Byla e2VP-1051-1112/2020
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys A. P., I. P., antstolė Elena Miliauskienė

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Jolanta Jasutienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos SIA “B2Kapital” prašymą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys A. P., I. P., antstolė Elena Miliauskienė.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos SIA “B2Kapital” prašymas nustatyti, kad skolininkei I. P., priklauso ½ dalis sutuoktinio A. P. gaunamų pajamų.

5Prašymas atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 595,22 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės I. P. pareiškėjos naudai. Taip pat antstolės Elenos Miliauskienės žinioje yra kitos vykdomosios bylos, užvestos skolininkės I. P. atžvilgiu kitų išieškotojų UAB „Gelvora“, UAB „Sergel“, UAB „General Financing“, UAB „Besmegeniai“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Vykdymo metu nustačius, kad skolininkė niekur nedirba, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi, antstolė 2019 m. gruodžio 13 d. turto arešto aktu Nr. (duomenys neskelbtini) areštavo skolininkei I. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – darbo užmokestį, mokamą skolininkės sutuoktiniui A. P. (duomenys neskelbtini), išskaičiuojant ½ dalį nuo gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatyto MMA ir ½ dalį nuo gaunamų pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatyto MMA. 2019 m. gruodžio 13 d. patvarkymu Nr. (duomenys neskelbtini) skolininkė buvo informuota, kad ji turi teisę ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo šio patvarkymo surašymo dienos pateikti užpildytą sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių sutikimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkei minėtų duomenų nepateikus per nustatytą terminą, antstolė 2020 m. sausio 27 d. patvarkymu Nr. (duomenys neskelbtini) pasiūlė išieškotojams ir bendraturčiui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Nepraleisdamas patvarkyme nurodyto termino, išieškotoja SIA “B2Kapital” kreipėsi į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

7Bylos nagrinėjimo metu iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmuose 2020 m. vasario 18 d. nutartimi išnagrinėta civilinė byla Nr. e2VP-1135-1048/2020, kurioje pareiškėja UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininkei I. P. priklauso ½ dalis sutuoktinio A. P. gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų. Minėta nutartimi pareiškėjos prašymas patenkintas ir nustatyta, kad skolininkei priklauso ½ dalis darbo užmokesčio, mokamo jos sutuoktiniui A. P. (duomenys neskelbtini).

8Atsižvelgiant į tai, kad pareikštas reikalavimas dėl skolininkei priklausančio turto, esančio bendrame su kitais asmenimis turte, dalies nustatymo yra išnagrinėtas Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. vasario 18 d. nutartimi ir pakartotinai nustatinėti skolininkės turto dalį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame turte, areštuotame 2019 m. gruodžio 13 d. turto arešto aktu Nr. (duomenys neskelbtini), yra netikslinga, pareiškėjos prašymas atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 593, 666–667 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.86 straipsniu,

Nutarė

10pareiškėjos SIA “B2Kapital” prašymą atmesti.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusius Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai