Byla 2A-233-309/2009

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

3kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovei A. O. ieškovės atstovei advokatei Stanislavai Šulcaitei (pateiktas sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, b.l. 4), atsakovui A. M., nedalyvaujant išvadą duodančios institucijos atstovui (apie posėdį pranešta tinkamai), kolegijos posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo A. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 dienos sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-22-459/2009 pagal ieškovės A. O. ieškinį atsakovui A. M., institucijai duodančiai išvadą – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir lėšų tvarkytojo uzufrukto teisėmis paskyrimo,

Nustatė

4ieškovė A. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (b.l. 1-2, 55-56) ir prašė priteisti iš atsakovo jo sūnui E. M., gimusiam ( - ), išlaikymą iki jo pilnametystės periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 400 litų bei paskirti ją uzufrukto teisėmis tvarkyti nepilnamečiui sūnui priteistas lėšas.

5Atsakovas A. M. yra E. M. tėvas, todėl privalo teikti vaikui materialinį išlaikymą. Kadangi jo gera valia mokamų lėšų po 150 Lt kas mėnesį sumos vaikui išlaikyti nepakanka, todėl ji prašo priteisti išlaikymą konkrečia pinigine suma, mokama po 400 Lt kiekvieną mėnesį. Ji niekur nedirba, nes darbo dar nesusirado. Gyvena Švedijoje padedama sesers. Jos gaunamos pajamos minimalios. Sūnaus išlaikymui kas mėnesį yra būtina 1200 Lt suma, nes ieškovė gyvena nuomojamame bute, moka už darželį, už kurį moka 1260 Švedijos kronų, kas atitinka apie 400 litų sumą. Taip pat vaikui perka maistą, rūbus, patalynę, lavinimo priemones, žaislus, vaistus ir maisto papildus. Ieškovė skaičiuoja, kad vien tik vaiko maistui skirdama po 10 Lt per dieną, per mėnesį išleidžia 300 Lt. Būsto nuomai kas mėnesį išleidžia 800 Lt, todėl pusę šios sumos, t. y. 400 Lt, laiko vaiko dalimi. Viršutiniams ir apatiniams rūbams bei avalynei, atsižvelgiant į sezoną, vidutiniškai išleidžia po 70 Lt per mėnesį. Žaislams, lavinimo priemonėms, knygelėms ir kitoms smulkmenoms kas mėnesį išleidžia apie 25 Lt. Vitaminams ir vaistams vidutiniškai per mėnesį išleidžia 10 Lt. Proginėms rinkliavoms darželyje išleidžia apie 80 Lt per metus, kas per mėnesį sudarytų 6,66 Lt. Todėl prašo iš atsakovo nuo kreipimosi į teismą dienos sūnaus išlaikymui priteisti po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės. Taip pat prašo priteisti 85 Lt ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų už dokumentų išvertimą iš švedų kalbos į lietuvių kalbą.

6Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 26 dienos sprendimu ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) sūnaus E. M., a. k. ( - ) išlaikymui 1800 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimą už 8 mėnesius (skaičiuojant po 350 Lt kas mėnesį, nuo 2008-05-09 iki 2009-01-09 ir iš priteistos sumos atėmus atsakovo gera valia nuo 2008-05-09 iki 2008-11-19 sumokėtą 1000 Lt sumą).

7Priteisė iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) sūnaus E. M., a. k. ( - ) išlaikymui po 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo sprendimo priėmimo dienos iki E. M. pilnametystės.

8Apeliaciniu skundu atsakovas A. M. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-01-26 sprendimą ir priteisti iš atsakovo išlaikymą sūnui E. M. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki sūnaus E. M. pilnametystės.

9Apeliacinio skundo motyvus nurodo šiuos:

101. Aprašomojoje ir motyvuojamojoje sprendimo dalyse nurodoma, kad ieškinys ir patikslintas ieškinys tenkintini iš dalies, o motyvuojamojoje (turi būti rezoliucinėje) – kad ieškiniai patenkinti visiškai.

11Teismas netinkamai aiškino ir taikė LR CK 3.192 straipsnį. Jo 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Teismas detaliai neanalizavo jo turtinės padėties – nekreipė dėmesio į šeimos gaunamas pajamas, šeimoje augančius vaikus, kreditus ir lizingus, paimtus iš kreditinių įstaigų žymiai anksčiau, nei pareikštas ieškinys, į tai, kad šiuo metu jo žmona S. M. nedirba, nesiaiškino ieškovės turtinės padėties ir pajamų Švedijoje. Teismas nenustatė proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, kaip to reikalauja LR CK 3. 192 str. 3 d. nuostatos.

122. Jo manymu teismas atsižvelgė tik į nepilnamečio sūnaus E. M. interesus. Teismas visiškai neatsižvelgė į kito jo nepilnamečio sūnaus A. M. ( - ) interesus. Niekas nesiaiškino, kodėl darbo neturinti ieškovė gyvena Švedijoje, šalyje, kur pragyvenimo dydis vienas aukščiausių Europoje, kokias išmokas jai moka ši valstybė. Jeigu ji neturi toje šalyje pajamų, iš ko moka vaikui už darželį, iš kokių lėšų ji su vaiku pragyvena. Darytina išvada, kad ieškovė gauna iš valstybės vaikui išlaikyti pašalpą, kurios užtenka jiems abiems pragyventi tokioje brangioje šalyje, arba ji turi kitas nuolatines pajamas, kurias nuslėpė nuo teismo ir viešosios advokatų kontoros administracijos. Teismas nereikalavo dokumentų ir netyrė ieškovės turtinės padėties, nors tai turėjo padaryti. Šių aplinkybių nesiaiškinimas nulėmė neteisingo sprendimo priėmimą.

133. Atsakovas šiuo metu gyvena susituokęs su S. M., a. k. ( - ) Šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai – ( - ) gimęs A. M. ir ( - ) gimusi L. G., sutuoktinės dukra. Jis dirba Papilės žemės ūkio bendrovėje vairuotoju, iki šiol vidutiniškai po mokesčių atskaitymo gautas 1500 Lt atlyginimas nuo sausio sumažintas 20 procentų. Už sausio mėnesį į jo kortelę buvo pravesta 1210 Lt. Sutuoktinė nedirba, augina vaikus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba jai moka 785 Lt motinystės pašalpą. Socialinės rūpybos skyrius moka 149 Lt pašalpą. Šeimos pajamos yra 2144 Lt. Kredito Unijai „Tikroji viltis“ kiekvieną mėnesį sumoka 304 Lt už suteiktą paskolą buto įsigijimui (Kredito 20000 Lt paskolai sutartis sudaryta 2007-12-17, paskutinis mokėjimas 2014 m. gruodžio mėnesį). Kitus kreditus jų šeima gavo tuo metu, kai abipusiu susitarimu E. mokėjo 150 Lt išlaikymą. Už kreditus ir lizingais pirktos pirmo būtinumo prekės – baldai pirktam butui apstatyti. Iš viso šeima sumoka 715 Lt kreditų. Teismas sprendime šeimos kreditų ir lizingų neįvertino, neatsižvelgė priteisdamas išlaikymą. Iš visų šeimos gaunamų pajamų (2144 Lt) atėmus 715 Lt kreditų, lieka 1429 Lt. Sumokėjus ieškovei priteistą 350 Lt sumą, kiekvienam jų šeimos nariui tektų 270 Lt (1079:4). Tokiu būdu kitas jo nepilnametis sūnus A. gautų mažesnį išlaikymą, negu jo vyresnis brolis. Kiekvienam šeimos nariui tenkanti 270 Lt suma paskaičiuota iš abiejų tėvų (sutuoktinių) pajamų, o E. gautų iš jo 350 Lt išlaikymą ir greičiausiai daug didesnį iš motinos ir Švedijos Karalystės. Taigi, priteisdamas ieškovei 350 Lt išlaikymą, teismas pažeidė LR CK 3.198 straipsnio reikalavimus – pažeidė kitų nepilnamečių vaikų interesus, užkirto kelią sūnui A. gauti tokio pat dydžio išlaikymą kokį priteisė iš jo sūnui E..

144. Teismo sprendimo dalis dėl 1800 Lt įsiskolinimo priteisimo yra neteisėta. Teismas pripažino, kad jis iki ieškovės kreipimosi į teismą dienos jai mokėjo 150 Lt periodinį išlaikymą, mokamą kiekvieną mėnesį. Ieškovė su tokia suma sutiko, nes anksčiau nesikreipė į teismą. Taigi, teismas neteisingai taikė LR CK 3.200 straipsnį. Šio straipsnio komentare, aukščiau minėtos Praktikos 13 punkte konstatuojama, kad teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pateikimo dienos priteisiamas įsiskolinimas.

155. Teismas suinteresuotu asmeniu šioje byloje nepatraukė jo sutuoktinės S. M., neišaiškino teisės jai įstoti į bylą su savarankiškais ar be savarankiškų reikalavimų.

16Ieškovė atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nepateikė.

17Išvadą duodanti institucija pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad apylinkės teismo sprendimas pagrįstas, atsakovo sūnui E. M. priteistas išlaikymo dydis yra proporcingas vaiko poreikiams bei atsakovo turtinei padėčiai.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Įstatymas numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d.). Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti ir užtikrinti jų apsaugą (LR CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Visos abejonės dėl vaiko išlaikymo dydžio turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

20Nustatant išlaikymo dydį, teismų praktikoje taikomas orientacinis kriterijus – vadovaujamasi LR CK 6.461 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą. Nuo 2008 m. sausio 1 dienos minimali mėnesinė alga yra 800 litų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimas Nr. 1368). Vadovaujantis šiuo principu, priteistino iš atsakovo A. M. išlaikymo vieno mėnesio išmokos orientacinis dydis sudarytų 400 Lt. Įvertinant byloje pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismo priteistas iš atsakovo 350 Lt kas mėnesį sūnaus E. išlaikymui dydis yra pripažintinas protingu.

21Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė LR CK 3.192 straipsnio normas, vadovavosi vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties pusiausvyros (proporcingumo) principu. Teismas, priteisdamas sūnui E. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 350 litų kas mėnesį, atsižvelgė į vaiko tėvo turtinę padėtį. Atsakovas dirba, gauna atlyginimą. Tai, kad atsakovas yra paėmęs paskolą būstui ir baldams įsigyti, nereiškia, kad dėl to jo turtinė padėtis pasunkėjo ir dėl to turi būti mažinamas priteistas vaikui išlaikymo dydis, šie atsakovo argumentai negali būti pripažinti pagrįstais. Atsakovas gerina savo turtinę padėtį, buities sąlygas, o tai reiškia, kad jo turtinė padėtis nėra sunki ir priteistas išlaikymas vaikui atsakovo turtinės padėties nepasunkina.

22Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.200 straipsnio nuostatomis, išlaikymo įsiskolinimo priteisimas reiškia išlaikymo, apskaičiuoto iki ieškinio pareiškimo dienos, bet ne daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo, priteisimą. Atsižvelgiant tiek į ieškinio reikalavimą išlaikymą priteisti nuo ieškinio padavimo dienos, tiek ir į pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria 1800 Lt suma priteista už laikotarpį ne iki ieškinio pareiškimo dienos, bet nuo 2008-05-09, t. y. nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, pripažintina, jog šiuo atveju nebuvo priteistas išlaikymo įsiskolinimas LR CK 3.200 straipsnio prasme. Teismo priteista 1800 Lt suma vertintina ne kaip išlaikymo įsiskolinimo, bet kaip išlaikymo nuo ieškinio pareiškimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos priteisimas, teismui atsižvelgus į atsakovo gera valia tuo laikotarpiu sumokėtas lėšas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo priteista 1800 Lt suma, patikslintina, nurodant, jog priteisiamas išlaikymas, o ne išlaikymo įsiskolinimas.

23Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; kategorija 72.2).

24Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalga; (Teismų praktika 23)), teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-49/2008; kategorija 75.4.3., 75.8., 77.4.2., 78.2.1).

25Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Nors atsakovas sūnaus išlaikymui gera valia mokėjo po 150 litų kas mėnesį, tačiau su tokia suma negalima patenkinti net minimalių vaiko poreikių. Ieškovė praktiškai viena išlaikė sūnų, atsakovas juo, be duodamų 150 litų, sūnumi nesirūpino, jo neprižiūrėjo ir neauklėjo.

26Atsakant į apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovas be sūnaus E. dar turi nepilnametį sūnų A., kurį reikia išlaikyti, taip pat išlaiko ir sutuoktinės dukrą, nes jo sutuoktinė nedirba, kurią taip pat reikia išlaikyti, pažymėtina, kad sūnų A. atsakovas išlaiko gera valia, išlaikymas sūnui nepriteistas. Atsakovas visų pirma turi išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o tik po to padėti išlaikyti kitus vaikus, kurie nėra jo įvaikinti.

27Atsakant į apeliacinio skundo argumentą, kad teismas suinteresuotu asmeniu šioje byloje nepatraukė apelianto sutuoktinės S. M., neišaiškino teisės jai įstoti į bylą su savarankiškais ar be savarankiškų reikalavimų, pažymėtina, kad trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, statusą reguliuoja CPK 46 ir 47 straipsniai. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodo, kokiu pagrindu jo sutuoktinė turėjo būti patraukta byloje trečiuoju asmeniu. S. M. negalėjo būti patraukta byloje trečiuoju asmeniu, nes jos naudai iš atsakovo nėra priimtas sprendimas dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo, nepriteistas išlaikymas jų sūnui A., išlaikymas sūnui priteistas periodinėmis išmokomis, o ne turtu, kuris būtų bendroji jungtinė nuosavybė.

28Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino iš dalies, šiuo atveju patikslintina sprendimo rezoliucinė dalis, jos pirmą sakinį išdėstant taip: „Ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies“.

29Nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo visas aplinkybes, turinčias reikšmės šiai bylai, teismo padarytos išvados atitinka byloje surinktus įrodymus. Apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 dienos sprendimą, todėl jis paliktinas galioti.

30Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

31Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto A. M. valstybei priteistinos 240,00 Lt išlaidos už ieškovei A. O. suteiktą antrinę teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme bei 14,49 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 dienos sprendimą palikti nepakeistą, o A. M. apeliacinį skundą atmesti.

34Patikslinti sprendimo rezoliucinės dalies pirmą sakinį, jį išdėstant taip: „Ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies“.

35Patikslinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo A. M. priteista 1800 Lt suma, nurodant, jog priteisiamas išlaikymas, o ne išlaikymo įsiskolinimas.

36Priteisti iš atsakovo A. M. valstybei 254,49 Lt (du šimtus penkiasdešimt keturis litus, 49 centus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, kolegijos teisėjų: Rasos... 4. ieškovė A. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 5. Atsakovas A. M. yra E. M. tėvas, todėl privalo teikti vaikui materialinį... 6. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 26 dienos sprendimu... 7. Priteisė iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) sūnaus E. M., a. k. ( - )... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas A. M. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės... 9. Apeliacinio skundo motyvus nurodo šiuos:... 10. 1. Aprašomojoje ir motyvuojamojoje sprendimo dalyse nurodoma, kad ieškinys ir... 11. Teismas netinkamai aiškino ir taikė LR CK 3.192 straipsnį. Jo 2 dalyje... 12. 2. Jo manymu teismas atsižvelgė tik į nepilnamečio sūnaus E. M. interesus.... 13. 3. Atsakovas šiuo metu gyvena susituokęs su S. M., a. k. ( - ) Šeimoje auga... 14. 4. Teismo sprendimo dalis dėl 1800 Lt įsiskolinimo priteisimo yra neteisėta.... 15. 5. Teismas suinteresuotu asmeniu šioje byloje nepatraukė jo sutuoktinės S.... 16. Ieškovė atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka ir... 17. Išvadą duodanti institucija pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Įstatymas numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių... 20. Nustatant išlaikymo dydį, teismų praktikoje taikomas orientacinis kriterijus... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino... 22. Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.200 straipsnio nuostatomis, išlaikymo... 23. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo... 24. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Respublikos teismų... 25. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 26. Atsakant į apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovas be sūnaus E. dar turi... 27. Atsakant į apeliacinio skundo argumentą, kad teismas suinteresuotu asmeniu... 28. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį... 29. Nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 30. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo... 31. Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto A. M. valstybei priteistinos 240,00... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 dienos sprendimą palikti... 34. Patikslinti sprendimo rezoliucinės dalies pirmą sakinį, jį išdėstant... 35. Patikslinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo A. M. priteista 1800 Lt suma,... 36. Priteisti iš atsakovo A. M. valstybei 254,49 Lt (du šimtus penkiasdešimt...