Byla 2S-1442-436/2018
Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-53-814/2018 pagal pareiškėjos J. B. pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Ginčas kilęs dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko fizinio asmens mokumo atkūrimo plane. Jonavos rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 12 d. nutartimi pareiškėjai J. B. iškėlė bankroto bylą, nustatė 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2017 m. liepos 20 d. Teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio asmens J. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi patvirtino patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. 2017 m. gruodžio 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime nebuvo pritarta J. B. mokumo atkūrimo planui. 2018 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkimui pateiktas patikslintas 2017 m. gruodžio 18 d. mokumo atkūrimo planas, tačiau susirinkimas laikytas neįvykusiu. 2018 m. sausio 4 d. pakartotiniame susirinkime J. B. 2017 m. gruodžio 18 d. mokumo atkūrimo planui vėl nebuvo pritarta. 2018 m. kovo 16 d. parengtas antrą kartą patikslintas J. B. mokumo atkūrimo planas. Plane patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, patikslintas turto sąrašas bei turto kaina. 2018 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimas laikytas neįvykusiu. 2018 m. kovo 27 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime mokumo atkūrimo plano tvirtinimui nepritarė UAB „Būsto paskolų draudimas“. Nepritarimas be kita ko grindžiamas ir tuo, kad pareiškėjai priklausančio ir R. B. įkeisto nekilnojamo turto (žemės sklypo su 1/2 gyvenamojo namo ir 1/2 kitų statinių, esančių ( - ), nesant R. B. įtrauktam į pareiškėjos kreditorių sąrašą, pardavimo tvarka turėtų būti aptarta mokumo atkūrimo plane. T. y. nurodyta, kad bankroto administratorius kreiptųsi į R. B. su siūlymu, jog šis asmuo duotų leidimą parduoti jam įkeistą turtą. Negavus tokio sutikimo, bankroto administratorius turėtų kreiptis į teismą dėl tokio leidimo išdavimo bei leidimo paskirstyti kitiems kreditoriams lėšas, gautas už parduotą turtą. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas: 1) patvirtinti J. B. 2018 m. kovo 16 d. mokumo atkūrimo planą; 2) nustatyti pareiškėjai priklausančio ir R. B. hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto - 410/960 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), su 1/2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimo tvarką, o taip pat išaiškinti, kaip turi būti paskirstytos šį turtą pardavus gautos lėšos; 3) pripažinti negaliojančiu 2018 m. kovo 27 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo sprendimą „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“; 4) patvirtinti bankroto administratoriaus prašomą sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto administratoriaus atlyginimui ir bankroto administravimo išlaidoms dengti.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi patvirtino J. B. 2018 m. kovo 16 d. mokumo atkūrimo planą; pripažino negaliojančiu 2018 m. kovo 27 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo sprendimą „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“; patvirtino bankroto administratoriaus prašomą sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto administratoriaus atlyginimui ir bankroto administravimo išlaidoms dengti; prašymą nustatyti pareiškėjai J. B. priklausančio ir R. B. hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto ( - ), pardavimo tvarką, o taip pat išaiškinti, kaip turi būti paskirstytos šį turtą pardavus gautos lėšos, paliko nenagrinėtą. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentų nurodė, kad mokumo atkūrimo plane turto pardavimo tvarkos nurodymas nėra privaloma sąlyga. Turto pardavimo tvarka ir kaina nustatoma kreditorių susirinkime po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Be to, jau pačiame mokumo atkūrimo plane nurodoma, kad atlikus turto vertinimą, bus šaukiamas kreditorių susirinkimas ir jame nustatoma pradinė turto pardavimo kaina bei tvarka.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutartį ir klausimą dėl mokumo atkūrimo tvirtinimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodo, kad mokumo atkūrimo plane yra nurodyta bendra bankrutuojančio asmens turimo parduotino turto masė, tačiau nenumatyta pareiškėjai J. B. priklausančio ir R. B. hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto ( - ), pardavimo tvarka ir šių lėšų paskirstymas kreditoriams. Apelianto manymu tokiu būdu yra pažeisti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 1 dalies 12 punkto reikalavimai. Atsiliepimu į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą bankrutuojančio asmens J. B. administratorius prašo skundo netenkinti, teismo nutartį palikti neprakeistą. Nurodo, kad Fizinio asmens bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 12 punkte reikalaujama, kad mokumo atkūrimo plane būtų nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas. Įvertinus pareiškėjos planą matyti, kad jame nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, išsamiai išdėstant kas pusmetį gautinas ir skirstytinas lėšas iš turto pardavimo ir pareiškėjos pajamų. Įstatymas suteikia itin plačias teises kreditoriams veikti aktyviai bankroto procese. Taigi, apeliantės teiginys esą nenurodžius lėšų, gautų iš turto, esančio adresu ( - ), paskirstymo, šios lėšos kreditoriams ir nebus skirstomos, yra nepagrįstas. Be to, apeliantei yra žinoma, kad pareiškėjos turto pardavimo situacija yra nestandartinė, dėl ko turto pardavimo ir lėšų paskirstymo klausimas bus sprendžiamas plano vykdymo eigoje.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacijos dalyką byloje sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliantė teismo nutartį skundžia iš esmės vieninteliu argumentu – netinkamu Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nuostatų taikymu. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 straipsniai), todėl apeliacinės instancijos teismas toliau pasisakys dėl atskirojo skundo argumentų.

13Dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo planui keliamų reikalavimų Mokumo atkūrimo plano parengimas yra viena iš fizinio asmens pareigų bankroto procese. Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano sudarymo, jo tvirtinimo ir vykdymo procedūros turi būti įgyvendinamos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros. Bankrutuojantis fizinis asmuo turi parengti mokumo atkūrimo planą pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir pateikti jį administratoriui, tuo tarpu šis, parengęs išvadą, – kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 1-3 punktai). Kreditorių susirinkimui mokumo atkūrimo plano projektui nepritarus dėl to, kad planas neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nurodytų reikalavimų, fizinis asmuo, atsižvelgęs į kreditorių pastabas, turi plano projektą tikslinti ir pakartotinai jį teikti kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, bet nenurodo tokio nesutikimo priežasčių arba nesutikimo priežastys nesusijusios su plano projektui nustatytais reikalavimais, tai įstatyme nenustatyta tokio plano tikslinimo galimybė, jis iš karto teikiamas teismui tvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis). Spręsdamas klausimą, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Galimybė teismui patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritarė dėl anksčiau nurodytų priežasčių, nustatyta siekiant apriboti nesąžiningų kreditorių galimybes nepagrįstai trukdyti ar visiškai nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas tik turi teisę patvirtinti planą, kuriam nepritarė kreditoriai, jeigu nepritarimo planui priežastys nenurodytos arba šios priežastys nesusijusios su FABĮ 7 straipsnyje nustatytais reikalavimais plano projektui. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai Jurgitai B. J. rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 20 d. Teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi buvo patikslintas. Po dviejų mokumo atkūrimo plano patikslinimų, bankrutuojančio asmens kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2018 m. kovo 27 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime mokumo atkūrimo plano tvirtinimui nepritarė be kita ko nurodydama, kad pareiškėjai priklausančio ir R. B. įkeisto nekilnojamo turto, nesant R. B. įtrauktam į pareiškėjos kreditorių sąrašą, pardavimo tvarka bei iš šio turto gautų lėšų paskirstymas kreditoriams turėtų būti aptarti mokumo atkūrimo plane. Bankroto administratorius, nesutikdamas su nurodytomis pastabomis pateikė teismui tvirtinti pareiškėjos mokumo atkūrimo planą, kuris skundžiama nutartimi buvo patvirtintas. Apeliantas teigia, kad mokumo atkūrimo plane nebuvo aptarta R. B. įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarka ir už šį turtą gautų lėšų paskirstymas visiems kreditoriams. Nurodytina, kad pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą mokumo atkūrimo plane turi būti nurodyta numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu. Iš byloje pateikto pareiškėjos mokumo atkūrimo plano matyti, kad jame nurodytas visas bankrutuojančio asmens turimo nekilnojamojo turto visetas, ketinamas parduoti: 1) žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), sodo pastatas (unikalus Nr. ( - ), šiltnamis (unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - ), šiltnamis (unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ); 2) 410/960 žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) su 1/2 gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), 1/2 kitų statinių (unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ); 3) autotransporto priemonė Mercedes Benz C230, 2007 m., valstybinis Nr. ( - ) Kartu įvardyta ir numatoma turto pardavimo kaina – nekilnojamasis turtas – 17 730,62 Eur, transporto priemonė – 9 000 Eur. Nurodomas parduotino turto eiliškumas. Turto pardavimo procedūros numatomos pradėti iš karto po teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo. Taip pat nurodytina, kad pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punktą mokumo atkūrimo plane turi būti nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis įstatymo 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Kai sudaromas šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytas susitarimas (įkeistą turtą išsaugoti), įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nėra nurodomi. Iš byloje pateikto pareiškėjos mokumo atkūrimo plano matyti, kad jame nurodomas preliminarus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas nurodant lėšas, mokėtinas kiekvienam kreditoriui kas pusmetį. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką fizinio asmens bankroto proceso metu reglamentuoja FABĮ 29 straipsnis. FABĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ir (ar) įkeitimo lakštą kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) įgyja teisę, jeigu fizinis asmuo neįvykdė įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, – perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą fizinio asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Ši nuostata atitinka ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.170 straipsnio 3 dalies reguliavimą. Jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti. FABĮ 29 straipsnio 2 dalis numato, kad kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais (išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog R. B. yra bankrutuojančio asmens kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas įkeistu turtu. Atsižvelgiant į tai, įkaito turėtojo reikalavimas turėtų būti tenkinamas vadovaujantis FABĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Iš byloje esančio paskutinio patikslinto mokumo atkūrimo plano matyti, jog yra numatyta parduoti R. B. įkeistą nekilnojamąjį turtą. Tačiau, susiklosčius tokiai faktinei situacijai, kai įkaito turėtojas nėra pareiškęs kreditorinio reikalavimo byloje, taigi, nežinant tikslaus šio kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžio, nėra galimybės spręsti apie tai, ar pardavus šį turtą (ar perleidus jį kreditoriui), liks lėšų, kurios atitinkamai galės būti paskirstomos kitiems kreditoriams įstatymų nustatyta tvarka, ar pritrūks lėšų įkeistu turtu užtikrinto kreditorinio reikalavimo visiškam patenkinimui dėl ko šis kreditorius galės pretenduoti į lėšų dalį, gautą iš likusio neįkeisto bankrutuojančio asmens turto (žr. pvz. Klaipėdos apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2S-1856-795/2016, Nr. 2S-983-253/2014, Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-366-658/2017), akivaizdu, kad šie klausimai plano tvirtinimo metu negalėjo būti numatyti ir aptarti. Pažymėtina, kad mokumo atkūrimo planą, kartu ir numatomą turto pardavimo kainą plano sudarymo metu, nutartimi patvirtina teismas (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis). Tuo tarpu kreditorių susirinkimas turi FABĮ 26 straipsnyje įvardytas teises, tarp jų – tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą (nurodyto straipsnio 4 punktas), bei kitas atskiruose įstatymo straipsniuose numatytas teises (spręsti kitus įstatymu jo kompetencijai priskirtus klausimus). Tvirtindamas pradinę turto pardavimo kainą, kreditorių susirinkimas privalo atsižvelgti į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą (FABĮ 27 straipsnio 1 dalis). Įvertinus aptartas aplinkybes ir sprendžiant dėl atskirajame skunde dėstomų argumentų pagrįstumo, darytinos šios išvados: 1) FABĮ normos nenumato reikalavimo mokumo atkūrimo plane nustatyti turto pardavimo tvarką, nes nekilnojamasis turtas parduodamas varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (FABĮ 27 straipsnio 2 dalis); 2) aktualūs klausimai, susiję su R. B. įkeisto turto pardavimu ir kreditorių reikalavimų tenkinimu galės būti sprendžiami mokumo atkūrimo plano vykdymo eigoje (tenkinat kreditorinius reikalavimus FABĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka), be kita ko kreditoriams turint teisę nurodytais klausimais teikti pasiūlymus, inicijuoti kreditorių susirinkimus, siūlyti tikslinti mokumo atkūrimo planą ir kt. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjos mokumo atkūrimo planas atitinka jam keliamus imperatyvius įstatymo reikalavimus, o pirmosios teismas, patvirtinęs mokumo atkūrimo planą priėmė pagrįstą ir teisėtą teismo nutartį, kurią keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai