Byla 2-10903-866/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant A. K.,

3dalyvaujant ieškovo BAB bankas SNORAS atstovei A. J.,

4atsakovei J. A.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BAB bankas SNORAS ieškinį pareikštą atsakovei, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 6 873, 30 Lt skolą ir 3 020, 96 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovas nurodo, kad su atsakove pasirašė Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL080205V990002 ir 2008-03-04 bei 2008-02-15 pakeitimais, pagal kurią atsakovei suteikė kreditą. Atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti laiku, priešingu atveju - mokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovė pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, kredito negrąžino, nemokėjo delspinigių. Atsakovo skolą sudaro: 6 873, 30 Lt negrąžintos paskolos, 3 020, 96 Lt delspinigių, iš viso 9 894, 26 Lt.

8Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškovo ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovė nurodė, kad jos finansinė padėtis sunki, todėl prašė teismo atidėti 3 mėnesių laikotarpiui atsiskaitymą, kol atsakovė atsiskaitys su antstoliais. Nesutiko su ieškinyje nurodytų delspinigių suma, todėl skaičiuojant delspinigius prašė taikyti senaties terminą. Atsakovė prašė teismo sudaryti mokėjimų grafiką, kuris leistų Atsakovui mokėti kas mėnesį Ieškovo naudai po 100 Lt įmokų, o atsiradus galimybei, atsiskaityti su Ieškovu iš karto. Prašė skolą išdėstyti 5 metams.

9Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog su ieškiniu sutinka. Prašė atidėti mokėjimą bei leisti mokėti po 100 litų, o atsiradus galimybei sumokėti skolą iš karto. Prašė skolą išdėstyti 5 metams.

10Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškinį palaiko ir prašė teismo ieškinį tenkinti pilnai. Prašė grąžinti skolą ir priteisti delspinigius. Sutiko su 2 metų skolos išdėstymu.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas su atsakove 2008 m. vasario 2 d. pasirašė Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL080205V9900029 (b. l. 3) ir 2008-03-04 bei 2008-03-15 pakeitimais, pagal kurią atsakovui suteiktas 3 479, 37 Lt kreditas. Atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti laiku, kitu atveju - mokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovė pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, kredito negrąžino, nesumokėjo delspinigių. Atsakovė skolą sudaro: 6 873, 30 Lt negrąžintos paskolos, 3 020, 96 Lt delspinigių, iš viso 9 894, 26 Lt.

13Pagal Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnį 16 punktą vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs esminius vartojimo sutarties požymius, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įgyja fizinis asmuo; antra fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniais (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo veikiantis verslo tikslais) (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo nutartis civilinėje byloje 2012 m. gruodžio 19 d., civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012). Atsakovei kilo prievolė mokėti skolą ir delspinigius pagal vartojimo kredito sutartį.

14Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 873, 30 Lt negrąžintos paskolos pagrįstas, todėl tenkintinas.

15Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3 020, 96 Lt delspinigių. Pagal kredito sutarties 9 dalies 10 punktą sulygti 0, 1 procentų dydžio delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą. Vienas tokių sutarties laisvės ribojimo atvejų – Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. (Lietuvos Aukščiausio Tesimo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012). Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0, 05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytų 618, 60 Lt (6 873, 30 Lt * 0, 05 proc. * 180). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 832, 27 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 618, 60 Lt delspinigių.

16Atsakovės prašymą dėl senaties termino taikymo, reikalavimui dėl netesybų priteisimo, teismas laiko nepagrįstu. Reikalavimams dėl delspinigių priteisimo pareikšti numatytas 6 mėnesių ieškininės senaties terminas (CK 1.125 straipsnis) skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Todėl už paskutiniuosius 6 mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškininės senaties terminas nėra pasibaigęs.

17Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti sutartimi ar įstatyme numatytas palūkanas (CK 6.37 straipsnis). Ieškovas CK 6. 210 straipsnio 1 dalies bei sutarčių (9.11 punktas) pagrindu prašo priteisti iš atsakovės 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį didesnės nei 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taikytinos atvejams, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, taip pat, kai tai numato kiti įstatymai ar sutartis. Iš sutarties turinio matyti, jog šalys susitarė dėl aukščiau nurodyto palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės J. A. ieškovo naudai priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą - 7 491, 90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo dienos (2013 m. vasario 12 d. ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovė pareiškė prašymą dėl teismo sprendimo išdėstymo, o ieškovas sutiko, jog teismo sprendimas būtų išdėstytas, tačiau ne ilgesniam nei dviejų metų terminui. Teismas spręsdamas išdėstymo klausimą turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Tenkindamas ar atmesdamas šį atsakovės prašymą teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad nebūtų neproporcingai suvaržytos ieškovo turtinės teisės. Įvertinus visas aplinkybes dėl priteistos sumos grąžinimo galimybių, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, remdamasis lygiateisiškumo, teisingumo ir teisėtų lūkesčių principais, teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovės prašymą tenkinti iš dalies, išdėstant teismo sprendimo vykdymą dvejų metų laikotarpiui, leidžiant atsakovei mokėti sprendimu priteistą sumą ieškovui kas mėnesį dalimis po 312, 16 Lt, pirmąją įmoką sumokant 312, 22 Lt dydžio, pradedant mokėti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos iki visiško teismo spendimo įvykdymo.

19CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, b todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 225 Lt žyminis mokestis.

20Vadovaudamasis CPK 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės J. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo BAB bankas SNORAS, juridinio asmens kodas 112025973, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, naudai 6 873, 30 skolos, 618, 60 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 491, 90 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. vasario 12 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovės J. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), valstybės naudai 225 Lt žyminio mokesčio.

24Išdėstyti J. A., a. k. ( - ) teismo sprendimo vykdymą dviejų metų laikotarpiui, nustatant, kad atsakovė ieškovui kas mėnesį moka lygiomis dalimis po 312, 16 Lt, pirmąją įmoką sumokant 312, 22 Lt dydžio.

25Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Pikelienė,... 2. sekretoriaujant A. K.,... 3. dalyvaujant ieškovo BAB bankas SNORAS atstovei A. J.,... 4. atsakovei J. A.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 6 873, 30 Lt skolą ir 3 020, 96 Lt... 7. Ieškovas nurodo, kad su atsakove pasirašė Pirkimo išsimokėtinai kortelės... 8. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su... 9. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog su ieškiniu sutinka. Prašė... 10. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškinį palaiko ir... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas su atsakove 2008 m. vasario... 13. Pagal Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnį 16 punktą vartojimo kredito... 14. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 15. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio... 16. Atsakovės prašymą dėl senaties termino taikymo, reikalavimui dėl netesybų... 17. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama... 18. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 19. CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, b todėl iš atsakovo valstybei... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 268-270 straipsniais, teismas... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės J. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo... 23. Priteisti iš atsakovės J. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 24. Išdėstyti J. A., a. k. ( - ) teismo sprendimo vykdymą dviejų metų... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...