Byla 2-10583-889/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Klaipėdos miesto 9-asis notarų biuras

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant pareiškėjams V. P., N. P., suinteresuoto asmens atstovui O. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal pareiškėjų V. P. ir N. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Klaipėdos miesto 9-asis notarų biuras,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A. priėmė po žmonos M. N. A. mirties ( - )įrašo jos palikimą teisėtai pradėjęs jį valdyti.

32012-09-10 teisme gautas suinteresuoto asmens atsiliepimas, kuriuo nurodo, kad su neprieštarauja pareikštam pareiškimui, jeigu pareiškėjų pateiktus įrodymus teismas laikys pagrįstais, išsamiais ir teisėtais.

42012-10-24 teismo posėdžio metu pareiškėjai patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašė patenkinti pareiškimą.

52012-10-24 teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovas nurodė, kad su pareikštu pareiškėjų pareiškimu sutinka.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjų paaiškinimais ir rašytinais įrodymais nustatyta, kad V. P. ir N. P. yra R. P. vaikai, M. N. A. ir A. A. anūkai. ( - )A. A. ir M. N. A. anūkei N. P. testamentu paliko turtą: žemus sklypus, esančius ( - ). ir ( - )., Klaipėdos r., ir žemės sklypą, esantį ( - )., Šiaulių r. Pareiškėjų senelio A. A. vardu nuo 1993-04-07 įregistruota nuosavybės teisė ir į žemės sklypą su namu bei statiniais ( - ), Klaipėdoje. M. N. A. mirė ( - ). Po jos mirties A. A. dėl palikimo priėmimo į notarą nesikreipė, ir mirė ( - ).

82012-02-21 pareiškėjų motina R. P. parašė pareiškimą apie atsisakymą nuo jos motinos M. N. . palikimo priėmimo ir vieninteliu jos turto paveldėtoju tapo pareiškėjų senelis A. A.. 2012-02-17 pareiškėjų motina R. P. ir pareiškėja N. P. pateikė notarų biurui pareiškimus apie A. A. palikimo priėmimą. 2012-02-21 R. P. notaro biure parašė savo sūnui V. P. paveldėjimo teisių perleidimo sutartį, kuria perdavė neatlygintinai apdovanotojam sūnui V. P. paveldėjimo teisę, atsiradusią ( - ) mirus seneliui A. A., o V. P. priėmė anksčiau nurodytą R. P. paveldėjimo teisę.

9Civilinio kodekso 5.51 straipsnyje nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (daiktą valdo, jį naudoja, prižiūri, juo disponuoja, moka atitinkamus mokesčius, kreipiasi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą, prašydamas paskirti palikimo administratorių ir pan.). Palikimo priėmimas, faktiškai pradedant paveldimą turtą valdyti, – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, patvirtinantis įpėdinių interesą įgyti visas teises į palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise.

10Pareiškėjų paaiškinimais nustatyta, dėl po sutuoktinės M. N. A. mirties ( - )A. A. dėl sutuoktinės palikimo priėmimo į notarą nesikreipė ir pagal įstatymą palikimo nepriėmė, tačiau po žmonos mirties toliau iki pat mirties ( - )gyveno jų santuokos metu pastatytame ir nuosavybės teise valdomame name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, rūpinosi turtu, mokėjo žemės mokesčius už kitus žemės sklypus. Kadangi A. A. teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai faktiškai valdė sutuoktinės paliktą turtą bei nekilnojamąjį turtą, tvarkė prižiūrėjo žemės sklypus, paliktus namų apyvokos daiktus, konstatuotina, kad A. A. po žmonos M. N. A. mirties ( - )jos palikimą priėmė faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą (CPK 185 str., CK 5.51 str.).

11Esant šioms teismo nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad pareiškėjų pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas. Nustatytinas juridinę reikšmę pareiškėjų paveldėjimo teisei įforminti turintis faktas, kad A. A. priėmė ( - )mirusios jo sutuoktinės M. N. . palikimą, faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą (CPK 5.51 str., 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 448 str.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

13teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti pareiškėjams V. P. ir N. P. palikimui priimti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A., a. k. ( - ) priėmė ( - )mirusios sutuoktinės M. N. A., a. k. ( - ) palikimą, faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai