Byla e2-9168-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovams už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams G. G. ir E. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 323,76 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste. Paaiškino, jog atsakovams bendrosios jungtinė sutuoktinių nuosavybės teise priklausė butas, esantis adresu ( - ). 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29, 2010-01-05 įsakymu Nr. 30-8, 2012-12-04 įsakymu Nr. 30-2398 bei 2012-12-28 įsakymu Nr. 30-2610, ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučių namų, įtrauktų į UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus, bendrojo naudojimo administravimą, ieškovui priskirtas ir daugiabutis namas, kuriame yra ir atsakovams priklausęs butas. Pažymėjo, jog ieškovas teikė namui, kuriame yra atsakovams priklausęs butas, administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, tačiau atsakovai pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2013-07-31 susidarė 323,76 Eur įsiskolinimas.

3Atsakovams ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu 2016-03-29. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29, 2010-01-05 įsakymu Nr. 30-8, 2012-12-04 įsakymu Nr. 30-2398 bei 2012-12-28 įsakymu Nr. 30-2610, ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimą. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise laikotarpiu nuo 2004-11-22 iki 2013-05-22 priklausė atsakovams (b.l. 4-6). Iš teismui pateiktų Apyvartos žiniaraščių matyti, kad laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2013-07-31 už butui, esančiam ( - ), ieškovo suteiktas paslaugas susidarė 323,76 Eur įsiskolinimas (b.l. 7-8). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis numato, jog prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai solidariai iš atsakovų už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2013-07-31 priteistina 323,76 Eur (CK 4.82, 4.84, 5.50, straipsniai).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (323,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 75,30 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminio mokesčio, 60,30 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai solidariai iš atsakovų G. G., a.k. ( - ) ir E. G., a.k. ( - ) 323,76 Eur (tris šimtus dvidešimt tris eurus 76 euro ct) skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (323,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

14Priteisti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai lygiomis dalimis iš atsakovų G. G., a.k. ( - ) ir E. G., a.k. ( - ) 75,30 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 30 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai