Byla B2-3041-153/2011
Dėl bankroto bylos iškelimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Smilte“ priemimo klausima, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teiseja Galina Blaževic rašytinio proceso tvarka išsprende ieškovo Taurages apskrities valstybines mokesciu inspekcijos pareiškimo del bankroto bylos iškelimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Smilte“ priemimo klausima, n u s t a t e :

2Ieškovas Taurages apskrities VMI prašo iškelti bankroto byla atsakovui UAB „Smilte“ , paskirti bankroto administratoriumi UAB „Actualis“. Pareiškime nurodo, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, kadangi atsakovas turi 23 208,17 Lt mokesciu nepriemoka valstybes biudžetui. Ieškovas nurodo, jog 2011-02-18 atsakovui buvo surašytas ketinimas kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo, kuris iteiktas remiantis Mokesciu administravimo istatymo (toliau – MAI) 164 str. 5 d. nuostatomis. Atsakovas isiskolinimo nelikvidavo, registruoto turto neturi.

3Pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsisakytina priimti.

4Pagal IBI 6 str. 2 d., kreditorius turi raštu pranešti imonei apie savo ketinima kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo. Pranešime nurodomi imones neivykdyti isipareigojimai ir ispejama, kad jeigu jie nebus ivykdyti per šiame pranešime nurodyta laikotarpi, kreditorius kreipsis i teisma del bankroto bylos imonei iškelimo. Isipareigojimams ivykdyti kreditorius nustato ne trumpesni kaip 30 dienu laikotarpi. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šaliu kiles gincas butu išsprestas nesikreipiant i teisma ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteismines ginco sprendimo tvarkos samprata. IBI 6 str. 4 d. nurodyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamu prie pareiškimo priedu nuorašus kreditorius privalo pateikti imonei. Teismui turi buti pateikiami irodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra ivykdyti IBI 6 str. 2 d. ir 4 d. reikalavimai.

5Iš ieškovo pareiškimo turinio ir kartu su juo pateiktu pareiškimo priedu matyti, jog ieškovas 2011-02-18 suraše pranešima del ketinimo kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Smilte“. 2011-03-01 Mokesciu moketojo neradimo aktas patvirtina, kad UAB „Smilte“ jos registracijos adresu nebuvo rasta, nebuvo rastas ir šios imones administracijos vadovas, todel pranešimas del ketinimo kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo atsakovui iteiktas remiantis MAI 164 str. 5 d. nuostatomis. Minetoje istatymo normoje nurodyta, kad tais atvejais, kai dokumentu iteikti MAI 164 str. 1 d. 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais budais, t.y. tiesiogiai iteikiant, siunciant registruotu laišku ar telekomunikaciju galiniais irenginiais, mokesciu moketojui neimanoma (mokesciu moketojas (jo atstovas) nerandamas arba duomenu apie mokesciu moketojo adresa nera atitinkamame registre), mokesciu administratorius VMI interneto svetaineje (www.vmi.lt) paskelbia pranešima, kuriame mokesciu moketojui (jo atstovui) per nustatyta termina (ne trumpesni kaip 5 dienos nuo pranešimo paskelbimo dienos) pasiuloma atvykti pas mokesciu administratoriu atsiimti atitinkamo dokumento šio straipsnio 1 dalyje nurodytu budu. Jeigu mokesciu moketojas per nustatyta termina neatvyksta, dokumentas laikomas iteiktu mineto pranešimo paskelbimo Valstybines mokesciu inspekcijos interneto svetaineje diena. IBI 6 str. 2 d. ir 4 d. reikalavimai, t.y. pranešimas del ketinimo kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo ir pareiškimo del bankroto bylos iškelimo ir jo priedu nuorašai atsakovui turi buti iteikti CPK nustatyta tvarka, t.y. vienu iš CPK nurodytu dokumentu iteikimo budu. Kadangi CPK XI skyriaus antrame skirsnyje nera numatyta tokio dokumentu iteikimo budo, atitinkancio nurodyta MAI 164 str. 5 d., todel negalima pripažinti pranešimo del ketinimo kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo iteikima atsakovui tinkamu. Esant tokioms nustatytoms aplinkybems darytina išvada, kad ieškovas nesilaike istatymo nustatytos išankstines ginco sprendimo tvarkos, todel, vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 3 p., pareiškima del bankroto bylos iškelimo priimti atsisakytina. Pareiškimas gražintinas ji padavusiam asmeniui.

6Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 3, 5 d., 290 str., 291 str., 334 str. 1d. 1 p., 335 str.,

Nutarė

7atsisakyti priimti ieškovo Taurages apskrities valstybines mokesciu inspekcijos pareiškimo del bankroto bylos iškelimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Smilte“. Pareiškima ir jo priedus gražinti ji pateikusiam asmeniui.

8Nutartis gali buti skundžiama per septynias dienas nuo jos nuorašo iteikimo dienos per ši teisma Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai