Byla e2-547-837/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusios AB „Lietuvos dujos“) ieškinį atsakovams D. B. ir R. B. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovus D. B. ir R. B. įsileisti ieškovo darbuotojus į butą, esantį ( - ), bei sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui, nustatant, kad minėtas įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, o atsakovams per nustatytą terminą neįvykdžius sprendimo – skirti 100,00 Eur baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti iš atsakovų 31 Eur žyminio mokesčio. Taip pat prašo atsakovams gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovo darbuotojus į minėtą butą, gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui per teismo nustatytą laikotarpį, – sprendime nurodyti, kad ieškovo darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo.

3Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, prašo ieškinį tenkinti ir bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

4Atsakovai buvo įpareigoti per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti atsiliepimus į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-12-19 asmeniškai, atsakovei 2016-01-27 asmeniškai. Atsiliepimai į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikti, prašymai pratęsti nustatytą terminą negauti. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovai išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2015 m. lapkričio 3 d. AB „Lietuvos dujos“ raštas Nr. ŠS-14-1277 dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo ( - ), 2015 m. spalio 12 d. tarnybinis raštas dėl patekimo pas vartotoją nutraukti dujų tiekimą, patvirtina ieškinio pagrindą ir dalyką. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovai yra buto, adresu ( - ) savininkai. Atsakovai yra skolingi už suvartotas gamtines dujas, todėl susidarius įsiskolinimui ir atsakovams per įspėjime nurodytą terminą neapmokėjus įsiskolinimo, AB „Lietuvos dujų tiekimas“ priėmė sprendimą nutraukti gamtinių dujų tiekimą atsakovams nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ) ir kreipėsi į ieškovą dėl gamtinių dujų atsakovams tiekimo ir skirstymo nutraukimo. Į atsakovams priklausantį butą, adresu ( - ) ieškovo darbuotojams patekti nepavyko, todėl ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovus sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

8Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatyta, kad gamtinių dujų įmonė, raštu įspėjusi vartotoją prieš 5 dienas, turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tuo atveju, kai vartotojas nesutinka įleisti perdavimų sistemos ar skirstomųjų sistemų operatoriaus į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis. Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis numato, kad gamtinių dujų įmonė turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą skirstymą ar tiekimą tiems vartotojams, kurie gavę rašytinį įspėjimą, neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas. Nustatyta, kad 2015-07-21, 2015-07-29 ir 2015-09-23 ieškovo darbuotojai vyko pas atsakovus, tačiau patekti į minėtą butą jiems nepavyko. Atsakovui 2015-11-03 buvo siunčiamas raštas, nurodant, kad atsakovas neatsiskaitė už suvartotas dujas, todėl buvo prašoma sudaryti sąlygas gamtinių dujų tiekimo nutraukimui, tačiau atsakovas šio įpareigojimo neįvykdė.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai neįsileisdami ieškovo darbuotojų į jiems priklausančias patalpas adresu ( - ), tikslu patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę, pažeidžia tiek teisės normose nustatytas pareigas, tiek sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, remiantis ieškovo nurodytomis aplinkybėmis bei pateiktais rašytiniais įrodymais, pripažintina, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovus įsileisti ieškovo darbuotojus į minėtas patalpas, sudarant sąlygas patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę bei dujų tiekimo nutraukimui, yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 1.137 str., 6.38 str., 6.189 str. 1 d.).

10CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis nurodyta teisės norma bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovams nustatytinas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovams per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius, – skirtina 100,00 Eur dydžio bauda už kiekvieną sprendimo neįvykdymo mėnesį (CPK 273 str. 3 d.).

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 31,00 Eur žyminio mokesčio.

12Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma (2,02 Eur kiekvienam atsakovui) yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (3,00 Eur), šios išlaidos valstybei iš kiekvieno atsakovo nepriteistinos.

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Įpareigoti atsakovus D. B., a. k. ( - ) ir R. B., a.k. ( - ) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas, esančias adresu( - ) bei sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

16Atsakovams nustatytu terminu neįvykdžius sprendime už akių nurodyto įpareigojimo, skirti jiems 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo mėnesį.

17Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatoriui“, į.k. 304151376, buv. Aguonų g. 24, Vilnius, a. s. Nr. LT697044060007992626, AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovų D. B., a. k. ( - ) ir R. B., a.k. ( - ) po 15,50 Eur (penkiolika eurų 50 ct) žyminio mokesčio.

18Išaiškinti atsakovams D. B. ir R. B., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

19Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, vadovaudamasis... 2. Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą su... 3. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą į... 4. Atsakovai buvo įpareigoti per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).... 7. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2015 m. lapkričio 3 d. AB... 8. Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatyta, kad... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai neįsileisdami ieškovo darbuotojų į... 10. CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių... 11. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 12. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 13. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 14. Ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Įpareigoti atsakovus D. B., a. k. ( - ) ir R. B., a.k. ( - ) per 10 (dešimt)... 16. Atsakovams nustatytu terminu neįvykdžius sprendime už akių nurodyto... 17. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatoriui“, į.k. 304151376,... 18. Išaiškinti atsakovams D. B. ir R. B., kad gera valia neįvykdžius teismo... 19. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...