Byla 2-404-117/2015
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-5081-653/2014 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui BAB bankui „Snoras“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BAB bankas „Snoras“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2010 m. sausio 29 d. laidavimo sutartį Nr. L031-58499-1.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi ieškovo ieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia paliko nenagrinėtu.

62014 m. lapkričio 26 d. teisme gautas ieškovo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties. Teismas nurodė, kad 2014 m. lapkričio 11 d. nutartis priimta žodinio proceso tvarka ir per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu, taigi skundas turėjo būti pateiktas iki 2014 m. lapkričio 18 d. Teismas pažymėjo, kad ieškovo atskirasis skundas paštui įteiktas 2014 m. lapkričio 24 d., t. y. praleidus atskirojo skundo pateikimo terminą, o duomenų, patvirtinančių, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, apeliantas nenurodė, todėl sprendė, kad nėra pagrindo terminą atnaujinti.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties pateikti, skundą priimti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui tolesniems procesiniams veiksmams atlikti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. 2014 m. lapkričio 11 d. teismo posėdyje nei ieškovas, nei jo atstovas nedalyvavo, nes tikėjosi, jog bylos nagrinėjimas bus atidėtas dėl ieškovo ligos. Dar iki parengiamojo teismo posėdžio, ieškovo atstovas teismą informavo, kad pats ieškovas pageidauja dalyvauti bylos nagrinėjime. 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties kopija ieškovo atstovui įteikta tik 2014 m. lapkričio 17 d., atskirąjį skundą apeliantas turėjo pateikti iki 2014 m. lapkričio 18 d., atskirasis skundas paštui įteiktas 2014 m. lapkričio 24 d. Apelianto manymu, teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas terminą praleido nežymiai, atskirasis skundas paduotas per protingą terminą, be to, apeliantas savo teises gynė nepiktnaudžiaudamas jam suteiktomis teisėmis. Apelianto vertinimu, teismas praleistą procesinį terminą turėjo atnaujinti, nors tokio prašymo ir nebuvo pateikta, o to nepadaręs teismas pažeidė CPK 78 straipsnio nuostatas ir teisės į tinkamą teismo procesą principą.
  2. Pagal CPK 290 straipsnio 2 dalį teismo nutartis turi būti rašytinė, jei ji gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tuo atveju, kai pareiškimas paliekamas nenagrinėtu, teismas priima rašytinę nutartį, todėl teismas, priėmęs žodinę nutartį, netinkamai vykdė jam priskirtas pareigas. Tokiu atveju terminas apskųsti nutartį turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties, konstatavęs, kad atskirasis skundas pateiktas praleidus įstatymo nustatytą atskirojo skundo pateikimo terminą, o duomenų, patvirtinančių, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, apeliantas nenurodė (CPK 315 str. 2 d. 1 p.). Nesutikdamas su šia nutartimi, apeliantas skunde nurodo, kad teismas turėjo atsižvelgti į tai, jog terminas praleistas nežymiai, o apeliantas savo teisėtus interesus gynė nepiktnaudžiaudamas jam suteiktomis teisėmis ir atnaujinti praleistą procesinį terminą savo iniciatyva. Be to, apelianto teigimu, teismas, priimdamas žodinę nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, pažeidė CPK 290 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl terminas apskųsti nutarčiai turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

13Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 335 straipsniu, atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

14Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos eismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartis, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu, buvo priimta teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą, tačiau priešingai nei nurodo apeliantas, teismas priėmė rašytinę nutartį (73-74 b. l.). Dėl to atmestinas apelianto argumentas, kad teismas pažeidė CPK 290 straipsnio reikalavimus ir dėl to terminas nutarčiai apskųsti turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos. Kaip minėta, atskirasis skundas dėl nutarties, priimtos žodinio proceso tvarka, gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Vadinasi, nagrinėjamu atveju atskirasis skundas turėjo būti pateiktas iki 2014 m. lapkričio 18 d. Apelianto atskirasis skundas AB Lietuvos paštui įteiktas 2014 m. lapkričio 24 d., t. y. praleidus atskirojo skundo pateikimo terminą, o duomenų, patvirtinančių, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, apeliantas nenurodė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą.

15Dėl apelianto argumento, kad teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad terminas praleistas nežymiai, o apeliantas savo interesus gynė nepiktnaudžiaudamas jam suteiktomis teisėmis ir atnaujinti praleistą terminą savo iniciatyva, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad trumpa termino praleidimo trukmė savaime nesudaro savarankiško procesinio termino atnaujinimo pagrindo, juo labiau, kad tai apskritai yra faktinė aplinkybė, o ne termino praleidimo priežastis. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį bei CPK 307 straipsnio 2 dalį, kuriame nustatytos taisyklės taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis), praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nagrinėjamoje byloje tokios priežastys nenustatytos. Apeliantas nurodo, kad 2014 m. lapkričio 11 d. teismo posėdyje, kurio metu nuspręsta palikti ieškovo ieškinį nenagrinėtu, nedalyvavo nei ieškovas, nei jo atstovas, nes tikėjosi, jog bylos nagrinėjimas bus atidėtas dėl ieškovo ligos, o 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties kopija ieškovo atstovui įteikta tik 2014 m. lapkričio 17 d. Pažymėtina, kad šiuo atveju neturi teisinės reikšmės aplinkybė, kada apeliantui buvo įteikta 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties kopija. Be to, ieškovo interesus atstovavo profesionalus teisininkas – advokatas, kuris pateikdamas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl ieškovo ligos, privalėjo būti aktyvus ir domėtis bylos eiga bei tuo, koks procesinis sprendimas buvo priimtas dėl jo teismui pateikto prašymo.

16Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, bei priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ar keisti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str., 338 str.).

17Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai