Byla 2S-25-212/2013
Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8095-223/2012 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams UAB „SEB investicijų valdymas“, AB SEB bankas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei nutraukimo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė 2003-10-23 ir 2007-03-06 sutartis pripažinti negaliojančiomis ir jas nutraukti; įpareigoti AB SEB banką restitucijos pagrindu ieškovui išmokėti 23 149 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi konstatavo, kad ieškovas neįvykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-10-12 nutarties, nepašalino ieškinio trūkumų, todėl ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovui. Nustatė, kad 2012-10-12 nutartimi ieškovas buvo įpareigotas pašalinti nustatytus ieškinio trūkumus: nurodyti ieškinio sumą, išsakyti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, nurodyti ar byla bus vedama per advokatą, jeigu taip, tai jį įvardyti ir nurodyti jo buveinės adresą; aiškiai suformuluoti reikalavimą, ar jis prašo pripažinti sudarytas sutartis negaliojančiomis, nuo kada jis prašo pripažinti jas negaliojančiomis, ar prašo jas nutraukti, nuo kada nutraukti ir dėl kokių priežasčių nutraukti, pateikti sunkią turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus bei sumokėti dalį žyminio mokesčio. 2012-10-19 teisme gautas ieškovo dokumentas dėl rašytinių klaidų taisymo, kuriuo nurodė, kad ieškinio suma yra 23 149 Lt, išreiškė poziciją dėl sprendimo už akių priėmimo ir bylos vedimo, tačiau pašalino tik dalį trūkumų, t.y. po trūkumų pašalinimo nepateikė vientiso procesinio dokumento, atitinkančio CPK 113, 135 str. ieškinio turiniui bei formai keliamus reikalavimus. Be to, ieškovas nepateikė dokumentų patvirtinančių jo sunkią turtinę padėtį bei nesumokėjo dalies žyminio mokesčio. 2012-10-12 nutartimi ieškovas buvo įpareigotas sumokėti dalį žyminio mokesčio, jam buvo nurodyta, kad įstatymas numato galimybę atleisti tik nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas laikė, kad ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų per jam nustatytą terminą, todėl ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Ieškovui išaiškino, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį atsisakyti priimti, ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-11-06 nutartį panaikinti ir pripažinti ieškovo ieškinį paduotu laiku ir civilinę bylą spręsti iš esmės. Nurodo, kad Panevėžio apylinkės teismui pateiktame Skunde (2012-10-01) pateikti visi ieškovo keliami reikalavimai ir su tuo susiję įrodymai UAB „SEB investicijų valdymas" ir AB SEB bankui. Vykdant Panevėžio apylinkės teismo 2012-10-23 nutartį procesiniame dokumente Rašytinių klaidų taisymas (2012-10-19) pakartotinai pateikė analogiškus reikalavimus UAB „SEB investicijų valdymas" ir AB SEB bankui. CPK 115 str. 4 d. numato, kad rašybos klaidos nesudaro trukdžių bylą išspręsti iš esmės. Papildomų turtinių pažymų pateikimas nėra tikslingas, nes tai pažeistų proporcingumo principą, bei verstų asmenį įkeisti didelės vertės nekilnojamą turtą dėl mažų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, kas traktuotina, kaip galimas priverstinis turto atėmimas, prasilenkia sąžiningumo principu, bei pažeidžia žmogaus teises.

9Be to, bet kurio piliečio turimo nekilnojamo turto sąrašą, jo būseną (įkeitimą, areštą ir pan.) esant abejonėms galima matyti viešoje Valstybės įmonės registrų centras internetinėje prieigoje www.kada.lt, taip pat, kaip ir Teismų praktikos pavyzdžius www.infolex.lt, www.teismai.lt ar www.litlex.lt ir t.t. Todėl mano, kad teisėja B. Mėlinauskienė yra kompiuteriškai neraštinga, kas kelia abejones dėl jos kompetencijos. Todėl norėtų, kad ji nuo tolimesnio bylos sprendimo nusišalintu. Pažymas apie grynųjų pinigų pajamas ir jų kiekius ieškovas yra pateikęs.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „SEB investicijų valdymas“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-11-06 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas, pateikdamas procesinius dokumentus teismui nesilaikė procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų. Ieškovas nesilaiko įstatyme nustatytų reikalavimų: pateiktuose dokumentuose perrašo teismo nutartis, įstatymų straipsnius, tačiau aiškiai nenurodo savo reikalavimo (ieškinio dalykas) ir nepateikia kiekvieną reikalavimų pagrindžiančių aplinkybių ir argumentų (ieškinio pagrindas), nepaiso kitų įstatymo nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, tokių procesinių dokumentų teikimas pažeidžia ne tik proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principą, bet taip pat apsunkina atsakovo galimybes aiškiai suvokti keliamo reikalavimo esmę ir rengti atsikirtimus. Be to, ieškovas ne tik kad nesumoka žyminio mokesčio, bet ir nesistengia įrodyti, kad jo negali sumokėti dėl sunkios savo padėties bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Ieškovas siekia turėti teisę reikšti bet kokios sumos/apimties ieškinius, visiškai neprisiimdamas net minimalios finansinės atsakomybės už galimai nepagrįstus reikalavimus, dėl kurių kita proceso šalis turės papildomų išlaidų, ir nepaisydamas to, kad nagrinėjimas tokių jo pareikštų, galimai nepagrįstų, reikalavimų yra susijęs ne tik su teismo, bet ir su kitos šalies finansiniais, laiko ir kitais kaštais. Ieškovas pats vertina, kad bylinėjimosi išlaidos nėra didelės, todėl nesumokėdamas žyminio mokesčio už pareikšta turtinio pobūdžio reikalavimą, ieškovas tik piktybiškai ignoruoja įstatyme nustatytus reikalavimus, neištaisydamas Panevėžio miesto apylinkės teismo nurodytų trūkumų. Ieškovo elgesys faktiškai yra ne tik piktybiškas įstatymų nustatytų reikalavimų nesilaikymas, bet ir teisinio nihilizmo pavyzdys. Mano, kad ieškovas piktnaudžiaudamas naudojasi savo procesinėmis teisėmis: reiškia atskirąjį skundą neturėdamas tam svarių ir rimtų įrodymų, o tik vilkindamas bylos nagrinėjimą ir visiškai nepagrįstai trukdydamas teismo darbą. Procesas ne dėl ieškovo materialinių reikalavimų esmės, o dėl tokių procedūrinių klausimų bei jam pačiam keliamų pareigų nevykdymo dabar persikelia jau į apeliacinę instanciją kas reiškia, kad bus gaišinamas ir apeliacinės instancijos teismo laikas bei naudojami teismo resursai. Įvertinus tokias aplinkybes, remiantis CPK 95 str. 2 d., prašo teismo apsvarstyti galimybę paskirti ieškovui baudą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė AB SEB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-11-06 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas neįvykdė ir neįrodė teismui, kad yra sunkios finansinės padėties ir kad negali sumokėti teismo nurodyto dydžio žyminio mokesčio. Vien faktas, kad ieškovas yra bedarbis ir gauna nedarbo draudimo išmoką, nereiškia, kad jis neturi kitų pajamų ar kad dėl savo sunkios finansinės padėties neturi galimybių sumokėti žyminį mokestį, ar kad tokios žyminio mokesčio sumos sumokėjimas žymiai pablogintų jo padėtį ir dėl to būtų apribota jo teisė kreiptis į teismą dėl teisių ir interesų gynimo. Iš ieškovo teiginių galima daryti išvadą, kad jam įstatymo nustatyto dydžio žyminis mokestis, nėra didelis, tačiau jo sumokėjimas tiesiog sukeltų ieškovui nepatogumų ir papildomų pastangų, kurių jis tiesiog nenori dėti, nenurodydamas jokių objektyvių ir pagrįstų priežasčių ir paaiškinimų. Visiškai nepagrįsti yra teiginiai, kad žyminio mokesčio sumokėjimas yra prilygintinas priverstiniam turto atėmimui. Ieškovas permeta įrodinėjimo pareigą teismui, nurodydamas teismui pačiam susižinoti ir gauti informaciją, ar ieškovas tikrai dėl sunkios finansinės padėties turi teisę į atleidimą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Jeigu už vieną iš šalių įrodymus pradėtų rinkti teismas, būtų pažeistas ne tik rungimosi principas, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Mano, kad nėra pagrindo atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nes neįrodė aplinkybių, kad dėl finansinės padėties nepajėgia sumoti. Be to, ieškovo dokumentai surašyti nerišliai, nėra aišku kurias konkrečiai sutartis ieškovas nori nutraukti, nes savo dokumentuose mini kelias sutartis, t. y. nėra suformuluoto ieškinio dalyko, todėl toks ieškinys objektyviai negali būti tenkinamas. Ieškovo reikalavimai nušalinti teisėją yra nepagrįsti ir mano, kad ieškovas piktnaudžiaudamas naudojasi savo procesinėmis teisėmis, siekdamas vilkinti bylos nagrinėjimą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Lietuvos Respublikos CPK 5 straipsnis reglamentuoja, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka realizuojama ieškinio instituto pagalba. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.). Ieškovui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

15Ieškovas 2012-10-02 Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei restitucijos taikymo (b. l. 2-6). Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-10-12 nutartimi įpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus iki 2012-10-26, o būtent: aiškiai suformuluoti ieškinio reikalavimą, sumokėti žyminį mokestį už reiškiamus reikalavimus, pateikti įrodymus, kurie pagrįstų prašymą iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. (b. l. 27). Ieškovas pateikė teismui dokumentą „Rašytinių klaidų taisymas“, jokios dalies žyminio mokesčio nesumokėjo, todėl pirmosios instancijos teismas laikė ieškinį nepaduotu ir grąžino ieškovui (b. l. 29-30, 40-41).

16Apeliantas mano, kad teismo nutartis nepagrįsta, nes rašybos klaidos nesudaro trukdžių bylą išspręsti iš esmės.

17Apeliacinis teismas nesutinka su apelianto argumentais. Pagal CPK 135 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktus kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ieškinio elementus – ieškinio dalyką (reikalavimas) ir pagrindą (aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus). Nesant bent vieno iš šių dviejų elementų, nėra ieškinio. Kai ieškovas nepaiso įstatymo imperatyvių (privalomų) reikalavimų ir paduoda teismui ieškinį, neatitinkantį CPK 135 straipsnio reikalavimų, teisėjas nustato ieškovui terminą ieškinio trūkumams ištaisyti. Kuomet per teismo nustatytą terminą ieškovas neištaiso ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, t. y. ieškovui.

18Iš pateiktų bylos duomenų matyti, kad ieškovas V. J. Panevėžio miesto apylinkės teismui nepateikė tinkamo ieškinio, nesuformulavo savo reikalavimo (reikalavimų), nesumokėjo net dalies žyminio mokesčio. Dokumento, patvirtinančio, kad ieškovui buvo skirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurios pagrindu jis gali būti atleistas nuo žyminio mokesčio (ar jo dalies), ieškovas nepateikė. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai reikalavo sumokėti dalį žyminio mokesčio, pateikti dokumentus, kurie patvirtintų ieškovo sunkią padėtį ir galimybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3 d., 99 str.). Nurodytos aplinkybės paneigia apelianto argumentus, kad ieškinio trūkumus sudarė tik rašybos klaidos.

19Pažymėtina, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas pirmiausia yra siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir ieškinio dalyką - suformuluotą materialinį teisinį reikalavimą konkrečiam atsakovui, nes šie elementai apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką bei nustato bylos nagrinėjimo ribas, kurių laikosi teismas nagrinėdamas bylą ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, atsiliepdami į ieškinį, skundą ar pareiškimą. Nesant nurodytų šių pagrindinių procesinio dokumento elementų negalima pradėti bylos proceso, nes neaišku nei kokiai kitai procesinei šaliai, nei koks konkrečiai reikalavimas reiškiamas.

20Apelianto prašymas dėl atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka atmestinas. CPK 336 straipsnis reglamentuoja, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu. Visi objektyvūs rašytiniai įrodymai būtini visapusiškam, pilnam ir objektyviam bylos išnagrinėjimui, atsižvelgiant į jos specifiką yra pateikti. Todėl skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka nėra pagrindo.

21Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, kurioje ieškovui išsamiai paaiškinta, kodėl atsisakoma priimti ieškinį. Naikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-01 nutarties atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

22Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu

Nutarė

23Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš V. J. 11 Lt (vienuolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė 2003-10-23 ir 2007-03-06 sutartis pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 9. Be to, bet kurio piliečio turimo nekilnojamo turto sąrašą, jo būseną... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „SEB investicijų... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė AB SEB bankas prašo atskirąjį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 14. Lietuvos Respublikos CPK 5 straipsnis reglamentuoja, jog kiekvienas... 15. Ieškovas 2012-10-02 Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį... 16. Apeliantas mano, kad teismo nutartis nepagrįsta, nes rašybos klaidos nesudaro... 17. Apeliacinis teismas nesutinka su apelianto argumentais. Pagal CPK 135... 18. Iš pateiktų bylos duomenų matyti, kad ieškovas V. J. Panevėžio miesto... 19. Pažymėtina, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas pirmiausia... 20. Apelianto prašymas dėl atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 21. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, kurioje... 22. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš V. J. 11 Lt (vienuolika litų) išlaidų, susijusių su...