Byla I-90-252/2008

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, susipažinusi su O.P. pareiškimu Utenos apskrities viršininko administracijai, M.V., A.S. dėl įstatymo nustatyto praleisto termino atnaujinimo

Nustatė

3Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2007-11-30 gautas O.P. pareiškimas dėl termino atnaujinimo. Kadangi pareiškimas neatitiko ABTĮ 23 str. reikalavimams, 2007-12-05 nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti trūkumus iki 2007-12-27. 2008-01-02 gautas pareiškėjos naujai surašytas pareiškimas, kuriame nurodyta priežastis dėl termino praleidimo, tačiau nepašalintas trūkumas, nepridėti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Pareiškimu pareiškėja neprašo pratęsti termino trūkumams pašalinti ir prie pareiškimo nėra pridėta jokių įrodymų, kad ji kreipėsi į archyvą ir kada bus išduoti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai.

4O.P. nustatytu terminu visų trūkumų nepašalino.

5Esant tokioms aplinkybėms, skundas grąžintinas pareiškėjai. Pareiškėjai gavus dokumentus iš archyvo, neatimta teisė iš naujo kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo. Vadovaudamasis LR ABTĮ 37 str., teisėja

Nutarė

6O.P. skundą Utenos apskrities viršininko administracijai, M.V., A.S. dėl termino atnaujinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai, kadangi ji nustatytu terminu nepašalino trūkumų.

7Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vyriausiajam administraciniam teismui per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai