Byla eB2-2218-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Recwell“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Recwell“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi UAB „Recwell“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB ,,Lideres“. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nutartimi nuspręsta taikyti bankrutuojančiai UAB „Recwell“ supaprastintą bankroto procesą bei patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Bankroto administratorė nurodė, kad įmonė turto neturi, pajamų, įplaukų nebus gauta, kreditorinių reikalavimų tenkinti galimybių nėra.

8Teismas

konstatuoja:

9II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

103.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, kad nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

124.

13Kartu su prašymu dėl įmonės pabaigos bankroto administratorė pateikė teismui 2019 m. kovo 19 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-4789, kurioje nurodyta, kad BUAB „Recwell“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

145.

15Iš bankroto administratorės pateikto 2019 m. balandžio 5 d. bankrutavusios UAB „Recwell“ balanso matyti, jog įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, jokių pajamų įmonės bankroto proceso metu nebuvo gauta. Bylos ir viešųjų registrų duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) taip pat patvirtina, kad BUAB „Recwell“ neturi jokio registruoto turto.

166.

17Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtinti bankrutavusios UAB „Recwell“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Patvirtinta bankrutavusios UAB „Recwell“ kreditorių reikalavimų suma sudaro 3 748,72 Eur. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „Recwell“ kreditorių finansiniai reikalavimai išlieka nepakitę, bankroto procese nėra patenkinti.

187.

19Teismas nenustatė, jog bankrutavusi UAB „Recwell“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Įmonė veiklos nebevykdo, neturi jokio registruoto turto, įmonės mokumas neatstatytas. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia UAB „Recwell“ kituose teismuose nėra. Bankroto administratorius pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

208.

21Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartimi, kuria buvo paskirtas rašytinis teismo posėdis dėl bankrutavusios UAB „Recwell“ pabaigos, bankroto administratorė buvo įpareigota su šia nutartimi supažindinti visus įmonės kreditorius. Prieštaravimų dėl bankrutavusios UAB „Recwell“ pabaigos negauta.

229.

23Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorė atliko visus ĮBĮ numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios UAB „Recwell“ kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Recwell“ pabaigos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

25pripažinti pasibaigusia bankrutavusią UAB „Recwell“ (juridinio asmens kodas 302904366, registracijos vieta Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 41-12) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš Juridinių asmenų registro.

26Pavesti bankrutavusios UAB „Recwell“ bankroto administratorei UAB „Lideres“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

27Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Lideres“ per 5 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos su šiuo sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai