Byla A2.8.-612-761/2011

Nustatė

12011-06-20 patikrinimo metu Z. R., būdama ūkininke, ūkio ( - ) turėdama laikotarpiu nuo 2010-07-22 iki 2011-06-30 Tauragės AVMI išduotą leidimą Nr. ZU-N-068-27166.471312 įsigyti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, jų įsigijo UAB „Milda“, patikrinimo metu rastos 7 metalinės tuščios talpos po 200 litrų ir 1000 litrų plastikinė talpa, kurioje buvo apie 100 litrų dyzelino, skirto naudoti žemės ūkyje, talpos neregistruotos valstybinėje mokesčių inspekcijoje, todėl tuo pažeidė VMI prie LR FM Viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. VA-117 patvirtintų „Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių“ 8 punkto reikalavimą tokias talpas registruoti VMI teritoriniuose skyriuose.

2Pagal VMI turimus duomenis trečiųjų asmenų valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų duomenų pažymą už 2009 m. nurodyta, kad ūkininkė iš AB „Pieno žvaigždės“ gavo pajamų 229772,55 lt., t.y. 2009 m. neapskaitė ir nedeklaravo 808,47 Lt. apmokestinamųjų pajamų ir 154 Lt pardavimo V. N., kad į PVM apskaitą 2009 m. kovo mėnesį įtraukta 920,15 Lt. už UAB „Elveradas“ paslaugas, 2009 m. PVM ataskaita 4315,29 Lt. už naudojimąsi vandeniu, nors juo nesinaudojo, nustatyta, kad tikslintina PVM ataskaita už patalpų remontą 734,53 Lt., ūkyje neauginamos kiaulės, tačiau pašarai perkami ir tariamai sunaudoti veršelių girdymui nors tai draudžiama ir tai tikslintina 2010 m. vasario mėnesio PVM deklaracija 130,00 Lt. ir 2011 m. vasario mėnesio deklaracija 111, 00 Lt. Tokiais veiksmais Z. R. pažeidė Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IZ751 58 str. 1 d. nuostatas. 2011-07-27 ūkininkei Z. R. patikslinus deklaracijas ir paaiškėjo, kad dėl neteisingai pateiktų deklaracijų buvo laiku nesumokėta 894,00 Lt. PVM ir 111,00 Lt. delspinigių.

3Z. R. savo kaltę dėl žymėto kuro, kuriam taikomos lengvatos laikymo pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, pripažino ir parodė, kad ji pagal Tauragės AVMI išduotą leidimą, laikotarpiu nuo 2010-07-22 iki 2011-06-30 nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, įsigytus degalus laikė mokesčių inspekcijoje neregistruotose talpose. Taip darė dėl to, kad kurą reikėjo išpirkti ir iš degalinės paimti iki 2011-06-30. Kadangi ji buvo patyrusi traumą ir turėjo išvykti gydytis į reabilitacinę ligoninę išpirko visą kiekį ir dalį supylė į VMI neregistruotas talpas.

4Z. R. kaltė, dėl žymėto kuro, kuriam taikomos lengvatos laikymo pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, be jos prisipažinimo, įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu 2011-07-22 Tauragės apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. ATPK/8-43 bei kita byloje surinkta rašytine medžiaga. Todėl administracinio teisės pažeidimo byloje įrodyta, kad Z. R. naudojo žymėtą kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, todėl tokia jos veika teisingai kvalifikuota pagal LR ATPK 1715 str. 1.

5Z. R. 2011-08-31 administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir dėl to, kad pagal VMI turimus duomenis trečiųjų asmenų valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų duomenų pažymą už 2009 m. nurodyta, kad ūkininkė iš AB „Pieno žvaigždės“ gavo pajamų 229772,55 lt., t.y. 2009 m. neapskaitė ir nedeklaravo 808,47 Lt. apmokestinamųjų pajamų ir 154 Lt pardavimo V. N., kad į PVM apskaitą 2009 m. kovo mėnesį įtraukta 920,15 Lt. už UAB „Elveradas“ paslaugas, 2009 m. PVM ataskaita 4315,29 Lt. už naudojimąsi vandeniu, nors juo nesinaudojo, nustatyta, kad tikslintina PVM ataskaita už patalpų remontą 734,53 Lt., ūkyje neauginamos kiaulės, tačiau pašarai perkami ir tariamai sunaudoti veršelių girdymui nors tai draudžiama ir tai tikslintina 2010 m. vasario mėnesio PVM deklaracija 130,00 Lt. ir 2011 m. vasario mėnesio deklaracija 111, 00 Lt. Tai yra, kad tokiais veiksmais Z. R. pažeidė Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IZ751 58 str. 1 d. nuostatas. 2011-07-27 ūkininkei Z. R. patikslinus deklaracijas ir paaiškėjo, kad dėl neteisingai pateiktų deklaracijų buvo nuslėpta ir laiku nesumokėta 894,00 Lt. PVM ir 111,00 Lt. delspinigių. Tokia Z. R. veika kvalifikuota pagal LR ( - ) str. 3 d.

6Z. R. ir liudytoja N. D., kuri tvarkė ūkininkės Z. R. buhalterinę apskaitą pagal paslaugų teikimo sutartį, dėl šių pažeidimų parodė, kad ūkio 2009 m. pajamos gautos pajamos iš AB „Pieno žvaigždės“ ir PVM ataskaita yra teisingos. Duomenys pateikti Tauragės apskrities VMI Z. R. ūkio ir AB „Pieno žvaigždės“ skiriasi dėl to, kad AB „Pieno žvaigždės“ perduoti duomenys yra už laikotarpį nuo 2008-12-01 iki 2009-11-30, Z. R. ūkio apskaita tvarkoma pagal kaupimo apyskaitos principą, t.y. kaip numatyta LR GPMĮ 8 str.5 d., o PVM atskaita pagal PVM įstatymo 14 str. 1 d. Todėl apskaitos laikotarpis gaunasi nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, o duomenys pateikti ūkio ir AB „Pieno žvaigždės“ skyrėsi. UAB ELVARADAS sąskaitos buvo klaidingai nurodytas pirkėjas, t.y. vietoje Z. R. ūkio buvo nurodyta Z. R. įmonė. Faktiškai visi elektros darbai buvo atlikti fermoje, t.y. Z. R. ūkyje. Po patikrinimo sąskaita buvo perrašyta ir klaida ištaisyta. Artezinis gręžinys buvo įrengtas ūkio reikmėms, tačiau vandenį Z. R. naudojo ir savo reikmėms. Patikrinimo metu ji sutiko su VMI atstovo pasiūlymu, kad 10% vandens sunaudojama asmeniniams poreikiams, todėl po patikrinimo sumokėjo paskaičiuotą V. P. remontui lėšos išleistos įrengiant du kambarius ūkio darbininkams. Patikrinimo metu su VMI atstovu sutarė, kad 30% patalpų bus naudojamos asmeniniams poreikiams, likę 70% ūkio darbininkams. Faktiškai įrengtomis patalpomis naudojasi tik fermos darbuotojai. Ji artezinio gręžinio ir patalpų naudojimosi asmeniniams poreikiams dalies neišskyrė dėl nežinojimo. Ūkis pirko pašarų skirtų kiaulėms, tačiau jais faktiškai šėrė veršelius.

7Z. R. ir liudytojos N. D. parodymus dėl pieno pardavimo ataskaitų patvirtina teisminio nagrinėjimo metu pateiktos sąskaitos faktūros, pieno supirkimo ataskaitos. Iš šių dokumentų matosi, kad skaičiai pagal AB „Pieno žvaigždės“ ir Z. R. ūkio duomenis už atskirus mėnesius sutampa. Bylos nagrinėjimo metu pateikta patikslinta UAB ELVARADAS sąskaita, kurioje pirkėjas nurodytas Z. R. ūkis.

8Pažeidimas, numatytas LR ( - ) str. 3 d. padaromas tyčiniais veiksmais. Iš byloje ištirtų įrodymų matosi, kad VMI pateikti duomenys Z. R. ūkio ir AB „Pieno žvaigždės“ skiriasi dėl skirtingos apskaitos. UAB ELVARADAS sąskaitoje dėl klaidos neteisingai nurodant pirkėją. Įrengiant artezinį gręžinį bei kambarius fermos darbininkams nebuvo nurodyta dalis asmeniniam naudojimui skirtų įrenginių. Šiuos pažeidimus Z. R. padarė dėl nežinojimo. Be to asmeniniam naudojimui tenkanti dalis buvo nustatyta, tik derinant šį klausimą su mokesčių inspekcijos atstovu. Nors VMĮ operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad Z. R. kiaulėms skirtus pašarus tariamai naudojo veršeliams, tačiau byloje nepaneigta Z. R. parodymai, kad šie pašarai buvo sunaudoti, būtent veršeliams. Byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Z. R. neteisingus duomenis, ataskaitose apie savo ūkio pajamas, pelną ir mokesčius pateikė dėl neatidumo. Byloje neįrodyta, kad pažeidimai padaryti turint tikslą nuslėpti mokesčius. Kadangi kaltė neatsargi Z. R. veika perkvalifikuojama iš ( - ) str. 3 d. į ( - ) str. 1 d.

9Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į pažeidimų pobūdį, pažeidėjos asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Z. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytų pažeidimų (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes tai, kad Z. R. pažeidimui dėl žymėto kuro, kuriam taikomos lengvatos laikymo turėjo įtakos jos patirta trauma, ji anksčiau nebausta, neteista, skirtinos minimalios sankcijoje numatytos baudos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 287 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

11Z. R. nubausti pagal:

12LR ATPK 1715 str. 1 d. 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) bauda.

13pagal LR ( - ) str. 1 d. 200 Lt (dviejų šimtų litų) bauda.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d. skirtas nuobaudas subendrinti, apėmimo būdu ir galutinai Z. R. nubausti 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) bauda.

15Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 6020, ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, nesumokėjus baudos laiku, nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstinai. Sumokėjus baudą, baudos kvitą nedelsiant pristatyti į Šilalės rajono apylinkės teismą.

16Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai