Byla eCIK-1012/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Alės Bukavinienės ir Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2020 m. liepos 13 d. gautu ieškovės bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė bankrutavusi tikroji ūkinė bendrija „Energija“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Villa Monis“ ir kooperatinei bendrovei LTL Kredito unijai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, uždaroji akcinė bendrovė „NIF Lietuva“, G. T., V. D.. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui.

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė actio Pauliana taikymo sąlygą ir nustatė ieškovei nei teisės aktuose, nei teismų praktikoje nenumatytus reikalavimus įrodinėti tai, kas jau yra nustatyta įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, kurioje konstatuota, kad viešasis interesas byloje įpareigoja teismą būti aktyviu ir rinkti įrodymus dėl kreditoriaus reikalavimų pagrįstumo. Ieškovės manymu, pati ieškovė pateikė pakankamai duomenų, kurie patvirtina reikalavimo teisės turėjimą, tačiau teismui vertinant, kad jų nepakanka, teismas, gindamas viešąjį interesą, turėjo papildomus duomenis rinkti pats. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl kitų kreditoriaus teisių pažeidimo atvejų, kurie nenumatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.66 straipsnio 1 dalyje. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė turėjo įrodinėti, kokia buvo jos finansinė būklė sutarties sudarymo dieną, faktinį ieškovės nemokumą ir aplinkybę, kad ieškovė apskritai neturėjo jokio kito turto, į kurį ieškovės kreditoriai galėtų nukreipti išieškojimą. Tokie pertekliniai reikalavimai neatitinka teismų praktikos. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir dėl CK 1.81 straipsnio 1 dalies taikymo, nes konstatavo, kad turto pardavimas už kelis kartus mažesnę nei rinkos kainą, turint pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams savaime neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, o ieškovė aiškiai neįvardinio, kokį viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantį tikslą ieškovė ir atsakovė turėjo. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl CK 1.82 straipsnio 1 dalies taikymo, nes konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti sandorio negaliojančiu CK 1.82 straipsnyje numatytu pagrindu, nes nėra pakankamai duomenų apie ieškovę ir hipotekos kreditorę siejusius santykius. Tokia išvada prieštarauja ir byloje esantiems įrodymams.

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentais apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nepagrindžiamas nurodomos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ryšys su skundžiamais teismų procesiniais sprendimais bei nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto kasacijos pagrindo egzistavimas.

9Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Atsisakius priimti kasacinį skundą nespręstinas prašymas dėl sprendimo vykdymo stabdymo.

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai