Byla e2-3718-793/2020
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 1 206,57 Eur skolą, 74,51 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 600,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 74,61 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 300,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai – vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – įteikiant asmeniškai, įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2019 m. lapkričio 21 d. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 53942 (toliau - Sutartis Nr. 1) ir 2019 m. lapkričio 29 d. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 54085 (toliau - Sutartis Nr. 2). Pagal Sutartį Nr. 1 atsakovui buvo suteiktas 300,00 Eur vartojimo kreditas, pagal Sutartį Nr. 2 atsakovui buvo suteiktas 600,00 Eur vartojimo kreditas. Atsakovas įsipareigojo Sutartyse numatytais terminais ir tvarka grąžinti suteiktus kreditus, sumokėti vartojimo kredito mokesčius bei kitus Sutartyse numatytus mokesčius. Sutartimis ieškovė suteikė atsakovui bendrą 900,00 Eur vartojimo kredito sumą, tačiau atsakovas savo prievolių pagal Sutartis tinkamai nevykdė. Ieškovė siuntė pretenziją atsakovui, tačiau atsakovas į ją nereagavo ir prievolių ieškovei neįvykdė. Ieškovė nurodo, kad pagal Sutartį Nr. 1 atsakovo skolą sudaro: 300,00 Eur negrąžintas kreditas, 64,86 Eur palūkanos, 2,43 Eur delspinigiai, o pagal Sutartį Nr. 2 atsakovo skolą sudaro: 600,00 Eur negrąžintas kreditas, 117,74 Eur palūkanos, 2,54 Eur delspinigiai. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad atsakovas skolą sumokėjo.

9Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.1 – 6.4, 6.886 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovui kreditą, tačiau atsakovas nustatytu terminu kredito negrąžino, kitų sutartyje numatytų mokesčių nesumokėjo, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 900,00 Eur negrąžinto kredito, 182,60 Eur palūkanų, 4,97 Eur delspinigių, iš viso 1 087,57 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai, 6.71 straipsnio 1 dalis).

10Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 119,00 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka. 2018 m. gruodžio 5 d. tarp ieškovės ir UAB „SE7“ sudaryta Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią paslaugų tiekėjas įsipareigoja ikiteisminiu būdu administruoti skolas.

11Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Nurodytu atveju ieškovė negali prašyti priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą ji vykdė pati, ar buvo pasitelkusi trečiuosius asmenis. Mokestis už ikiteisminį skolos išieškojimą yra tiesiogiai susijęs su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatai (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014). Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 119,00 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

12CK 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Pagal Sutarties Nr. 1 specialiąją dalį atsakovas įsipareigojo mokėti 74,61 proc. metinių palūkanų nuo Sutartimi Nr. 1 nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į Sutartyje Nr. 1 nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti sutartines palūkanas tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteitinos 74,61 proc. dydžio sutartinės palūkanos nuo 300,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis). Pagal Sutarties Nr. 2 specialiąją dalį atsakovas įsipareigojo mokėti 74,51 proc. metinių palūkanų nuo Sutartimi Nr. 2 nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į Sutartyje Nr. 2 nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti sutartines palūkanas tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteitinos 74,51 proc. dydžio sutartinės palūkanos nuo 600,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio l dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

14Ieškinį tenkinus tik iš dalies, t. y. apie 90,13 procento ieškinio reikalavimų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistina 24,33 Eur žyminio mokesčio suma (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo D. V., asmens kodas ( - ) 1 087,57 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt septynis Eur 57 ct) skolos, 74,61 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 300,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 74,51 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 600,00 Eur kredito sumos, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1 087,57 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. kovo 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,33 Eur (dvidešimt keturis Eur 33 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887.

18Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai