Byla e2-2183-775/2018

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, Laurai Jeselskytei, dalyvaujant ieškovės atstovams R. Š. ir advokatui J. B., atsakovui A. P., trečiojo asmens valstybės įmonės „Registrų centras“ atstovei R. Z., nedalyvaujant atsakovei J. P., jos atstovės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“ atstovui, atsakovo atstovui advokatui E. B., trečiųjų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“, akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Ewex Projektas“ patikslintą ieškinį atsakovams A. P., J. P. dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir nuosavybės teisės pripažinimo, tretieji asmenys – valstybės įmonė „Registrų centras“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, akcinė bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“ ir Kauno rajono savivaldybės administracija.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti 2004 m. sausio 27 d. varžytinių aktą Nr. ( - ) toje dalyje, kurios pagrindu įregistruota atsakovo nuosavybės teisė į mechanizmų stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), negaliojančiu, pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į mechanizmų stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t., b. l. 1–7).

5Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ieškovė 2008 m. rugsėjo 11 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš UAB „Dimesta“ įsigijo pastatą – remonto cechą ir 2667/88737 dalis žemės sklypo. Nuosavybės teisė į pastatą ir žemės sklypo dalį ieškovei buvo perduota 2008 m. spalio 27 d. priėmimo-perdavimo aktu. Nurodė, kad 2004 m. sausio 27 d. varžytynių akto Nr. ( - ) pagrindu buvo įregistruota atsakovo A. P. nuosavybės teisė į kitą inžinerinį statinį – mechanizmų stovėjimo aikštelę, kuri buvo suformuota kaip naujas daiktas. Išanalizavus 2013 m. gruodžio 27 d. statinių išdėstymo planą, pagal kurį buvo įregistruota mechanizmų stovėjimo aikštelė, paaiškėjo, kad ji yra ant ieškovei priklausančios žemės sklypo dalies. Paaiškino, kad UAB „Dimesta“ kartu su atsakovu ir kitais asmenimis 2007 m. rugpjūčio 6 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį ir iš G. bei L. G. nusipirko 76600/88737 dalis žemės sklypo. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį UAB „Dimesta“ įgijo teisę naudotis žemės sklypo dalimis plane pažymėtomis A1/7077 m2 ir A4/2667 m2, o atsakovas – A3/20345 m2, A8/5687 m2 ir A9/1981. Taigi atsakovas neįgijo jokių teisių į šiuo metu ieškovei priklausančią žemės sklypo dalį A4/2667 m2 ar joje esančius statinius. Nurodė, kad atsakovas varžytynių akto pagrindu pirko neregistruotą turtą, šio akto neregistravo net dešimt metų nuo jo sudarymo, todėl varžytynių akto negali panaudoti prieš ieškovę, kuri sudariusi pirkimo-pardavimo sutartį iš karto įregistravo ją įstatymų nustatyta tvarka. Paaiškino, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu mechanizmų stovėjimo aikštelė nebuvo suformuota ir įregistruota kaip atskiras statinys, todėl ieškovė įregistravusi nuosavybės teisę į žemės sklypo dalį, išviešino ir savo nuosavybės teisę į žemės sklypo dalyje esančią mechanizmų stovėjimo aikštelę. Be to, minėta aikštele ieškovė nevaržomai naudojasi nuo žemės sklypo dalies įsigijimo, o atsakovai ja nesinaudojo nė karto. Paaiškino, kad pagal varžytynių aktą nėra jokių galimybių nustatyti koks ir kur esantis daiktas yra perduotas, kadangi varžytynių akte nurodytas tik perduodamo turto pavadinimas, o duomenų apie mechanizmų stovėjimo aikštelę, jos vietą žemės sklype nėra. Nurodė, kad trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ turėjo atsisakyti registruoti atsakovo nuosavybės teisę į mechanizmų stovėjimo aikštelę, kadangi varžytynių akto dalis, kurio pagrindu įregistruota atsakovo nuosavybės teisė į mechanizmų stovėjimo aikštelę, yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento, nes neatitinka tokiam sandoriui keliamų reikalavimų ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Be to, nuosavybės teisė į mechanizmų stovėjimo aikštelę, vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, priklauso ieškovei.

6Atsakovai teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (5 t., b. l. 6–8), nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

7Bylos nagrinėjimo metu atsakovas, jo atstovas paaiškino, jog ieškovė, pirkdama žemės sklypą iš UAB „Dimesta“, aptarė pirkimo-pardavimo sutarties dalyką ir valios pirkti mechanizmų stovėjimo aikštelę neišreiškė, kad ji yra žemės sklypo priklausinys, taip pat nenumatė. Paaiškino, kad nesutinka, jog iš varžytynių akto neaišku koks ir kur esantis daiktas yra perduotas, nėra duomenų apie mechanizmų stovėjimo aikštelę, nes varžytynių protokole ir varžytynių akte buvo įvardytas nekilnojamojo daikto pavadinimas ir jo sudėtis, taip pat buvo nurodytas nekilnojamojo turto adresas, kuriuo vyko pačios varžytynės. Taigi, pirkimo-pardavimo sandorio šalims buvo aišku kur ir koks turtas parduodamas iš varžytynių. Kadangi mechanizmų stovėjimo aikštelė buvo pastatyta 1985 metais, tačiau jos kadastrinių matavimų byla nebuvo suformuota, atsakovas, per varžytynes įsigijęs nuosavybės teisę į mechanizmų stovėjimo aikštelę, inicijavo kadastrinės bylos parengimą ir 2014-01-27 mechanizmų stovėjimo aikštelė buvo įregistruota viešame registre kaip nekilnojamojo turto vienetas. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės teiginiu, kad VĮ „Registrų centras“ turėjo atsisakyti registruoti atsakovo nuosavybės teisę į mechanizmų stovėjimo aikštelę, nes prieš įregistruodamas nekilnojamąjį turtą VĮ „Registrų centras“ patikrino, ar atsakovo pateikti dokumentai atitinka įstatymo reikalavimus. Paaiškino, kad naujasis savininkas į perleidžiamą daiktą gali įgyti tik tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto savininkas. Kadangi mechanizmų stovėjimo aikštelė atsakovui varžytynių aktu buvo perleista 2004-01-27, todėl ieškovei 2008-09-11 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyjant žemės sklypo dalį, buvęs žemės sklypo savininkas neturėjo teisės jai perleisti mechanizmų stovėjimo aikštelę ir pareigos pirkimo-pardavimo sutartyje aptarti atsakovui priklausiusio turto perėjimo ar neperėjimo ieškovei klausimo.

8Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4 t., b. l. 141–144), nurodė, kad dėl ieškinio pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra.

9Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad 2004 m. sausio 27 d. turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu nekilnojamojo turto registre atsakovų vardu yra įregistruotos nuosavybės teisės į mechanizmų stovėjimo aikštelę, esančią ( - ). 2014 m. sausio 22 d. VĮ Registrų centro Kauno filialui atsakovas pateikė prašymą įregistruoti aikštelę jam nuosavybės teise priklausančio pastato 12B3p priklausiniu. Nurodė, kad atsakovo pateikti dokumentai buvo tvarkingi, todėl jais abejoti nebuvo pagrindo ir teritoriniam registratoriui pateiktų dokumentų visumos nuosavybės teisių įregistravimui pakako. Paaiškino, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Todėl teismui, patenkinus ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovės nuosavybės teises į aikštelę, tai būtų pakankamas pagrindas nuosavybės teisės į aikštelę turėtojo pasikeitimo įregistravimui. Nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ nesuteikta kompetencija vertinti sandorio negaliojimo pagrindų, nustatyti sandorio teisėtumo fakto ir kam nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti. Atsižvelgiant į tai, ieškinio reikalavimus pripažinti dalį varžytinių akto negaliojančiu ir aikštelės nuosavybės teises ieškovei palieka spręsti teismo nuožiūra.

10Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4 t., b. l. 187–191), nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas mechanizmų stovėjimo aikštelę įsigijo 2004-01-27 varžytynių akto Nr. ( - ) pagrindu, o ieškovė nusipirko žemės sklypo dalį pagal 2008-09-11 pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal sutartį ieškovė iš UAB ,,Dimesta“ pirko tik žemės sklypo dalį bei pastatą, kiti nekilnojamieji daiktai sutartyje nebuvo minimi. Ieškovei sudarant sutartį buvo žinoma apie mechanizmų stovėjimo aikštelę, tačiau jokių pretenzijų UAB ,,Dimesta“ dėl aikštelės neįtraukimo į pirkimo-pardavimo sutartį neišreiškė. Tai, kad 2004-01-27 varžytynių akte Nr. ( - ) nėra aptarta, kokiomis sąlygomis atsakovas naudosis žeme, nedaro minėto akto negaliojančiu. Nors ieškovė nurodo, kad mechanizmų stovėjimo aikštelė yra jai priklausančios žemės sklypo dalies priklausinys, tačiau pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą ši aikštelė minėtam žemės sklypui nepriklauso. Nurodė, kad patenkinus ieškinį, atsakovai prarastų savo nuosavybę, o ieškovė nepagrįstai praturtėtų jų sąskaita, todėl ieškinys negali būti tenkinamas.

11Tretieji asmenys –Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, UAB „General Financing“, AB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Gelvora“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Sergel“, UAB „Šiaulių bankas“ bei Kauno rajono savivaldybės administracija teismo nustatytu terminu atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

12Atsakovė J. P., atsakovų atstovai ir trečiųjų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, UAB „General Financing“, AB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Gelvora“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Sergel“, UAB „Medicinos bankas“, UAB „Šiaulių bankas“ bei Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovai į 2018 m. liepos 12 d. teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, byloje yra UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“ atstovo prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina atsakovei, atsakovų atstovams bei trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant.

13Teismas konstatuoja:

14patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.

15Byloje nustatyta, kad 2004 m. sausio 12 d. buvo surašytas varžytynių protokolas (1 t., b. l. 97). 2004 m. sausio 27 d. surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. ( - ), pagal kurį atsakovas įgijo mechanizmų stovėjimo aikštelę (1 t., b. l. 50). 2007 m. liepos 31 d. atsakovas notarei B. G. pateikė pareiškimą, jog sutinka, kad UAB „Torlina“ pirktų dalį žemės sklypo (4 t., b. l. 198). 2007 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Dimesta“, atsakovas ir kiti asmenys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su G. bei L. G. (2 t., b. l. 9–48). 2008 m. rugsėjo 11 d. ieškovė su UAB „Dimesta“ sudarė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsigijo remonto cechą ir 2667/88737 dalis žemės sklypo (1 t., b. l. 9–16). Šiuo metu ieškovei nuosavybės teise priklauso 2667/88737 dalys žemės sklypo ir remonto cechas, o atsakovams – 2543/88737 dalys žemės, administracinis pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė ir mechanizmų stovėjimo aikštelė adresu ( - ) (1 t., b. l. 19–49; 2 t., b. l. 53–132). 2014 m. sausio 22 d. atsakovas pateikė VĮ „Registrų centras“ prašymą įregistruoti mechanizmų stovėjimo aikštelę bei paaiškinimą (1 t., b. l. 78, 80). 2017 m. balandžio 11 d. VĮ „Registrų centras“ pateikė ieškovės atstovui informaciją apie aikštelės įregistravimą (1 t., b. l. 85–87, 127–129). Byloje yra pateikti naudojimosi žemės sklypu, adresu ( - ), tvarkos nustatymo ir padalinimo planai, statinių kadastro duomenys (1 t., b. l. 17–18, 52–53, 55–56, 177; 2 t., b. l. 49–51). Taip pat pateiktas AB „Vytėnai“ ilgalaikio materialiojo turto sąrašas (1 t., b. l. 79). Byloje buvo apklausti liudytojai A. P. ir R. M..

16Byloje nustatyta, kad atsakovas A. P. 2004-01-27 turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. ( - ) iš bankrutavusios AB „Vytėnai“ atskirai nuo pagrindinio daikto įsigijo priklausinį – mechanizmų stovėjimo aikštelę (1 t., b. l. 97, 121), kuri nuo jos sukūrimo (1985 m.) niekada nebuvo inventorizuota ir registruota NT registre. Taigi, aplinkybę, kad egzistuoja toks statinys žinojo tik pardavėjas – bankrutavusi AB „Vytėnai“ ir pirkėjas A. P., tačiau įsigijęs šį turtą, atsakovas mechanizmų stovėjimo aikštelės neįregistravo ir savo teisių į šį turtą dešimt metų neišviešino.

17Ieškovė LR CK 1.80 str. ir 6.396 str. 2 d. pagrindu prašo pripažinti iš dalies negaliojančiu varžytynių aktą, nes jame nurodytas tik daikto pavadinimas, nėra nurodyta mechanizmų stovėjimo aikštelės vieta žemės sklype, todėl nėra galimybių nustatyti nei koks daiktas, nei kur esantis buvo parduotas.

18Turto pardavimo iš varžytinių aktas prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, kurį pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui, taip pat nurodyta to daikto vieta atitinkamame žemės sklype arba parduodamo nekilnojamojo daikto vieta kitame nekilnojamajame daikte. Šiuo atveju varžytynių akte tokių duomenų nėra, tačiau BAB „Vytėnai“ ilgalaikio materialiojo turto sąrašas (1 t., b. l 121) patvirtina, kad toks objektas, nors neinventorizuotas ir neregistruotas, bet egzistavo, nes vertintojai jį įvertino, o 2013-12-27 matininkas atliko jos kadastrinius matavimus, todėl teismas sprendžia, jog pripažinti iš dalies negaliojančiu varžytynių aktą nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina ir tai, jog net ir tenkinus šį reikalavimą, turėtų būti taikoma restitucija ir mechanizmų stovėjimo aikštelė turėtų būti grąžinta pardavėjui BAB „Vytėnai“, tačiau tokiu būdu ieškovės teisės nebūtų apgintos.

19Šį reikalavimą atmetęs, teismas toliau pasisako dėl teisinių pasekmių, kurios kyla atsakovui viešame registre neįregistravus varžytynių akto.

20Turto įgijimo metu įstatymai nenumatė termino varžytynių aktui įregistruoti, tačiau prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis (šiuo atveju varžytynių aktas) gali būti panaudota ir jiems sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre (CK 6.393 str.).

212008-09-11 remonto cechą ir 2667/88737 žemės sklypo dalį, kurioje šiuo metu yra dalis atsakovui priklausančios mechanizmų stovėjimo aikštelės iš UAB „Dimesta“ įsigijo Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Ewex Projektas“. Viešo registro duomenimis, tuo metu jokio tretiesiems asmenims priklausančio turto žemės sklypo dalyje registruota nebuvo. Pažymėtina ir tai, kad ir pats atsakovas A. P. ne tik jokiais teisiniais, bet ir faktiniais veiksmais neviešino fakto, kad šioje žemės sklypo dalyje yra jam priklausantis turto objektas, t. y. jis savęs neidentifikavo kaip savininko. Atsakovas byloje patvirtino, kad mechanizmų stovėjimo aikštelės niekada nebuvo aptvėręs ir niekada ja nesinaudojo. Žemės sklypo dalies, kurioje yra minėta aikštelė, savininkams atsakovas jokių pretenzijų dėl naudojimosi aikštele nereiškė. BAB „Vytėnai“ žemės sklypas buvo valstybinis, vėliau į jį buvo atkurtos nuosavybės teisės buvusiems savininkams ir buvo galimybė iš jų įsigyti žemę po pastatais, tačiau A. P. žemės sklypo dalies po mechanizmų stovėjimo aikštele nepirko ir nesiekė nusistatyti naudojimosi šia sklypo dalimi tvarkos. Teismo posėdyje apklaustas UAB „Dimesta“ direktorius R. M. taip pat patvirtino, kad jis nieko nežinojo apie jokias varžytynes, iš fizinio asmens apie 2002 metus įsigijo mechaninių dirbtuvių pastatą, o 2008 metais – iš G. ir L. G. dalį žemės sklypo, kurį, remiantis nustatyta ir įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, apsitvėrė tinkline tvora. Prie pastato esančiu betonu naudojosi kaip prie pastato esančiu žemės sklypu. Apie jokią aikštelę jam niekas nieko nesakė, jokių pretenzijų nekėlė, todėl savo turtą parduodamas ieškovei jis ir pats nežinojo, kad čia yra kažkokia aikštelė. Pažymėtina ir tai, kad mechanizmų stovėjimo aikštelė – tai betono danga, todėl vizualiai ją išskirti žemės sklype kaip statinį taip pat yra gana sudėtinga. Tuo labiau, kad kaip paaiškino ieškovės atstovas, beveik visa BAB „Vytėnai“ teritorija ir privažiavimo keliai buvo padengti įvairiomis asfalto ar betono dangomis, todėl jų tarpe išskirti atskirą mechanizmų stovėjimo aikštelę, kai ji nebuvo aiškiai apibrėžta ar aptverta, buvo neįmanoma.

22Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga reiškia, jog savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją (Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d., 1996 m. balandžio 18 d., 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimai). Nuosavybės teisės civilinis teisinis turinys, taip pat šios teisės įgyvendinimo principai įtvirtinti CK normose. Nuosavybės teisė yra suprantama kaip teisė savo (savininko) nuožiūra, tačiau nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Taigi nuosavybė, būdama viena iš prigimtinių asmens teisių, jos savininkui, be teisių (valdyti, naudoti, disponuoti), sukelia ir tam tikrų pareigų. Visų pirma savininkas savo teises gali įgyvendinti tik tokiu būdu, kad nepažeistų galiojančių įstatymų reikalavimų. Be to, savininko nuosavybės teisių įgyvendinimas yra neatskiriamas nuo pareigos nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

23CK 6.393 str. 3 d. numato, kad prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis gali būti panaudota ir jiems sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Kadangi 2008-09-11 ieškovui Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ewex Projektas“ įsigyjant žemės sklypo dalį su pastatu, atsakovas A. P. 2004-01-27 varžytynių akto nebuvo įregistravęs NT registre, konstatuotina, jog varžytynių aktas ieškovei jokių teisinių pasekmių nesukėlė. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, jog atsakovas, sąmoningai neregistruodamas turto nekilnojamojo turto registre ir visu savo elgesiu stengdamasis parodyti, kad jokio turto ginčo žemės sklypo dalyje jis neturi, elgėsi nesąžiningai, todėl turi prisiimti tokio elgesio pasekmes. Įvertinus bylos faktines aplinkybes darytina išvada, jog ieškovė, kaip atidi ir rūpestinga pirkėja atliko visus būtinus veiksmus, siekdama išsiaiškinti kokį turtą perka. Kitų galimybių išsiaiškinti, kad jos perkamoje žemės sklypo dalyje yra mechanizmų stovėjimo aikštelė, pirkėja neturėjo. Teismas pažymi, jog būtent pats atsakovas A. P. sąmoningai klaidino ir kryptingai siekė, kad niekas nežinotų ir nesuprastų, jog šioje žemės sklypo dalyje atsakovui priklauso turtinis objektas. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad ne kartą bendravo tiek su ieškovės atstovais, tiek ir su ankstesnio žemės sklypo dalies savininko UAB „Dimesta“ atstovais, tačiau apie tai, kad jų žemės sklypo dalyje yra jam priklausantis nekilnojamas turtas, jiems nesakė ir to neviešino. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad nors ir turėjo įgijęs šį turtą, tačiau visą laiką dvejojo registruoti jį ar neregistruoti.

242014-01-27 atsakovas A. P. įregistravo aikštelę ir nuosavybės teises į ją. 2018-01-02 NT registre įregistruota žyma, jog tai – bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Atsakovo A. P. veiksmai rodo, kad jis dešimt metų nesąžiningai nutylėdamas faktą, jog svetimoje žemėje turi jam priklausantį objektą, siekė turėti priemonę, kuria, iškilus būtinybei, galėtų manipuliuoti savo naudai. Tikėtina, kad jei ieškovė būtų išvengusi konflikto su atsakovu, jis mechanizmų stovėjimo aikštelės galbūt niekada nebūtų registravęs. Šiuo atveju atsakovas aikštelės registravimo faktą po dešimties metų (2014-01-27, 2 t., b. l. 86) panaudojo prieš ieškovę ne siekdamas įgyvendinti savo nuosavybės teisę, o siekdamas padaryti ieškovei spaudimą, todėl tai laikytina atsakovo piktnaudžiavimu savo teisėmis.

25Parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas. Jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus, statinius, įrenginius, sodinius ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo pirkėjui (CK 6.395 str.). Žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip (CK 4.40 str.). Ieškovei įsigyjant žemės sklypo dalį su remonto cechu, atsakovas per ketverius metus nuo įsigijimo momento nebuvo įregistravęs ir išviešinęs savo daiktinių teisių į mechanizmų stovėjimo aikštelę. Nei pardavėja UAB „Dimesta“, nei pirkėja UAB „Ewex Projektas“ neturėjo jokių galimybių sužinoti, kad toks daiktas šiame sklype yra, todėl šio daikto nuosavybės perėjimo klausimas 2008-09-11 pirkimo-pardavimo sutartyje ir nebuvo aptartas. Pažymėtina ir tai, jog toks atsakovo neveikimas pažeidžia ieškovės, kaip sąžiningos nuosavybės turėtojos teisėtus lūkesčius, nes, žinodama tikruosius faktus, ieškovė tikėtina net nebūtų pirkusi šios žemės sklypo dalies, kurioje yra atsakovams priklausanti aikštelė, faktiškai užimanti beveik visą ieškovės žemės sklypo dalį. Atsakovas, turėdamas savo nuosavybėje daiktą, bet šio fakto sąmoningai neišviešinęs, negali jo panaudoti prieš trečiuosius asmenis, t. y. UAB „Ewex Projektas“, kurios teisiniams interesams, susijusiems su pirkimo pardavimo sutarties dalyku, šios sutarties sudarymas turėjo tiesioginės teisinės reikšmės. Priešingas ginčo situacijos traktavimas, reikštų nepagrįstą ginčo šalių interesų pusiausvyros pažeidimą. Todėl remiantis CK 6.393 straipsnio 3 dalimi ir 6.395 straipsniu, mechanizmų stovėjimo aikštelė pripažintina ieškovės Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ewex Projektas“ nuosavybe. Teismas atkreipia dėmesį, jog ir pats atsakovas bylos nagrinėjimo metu prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, tą patį patvirtino ir 2018-07-12 teismo posėdyje per baigiamąsias kalbas.

26Pripažinus turtą ieškovės nuosavybe, vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, teismo sprendimas yra teisinis pagrindas atlikti duomenų pakeitimus Nekilnojamojo turto registre ir įregistruoti Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ewex Projektas“ nuosavybės teises į mechanizmų stovėjimo aikštelę.

27Atsakovų kreditorių interesų užtikrinimui ginčo aikštelei yra pritaikyta keletas areštų. Byloje įtraukti kreditoriai ieškiniui neprieštaravo, išskyrus AB „Medicinos bankas“. Įvertinus bylos faktines aplinkybes, teismas sprendžia, jog šiuo atveju turėtų būti ginamos sąžiningo pirkėjo UAB „Ewex Projektas“ teisės, nes atsakovų nuosavybės apribojimai buvo pritaikyti daug vėliau, t. y. 2014–2017 metų laikotarpiu, o ieškovė turto objektą įsigijo ir jį faktiškai valdo nuo 2008-09-11.

28CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai.

29Nors ieškovės reikalavimas dėl varžytynių akto atmestas, tačiau iš esmės ieškovės reikalavimas yra patenkintas 80 procentų, todėl jai proporcingai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

30CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

31Susipažinus su ieškovės atstovo advokato pateiktu bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimu nustatyta, jog ieškovė už teisines paslaugas sumokėjo 2 420 Eur.

32Iš pateiktos 2017 m. birželio 15 d. sąskaitos matyti, kad ieškovė už ieškinio parengimą sumokėjo 1 815 Eur. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2. punktu minėta suma neviršija maksimalaus dydžio, todėl priteistina ieškovei.

33Iš pateiktos 2018 m. kovo 30 d. sąskaitos matyti, kad ieškovė už patikslinto ieškinio parengimą ir dalyvavimą 2018 m. sausio 15 d. bei 2018 m. kovo 13 d. posėdžiuose sumokėjo 605 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Rekomendacijos 9 punkte nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. 2018 m. sausio 15 d. posėdis truko 57 min. 2 s, todėl vadovaujantis minėtu punktu, prašoma priteisti suma už atstovavimą šiame teismo posėdyje mažinama iki 85,08 Eur. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2. punktu, prašoma priteiti 300 Eur suma už patikslintą ieškinį bei 100 Eur suma už atstovavimą 2018 m. kovo 13 d. posėdyje (trukmė 1 val. 49 min. 59 s) neviršija maksimalaus dydžio, todėl priteistina suma sudaro 485,08 Eur.

34Įvertinus ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, darytina išvada, jog pagrįsta suma už suteiktas teisines paslaugas sudaro 2 300,08 Eur ir 620 Eur žyminis mokestis, viso 2 920,08 Eur. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis priteistina po 1 460,04 Eur.

35Valstybė šioje byloje patyrė 15,17 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Iš atsakovų proporcingai priteistina valstybei po 6,07 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

36Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos 2017-06-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – mechanizmų stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), areštas, uždraudžiant šiuo nekilnojamuoju turtu disponuoti atsakovui A. P. a. k. ( - ) taip pat uždraudžiant iki šios bylos išnagrinėjimo parduoti mechanizmų stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), vykdymo procese.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

38patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

39Pripažinti ieškovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ewex Projektas“, įmonės kodas 210534830, nuosavybės teisę į mechanizmų stovėjimo aikštelę b3, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ).

40Priteisti iš atsakovų A. P., asmens kodas ( - ) ir J. P., asmens kodas ( - ) ieškovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ewex Projektas“, įmonės kodas 210534830, po 1 460,04 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt eurų 4 ct) bylinėjimosi išlaidų.

41Kitą ieškinio dalį atmesti.

42Priteisti valstybei iš atsakovų A. P., asmens kodas ( - ) ir J. P., asmens kodas ( - ) po 6,07 Eur (šešis eurus 7 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752 į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

43Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti 2017-06-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – mechanizmų stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), areštą, uždraudžiant šiuo nekilnojamuoju turtu disponuoti atsakovui A. P. a. k. ( - ) taip pat uždraudžiant iki šios bylos išnagrinėjimo parduoti mechanizmų stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), vykdymo procese.

44Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo... 5. Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ieškovė 2008 m.... 6. Atsakovai teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą... 7. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas, jo atstovas paaiškino, jog ieškovė,... 8. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ teismo nustatytu terminu pateikė... 9. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad 2004 m. sausio... 10. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ teismo nustatytu terminu pateikė... 11. Tretieji asmenys –Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 12. Atsakovė J. P., atsakovų atstovai ir trečiųjų asmenų Valstybinės... 13. Teismas konstatuoja:... 14. patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.... 15. Byloje nustatyta, kad 2004 m. sausio 12 d. buvo surašytas varžytynių... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. P. 2004-01-27 turto pardavimo iš... 17. Ieškovė LR CK 1.80 str. ir 6.396 str. 2 d. pagrindu prašo pripažinti iš... 18. Turto pardavimo iš varžytinių aktas prilyginamas pirkimo-pardavimo... 19. Šį reikalavimą atmetęs, teismas toliau pasisako dėl teisinių pasekmių,... 20. Turto įgijimo metu įstatymai nenumatė termino varžytynių aktui... 21. 2008-09-11 remonto cechą ir 2667/88737 žemės sklypo dalį, kurioje šiuo... 22. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Konstitucijos 23 straipsnyje... 23. CK 6.393 str. 3 d. numato, kad prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto... 24. 2014-01-27 atsakovas A. P. įregistravo aikštelę ir nuosavybės teises į... 25. Parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių,... 26. Pripažinus turtą ieškovės nuosavybe, vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto... 27. Atsakovų kreditorių interesų užtikrinimui ginčo aikštelei yra pritaikyta... 28. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai ieškinys patenkintas... 29. Nors ieškovės reikalavimas dėl varžytynių akto atmestas, tačiau iš... 30. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 31. Susipažinus su ieškovės atstovo advokato pateiktu bylinėjimosi išlaidų... 32. Iš pateiktos 2017 m. birželio 15 d. sąskaitos matyti, kad ieškovė už... 33. Iš pateiktos 2018 m. kovo 30 d. sąskaitos matyti, kad ieškovė už... 34. Įvertinus ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, darytina išvada, jog... 35. Valstybė šioje byloje patyrė 15,17 Eur išlaidas, susijusias su procesinių... 36. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos 2017-06-16 Vilniaus miesto... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 38. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Pripažinti ieškovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ewex... 40. Priteisti iš atsakovų A. P., asmens kodas ( - ) ir J. P., asmens kodas ( - )... 41. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 42. Priteisti valstybei iš atsakovų A. P., asmens kodas ( - ) ir J. P., asmens... 43. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti 2017-06-16 Vilniaus miesto... 44. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...