Byla 2-132-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos dujos“ atstovui Algirdui Nenartavičiui, atsakovo UAB gamykla “Kaitra“ direktoriui Artūrui Juknevičiui,

2viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę byla pagal AB „Lietuvos dujos“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB gamykla „Kaitra“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas AB „Lietuvos dujos“ prašė priteisti iš atsakovo UAB gamykla „Kaitra“ skolą už gamtines dujas už 2009 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius – 186,45 Lt, delspinigius už laiku neapmokėtą skolą už gamtines dujas 2009 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2010 m. sausio mėnesį – 663,41 Lt, 6 procentus metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas - 66 Lt. Atstovas nurodė, kad tarp šalių 2007 m. gruodžio 28d. buvo sudaryta Gamtinių dujų tiekimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui gamtines dujas sutartyje nurodytomis sąlygomis, o atsakovas įsipareigojo už gamtines dujas mokėti sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat ieškinyje nurodyta, kad minėtos sutarties galiojimas buvo pratęstas ir patikslintas pasirašytu papildomu susitarimu, mokėjimo sąlygos nurodytos sutarties 34-49 punktuose, šalys taip pat susitarė dėl 0,06 procentų dydžio delspinigių tuo atveju, jeigu mokėjimai būtų uždelsti. Atstovas taip pat nurodė, kad mokestis už dujas įtvirtintas šalių sudarytoje sutartyje, taip pat buvo vadovautasi Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro. Nurodė, kad šalių pasirašytoje sutartyje, kurios galiojimas baigėsi 2010 m. sausio 1d. buvo aptartos dujų tiekimo sąlygos, kaina, apmokėjimo sąlygos, t.y. mokestis už dujų perdavimą, mokestis už dujų paskirstymą ir dujų kaina. Atstovas taip pat nurodė, kad atsakovui dujų tiekimas buvo nutrauktas 2009 metų birželio mėnesį, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neapmokėjo už suvartotas dujas. Šiuo metu šalys dėl susidariusio įsiskolinimo yra sudariusios Taikos sutartį, kurią patvirtino teismas. Tačiau iš atsakovo liko nepriteisti 186,45 Lt, t.y. tai piniginė suma už vartotojo pajėgumus už laikotarpį nuo 2009 metų spalio mėnesį iki 2010 m. sausio 1d. Vartotojų pajėgumo mokestį numato taisyklės, be to, šalys, pasirašydamos sutartį, sutarė dėl vartotojo pajėgumų vieneriems metams, o nutraukus dujų tiekimą atsakovui, atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui likusią piniginę sumą už vartotojo pajėgumus iki sutarties pabaigos, nes sutarus su vartotoju dėl pajėgumo, reikalingo jam vieneriems metams, vartotojui yra rezervuojamas jam reikalingas dujų kiekis visiems metams. Nurodė taip pat, kad šalys buvo sutarusios dėl šio mokesčio, kuris buvo išskaidytas dvylikai mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar vartotojas naudojo dujas, ar ne. Paaiškino, kad delspinigiai, kuriuos prašoma priteisti iš atsakovo susidarė už laiku neapmokėtą skolą už gamtines dujas, laikotarpis nuo 2009 m. spalio mėnesio iki 2010 m. sausio mėnesio imtinai. Todėl ir prašė šias pinigines sumas priteisti iš atsakovo.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. sutiko apmokėti delspinigius 659,20 Lt, kurie yra paskaičiuoti už trys PVM sąskaitas – faktūras, su 186,45 Lt suma visiškai nesutiko ir nurodė, kad nutraukus dujų tiekimą, jis neprivalėjo mokėti už vartotojo pajėgumą, nes dujomis visiškai nesinaudojo, be to šalių pasirašytoje sutartyje nėra aptarta ši sąlyga, todėl ir prašė šioje dalyje ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat atsakovo atstovas nesutiko atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų palūkanas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, tarp ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ir atsakovo UAB gamykla „Kaitra“ 2007 m. gruodžio 28d. buvo pasirašyta Gamtinių dujų tiekimo sutartis Nr. ( - ) (b.l. 11). Šia sutartimi šalys susitarė dėl Vartotojui reikalingų pajėgumų, dujų tiekimo tvarkos, dujų apskaitos, dujų kokybės nustatymo tvarkos, gamtinių dujų perdavimo, skirstymo paslaugų kainų, atsiskaitymo tvarkos, numatant šalių įsipareigojimus, atsakomybę bei kitus šalių tarpusavio santykius. Šios sutarties 16 punkte buvo numatyta, kad dujų įmonė įsipareigojo tiekti, o vartotojas įsipareigojo vartoti gamtines dujas bei apmokėti už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas šalių pasirašytoje sutartyje nustatyta tvarka. Šios sutarties 19 punkte šalys sutarė dėl vartotojo pajėgumo, t.y. susitarė, kad 2008 metais nustatomas didžiausias per parą tiekiamų gamtinių dujų kiekis, kuris sudaro 94 kubinius metrus per parą. Šios sutarties 24 punkte šalys sutarė dėl kainų, kurios yra atskirai už gamtines dujas, dujų perdavimą ir dujų skirstymą. Šalys taip pat aptarė ir šias kainas, kurios buvo numatytos šios sutarties 27 punkte, 28 punkte, 31 punkte. Kadangi tarp šalių nėra ginčo dėl sudarytos sutarties, teismas, jos teisėtumo nevertina, tuo labiau, kad tarp šalių kilęs ginčas apima 2009 metų spalio, lapkričio, gruodžio mėnesį (už vartotojo pajėgumus) bei 2009 metų spalio, lapkričio, gruodžio ir 2010 metų sausio mėnesį (delspinigius už laiku nesumokėtą įsiskolinimą už suvartotas dujas). Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, šalys 2008 m. gruodžio 29d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. ( - ) prie 2007 m. gruodžio 28d. gamtinių dujų teikimo sutarties Nr. ( - ) (b.l. 23), kurio 18 punkte numatė naują dujų tiekimo laikotarpį iki 2010m. sausio 1d., o 19 punkte nustatė, kad 2009 metais nustatomi vartotojo pajėgumai sudaro 94 kubinius metrus per parą . Susitarime šalys taip pat aptarė dujų perdavimo, skirstymo kainas. Ginčo dėl šio papildomo susitarimo taip pat tarp šalių nėra, todėl teismas jo teisėtumo nevertina.

7Tarp šalių kilęs ginčas dėl vartotojo pajėgumo mokesčio. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. birželio 10d. atsakovui buvo nutrauktas dujų tiekimas už susidariusią skolą. Šis ginčas tarp šalių buvo išspręstas Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi, pagal kurią atsakovas pripažino pagrindinį įsiskolinimą 12341,82 Lt sumai už dujas, 1541,30 Lt delspinigių pagal 2007 m. gruodžio 28d. Gamtinių dujų tiekimo sutartį, kurios galiojimas papildomu susitarimu buvo pratęstas iki 2010 m. sausio 1d. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tarp šalių pasirašytos dujų tiekimo sutarties terminas pasibaigė, tačiau atsakovas nepilnai atlygino ieškovui susidariusį įsiskolinimą. Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų (Serija LDVT Nr. 137813-2009-10-31, Serija LDVT Nr. 139654-2009-11-30, Serija LDVT Nr. ( - )-12-31)(b.l.4-6) matyti, kad atsakovas turėjo sumokėti ieškovui po 62,15 Lt kiekvieną mėnesį už vartotojo pajėgumą, tačiau to nepadarė. Atsakovas nesutiko su šios sumos išieškojimu, nurodydamas, kad nuo 2009 metų birželio mėnesio jam buvo nutrauktas dujų tiekimas, todėl jis neprivalėjo mokėti ir už vartotojo pajėgumus, nes dujos jam nebuvo tiekiamos. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad reikalavimas šioje dalyje yra pagrįstas atsižvelgiant į tai, kad pasirašydami aukščiau įvardintą sutartį bei papildomą susitarimą prie jos, šalys sutarė, kad vartotojo pajėgumas nustatomas vieneriems metams (sutarties 19 punktas, papildomos susitarimo 19 punktas) ir kad už vartotojui reikalingus vartotojo pajėgumus, vartotojas moka Dujų įmonei lygiomis dalimis 12 kartų per metus (sutarties 35 punktas). Tarp šalių sudarytos sutarties terminas pasibaigė 2010 m. sausio 1d., vartotojo pajėgumas taip pat buvo numatytas iki 2010 m. sausio 1d., todėl atsakovas ir privalo sumokėti ieškovui mokestį už vartotojo pajėgumą už trys mėnesius bendroje 186,45 Lt sumoje. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Todėl ši suma ir yra priteistina iš atsakovo, nes ieškovas pilnai įrodė reikalavimo pagrįstumą šioje dalyje.

8Pagal šalių sudarytos sutarties 69 punktą, vartotojas, pavėlavęs laiku (pagal sutarties 40 punktą) apmokėti už gamtines dujas ir suteiktas dujų perdavimo, skirstymo paslaugas, moka dujų įmonei 0,06 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo, skaičiuodamas delspinigius nuo 2009 m. spalio 1d. iki 2010m. spalio 31d. – 218,87 Lt , nuo 2009 m. lapkričio 1d. iki 2009 m. lapkričio 30d.-161,86 Lt, nuo 2009 m. gruodžio 1d. iki 2009 m. gruodžio 31d. – 168,39 Lt, nuo 2010 m. sausio 1d. iki 2010 m. sausio 31d. – 114,49 Lt. Atsakovas dalį šio reikalavimo pripažino ir nurodė, kad sutinka atlyginti 659,20 Lt delspinigių, tačiau šios sumos nepagrindė jokiais įrodymais. Todėl teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus dėl delspinigių išieškojimo iš atsakovo, konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas šioje dalyje yra pagrįstas ir tenkintinas pilnumoje, priteisiant iš atsakovo 663,61 Lt ieškovo naudai.

9LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. šiuo atveju palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 6 proc. per metus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.) ir bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai..

11Vadovaujantis LR CK 6.38 str., LR CPK 88 str., 93 str., 268 str., 270 str., 271 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti pilnai.

13Priteisti iš atsakovo UAB gamykla „Kaitra“, į/k 110830262, 186,45 Lt skolos už vartotojo pajėgumus, 663,41 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą skolą už gamtines dujas, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos, t.y. nuo 849,86 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010 m. gegužės 24d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 66 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Lietuvos dujos“ naudai.

14Priteisti iš UAB gamykla „Kaitra“ 7,45 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai