Byla eB2-313-221/2020
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sidabrinis varpas“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sidabrinis varpas“ pabaigos,

Nustatė

2Nemokumo administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (toliau – nemokumo administratorė) 2020 m. rugpjūčio 24 d. užregistruotu prašymu, registracijos Nr. DOK-21544, prašo rašytinio proceso tvarka priimti sprendimą dėl BUAB „Sidabrinis varpas“ pabaigos.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnio 2 dalis). Pranešime nurodyta, kad BUAB „Sidabrinis varpas“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

4Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus. Įsigaliojus šiam įstatymui, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas atitinkamai ĮRĮ arba ĮBĮ. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Sidabrinis varpas“ bankroto procesas ir likvidavimo procedūra buvo pradėti iki 2019 m. gruodžio 31 d., nemokumo administratorės prašymas dėl UAB „Sidabrinis varpas“ pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnio 2 dalis).

5Prašymas tenkintinas.

6ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi UAB „Sidabrinis varpas“ iškelta bankroto byla, Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Sidabrinis varpas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartimi BUAB „Sidabrinis varpas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Iš nemokumo administratorės pateiktų duomenų nustatyta, kad bankroto proceso metu, pardavus reikalavimo teisę į priteistą sumą, gauta 500 Eur suma. Gautos lėšos panaudotos bankroto administravimo išlaidoms iš dalies apmokėti. Kreditoriaus finansinis reikalavimas liko nepatenkintas. Nemokumo administratorė nurodė, kad įmonė neturi turto. Taip pat jis pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. kovo 24 d. pažymą Nr. (12.4)-AD5-4761, įrodančią, kad UAB „Sidabrinis varpas“ neturi neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų.

9Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Sidabrinis varpas“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

11Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Sidabrinis varpas“ (įmonės kodas 134806540) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

12Įpareigoti nemokumo administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, informuojant apie šį teismo sprendimą kreditorių.

13Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos jo kopiją išsiųsti nemokumo administratorei, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

14Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos jo kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojai valstybės įmonei Registrų centrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai