 straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Todėl darė išvadą, kad 2014 m. sausio 14 d. visuotiniame susirinkime papildomo įnašo stogo remontui patvirtinimas, nepažeidė aukščiau paminėtų įstatymų nuostatų. Trečiasis asmuo M. S., būdamas dalies pastato savininkas ir bendrijos narys, neginčydamas visuotinio susirinkimo nutarimo, turėjo pareigą susirinkimo nutarimą vykdyti.

10Teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovės procesinės padėties, kurios ieškovė nesutiko keisti, nustatė, kad M. S. firmos „Ugrima“ savininkas ir patalpų, kuriose įsikūrusi ši firma, savininkas yra tas pats asmuo M. S.. Tarp šalių 2005 m. spalio 29 d. sudarytos sutarties kai kurie punktai nustato santykius tarp M. S. firmos „Ugrima“ ir ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ), kiti punktai tarp patalpų savininko ir ieškovės. Nustatęs, kad atsakovė mokėjo už fizinį asmenį pastatų savininką M. S. kaupimo mokestį pagal pastarojo žodinį pavedimą deklaravo šias išlaidas Valstybinei mokesčių inspekcijai, o kadangi 2014 m. sausio 14 d. bendrijos susirinkime buvo nuspręsta surinkti pinigų įnašą stogo remontui iš patalpų savininkų, įnašo paskirstymo lentelėje nurodytas trečiasis asmuo M. S., sąskaita faktūra išrašyta M. S. firmai „Ugrima“, teismas laikė, jog nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovės ieškovės prašomą sumą. Ši suma akivaizdžiai susijusi su patalpų savininko ir bendrijos nario – M. S. prievole. Todėl, nustatęs, jog atsakovę su ieškove sieja sutartiniai santykiai pagal 2005 m. spalio 29 d. sutartį ir nesant atsakovės M. S. firmos „Ugrima“ sutikimo, sprendė, kad nėra pagrindo sutapatinti M. S. firmos „Ugrima“ ir trečiojo asmens M. S. atsakomybės už atsiradusias prievoles, bylą išnagrinėjo iš esmės, atmetė ieškinį kaip pareikštą ne tam asmeniui (CPK 45 str. 3 d.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniame skunde (t. II, b. l. 60-64) ieškovė Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrija ( - ) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausiamą dėl atsakovės procesinės padėties byloje, nepagrįstai nusprendė, kad M. S. firma „Ugrima“ yra netinkama atsakovė. M. S. firmos „Ugrima“ prievolės bendrijai kyla sutartiniu pagrindu. Atsakovė pripažino, kad jos, o tuo pačiu ir M. S., iniciatyva buvo sudaryta 2005 m. spalio 29 d. sutartis, kurios pagrindu mokestinės prievolės teko ne dalinės nuosavybės savininkui fiziniam asmeniui M. S., bet to paties asmens individualiai įmonei. Sutarties 4.2. punkte numatyta, kad atsakovas apmoka bendrijos pateiktas sąskaitas laiku, nepriklausomai nuo to, sutinka su jose pateikta suma ar ne. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas yra apmokėjęs sąskaitas už remonto darbus, nors nesutikdamas su savo procesine padėtimi, būtent remiasi sutarties 3 punktu, esą jis turėjo pareigą mokėti mokesčius ir kaupiamąsias lėšas.

142. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinius sprendimus tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko – kaupiamųjų įnašų yra nenuoseklus. Kadangi civilinėje byloje Nr. L2-629-652/2014, kurioje ginčas kilo tarp tų pačių šalių ir to paties dalyko, pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi bylą nutraukė skolininkui visiškai įvykdžius teismo įsakymą.

153. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo teismo Teisėjų Senato nutarimu Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“. Teismas pažeidė viseto principą, nesiėmė priemonių, kad būtų užtikrintas ir įgyvendintas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principas, tinkamai įvertinti šalių tarpusavio santykiai, šalių sąžiningumas, siekimas išspręsti ginčą taikiai, tinkamas faktinių ir teisinių aplinkybių įvertinimas, problemų išsprendimas iš esmės, užkertant kelią pakartotiniams ginčams.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 66-68) atsakovė M. S. firma „Ugrima“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą bei nuspręsdamas, kad M. S. kaip fizinio asmens prievolės negali būti tapatinamos su įmonės prievolėmis, tinkamai pritaikė bei išaiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą, motyvuotą sprendimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

20Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo atmestas.

21Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė M. S. firma „Ugrima“ nėra tinkamas atsakovas byloje, todėl ieškinį atmetė kaip pareikštą ne tam asmeniui.

22Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl įrodymų nepakankamumo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Apeliacinės instancijos teismas vertindamas byloje šalių pateiktus įrodymus nustatė, kad ieškovė 2005 m. spalio 29 d. buvo sudariusi patalpų, esančių ( - ), eksploatavimo, elektros energijos, šiluminės energijos, šalto vandens tiekimo ir atsiskaitymo sutartį Nr. 12 (t. I, b. l. 3-5). Ginčas tarp šalių kilo dėl 2014 m. sausio 14 d. įvykusio Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) visuotiniame bendrijos narių susirinkime nustatyto 20 000 Lt įnašo, įvardijant šias lėšas kaip papildomą įnašą stogo remontui, išrašant proporcingai turimai nuosavybei kiekvienam patalpų savininkui sąskaitas ir surenkant šias lėšas į bendrijos kaupiamąją sąskaitą (t. I, b. l. 10-13). 2014 m. gegužės 31 d. atsakovei buvo išrašyta 2 905,26 Lt sumai PVM sąskaita faktūra Serija RBS Nr. ( - ) dėl įnašo už stogo remonto darbus (t. I, b. l. 6). Bendrijos narių susirinkime kaip bendrijos narys dalyvavo M. S.. Susirinkimo nutarimai ginčyti nebuvo. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad dalies negyvenamųjų patalpų, esančių ( - )savininkas yra M. S. (t. I, b. l. 146-148), o ne atsakovė – M. S. firma „Ugrima“.

23Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.). Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 str. 1 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 str. 1, 2 d.). Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

24Byloje yra įrodyta, kad atsakovė M. S. firma „Ugrima“ nėra ginčo patalpų savininkė, o tik šių patalpų naudotoja. Todėl darytina išvada, kad pareiga vykdyti mokėjimą paskaičiuotą proporcingai buto plotui už stogo remontą tenka patalpų savininkui. Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Patalpų savininkas turėjo pareigą atsiskaityti su ieškove, nustatytu laiku ir terminais mokėti stogo remonto išlaidas, tačiau šių pareigų nevykdė.

25Vadovaujantis CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, jog atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-330/2014). Tik ieškovui aiškiai išreiškus savo valią dėl atsakovo pasirinkimo ir nesutinkant atsakovo pakeisti kitu, pagal CPK 45 str. 3 d. teismas turi bylą nagrinėti iš esmės.

26Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. lapkričio 9 d. vykusio teismo posėdžio metu siūlė ieškovei pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu. Ieškovei nesutikus, M. S. į procesą įtrauktas trečiuoju asmeniu. Taigi šioje byloje ieškovė atsakove nurodė M. S. firmą „Ugrima“, kuri yra netinkama atsakovė šioje byloje. Kaip minėta, ieškovė nesutiko keisti byloje atsakovą, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį, nes jis pareikštas netinkamam atsakovui (CPK 45 straipsnis).

27Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo nekeičia, o ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) apeliacinį skundą atmeta.

28CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) apeliacinį skundą, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteisiamos 3,33 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 92 straipsnis).

29Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30apeliacinį skundą atmesti.

31Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti valstybei iš ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos ( - ) (bendrijos kodas ( - )) 3,33 Eur (tris eurus 33 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. (Šią sumą sumokėti į biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodant gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas – 188659752), įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos).

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. Teismas,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrija ( - ) kreipėsi 2015 m.... 5. Atsakovė M. S. firma „Ugrima“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu (t. II, b.... 8. Teismas nustatė, kad tarp šalių 2005 m. spalio 29 d. buvo sudaryta patalpų,... 9. Teismas, spręsdamas klausimą dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo... 10. Teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovės procesinės padėties, kurios... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniame skunde (t. II, b. l. 60-64) ieškovė Negyvenamųjų patalpų... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausiamą dėl atsakovės... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinius sprendimus tarp tų... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą,... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 66-68) atsakovė M. S. firma... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 21. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą... 23. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 24. Byloje yra įrodyta, kad atsakovė M. S. firma „Ugrima“ nėra ginčo... 25. Vadovaujantis CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies... 26. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. lapkričio 9 d. vykusio... 27. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Alytaus... 28. CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 29. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 30. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti valstybei iš ieškovės Negyvenamųjų patalpų savininkų bendrijos... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....