Byla 2-99-856/2011

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė,

2sekretoriaujant Aušrai Arlauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui P. B.,

4suinteresuotiems asmenims I. B., G. B., A. B., R. B., V. B., A. B., V. B., V. B.,

5nedalyvaujant suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo P. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, I. B., G. B., A. B., R. B., V. B., A. B., V. B. ir V. B. dėl įstatymų numatyto palikimui priimti termino atnaujinimo,

Nustatė

7Pareiškėjas P. B. prašo teismo atnaujinti įstatymu nustatytą palikimui priimti terminą jo sutuoktinės J. B., mirusios ( - ), palikimui pagal įstatymą priimti.

8Pareiškėjas teismo posėdyje paaiškino, jog jo sutuoktinė J. B. mirė ( - ). Mirus sutuoktinei, maždaug po 1,5 mėnesio, jis buvo paguldytas dėl sveikatos problemų į ligoninę, antrą kartą į ligoninę papuolė kai buvo praėję apie 3 mėnesiai po sutuoktinės mirties. Išėjęs iš ligoninės pradėjo tvarkytis paveldėjimo dokumentus, tačiau sužinojo, kad praleido įstatymu nustatytą terminą palikimui priimti. Todėl prašė atnaujinti įstatymu nustatytą terminą J. B., mirusios , ( - ) palikimui priimti.

9Suinteresuoti asmenys I. B., G. B., A. B., R. B., V. B., A. B., V. B. ir V. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog nei vienas iš jų neturi jokių pretenzijų į palikimą, atsiradusį po jų motinos J. B. mirties, jie pareiškėjo pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti.

10Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašė nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo nurodė, jog neprieštarauja, kad praleistas terminas palikimui priimti pareiškėjui būtų atnaujintas.

11Pareiškimas tenkinamas.

12Mirties liudijimo nuorašas įrodo, jog J. B., a.k. ( - ) mirė ( - ) (b.l. 5). Iš byloje esančio sutuoktuvių akto įrašo Nr. 160 nuorašo matyti, jog P. B. yra mirusios J. B. (iki santuokos – M.) sutuoktinis (b.l. 4). Kaip matyti iš pažymos apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, J. B. nuo 1988-07-15 savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi ( - ) (b.l. 6). Kaip matyti iš notarų biuro rašto Nr. S-210, bylos dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į ( - ) mirusios J. B., a.k. ( - ) palikimą užvesta nėra (b.l. 7). Kaip matyti iš byloje pateiktų pareiškimų, A. B., G. B., V. B., V. B., I. B., A. B., R. B. ir V. B., po savo motinos J. B. mirties atsiradusio palikimo nepriėmė, pretenzijų į jį nereiškia (b.l. 8-14, 53). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai įrodo, jog J. B., a.k. ( - ) įregistruotos nuosavybės teisės į sekančius daiktus: į 9/142 žemės sklypo, kurio bendras plotas 1,4200 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); į 0,4800 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ); į 0,8000 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ); į 1/3 gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), 1/3 malkinės, kurios unikalus Nr. ( - ) 1/3 tvarto, kurio unikalus Nr. ( - ), 1/3 daržinės, kurios unikalus Nr. , ( - ) 1/3 kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ); į 127/765 žemės sklypo, kurio bendras plotas 2,5500 ha, unikalus Nr. 4400-0023-6784, esančio adresu ( - ) (b.l. 16-17, 18, 19-20, 21-23, 24-25).

13Įstatymas numato, jog įpėdinis palikimą privalo priimti per tris (3) mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, o palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (LR CK 5.50 str. 3 d., 5.3 str. 1 d.). Pagal LR CK 5.57 str. 1 d., nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jei pripažįsta, jog jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Kaip nurodo pareiškėjas, po sutuoktinės J. B. mirties trijų mėnesių laikotarpyje jis du kartus gydėsi ligoninėje, tik po to kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, kur sužinojo, kad praleido įstatymo nustatytą terminą. Teismas mano, jog pagal protingumo ir teisingumo principus, pareiškėjo P. B. prašymas atnaujinti praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui pagal įstatymą priimti yra pagrįstas ir teisėtas, terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl pareiškimas tenkinamas ir terminas palikimui priimti atnaujinamas (LR CK 5.57 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 str. 1 d., 290-292 str., 442 str. 1 d. 13 p., 577 str., 578 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Atnaujinti pareiškėjui P. B., a.k. ( - ) praleistą įstatymo nustatytą terminą J. B., a.k. ( - ) mirusios , ( - ) palikimui priimti.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Radviliškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai