Byla 2YT-17497-980/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, UAB „Tauralaukio statybos“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Tauralaukio kotedžai“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, UAB „Tauralaukio statybos“

Nustatė

22016 m. spalio 21 d. pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu, prašydamas panaikinti antstolės 2016 m. spalio 5 d. priimtą turto arešto aktą Nr. S-6673 ir panaikinti pastatų (unikalūs Nr. ( - )) areštą, priteisti iš antstolės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad išieškojimas vykdomas pagal vekselį, kurio teisėtumu pareiškėjas abejoja. Pareiškėjas nesutaria su išieškotoju UAB „Tauralaukio statybos“ dėl konkrečios pagal statybų rangos sutartį mokėtinos sumos, todėl sudarė reikalavimo perleidimo sutartis, kuriomis nupirko subrangovų reikalavimus UAB „Tauralaukio statybos“ 89417,92 Eur sumai (ši suma užskaitytina sumažinant skolą išieškotojui). Tuo tikslu, kad pareiškėjas galėtų atsiskaityti su subrangovais pagal reikalavimų perleidimo sutartis, pareiškėjas kreipėsi į AS Bigbank dėl paskolos suteikimo; AS Bigbank 2016-09-06 raštu informavo, kad atsisako suteikti kreditą, nes pareiškėjo turtui (žemės sklypui ir jame esantiems pastatams) taikomas areštas, dėl to kyla grėsmė, kad pareiškėjas negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, ir jo atžvilgiu bus taikomos baudinės sankcijos. 2016-09-06 antstolė tenkino pareiškėjo skundą, panaikino pastatų, esančių ( - ), Klaipėdoje, areštą, tačiau tenkinusi prašymą areštavo patį žemės sklypą (unikalus Nr.( - )), tokiu būdu pareiškėjo situacija nepasikeitė, toks arešto perkėlimas nuo vieno hipoteka įkeisto turto ant kito visiškai nepakeitė pareiškėjo galimybių gauti lėšų, skirtų prievolės vykdymui, dėl minėto patvarkymo pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad antstolė vilkino skundo nagrinėjimą ir per tą laiką vėl 2016 m. spalio 5 d. pakartotinai areštavo pastatus, dėl šio arešto pareiškėjas teikia skundą.

3Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti antstolės 2016-10-27 priimtą patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“, kuriuo antstolė nusprendė atidėti vykdymo veiksmus iki kol teisme bus išnagrinėti pareiškėjo skundai ir teismas grąžins vykdomąją bylą Nr. 75-01182/16 antstolei.

42016 m. lapkričio 9 d. pareiškėjo skundas gautas Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

5Byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta apie skundo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, suinteresuotas asmuo UAB „Tauralaukio statybos“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų atmesti. 2016 m. gruodžio 8 d. teisme gauti pareiškėjo paildomi rašytiniai paaiškinimai.

6Skundas atmestinas.

7Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas konkretaus antstolio veiksmo teisėtumo požiūriu. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

8Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga matyti, kad antstolė priėmė vykdyti išieškotojo 2016-08-31 pateiktą Klaipėdos miesto 13-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DR-4246 dėl 140420,58 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Tauralaukio kotedžai“ išieškotojo UAB „Tauralaukio statybos“ naudai. Iš vykdomosios bylos Nr. 75-01182/16 duomenų matyti, kad skolininkui priklauso nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Klaipėda, ir jame esantys pastatai, kurių unikalūs Nr. ( - ) (vykd. b. l. 6-18); taip pat 33/65 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (vykd. b. l. 19-20); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (vykd.b.l. 23-24). Šie nebaigti statyti pastatai buvo areštuoti 2016-08-31 antstolės turto arešto aktu Nr. S-5903 (vykd. b. l. 25-27, 28-30). Minėtas turtas įkeistas hipotekos sutartimis (vykd. b. l. 71-72, 73-79, 80-82). 2016-09-06 Skolininkas pateikė skundą prašydamas panaikinti nurodytų pastatų areštą, savo prašymą motyvavo tuo, kad 2016-08-30 ir 2016-08-31 sudarė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis, taip pat būtina panaikinti turto areštą, nes dėl 2016-08-31 antstolės taikyto turto arešto AS Bigbank bankas sustabdė kredito išmokėjimą. 2016-09-13 patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo Nr. S-6108 buvo panaikintas skolininko pastatams taikytas areštas (vykd. b. l. 92-95). 2016-09-13 tenkinant išieškotojo prašymą turto arešto aktu Nr. S-6107 areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Klaipėda (vykd. b. l. 100-101). 2016-09-20 antstolė raštu dėl išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto Nr. S-6272 kreipėsi į Bigbank AS filialą, siūlydama per 14 dienų pranešti (duoti sutikimą), kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto skolininko turto (vykd. b. l. 125), 2016-10-04 bankas pranešė, jog nesutinka, kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (vykd. b. l. 192). 2016-10-04 priimtu patvarkymu Nr. S-6643 skolininkui leista padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS Bigbank su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147176,40 Eur sumos bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą; atsižvelgiant į priimtą patvarkymą 2016-10-04 turto arešto aktu Nr. S-6637 (patikslinančiu) leista padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS Bigbank su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147176,40 Eur sumos bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, turto arešto mastas 140420,58 Eur (vykd. b. l. 195). 2016-10-05 išieškotojas pateikė prašymą areštuoti pastatus, esančius žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), nes areštuotas skolininko turtas yra nepakankamas išieškotojo reikalavimų užtikrinimui (vykd. b. l. 199). 2016-10-05 turto arešto aktu Nr. S-6673 areštuotas 21 pastatas, esantis (( - )) leidžiant padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS Bigbank su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147176,40 Eur sumos bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, turto arešto mastas 147549,95 Eur (vykd. b. l. 205-208). 2016-10-11 turto areštu aktu Nr. S-6810 (patikslinančiu) areštuojant žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ), skolininkui buvo leista gauti lėšas pagal kreditavimo sutartį bei padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS Bigbank su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147176,40 Eur sumos bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, turto arešto mastas 140420,58 Eur (vykd. b. l. 262-263). 2016-10-11 turto areštu aktu Nr. S-6809 areštuojant pastatus, esančius ( - ), Klaipėda, leista skolininkui gauti lėšas pagal kreditavimo sutartį bei padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS Bigbank su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147176,40 Eur sumos bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, turto arešto mastas 147549,95 Eur (vykd. b. l. 264-268). 2016 m. spalio 5 d. turto arešto aktu Nr. S-6673 vėl areštuot skolininkui priklausantys pastatai (vykd. b. l. 205-208). Pareiškėjas pateikė skundą, prašydamas panaikinti jam priklausančio žemės sklypo ir jame esančių pastatų areštą, nurodydamas, kad antstolės elgesys, kai ji panaikina turto areštą ir vėl jį areštuoja iš esmės yra nesuprantamas, antstolės taikomas turto areštas trukdo skolininkui gauti piniginių lėšų pagal kredito sutartį ir atsiskaityti su kreditoriais, tokiu būdu antstolė vilkina išieškojimo proceso eigą.

9Teismų sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-16127-769/2016 pagal pareiškėjo UAB „Tauralaukio kotedžai“ 2016 m. spalio 12 d. pateiktą skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys, Asta Rimaitė Žičkuvienei, UAB „Tauralaukio statybos“. Šioje civilinėje byloje pareiškėjas prašė panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), areštą ir netaikyti šiame sklype esančių pastatų arešto.

10Matyti, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2YT-16127-769/2016 priėmė 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį, kuria tenkino UAB Tauralaukio kotedžai“ skundą ir panaikino žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )areštą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad vykdomojoje byloje buvo 2016-10-05 turto arešto aktas Nr. S-6673, kuriuo vėl buvo areštuotas 21 pastatas esantis minėtame sklype, sprendė, kad šiuo arešto aktu taikytas areštas pastatams taip pat naikintinas, todėl tenkindamas pareiškėjo skundą teismas panaikino ne tik žemės sklypo, bet ir jame esančių pastatų areštą.

11Esant nustatytų aplinkybių visumai, įvertinus pateikto skundo dalyką, darytina išvada, kad analogiški pareiškėjo reikalavimai (t.y. panaikinti žemės sklypo ir jame esančių pastatų areštą) jau buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016, ir klausimas dėl pastatų arešto panaikinimo buvo išspręstas, jis patenkintas, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako. Be to, šioje byloje 2016 m. lapkričio 17 d. priimtas atskirasis skundas ir arešto panaikinimo klausimo teisėtumą apeliacine tvarka nagrinės Klaipėdos apygardos teismas.

12Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti antstolės 2016-10-27 patvarkymą Nr. S-7182 dėl vykdymo veiksmų atidėjimo, nurodo, kad 2016-10-06 pareiškėjo atstovai pateikė antstolei prašymą, kurio ji nesprendė, o ginčijamu 2016-10-27 patvarkymu atidėjo vykdymo veiksmus, motyvuodama tuo, kad vykdomoji byla perduota Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

13Antstolė savo patvarkyme 20116-11-08 dėl skundo nagrinėjimo nurodė, kad 2016-10-26 pareiškėjo atstovų prašymas yra analogiško turinio kaip pateiktas 2016-09-14, kuriuo iš esmės antstolės prašoma, vadovaujantis reikalavimo perleidimo sutartimis, padaryti užskaitą 89417,92 Eur sumai, tačiau pareiškėjui jau 2016-09-28 raštu buvo išaiškinta, kad antstolis skolininko ir išieškotojo priešpriešinių piniginių sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, įskaitymą gali atlikti tik kai yra pateikiami vykdomieji dokumentai, kurių pareiškėjas antstolei nepateikė. Antstolė taip pat pažymėjo, kad antstolės kontoroje 2016-10-17 bei vėliau gauti kiti pareiškėjo atstovų prašymai, todėl antstolė atsižvelgdama į tai, kad minėtų pareiškėjo prašymų negali išspręsti neturėdama vykdomosios bylos, 2016 m. spalio 27 d. patvarkymu atidėjo vykdymo veiksmus iki teismas išnagrinės pareiškėjo skundus ir antstolei bus grąžinta vykdomoji byla.

14Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, todėl tik imantis visų CPK numatytų priverstinio vykdymo priemonių gali būti pasiekti vykdymo proceso tikslai ir uždaviniai. Tokios pozicijos laikosi ir Klaipėdos apygardos teismas (žr. 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis Nr. 2S-1166-479/2015).

15CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios bylos sustabdymo tvarka. Antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu, priimdamas patvarkymą. Šia norma antstoliui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar atidėjimo būtinumo. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti dėl vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumo skirstomas į dvi rūšis – privalomą (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R Nr. 3K-3-29/2007). CPK 627 straipsnis, nustato vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindus. Iš šioje normoje nurodytų pagrindų matyti, kad iš esmės vykdymo veiksmai atidedami tada, kai egzistuoja tam tikros objektyvios aplinkybės, nepriklausančios nuo vykdymo proceso dalyvių ir antstolio valios, dėl kurių vykdymo veiksmų atlikimas nėra galimas (sunki skolininko liga; skolininko paieška ir pan.). Kitokiais atvejais vykdymo veiksmai gali būti atidedami tik išieškotojo prašymu (CPK 627 straipsnio 1 punktas). Atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, ar atidėti vykdymo veiksmus t.y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo reikalingumo.

16Tai reiškia, kad antstolis, vertindamas fakultatyviuosius vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų atvejus, kiekvienu konkrečiu atveju turi diskrecijos teisę spręsti, ar yra pagrindas stabdyti ar atidėti vykdomosios bylos veiksmus, ar ne. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis taip pat privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.

17Teismas, daro išvadą kad šioje konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant nurodytoms aplinkybės antstolė nepažeidė jos veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Antstolė teisėtai, vadovaudamasi jai suteikta diskrecijos teise vertinti vykdymo veiksmų atidėjimo reikalingumą, pagrįstai, neturėdama savo žinioje vykdomosios bylos, ir manydama, kad be byloje esančių duomenų negalės tinkamai ir išsamiai išnagrinėti pareiškėjo prašymų, atidėjo vykdymo veiksmų atlikimą iki kol vykdomoji byla bus grąžinta antstolei (CPK 510 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

19UAB „Tauralaukio kotedžai“ skundą dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų, atmesti.

20Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 75-01182/16, grąžinti antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei.

21Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, rašytinio... 2. 2016 m. spalio 21 d. pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu,... 3. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti antstolės 2016-10-27 priimtą... 4. 2016 m. lapkričio 9 d. pareiškėjo skundas gautas Klaipėdos miesto... 5. Byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta apie skundo nagrinėjimą rašytinio... 6. Skundas atmestinas.... 7. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 8. Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga matyti, kad antstolė priėmė... 9. Teismų sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės... 10. Matyti, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę... 11. Esant nustatytų aplinkybių visumai, įvertinus pateikto skundo dalyką,... 12. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti antstolės 2016-10-27 patvarkymą Nr.... 13. Antstolė savo patvarkyme 20116-11-08 dėl skundo nagrinėjimo nurodė, kad... 14. Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 15. CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios... 16. Tai reiškia, kad antstolis, vertindamas fakultatyviuosius vykdomosios bylos... 17. Teismas, daro išvadą kad šioje konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 19. UAB „Tauralaukio kotedžai“ skundą dėl antstolės Astos Rimaitės... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 75-01182/16, grąžinti... 21. Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties...