Byla 2-24311-886/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei N. Š. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kauno švara“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės N. Š. 1 173,89 Lt skolos ir 72 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas tvarko atsakovės buto, esančio ( - ), Kaune, buities atliekas. Su atsakove rašytinė atliekų tvarkymo sutartis nesudaryta, tačiau šalių veiksmai rodo, kad tarp jų yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovė naudojasi ieškovo tiekiama atliekų tvarkymo paslauga, tačiau nevykdo pareigos už suteiktas paslaugas sumokėti nustatytais terminais ir už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2014-09-30 yra skolinga 1 173,89 Lt.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2014-11-05 asmeniškai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), tą patvirtina įteikimo pažyma (24 b.l). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Ieškovas prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovei procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, prieštaravimų negauta (CPK 235 straipsnio 6 dalis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad Kauno miesto savivaldybė yra gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), Kaune, savininkė. Šiuo adresu atsakovė yra deklaravusi gyvenamąją vietą. Su atsakove N. Š. 2001-07-20 sudaryta Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškinys pagrįstas, todėl prašo priteisti iš atsakovės skolą (26-28 b.l.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad butas, esantis ( - ), Kaune, nuosavybes teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (NTR duomenys, 18 b.l.). Šiuo adresu nuo 1981-06-04 deklaruota atsakovės gyvenamoji vieta (GRT duomenys, 6 b.l.). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: mokesčio paskaičiavimo ataskaita (7 b.l.), finansinė apyvarta (8-9 b.l.), Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai (10-14 b.l.), įspėjimai dėl įsiskolinimo (15-17 b.l.). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 1 173,89 Lt skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovės priteisti ieškovui 1 173,89 Lt skolos.

11Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 72 Lt žyminio mokesčio (4 b.l.)(CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės N. Š. (asmens kodas ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (juridinio asmens kodas 132616649) 1 173,89 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt tris Lt 89 ct) skolos ir bylinėjimosi išlaidas - 72 Lt (septyniasdešimt du Lt) žyminio mokesčio.

16Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai