Byla 2S-197-227/2013
Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1543-882/2013 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis V. J. su UAB „VB investicijų valdymas“ 2003-11-20 sudarytą Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 10018147 ir ieškovo su UAB „SEB VB investicijų valdymas“ 2007-03-06 sudarytą Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 00344513 bei nuo 2013-02-01 minėtas sutartis nutraukti. V. J. taip pat prašė įpareigoti atsakovą UAB „SEB investicijų valdymas“ restitucijos pagrindu grąžinti ieškovui 23 149 Lt, minėtą sumą pervedant į V. J. banko sąskaitą, esančią AB SEB bankas.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė priimti V. J. pateiktą ieškinį kaip neteismingą Panevėžio miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad pagal LR CPK 32 str. 1 d. šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad šalių sudarytos Pensijų kaupimo sutarties bendrosios dalies 25 punkte nustatyta, jog neišsprendus ginčų derybų būdu, šalys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jų teisė arba įstatymų saugomas interesas. Jei ieškovas yra pensijų fondo dalyvis, ieškinys bendrovei pareiškiamas pagal sutartinį teismingumą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Panevėžio miesto apylinkės teismas informavo V. J., kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas ir Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas reorganizuoti susijungimo būdu į naują juridinį asmenį – Vilniaus miesto apylinkės teismą ir ieškovui išaiškino, kad jis turi kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

5Ieškovas V. J. atskiruoju skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1543-882/2013, ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti ir perduoti bylą nagrinėti iš esmės. Ieškovas nurodė, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą. V. J. pažymėjo, kad 2007-03-06 Pensijų kaupimo sutarties Nr. VB 00344513, 25 punkte numatyta, kad ieškinys gali būti paduotas pagal pensijų fondo dalyvio gyvenamąją vietą. Ieškovo teigimu, jo su banku sudaryta pensijų kaupimo sutartis yra vartojimo sutartis. V. J. pažymėjo, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Panevėžio mieste, todėl pateiktas ieškinys teismingas Panevėžio miesto apylinkės teismui.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas V. J. su atsakovu UAB „SEB investicijų valdymas“ sudarė šias pensijų kaupimo sutartis: 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 10018147 ir 2007-03-06 pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 00344513 (b. l. 17-18, 19-20). Minėtos pensijų kaupimo sutarties Nr. VB 10018147 bendrosios dalies 25 punkte nustatyta, kad neišsprendus ginčų derybų būdu, šalys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jų teisė arba įstatymų saugomas interesas. Jei ieškovas yra pensijų fondo dalyvis, ieškinys bendrovei pareiškiamas pagal sutartinį teismingumą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, o jeigu ieškinio (pareiškimo) suma didesnė kaip 100 000 Lt Vilniaus apygardos teismui. Bendrovės ieškinys (pareiškimas) dalyviui pareiškiamas pagal dalyvio gyvenamąją vietą (b. l. 18). Pažymėtina, kad šalys 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutartyje Nr. VB 10018147 susitarė, jog tarpusavio ginčai bus spendžiami pagal sutartinį teismingumą. Toks susitarimas dėl teismingumo abiems šalims yra privalomas.

9Atkreiptinas dėmesys, kad Pensijų kaupimo sutarties Nr. VB 10018147 bendrosios dalies 18 punkte numatyta, kad pensijų kaupimo sutartis pasibaigia dalyvio perėjimo į kitą bendrovės valdomą pensijų fondą atveju, dalyviui nutraukus pensijų kaupimo sutartį ir įsigaliojus naujai pensijų kaupimo sutarčiai (b. l. 18). Byloje nustatyta, kad 2007-03-06 Pensijų kaupimo sutartimi Nr. VB 00344513 ieškovas V. J. perėjo iš vieno į kitą tos pačios bendrovės valdomą pensijų fondą (iš fondo „SEB pensija 2“ į fondą „SEB pensija 3“) (b. l. 19). Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į pensijų kaupimo sutarčių sąlygas, laikytina, kad 2007-03-06 Pensijų kaupimo sutartis Nr. VB 00344513 pakeitė 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 10018147, o pastaroji, įsigaliojus 2007-03-06 sutarčiai, neteko galios. Atsižvelgus į tai, kad 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutarties galiojimas pasibaigęs, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia neteko prasmės. Tuo pačiu šalims nebetaikomi 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutartyje numatyti sutartinio teismingumo reikalavimai.

10Nustačius, kad 2003-11-20 Pensijų kaupimo sutartis Nr. VB 10018147 yra negaliojanti, laikytina, kad V. J. ieškinio reikalavimą sudaro prašymas pripažinti negaliojančią 2007-03-06 Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 00344513 ir ją nutraukti. Esant tokiai situacijai, ginčų sprendimo teismingumas nustatomas pagal Pensijų kaupimo sutarties VB 00344513 sąlygas. Minėtos sutarties bendrosios dalies 26 punkte nustatyta, kad neišsprendus ginčų šalių susitarimu , jie sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės ieškinys (pareiškimas) dalyviui pareiškiamas teismui pagal dalyvio gyvenamąją vietą (b. l. 20). Pažymėtina, kad 2007-03-06 Pensijų kaupimo sutartyje Nr. VB 00344513 numatyta, jog šalių ginčai sprendžiami pagal LR įstatymuose nustatytas bendrąsias teismingumo taisykles. Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė remiasi forum domicile principu, pagal kurį ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo gyvenamąja vietą (fizinio asmens) arba buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (juridinio asmens) (CPK 29 str.). LR CPK 30 straipsnyje yra įtvirtintos alternatyvaus teritorinio teismingumo taisyklės, t. y. išvardyti atvejai, kai ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš galimų teismų. Minėto straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą. Lietuvos Aukščiausiais Teismas Vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalgoje yra išaiškinęs, kad sutartis kvalifikuojama vartojimo sutartimi, jei ji atitinka šiuos požymius: prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; prekes ar paslaugas teikia verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga, Nr. A-1). Įvertinus ieškovo V. J. (fizinis asmuo) ir atsakovo UAB „SEB investicijų valdymas“ (juridinis asmuo) subjektiškumą ir pensijų kaupimo sutarties esmę, darytina išvada, kad pensijų kaupimo sutartis yra laikytina vartojimo sutartimi, o V. J. yra vartotojas.

11Iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos kanceliarijos pateitų duomenų matyti, kad ieškovo V. J. deklaruota gyvenamoji vieta yra Panevėžio mieste adresu Aukštaičių g. 80-6 (b. l. 37). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad V. J. turėjo teisę pasinaudoti LR CPK 30 str. 11 d. numatyta alternatyvaus teismingumo taisykle ir ieškinį paduoti pagal savo gyvenamąją vietą Panevėžio miesto apylinkės teismui.

12Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas , spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė ieškinio teismingumo klausimą reglamentuojančias procesines teisės normas. Todėl V. J. atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, civilinė byla pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo perduotina Panevėžio miesto apylinkės teismui ieškinio priėmimo klausimui išspręsti.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartį ir civilinę bylą pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo grąžinti Panevėžio miesto apylinkės teismui ieškinio priėmimo klausimui išsprendimui.

Proceso dalyviai