Byla 2S-1126-580/2016
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys Ūkio ministerija, viešoji įstaiga „Verslo paramos agentūra“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo valstybės įmonės Turto bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo valstybės įmonės Turto bankas ieškinį atsakovui UAB „Farba Vita“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys Ūkio ministerija, viešoji įstaiga „Verslo paramos agentūra“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas pateikė ieškinį prašydamas iš atsakovo priteisti 10 636,93 Eur skolos, 649,51 Eur palūkanų, 395,26 Eur delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Ieškovas ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas ne didesnei kaip 11 681,70 Eur sumai. Nurodė, jog atsakovui reiškiamas finansinis reikalavimas yra didelis, ieškovui nėra žinomas konkretus atsakovo turtas, VĮ „Registrų centro“ duomenimis atsakovo vardu nekilnojamasis turtas nėra registruotas, tačiau patikrinti atsakovo kilnojamąjį turtą, turtines teises ar lėšas kredito įstaigose turi galimybę antstolis. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra būtina, kadangi yra pagrindo manyti, kad nesiėmus šių priemonių gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-02-10 nutartimi atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Faktas, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas netenkina ieškovo reikalavimo dėl sunkios finansinės padėties. Teismas patikrinęs, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatė, kad teismuose nėra nagrinėjamų civilinių bylų, kur atsakovui būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog atsakovas neturės galimybių įvykdyti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra veiklą vykdantis juridinis asmuo, byloje nenustatyta aplinkybių dėl sunkios atsakovo turtinės padėties, taigi nagrinėjamu atveju prašoma priteisti 11 681,70 Eur suma atsakovui, neturint duomenų apie sunkią jo turtinę padėtį, negali būti laikoma besąlygiškai didele.

6Teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovas nenurodo jokių faktinių aplinkybių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui, t. y. jog atsakovas gali realiai ateityje vengti galimai jam nepalankaus teismo sprendimo vykdymo. Nesant byloje duomenų apie skolininko veiksmus, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, jį perleisti tretiesiems asmenims, taip pat nėra pagrindo išvadai, jog egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, o vien aplinkybė, kad atsakovas skolos neapmoka, pati savaime nelemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, bet sudaro pagrindą kreiptis ieškovui į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-02-10 nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad ieškinio suma 11.681,70 Eur yra gana didelė suma, įvertinus aplinkybę, jog atsakovas vengia bendradarbiauti ir aptarti skolos grąžinimo sąlygas – kreiptasi raštu, tačiau atsakymo nesulaukta. Aplinkybė, jog teismų informacinės sistemoje „Liteko“ pastarosios įmonės, kaip atsakovo vardu, nėra registruota kitų bylų, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisiškai reikšminga aplinkybė, jog Ūkio ministerijos 2015-07-10 įsakymu Nr. 4-446 pareikalauta grąžinti Europos sąjungos fondų suteiktas lėšas. Atsakovas neskundė jo administracine tvarka, todėl tokiais veiksmais (neveikimu) atsakovas netiesiogiai patvirtino prašomos priteisti skolos pagrįstumą. Nepagrįstai atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnyje įtvirtintus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus ir principus. Skolos priteisimas be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atims galimybę iš atsakovo realiai išieškoti skolą ir neatkurs pažeistų ieškovo teisių. Šioje byloje VĮ Turto bankas gina viešąjį interesą – išieškotos lėšos būtų nukreiptos į valstybės biudžetą visų visuomenės narių poreikiams tenkinti, t. y. vykdyti socialinio pobūdžio funkcijas.

10Tretysis asmuo Ūkio ministerija sutinka su ieškovo atskiruoju skundu ir jį palaiko.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

14Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

16Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 10 636,93 Eur skolos, 649,51 Eur palūkanų, 395,26 Eur delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas ne didesnei kaip 11 681,70 Eur sumai, tačiau nepateikė tokį prašymą pagrindžiančių įrodymų.

17Kaip matyti iš prašymo ieškovas nenurodė motyvų, kodėl vien didelės vertės ieškinio reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip sukeliantis grėsmę būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymui. Taip pat ieškovas nenurodė ir aplinkybių, patvirtinančių antrosios įstatyme numatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą, t. y. kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių iškils grėsmė realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-667-407/2016, 2016 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-186/2016; 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24-407/2016).

18Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Nagrinėjamu atveju, ieškovas nenurodė kokie konkretūs atsakovo veiksmai leidžia teigti, jog atsakovas yra nesąžiningas. Tokių veiksmų nenustatė ir pirmosios instancijos teismas. Vien ieškinio padavimas net ir ginant viešąjį interesą, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesant duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

19Taigi, ieškovas tinkamai neįvykdė pareigos įrodyti, kad egzistuoja būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (CPK 178 straipsnis).

20Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių galimą atsakovo nesąžiningumą, nenurodžius kitokių aplinkybių, pagrindžiančių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų, apeliacinės instancijos teismas kitų atskirojo skundo argumentų nevertina, kadangi nagrinėjamu atveju nenustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas.

21Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios ir pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, ieškovas turi teisę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai, nurodydamas naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-30 sprendimu už akių tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė ieškovui VĮ Turto bankas iš atsakovo UAB „Farba Vita“ 10 636,93 Eur skolos, 649,51 Eur palūkanų, 395,26 Eur delspinigių ir 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 11 681,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi, atsakovui pareiškus prieštaravimus, ieškovas turės teisę vėl kreiptis su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu.

23Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas pateikė ieškinį prašydamas iš atsakovo priteisti 10 636,93 Eur... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-02-10 nutartimi atmetė ieškovo... 6. Teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovas nenurodo jokių faktinių aplinkybių... 7. III.... 8. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-02-10... 10. Tretysis asmuo Ūkio ministerija sutinka su ieškovo atskiruoju skundu ir jį... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 17. Kaip matyti iš prašymo ieškovas nenurodė motyvų, kodėl vien didelės... 18. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog... 19. Taigi, ieškovas tinkamai neįvykdė pareigos įrodyti, kad egzistuoja... 20. Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių galimą atsakovo... 21. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 22. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad nutartys dėl... 23. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartį palikti...