Byla 2A-681/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. L. ir I. L. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-827-278/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovams A. L., I. L., uždarajai akcinei bendrovei „Betomiksas“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Aurenta“, uždarajai akcinei bendrovei „Lutonė“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. L., I. L., UAB „Betomiksas“ ir UAB „Aurenta“ 328798,51 EUR negrąžinto kredito, 16789,30 EUR nesumokėtų palūkanų, 8037,64 EUR priskaičiuoto įsipareigojimo mokesčio, 89079,29 EUR delspinigių už negrąžintą kreditą, 2518,40 EUR delspinigių už nesumokėtas palūkanas, sutartines kintamąsias palūkanas bei 6 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2004-08-30 su trečiuoju asmeniu UAB „Lutonė“ buvo pasirašyta kredito linijos sutartis Nr. 04-034238-KL dėl 333063 Eurų kredito suteikimo bendrovei. Šios sutarties sąlygos buvo keičiamos vėlesniais šalių susitarimais ir galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009-04-10. Bendrovės įsipareigojimų įvykdymas buvo užtikrintas įkeitimu bei A. L., I. L. 2005-12-28 laidavimo sutartimis, kurių sąlygos buvo keičiamos vėlesniais šalių susitarimais ir UAB „Betomiksas“, UAB „Aurenta“ 2009-04-09 laidavimo sutartimis. Nustatytu kredito grąžinimo terminu nei kredito gavėja UAB „Lutonė“, nei jos laiduotojai prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė.

5Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinyje nurodytas sumas prašė priteisti iš atsakovų A. L., I. L. ir UAB „Betomiksas“, UAB „Auranta“ byloje laikyti trečiuoju asmeniu bei atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovų 8037,64 Eurų priskaičiuoto įsipareigojimo mokesčio.

6Atsakovas A. L. bei atsakovė I. L. ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad pasirašydami laidavimo sutartis, užtikrino terminuotą prievolę. CK 6.88 straipsnio 1 dalis nustato, jog tuo atveju kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Prievolės įvykdymo pagal kredito sutartį terminas suėjo 2009-04-10, o reikalavimas laiduotojams dėl šios prievolės buvo pareikštas tik 2010-06-09, praėjus daugiau nei trims mėnesiams po prievolės įvykdymo termino suėjimo. Vadovaujantis CK 6.88 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui nepareiškus ieškinio laiduotojams įstatymo nustatytu 3 mėnesių terminu, atsakovų laidavimas pasibaigė 2009-07-10, todėl jie nebeturi prievolės atsakyti ieškovei solidariai su UAB „Lutonė“ pagal kredito sutartį. Prašė teismo taikyti ieškinio senatį.

7Trečiojo asmens bankrutuojančios UAB „Aurenta“ atstovas ieškinį siūlo spręsti teismo nuožiūra.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų A. L., I. L. ir UAB „Betomiksas“ 328798,51 EUR negrąžintą kreditą, 16789,30 EUR nesumokėtų palūkanų, 47347,20 EUR delspinigių už nesumokėtą kreditą, 2417,40 EUR delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 4215,72 EUR kintamųjų palūkanų už negrąžintą kreditą, viso 399568,13 EUR bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-06-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17650,73 Lt žyminio mokesčio ieškovo AB „Swedbank“ naudai. Civilinę bylą dalyje dėl 8037,64 EUR įsipareigojimo mokesčio priteisimo, nutraukė, kitoje dalyje ieškinį atmetė. 2005-12-28 laidavimo sutartimis bei vėlesniais jų pakeitimais atsakovai A. L., I. L. (sutarčių 10.1 p.) bei 2009-04-09 UAB „Betomiksas“ ir UAB „Aurenta“ (sutarčių 9.1 p.) susitarė, kad minėtos laidavimo sutartys galioja iki visiško prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymo. Be to, laiduotojai įsipareigojo Bankui, Kredito gavėjai tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį, atsakyti kaip solidarūs skolininkai bei atsakyti visu savo turtu (sutarties 3.1 p., 3.3 p.).

10Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB „Lutonė“ savo įsipareigojimų, šalių sutartimi nustatytu terminu, neįvykdė, o Panevėžio apygardos teismo 2010-05-14 nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla ir nutartis įsiteisėjo 2010-10-07. Minėto teismo 2010-09-06 nutartimi bankroto byla iškelta ir UAB „Aurenta“ (1 t., b.l. 159-160, 2 t., b.l. 10-13). Kadangi UAB „Aurenta“ iškelta bankroto byla ir 2010-12-14 nutartimi ieškovas įtrauktas į šios įmonės kreditorių sąrašą, patvirtinant 1180234,23Lt finansinį reikalavimą, ieškovo prašymas minėtą įmonę šioje byloje laikyti trečiuoju asmeniu teismo buvo patenkintas.

11Teismas įvertino aplinkybę, kad A. L. buvo UAB „Lutonė” vadovas ir jam bei jo sutuoktinei buvo žinoma apie nesavalaikį įmonės įsipareigojimų vykdymą. Kadangi šalys, A. L. ir I. L. laidavimo sutarčių 7.1 punktu, o UAB „Betomiksas“ laidavimo sutarties 4.4 punktu susitarė, kad ieškovas AB „Swedbank“ turi teisę pasirinkti kokiu eiliškumu ir kurias kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti, todėl ieškovas turi teisę reikšti ieškinį atsakovams. Atsakovų teiginius, kad laidavimo sutartimis jie užtikrino terminuotos prievolės grąžinimą ir todėl AB „Swedbank“ ieškinys yra pareikštas praleidus įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą, teismas vertino kritiškai. Kaip nurodyta aukščiau, Laidavimo sutartimis atsakovai laidavo už UAB „Lutonė“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovui visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį. Pagal minėtų sutarčių nuostatas laiduotojų įsipareigojimas galioja iki visiško prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymu, todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos 3 mėnesių terminas netaikomas ir prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galioja iki bus grąžinta visa skola (sutarčių 3.2 p., 10.1 p., 2 t., b.l. 2-9, sutarties 3.2, 9.1 p.p., 1 t., b.l. 38-40).

12Teismas nurodė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovui yra negrąžinta 328798,51 Eurų kreditas, nesumokėta 16789,30 Eurų palūkanų (1 t., b.l. 78-80). Kredito sutarties 7 p. UAB „Lutonė“ buvo įsipareigojusi ieškovei mokėti 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas bei kredito sutarties 2.1 p. - dėl kintamų metinių palūkanų normos, kuri šiuo metu yra 4.105 procentai (1 t., b.l. 24-25; 1.205 + 2,9 ? 4.105). Kadangi trečiajam asmeniui UAB „Lutonė“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2010-10-07, ir pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos yra nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, o atsakovai ieškovui AB „Swedbank“ yra atsakingi ta pačia apimtimi kaip ir UAB „Lutonė“, todėl už nesavalaikį kredito grąžinimą atsakovai privalo mokėti sutartines kintamas metines palūkanas (4.105 procentų dydžio) nuo bylos iškėlimo (2010-06-16) iki 2010-10-07, t.y. už 114 dienų, kas sudaro 4 215,72 EUR (328 798,51 x 4.105 % : 365 x 114 ? 4 215,72 EUR) bei 6 procentų dydžio įstatymines palūkanas iki sprendimo visiško įvykdymo. Teismas atsakovo A. L. ir jo atstovo argumentus, kad šalys buvo susitarusios dėl kintamųjų palūkanų dydžio, todėl priteisti įstatymines palūkanas nėra pagrindo, atmetė, nes sutartinių palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais, kuris mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo (CK 6.872 str. 1 d.). CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos yra palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę laiku neįvykdžius piniginės prievolės. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad delspinigius, už laiku negrąžintą kreditą ir palūkanas, ieškovas yra paskaičiavęs už ilgesnį nei 180 d. terminą, todėl prašomą priteisti delspinigių sumą teismas sumažino, priteisiant iš atsakovų 47347,20 Eurų delspinigių už negrąžintą kreditą bei 2417,40 Eurų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (328 798,51 x 0,08 % x 180 ? 47 347,20 EUR; 16 798,30 x 0,08 % x 180 ? 2 417,40 EUR; CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovai A. L. ir I. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 30 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimą ir ieškovo „Swedbank“, AB pareikštą ieškinį atmesti. Apeliantai skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė taikyti įstatyme įtvirtintą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, neatsižvelgė į atsakovų nurodytus argumentus, dėl to priimtas sprendimas yra naikintinas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo apeliacinio skundo netenkinti ir panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010-12-30 sprendimą civ. b. Nr. 2-827-278/2010 palikti nepakeistą. Nurodo, kad šiuo atveju šalys ir yra susitarę, jog laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių „Swedbank“, AB, atitinkamai - pagal Kredito linijos sutartį ir pagal Overdrafto sutartį, įvykdymo. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str., 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4, 5 dalys).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas pagal apeliacinio skundo argumentus.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Lutonė“ 2004 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 04-034238-KL dėl 333063 Eurų kredito suteikimo. Šios sutarties sąlygos buvo keičiamos vėlesniais šalių susitarimais ir galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009 m. balandžio 10 d. Kredito grąžinimui užtikrinti bankas, A. L. ir I. L. 2005 m. gruodžio 28 d. pasirašė laidavimo sutartis, kurių sąlygos buvo keičiamos vėlesniais šalių susitarimais. Kredito grąžinimui užtikrinti bankas 2009 m. balandžio 9 d. taip pat buvo pasirašęs laidavimo sutartis su UAB „Betomiksas“ ir UAB „Aurenta“. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Lutonė“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“. Nagrinėjamoje byloje ieškinys yra pareikštas A. L., I. L. kaip solidariai atsakingiems asmenims. Byloje nustatyta, kad nei kredito gavėjas UAB „Lutonė“, nei laiduotojai nustatytu kredito grąžinimo terminu prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė.

21Apeliantai A. L. ir I. L. skunde remiasi vieninteliu argumentu, kad teismas nepagrįstai atsisakė taikyti įstatyme įtvirtintą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, nes atsakovai savo laidavimu užtikrino terminuotą prievolę.

22CK 6.88 straipsnyje numatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Terminuotas laidavimas, kuriuo užtikrinta būsima prievolė, baigiasi suėjus laidavimo terminui, jeigu prievolė iki šio termino pabaigos neatsirado. Bylos duomenimis, tiek laiduotojas A. L., tiek ir I. L., su banku 2005 m. gruodžio 28 d. pasirašytos laidavimo sutarties 10.1 punkte numatė, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių bankui pagal kredito sutartį įvykdymo (c.b. Nr. 2-729-280/2009 19, 24 b.l.). Laidavimo sutarčių 3.1. punkte numatyta, kad kredito gavėjui tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal kredito sutartį, laiduotojai ir kredito gavėjas bankui atsako kaip solidarūs skolininkai (c.b. Nr. 2-729-280/2009 18, 23 b.l.). Minėtų laidavimo sutarčių 7.1. punkte šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu kredito gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas yra užtikrintas kitomis įvykdymo užtikrinimo priemonėmis ir kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo visų ar dalies savo prievolių pagal kredito sutartį bankas turi teisę pasirinkti kokią prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę realizuoti ar kokiu eiliškumu realizuoti kelias užtikrinimo priemones. Taigi ieškovas ir pasinaudojo šia sutarties sąlyga suteikiančia ieškovui pasirinkti teisę kokiu eiliškumu realizuoti užtikrinimo priemonę.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 18 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009 yra nurodęs, kad pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Aptariama sutarties sąlyga vertintina kaip įstatymo neuždraustas kitoks šalių susitarimas. Šiuo atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojai laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Toks šalių susitarimas atitinka Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytą asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principą. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, apeliantų argumentus dėl laidavimo pasibaigimo laiko nepagrįstais.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinyje nurodytas sumas prašė... 6. Atsakovas A. L. bei atsakovė I. L. ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad... 7. Trečiojo asmens bankrutuojančios UAB „Aurenta“ atstovas ieškinį siūlo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį... 10. Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB „Lutonė“ savo įsipareigojimų,... 11. Teismas įvertino aplinkybę, kad A. L. buvo UAB „Lutonė” vadovas ir jam... 12. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovui yra... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovai A. L. ir I. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2010 m. gruodžio... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB... 21. Apeliantai A. L. ir I. L. skunde remiasi vieninteliu argumentu, kad teismas... 22. CK 6.88 straipsnyje numatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 18 d. priimtoje nutartyje... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti...