Byla 2-343/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Leidybos centras“ iškelta bankroto byla Nr. B2-4257-578/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Ales Bukavinienes, Vyto Miliaus (kolegijos primininkas ir pranešejas) ir Gintaro Peciulio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal treciojo asmens akcines bendroves banko Snoras atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Leidybos centras“ iškelta bankroto byla Nr. B2-4257-578/2009.

2Teiseju kolegija, n u s t a t e :

3Ieškovas BI UAB „Elvora“ kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su pareiškimus del bankroto bylos atsakovui UAB „Leidybos centras“ iškelimo. Be to, ieškovas praše bankrutuojancios UAB ,,Leidybos centras“ administratoriumi paskirti UAB „Burai“.

4Tretysis asmuo AB bankas Snoras taip pat praše iškelti atsakovui bankroto byla ir imones bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“.

5Tretysis asmuo UAB „Sareme sistemos“ taip pat praše iškelti atsakovei bankroto byla ir imones bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

6Tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius praše iškelti atsakovui bankroto byla ir imones bankroto administratoriumi paskirti Ada Danileviciene.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškele UAB ,,Leidybos centras“ bankroto byla ir bankrutuojancios UAB ,,Leidybos centras“ administratoriumi paskyre UAB „Admivita“.

8Teismas nutartyje nurode, jog pagal UAB „Leidybos centras“ balansa 2008 m. gruodžio 31 d. imones turtas ir gautinos sumos sudare 40 106 376 Lt, o per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai – 22 414 098 Lt, atsakovas treciajam asmeniui VSDFV Vilniaus skyriui yra skolinga 14 547,19 Lt, AB bankui Snoras – 5 613 507,07 EUR, 2009 m. birželio 15 d. restrukturizavimo metmenyse atsakovas pripažino, kad yra skolingas 91 160,66 Lt UAB „Sareme sistemos“. Pats atsakovas pripažino, jog egzistuoja pakankamas pagrindas jam iškelti bankroto byla, nes imone yra nemoki, todel teismas konstataves, jog imones pradelsti isipareigojimai viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes, iškele UAB „Leidybos centras“ bankroto byla (IBI 9 str. 5 d. 1 p.). Be to, teismas nustate, kad nera duomenu, jog siulomu bankroto administratoriu kandidaturos prieštarautu imperatyvioms Imoniu bankroto istatymo normoms, todel ivertines tai, kad UAB „Valnetas“ yra Kaune veikianti bendrove, tuo tarpu UAB „Leidybos centras“ buveine ir visas turtas yra Vilniuje, taip pat ivertines kitu administruoti UAB „Leidybos centras“ pretenduojanciu asmenu, imoniu ir ju darbuotoju darbo kruvi, informacija apie ju baigtas ir vykdomas imoniu bankroto proceduras, bankroto UAB ,,Leidybos centras“ administratoriumi paskyre UAB „Admivita“ (IBI 11str. 2 d.).

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB bankas Snoras prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties dali del administratoriaus skyrimo ir išspresti klausima iš esmes – bankrutuojancios UAB ,,Leidybos centras“ administratoriumi paskirti UAB ,,Valnetas“.

10Apeliantas nurodo, jog teismas, nurodydamas, kad UAB ,,Valnetas“ buveine yra Kaune, neivertino aplinkybes, kad net du šios bendroves darbuotojai veikla vykdo butent Vilniuje, atitinkamai UAB ,,Admivita“ du darbuotojai veikla vykdo Kaune. Teismu praktika, svarstant administratoriaus kandidatura, pripažista reikšmingu kreditorinio reikalavimo dydi, taciau pirmosios instancijos teismas neatsižvelge i tai, kad AB bankas Snoras yra didžiausias atsakovo kreditorius, be to, hipotekinis kreditorius, todel bankroto proceduros vyktu sklandžiau, jei bankroto administratoriumi butu paskirtas jo siulomas administratorius. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurode, kokius pranašumus turi UAB ,,Admivita“ lyginant su kitomis administratoriu kandidaturomis. Teigia, jog bankroto proceduru nuosekluma ir greituma užtikrina ne tik administratoriaus užimtumas, bet ir patirtis bei darbo stažas. UAB ,,Valnetas“ atitinka visus bankroto administratoriui teises aktu nustatytus reikalavimus, bankroto proceduras vykdo nuo 2001 metu, o UAB ,,Admivita“ tik nuo 2003 metu. UAB ,,Valnetas“ patirtis žymiai didesne.

11Atsiliepimais i atskiraji skunda tretieji asmenys VSDFV Vilniaus skyrius, UAB ,,Sareme sistemos“ bei atsakovas UAB ,,Leidybos centras“ gincija atskirojo skundo pagristuma ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarti nepakeista. Nurodo, jog teismas prieme pagrista ir teiseta nutarti, nes turi teise savo nuožiura parinkti bankrutuojancios imones administratoriu.

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliantas negincija pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies del bankroto bylos UAB „Leidybos centras“ iškelimo pagristumo, todel teiseju kolegija del šios nutarties dalies teisetumo ir pagristumo nepasisako. Atskiruoju skundu apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dali del bankroto administratoriaus kandidaturos, todel teiseju kolegija tikrina šios nutarties dalies teisetuma ir pagristuma. CPK 329 straipsnyje numatytu absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu nenustatyta.

14Bankrutuojancios imones administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teise teikti bankroto administravimo paslaugas. IBI 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad, priemes nutarti iškelti bankroto byla, teismas privalo paskirti imones administratoriu. IBI 11 straipsnio 2 dalis suteikia asmeniui, pateikianciam pareiškima del bankroto bylos iškelimo imonei, teise pasiulyti teismui administratoriaus kandidatura, kuria taip pat gali pateikti ir kiti IBI 5 straipsnio 1 dalyje išvardinti asmenys. Teismas bankroto bylose turi buti aktyvus, jis, skirdamas bankroto administratoriu, turi teise bei gali ji pasirinkti iš keliu kandidatu, kurie atitinka IBI 11 straipsnio reikalavimus, suderines skiriamo bankroto administratoriaus kandidatura su Imoniu bankroto valdymo departamentu prie Ukio ministerijos (IBI 11 str.). Tokia teismui suteikta teise užtikrina galimybe parinkti nešališka ir pajegu tinkamai administruoti imone administratoriu. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojancios imones administratorius, gali buti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka IBI nustatytu reikalavimu.

15Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Admivita“ atitinka IBI nustatytus reikalavimus – teismui yra pateiktas UAB „Admivita“ sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas UAB ,,Leidybos centras“ (t. 2, b. l. 47), deklaracija, kurioje nurodyta, kad aplinkybiu, nustatytu IBI 11 straipsnio 4 dalyje, kurios butu kliutimi šia imone paskirti administratoriumi, nera (t.2, b. l. 51). Taip pat byloje yra Lietuvos Respublikos ukio ministerijos išduotas leidimas, suteikiantis UAB „Admivita“ teise teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas, civilines atsakomybes privalomasis draudimas (t.2, b. l. 49, 50). UAB „Admivita“ kandidaturai pritare Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ukio ministerijos (t.2, b. l. 61). Atsižvelgdama i tai, kad paskirtasis administratorius atitinka visus bankrutuojancios imones administratoriui istatymo keliamus reikalavimus, teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagristai UAB ,,Leidybos centras“ administratoriumi paskyre UAB ,,Admivita“. Teismas atmeta apelianto argumenta, jog palankiau reiketu vertinti didžiausio bankrutuojancios imones kreditoriaus pasiulyta administratoriaus kandidatura, kadangi teise parinkti administratoriu priklauso išimtinai teismui, o smulkesnieji kreditoriai neturetu buti diskriminuojami didžiausio kreditoriaus interesais.

16Teiseju kolegija pažymi, kad imones bankroto administratorius yra imones valdytojas, turintis istatymo, imones kreditoriu susirinkimo suteiktus igalinimus imones bankroto procese, nuo kurio veiksmu didžiaja dalimi priklauso tinkama visu kreditoriu bei pacios imones teisetu interesu apsauga, bankroto proceduru vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todel IBI yra numatyta galimybe spresti klausima del administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyre ne apelianto siulyta administratoriu, neatima iš bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo teises kreiptis i teisma del imones administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltu pagristu abejoniu del administratoriaus tinkamumo (IBI 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

17Teiseju kolegija, išnagrinejusi atskiraji skunda, sprendžia, kad pagrindu, nurodytu CPK 329, 330 straipsniuose, del kuriu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turetu buti panaikinta ar pakeista atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 320 straipsnio 2 dalyje nurodytu absoliuciu šios nutarties negaliojimo pagrindu nera, todel atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista.

18Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

191 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai