Byla 2A-942-340/2008

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės, kolegijos teisėjų R.Janovičienės, E.Žirono, sekretoriaujant G.Bitvinskienei,

3dalyvaujant atsakovei G.V.C.,

4atsakovės atstovui advokatui K.Lipeikai,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo 291-osios DNSB „Žemaitija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 291-osios DNSB „Žemaitija“ ieškinį atsakovei G.V.C. dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 220,39 Lt už elektros energiją bendram apšvietimui, 760,20 Lt už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją, 16,85 Lt už šaltą vandenį, 56 Lt žyminio mokesčio, 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog atsakovė yra 291-osios DNSB „Žemaitija“ narė ir namo, ( - ), bendraturtė. Per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 atsakovei už komunalines paslaugas ir įmokas namo priežiūrai ir remontui buvo priskaičiuota iš viso 10 208,96 Lt; kaip socialiai remtinam asmeniui už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2006-04-01 taikytos kompensacijos už šildymą, karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją, todėl paskaičiavimai nurodyti jau pritaikius kompensaciją. Nurodė, jog atsakovei buvo pateiktas 291-osios DNSB „Žemaitija“ Revizijos komisijos dalinės ataskaitos paaiškinamasis raštas siūlant atidžiai pasitikrinti savo atliktus mokėjimus už komunalines paslaugas ir tikslines įmokas. Atsakovė gera valia susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo. Pagal įstatymą priteistinos ir palūkanos.

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 kiekvieną mėnesį mokėjo ieškovo nurodytas mokesčių už komunalines paslaugas sumas, nei vieną mėnesį ieškovas nebuvo nurodęs, kad atsakovė atsiskaito nepilnai. Atsiskaitant už buto šildymą, karštą ir šaltą vandenį jai taikoma kompensacija. Nurodė, jog pradiniame ieškinyje nurodyta, kad sumos paskaičiuotos be kompensacijos. Aprašomojoje ieškinio dalyje ir prašomojoje dalyje nurodytos sumos nesutampa, o tai liudija, jog ieškovas nustatydamas įsiskolinimą elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai.

9Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-05-28 sprendimu ieškovo 291-osios DNSB „Žemaitija“ ieškinį atsakovei G.V.C. dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo atmetė; priteisė atsakovei G.V.C. 340 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo 291-osios DNSB „Žemaitija“; išieškojo iš ieškovo 291-osios DNSB „Žemaitija“ 10,50 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nustatė, kad atsakovė gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ) ir yra 291-osios DNSB „Žemaitija“ narė. Teismas nustatė, jog ieškovas nurodė, kad atsakovės skolą sudaro: 220,39 Lt už elektros energiją bendram apšvietimui, 760,20 Lt už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją; 16,85 Lt už šaltą vandenį; reikalavimams pagrįsti į bylą pateikti mokesčių paskaičiavimai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas klaidingai ieškinyje nurodo, kad šie mokesčių paskaičiavimai atlikti laikotarpiu nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31; atsakovė pagrįstai pažymi, kad šiuose, su ieškiniu pateiktuose paskaičiavimuose, nurodytos sumos skiriasi nuo mokesčių sumų, kurias ieškovas nurodė ginčo laikotarpiu kas mėnesį pateiktuose atsiskaitymo lapeliuose, kurių kopijas į bylą pateikė atsakovė. Teismas nustatė, kad atsakovės ginčo laikotarpiu atlikti mokėjimai už komunalines paslaugas akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovė per visą laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 reguliariai apmokėdavo komunalines paslaugas, sumokėdama ieškovo nurodytas mokesčių sumas, tame tarpe sumokėdavo nurodytus mokesčius už elektros energiją bendram apšvietimui. Sunaudota elektros energija bendram apšvietimui apmokama bendrai su kitais mokėjimais už „kitas paslaugas“. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad iš mokėjimų už „kitas paslaugas“ laikotarpiu nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 atsakovei užskaityti mokėjimai už šiukšlių išvežimą, už ūkio išlaidas, bendrijos darbuotojų atlyginimams, už šilumos punkto priežiūrą, už šildymą, už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją, už šaltą vandenį, už reguliatorių „Danfoss“ ir jo įrengimo darbus, už lietvamzdžių remontą, už elektros apskaitos prietaiso įvedimą, už stovo valymą – tokiu būdu nurodė, kad atsakovei nėra įskaityti jos mokėjimai už elektros energiją bendram apšvietimui, nors atsakovė šiuos mokėjimus atliko. Teismas nustatė, kad ieškovas savo nuožiūra paskirstė atsakovės atliktus mokėjimus už „kitas paslaugas“; nėra aišku, kada ieškovas šį savo nurodytą atsakovės mokėjimų paskirstymą, įmokų įskaitymą atliko. Toks mokėjimų paskirstymas (perskirstymas) nėra pagrįstas ir negali sudaryti pagrindo atsakovės skolai už elektros energiją bendram apšvietimui konstatuoti. Teismas nustatė, jog nepagrįstas reikalavimas dėl 760,20 Lt skolos už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją priteisimo. Teismas laikė, jog bylos nagrinėjimo eigoje nustatyta, kad šio dydžio įsiskolinimas susidarė dėl to, kad atsakingi ieškovo darbuotojai dėl teismui neatskleistų priežasčių nustatyta tvarka laiku nepateikė UAB „Vilniaus energija“ dokumentų apie taikomas kompensacijas (lengvatas) šilumai, karštam vandeniui. Atsakovė pateikė teismui SBĮ Socialinės paramos centro Socialinių išmokų skyriaus 2007-12-03 pažymą apie būsto šildymą, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas, kuri patvirtina, kad atsakovei nuo 2000-01-01 iki 2008-02-01 buvo suteikta teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, duomenys buvo perduoti kompensacijas skaičiuojančiam ieškovui ir UAB „Vilniaus energija“. Atsakovei nustatyta tvarka buvo suteikta teisė į kompensaciją; negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu teiginys, kad atsakovė yra skolinga už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją, jeigu ieškovo apskaičiuotas įsiskolinimas susidarė dėl to, kad ieškovo atsakingi darbuotojai reikiamai neatliko veiksmų, reikalingų tam, kad šilumos energijos tiekėjas taikytų kompensacijas atsakovės sunaudotai šilumai, karštam vandeniui. Į bylą nepateikta atsakovės įsiskolinimo už šilumą ir karštą vandenį įrodymų. Teismas pažymėjo, kad ieškinyje klaidingai nurodyta, kad per nurodytą laikotarpį ieškovei buvo paskaičiuota 697,94 Lt už šaltą vandenį. Per nurodytą laikotarpį atsakovė yra sumokėjusi apskaičiuotus 937,55 Lt; reikalavimas nepagrįstas, todėl atmestas.

10Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008-05-28 sprendimą dalyje dėl 220,39 Lt įsiskolinimo už elektros energiją bendram apšvietimui ir 760,20 Lt įsiskolinimo už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją atmetimo panaikinti ir bylą šioje dalyje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apelianto nuomone, teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, todėl toks sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu ir yra naikintinas. Nurodo, jog nepagrįstos teismo išvados dėl mokėjimų už elektros energiją bendram apšvietimui ir mokėjimų už kitas paslaugas. Teismas vieną mokėjimą, už elektros energiją bendram apšvietimui, vertino atskirai nuo kitų mokėjimų už paslaugas, kurie buvo atliekami per atsiskaitymo knygelės 8 eilutę „kitos paslaugos“; kadangi tokios paslaugos kaip „kitos paslaugos“ nėra, tai mokesčiai už šiukšlių išvežimą, ūkio išlaidas, bendrijos darbuotojų atlyginimams, šilumos punkto priežiūrai, už elektros energiją bendram apšvietimui ir tikslines įmokas namo remontui yra mokama per atsiskaitymo knygelės 8 eilutę „kitos paslaugos“ ir sudaromas bendras šių mokesčių balansas. Kadangi atsakovė mokėdama už kitas paslaugas nenurodė, už kokias konkrečiai paslaugas moka, ieškovas atliko užskaitą įsiskolinimams už tas paslaugas, kurių mokėjimus galima identifikuoti, tokiu būdu suvedus balansą, nustatytas įsiskolinimas už elektros energiją bendram apšvietimui; ieškovas turėjo teisę užskaityti mokėjimus už paslaugas savo nuožiūra. Dėl įsiskolinimo už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją, nurodo, jog teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje rėmėsi įrodymais, kurie nebuvo tirti teismo posėdyje, tuo pažeisdamas CPK 177 str. 2 d., 263 str. 2 d. bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Nurodo, jog nuo 2006-04-01 iki 2007-08-31 kompensacija už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją būtų sudariusi 160,61 Lt, o ne 760,20 Lt, kaip nurodoma sprendimo motyvuose, tačiau ieškovas tokių duomenų, kokia kompensacija priklausytų, nebuvo pateikęs į bylą, sprendimo motyvuose nenurodoma, kokiais įrodymais remiantis gauta ši išvada. Nurodo, jog teismas netaikė teisės aktų, kuriuos turėjo taikyti.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti, Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008-05-28 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismas ieškinį atmetė dėl jos pateiktų įrodymų, tvirtinančių, jog ji nėra skolinga, šių įrodymų leistinomis įrodinėjimo priemonėmis apeliantas nepaneigė.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai ir visapusiškai nustatė ir ištyrė bylos faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas; absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nėra, sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

14Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo dalies atmesti ieškinio reikalavimą dėl 220,39 Lt priteisimo už elektros energiją bendram apšvietimui bei 760,20 Lt už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją; kolegija nagrinėja bylą apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

15Kolegija pažymi, kad apeliantas prašo grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui dėl netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo bei procesinės teisės normų pažeidimo. Kolegija pažymi, kad Civilinio proceso kodekso XVI skyriaus pirmojo skirsnio normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui keliais atvejais – kai yra absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai (CPK 329 str. 2 ir 3 d.), kai bylos esmė yra neatskleista ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti pirmosios instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Procesinių normų pažeidimas ar jų netinkamas taikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šių aplinkybių byla galėjo būti išspręsta neteisingai ir procesiniai pažeidimai negali būti pašalinti apeliacinės instancijos teisme (CPK 329 str. 1 d.). Tokių aplinkybių apelianto atstovas savo apeliaciniame skunde nenurodo ir jomis nesiremia; apeliantas nenurodo motyvų, kodėl bylos negalima išnagrinėti pagal byloje surinktus įrodymus, nenurodo, kokios aplinkybes turi būti papildomai tiriamos, kokie įrodymai turi būti papildomai pateikti teismui, tiesiog atkartoja savo ieškinio atskirus teiginius ir argumentus.

16Ieškovo patikslintame ieškinyje nurodyta, kad atsakovė per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 iš dalies neatsiskaitė už jai suteiktas paslaugas ir komunalinius mokesčius. Ieškovas grindžia savo ieškinį 2007-05-14 bendrijos revizijos komisijos dalinės ataskaitos paaiškinamuoju raštu (b.l. 100-102, t.1) ir nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas sudaro 1 509,87 Lt, iš jų 220,39 Lt už elektros energiją bendram apšvietimui ir 760,20 Lt už karšto vandens cirkuliaciją (patikslintas ieškinys, b.l. 6-9, t.2). Ieškovas teigia, kad atsakovė visiškai nemokėjo jai priskaičiuotų išlaidų, už elektros energiją bendram apšvietimui, dalį, atsakovė su ieškinio reikalavimu nesutiko, motyvuodama, kad nuosekliai mokėjo ieškovo jai priskaičiuotas sumas. Už elektros energiją ji mokėjo 8 atsiskaitymo knygelės eilutėje „kitos paslaugos“, nes taip mokėti jai buvo nurodęs ieškovas.

17Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.). Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė įrodė savo atsikirtimo ieškiniui argumentus – ji pateikė duomenis apie ieškovo jai priskaičiuotų sumų už kitas paslaugas mokėjimą 2000-01-01 – 2007-08-31 laikotarpiu. Atsakovės duomenimis, ji sumokėjo už elektros energiją bendram apšvietimui 254,89 Lt, tokiu būdu ji nėra skolinga už šią paslaugą (b.l. 157-284, 150, t.1). Apeliantas savo skunde argumentuoja, kad, kadangi atsakovė, mokėdama už kitas paslaugas, nenurodė, už kokias konkrečias paslaugas ji moka, tai ieškovas turėjo teisę atlikti užskaitą pirmiausia įsiskolinimams, kurių mokėjimus galima identifikuoti, o likusią sumą nukreipti mokėjimams už paslaugas, kurių identifikuoti negalima, ir, tokiu būdu ieškovas gavo neigiamą balansą, kurį jis įvertino kaip atsakovės įsiskolinimą už elektros energiją bendram apšvietimui. Apeliantas nurodė, kad teismas be pagrindo vertino mokėjimą už elektros energiją bendram apšvietimui izoliuotai nuo kitų mokėjimų už kitas paslaugas. Šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas. Atsakovės teiginys, kad ji mokėjo už elektros energiją bendram apšvietimui atsiskaitymo grafoje „kitos paslaugos“ paties ieškovo nurodymu byloje nepaneigtas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 220,39 Lt kaip jos dalį išlaidų už elektros energiją bendram apšvietimui, tokiu būdu apeliantas, teigdamas, kad 220,39 Lt yra neigiamas atsakovės mokėjimų balansas už visas atsakovės sumokėtas kitas paslaugas, savo skunde nurodė aplinkybes, kuriomis nesirėmė pirmosios instancijos teisme, tuo faktiškai pakeisdamas ieškinio faktinį pagrindą. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai pažymėjo, kad ieškovas ne tik neįrodinėjo, bet ir nenurodė, kaip ir kada jis paskirstė paslaugas teikiančioms bendrovėms atsakovės sumokėtus pinigus, kada ir kokiu dokumentu atliko įskaitymą. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos ir įrodinėjamos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.), taigi apeliacinio skundo teiginys, kad teismo nebuvo visapusiškai ir objektyviai išnagrinėtos bylos aplinkybės, atmestinas.

18Apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė nėra visiškai atsiskaičiusi už karšto vandens cirkuliaciją taip pat atmestinas. Atsakovės pateikta Socialinės paramos centro pažyma įrodė, kad jai nuolat nuo 2001-01-01 iki 2008-02-01 buvo suteikiama teisė į kompensacijas už buto šildymą, karštą bei šaltą vandenį (b.l. 140, t.2), duomenys apie pajamas kompensacijoms skaičiuoti buvo perduotos 291-ajai DNSB „Žemaitija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“. Pažymos duomenys paneigia apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovei kompensacija už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją nuo 2006-04-01 iki 2007-08-31 neturėjo būti taikoma. Apeliantas (ieškovas) taip pat argumentuoja, kad ieškovas neteikė į bylą duomenų, kokia kompensacija priklausytų atsakovei už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją laikotarpiu nuo 2006-04-01 iki 2007-08-31, todėl teismas be pagrindo padarė išvadą, kad 760,20 Lt įsiskolinimas už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją susidarė dėl to, kad nebuvo nustatyta tvarka pateikti duomenys UAB „Vilniaus energija“ dėl kompensacijos taikymo. Šis skundo argumentas atmestinas, kaip pagrįstas netinkamu procesinių normų, reglamentuojančių įrodinėjimo naštos paskirstymą civilinėje byloje, aiškinimu. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 760,20 Lt įsiskolinimą už karšto vandens cirkuliaciją, todėl būtent ieškovas turėjo nurodyti, ir įrodyti, kada ir kaip atsirado atsakovės nepriemoka už karšto vandens cirkuliaciją, koks šios nepriemokos susiformavimo mechanizmas, už kokį laikotarpį ji susiformavo. Tokių duomenų ieškovas į bylą nepateikė – patikslintame ieškinyje ieškovas konstatuoja, kad atsakovei per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją pritaikius kompensaciją buvo priskaičiuota 1 934,30 Lt, už karštą vandenį be kompensacijos – 488,71 Lt, už karšto vandens cirkuliaciją be kompensacijos 462,66 Lt (b.l. 7, t.2). Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus, kad ji nuosekliai mokėjo visus mokesčius, pagal ieškovo nurodymus, ir per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2007-08-31 sumokėjo 993,44 Lt už karšto vandens cirkuliaciją ir 1 000,72 Lt už karštą vandenį; sumos buvo apskaičiuotos ieškovo, pritaikius atsakovei priklausančias kompensacijas; tokiu būdu teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovė buvo atsiskaičiusi su bendrija. Pats ieškovas skunde nurodė, kad neteikė į bylą duomenų, kokia kompensacija priklausytų atsakovei už laikotarpį nuo 2006-04-01 iki 2007-08-31; bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas advokatas V.Zenevskis pripažino, kad bendrovės buhalterė neteikė UAB „Vilniaus energija“ paraiškų dėl kompensacijų taikymo, kompensacijos bendrijai nebuvo taikytos, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovės pilną kainą už šildymą, karštą vandenį ir vandens cirkuliaciją ir siūlė atsakovei išieškoti šias sumas iš kaltos buhalterės (protokolas, b.l. 160, t.2). Esant tokiems bylos duomenims, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė savo ieškinio pagrindo – atsakovės neatsiskaitymo už karšto vandens cirkuliaciją.

19Apeliantas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netaikė teisės akto, kuri reikėjo taikyti šioje byloje, būtent Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. nuostatų, reglamentuojančių kompensacijoms už karštą vandenį ir karšto vandens cirkuliaciją apskaičiuoti taikomus normatyvus. Nurodęs tokį argumentą, apeliantas vėl išėjo už savo paties ieškinio ribų, nes bylos nagrinėjimo metu ieškovas nesirėmė ta aplinkybe, kad kompensacija atsakovei buvo apskaičiuota neteisingai; taigi pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo revizuoti, ar kompensacijos buvo teisingai paskaičiuotos.

20Ieškovo atstovas V.Zenevskis teismo posėdžio metu pripažino, kad bendrijos skola už šildymą ir karštą vandenį susiformavo dėl to, kad bendrija neteikė šilumos energijos tiekėjui duomenų apie atsakovės ir kitų bendrijos narių teisę į kompensacijas, tačiau nurodė, kad už bendrijos prievoles prieš šilumos energijos tiekėją bendrijos valdymo organai neatsako, nepriklausomai nuo jų kaltės, todėl už tai turi atsakyti atsakovė. Kolegija iš dalies sutinka su ieškovo logika, tačiau pažymi, kad pagal teismų praktikoje formuojamą nuostatą, išoriniuose bendrosios dalinės nuosavybės teisiniuose santykiuose reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti nukreiptas ne bendrijai, bet visiems bendraturčiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, bylos kategorija 114.8.2, 44.2.4.1, Teismų praktika Nr. 29). Nagrinėjamoje byloje, kai ieškovas pripažino, kad bendrijos skola šilumos energijos tiekėjui galėjo susiformuoti dėl bendrijos valdymo organų pasamdyto darbuotojo (buhalterės) kaltės, reikalavimas dėl šios žalos atlyginimo negali būti nukreiptas tik vienai iš bendrijos bendraturčių – atsakovei.

21Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimo dalį (CPK 263, 329-330 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant atsakovei G.V.C.,... 4. atsakovės atstovui advokatui K.Lipeikai,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo 291-osios DNSB... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad... 9. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2008-05-28 sprendimu ieškovo 291-osios DNSB... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008-05-28... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti, Vilniaus... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 14. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo dalies atmesti... 15. Kolegija pažymi, kad apeliantas prašo grąžinti bylą nagrinėti pirmosios... 16. Ieškovo patikslintame ieškinyje nurodyta, kad atsakovė per laikotarpį nuo... 17. Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji... 18. Apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė nėra visiškai atsiskaičiusi už... 19. Apeliantas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netaikė teisės... 20. Ieškovo atstovas V.Zenevskis teismo posėdžio metu pripažino, kad bendrijos... 21. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 23. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti...