Byla 2S-494-302/2013
Dėl antstolio D. K. veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų,

Nustatė

3Pareiškėjas skolininkas BUAB „Sapnų sala“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas priimti jo skundą dėl 2012-06-14 patvarkymo dėl atsisakymo leisti susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0174/12/00970. Nurodė, kad 2012-06-14 kreipėsi į antstolį su prašymu leisti nedelsiant susipažinti su vykdomąja byla, pradėta pagal 2012-06-12 antstoliui D. K. vykdyti pateiktą vykdomąjį dokumentą ir padaryti vykdomosios bylos visų dokumentų kopijas. Tačiau 2012-06-14 antstolio padėjėja L. B. patvarkymu Nr. 0174/12/00970 nusprendė neleisti susipažinti su vykdomąja byla ir padaryti visų jos dokumentų kopijas. Nesutikdami su antstolio patvarkymu, 2012-06-18 kreipėsi į antstolį su 2012-06-15 skundu dėl nurodyto patvarkymo, tačiau antstolis, pats nepanaikinęs 2012-06-14 patvarkymo, neteisėtai ir galimai piktnaudžiaudamas tarnyba nepersiuntė pareiškėjo skundo kartu su vykdomąja byla teismui, nors pagal CPK 510 str. 2 d. imperatyviai numatyta tai padaryti.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi atsisakė priimti skundą dėl antstolio veiksmų. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad pagal CPK 510 str. 2 d. antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo skundą, priima patvarkymą, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė, kad antstolis būtų priėmęs patvarkymą atsisakyti patenkinti skundą, taip pat tokio patvarkymo nepateikė teismui, todėl konstatavo, kad pareiškėjas, pateikdamas skundą teismui, kol antstolis nėra priėmęs patvarkymo atsisakyti patenkinti arba patenkinti pareiškėjo skundą, nesilaikė CPK 510 str. numatytos skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo tvarkos, todėl jis negali būti priimtas teisme.

5Pareiškėjas skolininkas BUAB „Sapnų sala“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. tenkinti pareiškėjo prašymą.

6Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą. CPK 5 str. numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Skundžiama nutartis pažeidžia šį principą, t.y. asmens teisę į teisminę gynybą, kadangi pareiškėjas antstoliui piktybiškai nevykdant savo pareigų, numatytų CPK 510 str. 2 d. negali apginti savo pažeistų teisių. Pareiškėjas skundą pateikė 2012-06-18, tuo tarpu antstolis, turėdamas 5 darbo dienas skundą išnagrinėti ir priimti atitinkamą patvarkymą, šios pareigos nevykdė iki pat pareiškėjo kreipimosi į teismą dienos bei iki atskirojo skundo padavimo dienos. Nors CPK nenumato situacijos dėl skundo padavimo tiesiogiai teismui, kai antstolis nepagrįstai nepriima patvarkymo dėl suinteresuoto asmens skundo, tačiau tokiu atveju skundas teikiamas teismui turėtų būti priimtas vadovaujantis pagrindiniais civilinio proceso principais.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių skundo dėl antstolio veiksmų padavimo teismui tvarką, taip pat pagrindinių civilinio proceso principų, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamos teismo nutarties nėra teisinio pagrindo.

9Apeliantas nesutinka su teismo priimta nutartimi tuo pagrindu, jog teismas nepagrįstai atsisakė priimti skundą dėl antstolio veiksmų, paduotą tiesiogiai teismui, neįvertinęs to, kad antstoliui nepriėmus patvarkymo tenkinti pareiškėjo skundą ar atsisakyti jį tenkinti per CPK 510 str. 2 d. numatytą 5 darbo dienų terminą, yra pažeidžiama jo teisė į teisminę gynybą.

10Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su tokiais apelianto argumentais nėra pagrindo.

11Pažymėtina, kad CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

12Pažymėtina, kad procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti antstolio priimto patvarkymo tiesiogiai teismui, todėl apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto padarytomis išvadomis dėl to, kad antstoliui per 5 darbo dienas nepriėmus jokio patvarkymo, pareiškėjas įgyja teisę skundą paduoti tiesiogiai teismui.

13Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CPK 510 str. 1 d. gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kreipdamasis į teismą ir pateikdamas skundą dėl antstolio priimto patvarkymo, kuriuo atsisakyta leisti susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga nedelsiant, iš esmės nesutinka su antstolio neveikimu, t.y. atsisakymu atlikti procesinį veiksmą, t.y. išnagrinėti pareiškėjo paduotą skundą per procesiniame įstatyme nustatytą terminą. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, joje nėra duomenų apie tai ir pareiškėjas nenurodo savo skunde, kad jis šį antstolio neveikimą, t.y. pareiškėjo paduoto skundo nenagrinėjimą nustatytu terminu, būtų skundęs CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka, t.y. teikęs skundą antstoliui dėl tokio jo neveikimo, t.y. vengimo vykdyti procesiniame įstatyme numatytą pareigą nagrinėti skundą per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant byloje duomenų apie tokios pareiškėjo procesinės teisės realizavimą įstatymo nustatyta tvarka, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė procesinį klausimą, nors ir netinkamais motyvais, todėl naikinti ar keisti skundžiamos teismo nutarties nėra pagrindo.

14Apelianto į bylą pateikti rašytiniai paaiškinimai nepriimami ir dėl jų nepasisakoma, kadangi procesinis įstatymas nenumato tokių procesinių dokumentų pateikimo nagrinėjant atskirąjį skundą apeliacine tvarka, be to, įvertinant tai, kad tokie paaiškinimai pateikti pasibaigus atskirojo skundo pateikimo terminui.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.).

16Netenkinus atskirojo skundo, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos (CPK 93 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai