Byla e2-1795-466/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – likviduojama Uždaroji akcinė bendrovė „Auksinis varnas“, atstovaujama bankroto administratoriaus Uždarosios akcinės bendrovės „TOP CONSULT“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Justinai Šilinskaitei,

4atsakovės atstovui advokato padėjėjui Mariui Jablonskiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei Uždarajai akcinei bendrovei „Būsto švara“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – likviduojama Uždaroji akcinė bendrovė „Auksinis varnas“, atstovaujama bankroto administratoriaus Uždarosios akcinės bendrovės „TOP CONSULT“,

Nustatė

6Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5 827,44 Eur skolos, susidariusios dėl neįvykdytos privolės. Taip pat prašė priteisti 2 879,62 Eur palūkanų, 6 procentų metines palūkanas už reikalaujamą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Ji pripažino, kad 2003-08-01 – 2011-05-02 laikotarpiu namo ( - ), administratoriumi buvo UAB „Auksinis varnas“, o 2011-05-02 – 2016-05‑01 laikotarpiu administratoriumi buvo atsakovė. Ieškovė pateikė nepagrįstą ieškinį netinkamam atsakovui dalyje dėl kaupiamųjų įmokų grąžinimo už laikotarpį nuo 2003-08-01 iki 2011-05-02. Ieškovė turėjo pareikšti kreditorinį reikalavimą UAB „Auksinis varnas“, kuriai 2012-09-21 buvo iškelta bankroto byla (bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“). Nurodė, kad pagal ieškovės pateiktą kaupiamųjų įmokų lentelę laikotarpiu nuo 2011-05-02 iki 2016-04-30 atsakovė galėjo daugiausia surinkti 3 314,20 Eur kaupiamųjų lėšų. Kadangi atsakovė yra pervedusi ieškovei 2 558,18 Eur, tai ginčas gali būti tik dėl 756,02 Eur sumos. Atsakovei nėra aišku, kaip ieškovė apskaičiavo palūkanų dydį ir jų iš viso ieškovė neturi teisės reikalauti, nes nuo 2003-08-01 iki ieškinio pateikimo praėjo 13 metų. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad nuo 2011-05-02 būtų iš atsakovės kada nors reikalavusi sumokėti palūkanas, pagal nusistovėjusią praktiką jos nebuvo pervedamos kiekvieną mėnesį, o visas surinktas įmokas atsakovė pervedė po 2016-04-30, kai tarp šalių nutrūko teisiniai santykiai dėl patalpų ( - ), administravimo. Kadangi už laikotarpį iki 2011-05-02 dėl kaupiamųjų lėšų turi būti keliamas UAB „Auksini varnas“ atsakomybės klausimas, tai ieškovė, atsakovės nuomone, pareiškė nesąžiningą ieškinį.

8Dublike ieškovė pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką bei prašė priteisti iš atsakovo 5 827,44 Eur skolos bei 1 854,90 Eur palūkanų už laiku neįvykdytą prievolę. Ieškovė nesutiko, kad buvęs administratorius UAB „Auksinis varnas“ neperleido naujajam administratoriui pareigų, nors buvo sudaryta teisių ir pareigų perleidimo sutartis. Pagal ieškovę, tos pačios dienos – 2011-04-12 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto švara“ perėmė visas reikalavimo teises - tiek atsiradusias iki Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo dienos, tiek atsiradusiais vėliau. UAB „Auksinis varnas“ liko tik su įsipareigojimais be realaus lėšų šaltinio – įmokų, gaunamų iš administravimo sutarčių vykdymo. Tokiu būdu UAB „Auksinis varnas“ perleido visas administratoriaus teises ir pareigas ir atsisakė savo teisių reikalauti bet kokių mokėjimų – realių pajamų. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ akcininkai bei vadovai tam tikrais laikotarpiais buvo tie patys asmenys – A. N. ir D. G. Pažymėjo, kad ieškovei nebuvo pranešta apie administratoriaus pasikeitimą, o UAB „Būsto švara“ leido suprasti, kad perėmė visas buvusio administratoriaus teises ir pareigas. Ieškovei nėra aišku, kodėl atsakovė nuskaičiuodavo bankinį 0,35 Eur mokestį renkant kaupiamąsias lėšas iš kiekvieno gyventojo, nors to nenumatė joks teisės aktas, nėra aišku, nuo kada tas mokestis pradėtas taikyti, ar nekito jo dydis, ar neturi įtakos jo dydžiui aplinkybė, priklausomai iš kokio banko yra pervedamos lėšos. Ieškovė 428,57 Eur suma sumažino reikalavimą dėl palūkanų.

9Atsakovė triplike nurodė, kad ieškovė neginčijo Reikalavimo perleidimo sutarties nuostatų. Atsakovė neperėmė jokių UAB „Auksinis varnas“ skolinių įsipareigojimų, atsiradusių iki 2011 m. gegužės mėn. Ieškovė nereiškė pretenzijų UAB „Auksinis varnas“ dėl kaupiamųjų lėšų iki 2011 m. 05 mėn., neteikė teismui prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Auksinis varnas“ bankroto byloje ir jam pareikšti galimai praleido nustatytą terminą. Atsakovės nuomone, bankų taikomas lėšų įskaitymo mokestis yra visuotinai žinoma aplinkybė, apie ką informaciją viešai skelbia Lietuvos Bankas ir to mokesčio taikymas nepriklauso nuo šalių valios.

10Trečiojo asmens LUAB „Auksinis varnas“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ atsiliepimo dėl ginčo nepateikė.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Nustatyta, jog ieškovė su UAB „Auksinis varnas“ 2003-08-01 sudarė Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A. Sutarties 2.1.1 p. numatyta, kad vykdytojas (UAB „Auksinis varnas“) sudaro tiesiogiai sutartis su namo ( - ), kurį dabar administruoja ieškovė, patalpų savininkais. Remiantis Sutarties 3.2 p. UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojo pagal Sutarties priedo Nr. 1. 12 p. kaupiamąsias lėšas pervesti į užsakovo sąskaitą iki kiekvieno mėnesio 5 d. Sutarties priedo Nr. 1. 12 p. numatyta, kad kaupiamųjų lėšų tarifas yra 0,05 Lt už 1 kv m bendro gyvenamojo nuosavybės ploto.

132011-04-12 UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabartinis pavadinimas nuo 2013-05-22 - UAB „Būsto švara“) sudarė sutartį Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ (toliau – Sutartis). Sutarties 1.1.p. nurodyta, kad pradinis administratorius perleidžia, o naujasis administratorius perima visas pradinio administratoriaus teises ir pareigas, nustatytas Sutarties priede Nr. 2 nurodytose administravimo sutartyse nuo Sutarties 1.2 p. nurodytų perdavimo priėmimo aktų pasirašymo dienos. Sutarties 2.2 p. numatė, kad už teises ir pareigas pagal Administravimo sutartis, atsiradusias iki Sutarties 1.2 p. nurodytų priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo dienos bei jų tinkamą įgyvendinimą atsako pradinis administratorius, įskaitant, bet neapsiribojant, prisiimti prievolę atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo Administravimo sutarčių vykdymo metu. Sutarties priede Nr. 1 ir Nr. 2 nurodyti sąrašai namų, kuriuos administruoti perleido atsakovei UAB „Auksinis varnas“, tarp kurių yra dabartinės ieškovės administruojamas namas ( - ). Sutarties priede Nr. 2 nurodytos administravimo sutartys su gyventojais, tarp kurių yra ir namo ( - ), patalpų savininkų sutartys.

142016-03-24 visuotiniame daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų susirinkime buvo nuspręsta įsteigti 935 – oji daugiabučio namo savininkų bendriją, kurios visuotinis narių susirinkimas nutarė nutraukti Administravimo sutartį su atsakove. 2016-03-31 raštu ieškovė pranešė atsakovei, kad nuo 2016-05-01 nutraukia Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A bei paprašė perduoti dokumentaciją ir pervesti į ieškovės sąskaitą surinktas kaupiamąsias lėšas. Atsakovei nereaguojant ieškovė 2016-07-05 raštu pakartotinai pareikalavo dokumentų ir pervesti kaupiamąsias lėšas. 2016-07-13 raštu atsakovė atsakė, kad ieškovės prašomų dokumentų niekada nepildė, jų pateikti negali, o surinktas kaupiamąsias lėšas pervedė į ieškovės sąskaitą, bet pervestų lėšų sumos nenurodė. Ieškovė 2016-07-22 raštu prašė atsakovės paaiškinti, kodėl ši pervedė tik 2 558,18 Lt sumą iš reikalautos 8385,62 Lt sumos, ką reiškia atsakovės pavedime nuoroda – kaupiamosios lėšos išrašyta suma 3 734,18 Lt ir ką reiškia 1 176 Lt suma - banko paslaugos. Todėl ieškovė reikalavo pervesti likusią 5827,44 Lt kaupiamųjų lėšų sumą. 2016-07-29 raštu atsakovė atsakė ieškovei, kad kaupiamosios lėšos apskaičiuotos tik nuo 2011 m. gegužės mėn., kai atsakovė pradėjo vykdyti administravimo veiklą ir, kad už kiekvieną bankinį pavedimą imamas 0,35 Lt mokestis.

15Dėl ieškovės teisės reikalauti kaupiamųjų lėšų nuo Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A įsigaliojimo momento

16Pažymėtina, kad ieškovės su UAB „Auksinis varnas“ 2003-08-01 sudarytos Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 8.2 p. nurodyta, jog ši sutartis yra neterminuota, o pagal 8.4 p. - sutartis gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu. Ši sutartis ieškovės pranešimu buvo nutraukta 2016-05-01. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabar - UAB „Būsto švara“) 2011‑04-12 sudarytos sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ įžanginės dalies c p. nurodyta, jog pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“) sutinka perleisti visas jo turimas teises ir pareigas pagal administravimo sutartis, nurodytas Priede Nr. 2., o naujasis administratorius sutinka vykdyti pastatų administravimą pradinio administratoriaus sudarytų sutarčių sąlygomis. Pažymėtina, kad UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabar - UAB „Būsto švara“) 2011-04-12 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. PS - 110412, kurios 2.1 p. nurodyta, kad pradinis kreditorius (UAB „Auksinis varnas“) perleidžia naujajam kreditoriui, o šis perima iš pradinio kreditoriaus visas sutarties Priede Nr. 2 išvardintų dokumentų pagrindu kylančias pradinio kreditoriaus teises bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. Pagal minėtos sutarties 2.2 p. pradinis kreditorius patvirtina, jog Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dieną skolininko (ieškovės šioje byloje - 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos) 8 311,37 Lt skola yra teisinga ir pagrįsta priede Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties išvardintais dokumentais. Atkreiptinas dėmesys, kad Priede Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PS - 110412 nėra išvardinta jokių dokumentų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 8 311,37 Lt skolą administratoriui.

17Pagal išvardintų UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabar - UAB „Būsto švara“) 2011-04-12 sudarytų sutarčių nuostatas teigtina, kad Sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ 2.2 p. sąlyga, pagal kurią UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojo prisiimti prievolę atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo, kaip pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo Administravimo sutarčių vykdymo metu, yra neaiški ir iš esmės prieštaraujanti sutarties Nr. 702 įžanginės dalies c p. ir 2.1 p. nuostatoms, nes šalys (UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“) susitarė perimti visas administratoriaus teises ir pareigas anksčiau sudarytų Administravimo sutarčių sąlygomis. Todėl Sutarties Nr. 702 2.2 p. nuostata, kad už tinkamą teisių ir pareigų, atsiradusių iki administruojamų pastatų ir administravimo sutarčių priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo, įgyvendinimą ir iki to atsiradusių galimų nuostolių atlyginimą yra atsakingas pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“) laikytina nesąžininga ieškovės šioje byloje, kuri nėra verslo subjektas, atžvilgiu. Ieškovė į bylą pateikė UAB „Auksinis varnas“ direktoriaus D. G. 2011-04-12 raštą, adresuotą UAB „Lazdijų butų ūkis“, kuriuo tvirtinama, kad UAB „Auksinis varnas“ neturi finansinių įsipareigojimų administruojamam namui ( - ). Tačiau atsakovė, nesutikdama su ieškiniu šioje byloje, neneigė aplinkybės, kad UAB „Auksinis varnas“ nevykdė Administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. numatytos pareigos pervesti sukauptas kaupiamąsias lėšas ieškovei 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijai. Labai tikėtina, kad perleidžiant teises ir pareigas pagal Administravimo sutartis UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabar - UAB „Būsto švara“) siekė tai įforminti tokiu būdu, kad naujajam administratoriui būtų perleistos iš esmės vien teisės (tarp to ir teisė reikalauti iš 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 8 311,37 Lt skolos), o buvusiam administratoriui, kurio akcininkais ir vadovais buvo tie patys asmenys, liktų vien pareigos be jų įvykdymo užtikrinimo finansinių šaltinių. Labai tikėtina ir tai, kad UAB „Auksinis varnas“ 2011-04-12 raštu siekta sudaryti įspūdį, kad UAB „Auksinis varnas“ neturi įsipareigojimų pagal 2003-08-01 sudarytą su ieškove Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A, dėl ko ieškovei 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijai nebuvo pranešta apie bankroto bylos UAB „Auksinis varnas“ iškėlimą. Teismui pripažinus, kad 2011-04-12 UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabar – UAB „Būsto švara“) sudarytos pastatų administratoriaus teisių ir pareigų bei reikalavimų perleidimo sutartys tokia apimtimi, kiek nustatyta, kad naujasis administratorius UAB „Būsto švara“ neperima buvusio administratoriaus UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojimų, nors kartu perima visas teises ir pareigas, susijusias su administravimo sutarčių vykdymu, yra nesąžiningos ieškovės atžvilgiu ir, esant sutarčių nuostatų prieštaravimams, vertintinos ieškovės naudai sprendžiant šį ginčą. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėse bylose Nr. 2A-1501-640/2015, Nr. 2A‑1363‑661/2016, Nr. 2A-1010-431-2016 konstatavo, kad UAB „Būsto švara“ perimant buvusio administratoriaus UAB „Auksinis varnas“ teises ir pareigas pagal anksčiau sudarytas administravimo sutartis nereikėjo skolininkų ar kitų trečiųjų asmenų sutikimų, kas reikštų, kad ieškovė šioje byloje - 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, nebūdama sutarčių šalimi, iš esmės neturėjo galimybės ginčyti 2011-04-12 sudarytos Pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo sutarties Nr. 702 bei Reikalavimo perleidimo sutarties PS – 110412 sąlygų. Šiuo atveju siekta tokio UAB „Auksinis varnas“ teisių ir pareigų perleidimo įforminimo, kad UAB „Būsto švara“ pagal 2003-08-01 sudarytos Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A įgytų tik teises, viena iš kurių yra teisė reikalauti 8 311,37 Lt skolos iš 935-osio daugiabučio namo savininkų bendrijos, kurios pagrindas 2011-04-12 Reikalavimo perleidimo sutartyje Nr. PS – 110412 ir jos prieduose nenurodytas. Tačiau perėmusi visas teises pagal administravimo sutartį ir pripažinusi, kad UAB „Auksinis varnas“ nevykdė Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. sąlygos, atsakovė UAB „Būsto švara“ siekė išvengti šios pareigos pagal sutartį Nr. 030801/A. Reikalavimo perleidimo, kai reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 str. 5 d.) ir skolininko sutikimas nėra reikalingas, sąlygos skiriasi nuo skolos perkėlimo, kai kreditoriaus, kuria pagal 2003-08-01 Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. dėl kaupiamųjų lėšų išreikalavimo laikytina 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, sutikimas yra reikalingas (CK 6.116 str. 1 d.). Tačiau su ieškove 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija skolos perkėlimo nederino nei UAB „Auksinis varnas“, nei jo teises ir pareigas perėmusi UAB „Būsto švara“. Ta aplinkybė, kad UAB „Auksinis varnas“ 2005 m. kovo mėn. pervedė ieškovei mažą dalį kaupiamųjų lėšų – 821,44 Eur suma, leidžia manyti, jog 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija reiškė UAB „Auksinis varnas“ pretenzijas dėl pareigos pervesti kaupiamąsias lėšas nevykdymo. Tai reiškia, kad UAB „Auksinis varnas“ žinojo apie savo įsiskolinimą, susidariusį dėl sutartinės pareigos netinkamo vykdymo. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės 2003-08-01 sudarytos su UAB „Auksinis varnas“ Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 8.5 p. numatyta, jog pasibaigus sutarties galiojimui viena šalis privalo visiškai atsiskaityti su kita sutarties šalimi. Pateiktas į bylą šalių susirašinėjimas leidžia teigti, kad atsakovė UAB „Būsto švara“ perėmė visas buvusio administratoriaus teises ir pareigas pagal 2003-08-01 Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A. Todėl pripažintina, kad ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės UAB „Būsto švara“ pervesti visas kaupiamąsias lėšas, kas buvo numatyta 2003-08-01 sudarytos Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. Dėl kaupiamųjų lėšų sumos

18Šalys skirtingai vertino aplinkybę, ar pagrįstai atsakovė nuo kaupiamųjų lėšų sumos atskaičiavo mokesčius už bankinius pavedimus. Atsakovė pagrįstai nurodė, kad banko taikomas lėšų įskaitymo (administravimo) mokestis yra visuotinai žinoma aplinkybė ir, kaip nurodė atsakovė, kad AB SEB bankas taiko 0,41 Eur mokestį už vieną pavedimą. Tačiau teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad bankinio mokesčio taikymas ir išskaičiavimas pervedant kaupiamąsias lėšas neturėjo būti aptartas 2003-08-01 Namo priežiūros administravimo sutartyje Nr. 030801/A arba atskiru šalių rašytiniu susitarimu. Jau vien sprendžiant iš atsakovės atskaičiuotos 1 176 Eur sumos už bankinius pavedimus dydžio, manytina, kad atsakovė apskaičiavo už kiekvieną bankinį pavedimą tuo atveju, jei pavedimai būtų vykdomi kiekvieną mėnesį atsakovės nurodytomis sąlygomis. Tačiau atsakovė niekaip nepaneigė ieškovės argumentų, kad kaupiamąsias lėšas gyventojai pervedinėjo ne atskirais pavedimais, o kartu su administravimo suma, kurią sudaro ir mokėjimai už kitas paslaugas, o kaupiamųjų lėšų suma sudarė tik nedidelę dalį. Patalpų savininkai kartais kaupiamąsias lėšas pervesdavo už kelis mėnesius, be to name ( - ), po kelias patalpas priklauso vienam savininkui, t.y. negali būti skaičiuojamas 0,41 Eur tarifas už vieną pavedimą nuo kiekvienos iš 89-ių patalpų name ( - ), kaip nurodė atsakovės atstovas. Todėl atsakovė turėjo sutaupyti lėšų už bankinius pavedimus. Teigtina, kad išlaidos už bankinius pavedimus turėjo būti priskirtos administratorius – profesionalaus verslo subjekto veiklos rizikai, o jei administratorius manė, kad tos išlaidos yra nuostolingos, turėjo inicijuoti susitarimą raštu su ieškove (patalpų savininkais) dėl kaupiamųjų lėšų, kurios remiantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais turėjo būti saugomos atskiroje nuo administratoriaus lėšų sąskaitoje, surinkimo, saugojimo ir panaudojimo tvarkos nustatymo. Pažymėtina, kad Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr 390, nėra numatyta administratoriaus teisė atskaičiuoti iš surinktų kaupiamųjų lėšų išlaidas už bankinius pavedimus. Pažymėtina ir tai, kad remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 3 d. kaupiamosios lėšos prilygintos indėlininkų lėšoms, į kurias draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles, t.y. joms taikoma didesnė apsauga.

19Teigtina, kad buvęs administratorius UAB „Auksinis varnas“, taip pat ir atsakovė UAB „Būsto švara“ nevedė tikslios kaupiamųjų lėšų apskaitos, ką panašiomis aplinkybėmis konstatavo Kauno apygardos teismas 2014-02-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-24-260/2013. Toje byloje UAB „Būsto švara“ rėmėsi argumentu, kad ne visi namo patalpų savininkai yra pervedę administratoriui kaupiamąsias lėšas (buvo jų skola), tačiau šiame ginče atsakovė tokiu argumentu nesirėmė, t.y. nenurodė, kad yra namo ( - ), savininkų skola už kaupiamąsias lėšas.

20Aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 6.193 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir sąžiningai vykdyti savo sutartines prievoles, bendradarbiauti vykdant sutartį (CK 6.200 str. 1, 2 d. 6.256 str. 1 d.). Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Patikėtas turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama tokia tvarka ir tokiomis sąlygomis, kaip nustatyta turto perdavimo patikėjimo sutartyje (CK 4.109 str. 2 d.). Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.221 str. 2d.).

21Pripažinus ieškovės pateiktą Kaupiamųjų lėšų skaičiavimą, kuriame įvertinti namo ( - ), bendro ploto bei kaupiamųjų lėšų tarifo pasikeitimai, taip pat įskaityti 821,44 Eur ir 2558,18 Eur atsakovės mokėjimai, teisingu, iš atsakovės ieškovei priteistina 5 827,44 Eur suma.

22Dėl ieškinio senaties

23Atsakovė prašė taikyti numatytą CK 6.128 str. 9 d. numatytą sutrumpintą 5 metų ieškinio senatį reikalavimui dėl palūkanų. Tačiau ieškovė dublike dėl to sumažino reikalavimą dėl palūkanų ir apskaičiavo 1 854,90 Eur palūkanų už 5 metų laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn. Kadangi kaupiamosios lėšos prilygintos indėlininkų lėšoms, ieškovė turi teisę už naudojimąsi ieškovės pinigais apskaičiuoti atsakovei materialias palūkanas. Pastebėtina, kad ieškinyje ieškovė nurodė 6 procentų metines palūkanas, nors palūkanų apskaičiavimo lentelėje nurodytos 0,005 procentų dydžio palūkanos. Tačiau jas apskaičiuojant ieškovė taikė 6 proc. palūkanas nuo atsakovės mokėtinos sumos, kuri kiekvieną mėnesį padidinta 55,21 Eur suma. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, todėl bendrija laikytina viešuoju juridiniu asmeniu (CK 2.34 str. 2 d.). Dėl to apskaičiuojant ieškovės nurodytas materialias palūkanas taikytinas 5 procentų metinių palūkanų dydis (CK 6.210 str. 1d.). Todėl ieškovei, iš dalies tenkinant ieškinį, priteistinos ne 6 procentų, o 5 procentų metinės palūkanos, kurios apskaičiuojamos už ieškovės nurodytą 5 metų laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki bylos iškėlimo dienos - 2016-09-13 ir sudaro 1 545,93 Eur sumą.

24Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Todėl iš atsakovės, ieškovės nelaikant privačiu juridiniu asmeniu, priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Vadovaujantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d. ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl, tenkinant ieškinį, iš atsakovės valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis nuo patenkintos ieškinio sumos (3 proc. – 25 proc. dėl ieškinio, pateikto elektroninėmis ryšių priemonėmis). Taip pat iš atsakovės valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1d. 1 p., 92 str., 96 str. 1 d.). Netenkintus ieškinio 4 proc., iš ieškovės atsakovei priteistina dalis atstovavimo išlaidų atmestų reikalavimų dalyje (CPK 98 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 269, 270,307 str.

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ į k. 165169682, 7 373,37 Eur skolos su palūkanomis bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą ( 7 373,37 Eur) sumą nuo bylos teisme iškėlimo - 2016-09-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, į.k. 126228510, naudai.

29Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

30Priteisti iš ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, į.k. 126228510, 71,54 Eur atstovavimo išlaidų atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ į k. 165169682, naudai.

31Priteisti iš atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ į k. 165169682, 165,90 Eur žyminio mokesčio ir 4,33 Eur pašto išlaidų – iš viso 170,23 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, sąskaitos Nr LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Justinai Šilinskaitei,... 4. atsakovės atstovui advokato padėjėjui Mariui Jablonskiui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5 827,44 Eur skolos,... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Ji pripažino, kad 2003-08-01 – 2011-05-02... 8. Dublike ieškovė pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką bei prašė priteisti... 9. Atsakovė triplike nurodė, kad ieškovė neginčijo Reikalavimo perleidimo... 10. Trečiojo asmens LUAB „Auksinis varnas“ bankroto administratorius UAB... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Nustatyta, jog ieškovė su UAB „Auksinis varnas“ 2003-08-01 sudarė Namo... 13. 2011-04-12 UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“... 14. 2016-03-24 visuotiniame daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų... 15. Dėl ieškovės teisės reikalauti kaupiamųjų lėšų nuo Namo priežiūros... 16. Pažymėtina, kad ieškovės su UAB „Auksinis varnas“ 2003-08-01 sudarytos... 17. Pagal išvardintų UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“... 18. Šalys skirtingai vertino aplinkybę, ar pagrįstai atsakovė nuo kaupiamųjų... 19. Teigtina, kad buvęs administratorius UAB „Auksinis varnas“, taip pat ir... 20. Aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai... 21. Pripažinus ieškovės pateiktą Kaupiamųjų lėšų skaičiavimą, kuriame... 22. Dėl ieškinio senaties ... 23. Atsakovė prašė taikyti numatytą CK 6.128 str. 9 d. numatytą sutrumpintą 5... 24. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 25. Vadovaujantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d.... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ į... 29. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 30. Priteisti iš ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos,... 31. Priteisti iš atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ į... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...