Byla 2A-167-340/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Apskaitos ir verslo sprendimų biuras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „Apskaitos ir verslo sprendimų biurui“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 625,20 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-02-02 šalys sudarė sutartį dėl komunalinių paslaugų teikimo, administravimo. Teigė, kad atsakovui buvo suteiktos šios paslaugos: elektros energija, vanduo, pastato apsaugos, inžinerinių tinklų priežiūros, bendrų patalpų valymo, šiukšlių išvežimo bei kitos paslaugos, atsakovas priėmė šias paslaugas, jokių pretenzijų nereiškė, išrašytų sąskaitų neginčijo, tačiau neatsiskaitė. Nurodė, kad 2013-09-20 sutartį nutraukė, atsakovo skola už paslaugas pagal keturias neapmokėtas PVM sąskaitas –faktūras yra 1 625,20 Lt.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad jis neprivalo apmokėti ieškovui už suteiktas paslaugas, kurios jam nebuvo suteiktos – už teisines paslaugas. Nurodė, kad jo prievolė yra pasibaigusi: 2013-09-25 buvo atliktas vienašalis 1 155,89 Lt sumos įskaitymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį tenkino – priteisė ieškovui iš atsakovo 1 625, 20 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 267 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo valstybės naudai 72 Lt žyminį mokestį.

8Teismas nustatė, kad šalys 2009-02-02 sudarė sutartį Nr. 02/02/09 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo tiekti komunalines, techninės priežiūros paslaugas, administravimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti išlaidas. Iš šalių pasirašytų Priedų prie sutarčių Nr. 1 ir Nr.2 teismas nustatė, kad šalys susitarė dėl tarifų, apmokėjimo dydžio už atskiras paslaugas per mėnesį, atsakovas prisiėmė prievolę apmokėti išlaidas už teisines paslaugas pastatui aptarnauti. Teismas nurodė, jog ieškovas paaiškino, kad teisiniams klausimams spręsti, kylantiems teisiniams ginčams spręsti naudojasi samdomų teisininkų paslaugomis; pateikė rašytinius įrodymus. Nurodė, jog iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas neteikė atsakovui teisinių paslaugų, nes dėl teisinių paslaugų teikimo nebuvo susitarta, o kaip bendrija į turimus administravimo kaštus dėl aiškumo įtraukė teisines paslaugas, kad būtų aiškesnės administravimo išlaidos, tuo tarpu rašytiniai įrodymai rodo, kad bendrijos turimos išlaidos teisinėms paslaugoms yra realios. Teismas byloje surinktų įrodymų pagrindu sprendė, kad atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, už teiktas paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl teismas ieškinį tenkino. Teismas atmetė atsakovo atsiliepimo ieškiniui argumentą dėl vienašalio 1 155,89 Lt priešpriešinio reikalavimo ieškovui įskaitymo. Nurodė, jog ieškovas nebuvo atsakovo skolininkas – šalių be Sutarties nesiejo jokie kiti teisiniai santykiai, tuo tarpu atsakovo sugalvota ir sukurta PVM sąskaita – faktūra yra buhalterinis, finansinis dokumentas ir teisinių santykių nesukuria. Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 3 267 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos, sumokėtos UAB „Factum Vilnius“ už ieškinio ir dubliko parengimą. Teismas sprendė, kad visa ieškovo UAB „Factum Vilnius“ sumokėta už paslaugas suma yra būtina ir pagrįsta. Nurodė, jog už ieškinio parengimą šiai bendrovei buvo sumokėta suma, artima maksimaliam rekomenduotinam priteisti dydžiui už advokato teisines paslaugas, jei ieškinį būtų rengęs advokatas, o už dubliko parengimą buvo sumokėta suma atitinka rekomenduotiną priteisti dydį. Teismas tenkino ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo visa apimtimi.

9III. Apeliacinio skundo argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą ir ieškovo ieškinio netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašo prijungti prie bylos ieškovo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo kopiją bei UAB „VL turto valdymas“ sąskaitų – faktūrų kopijas, kurie teikiami siekiant įrodyti, kad ieškovas patalpų savininkams mokesčio už teisines paslaugas netaiko. Teigia, jog šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo po skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, ir jų prijungimas prie bylos neturės neigiamos įtakos operatyviam bylos išnagrinėjimui, nes ieškovui yra žinomas šių dokumentų turinys. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111.Prieš pasirašant Sutartį ieškovas paaiškino, kad mokestis už teisines paslaugas bus skaičiuojamas ir prievolė jį apmokėti bus tuomet, jei tokios konkrečios paslaugos būtų teikiamos, tačiau ieškovas nuolat į savo PVM sąskaitas – faktūras įtraukdavo teisinių paslaugų mokestį, nors tokių paslaugų neteikė, taip pat jis neturėjo tokių paslaugų poreikio, jų pas ieškovą neužsakinėjo;

122. Teismas nepagrįstai nesivadovavo sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir netinkamai vertino įrodymus. Vadovaujantis 2009-02-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, kurios pagrindu UAB „VL turto valdymas“ pastate, esančiame ( - ), atsakovui buvo išnuomotos patalpos, 7.5 p., jis prieš nuomotoją įsipareigojo tiesiogiai sudaryti sutartį dėl patalpoms teikiamų komunalinių ir teisinių paslaugų su šių paslaugų tiekėju, t.y. nebuvo prievolės sudaryti susitarimo dėl teisinių paslaugų. Minėtos sutarties pagrindu su patalpų savininkų, jis su ieškovu sudarė Sutartį, kuri iš esmės buvo sudaryta prisijungimo būdu, kadangi Sutartis sudaryta pagal ieškovo parengtą projektą bei sąlygas. Teigia, jog šiuo atveju, vadovaujantis kasacinio teismo praktika, Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai;

133. Dėl ieškovo be pagrindo skaičiuojamų teisinių paslaugų buvo apeliuojama žodžiu, siekiant, kad ieškovas perrašytų PVM sąskaitas – faktūras, neįtraukiant šio mokesčio. Nesulaukus ieškovo reakcijos 2010-03-22 raštu buvo kreiptasi į nuomojamų patalpų savininką; po šio rašto pateikimo buvo žadama išspręsti šį klausimą, tačiau jis buvo pamirštas, todėl 2013-09-25 ieškovui ir nuomojamų patalpų savininkui buvo pateikta pakartotinė rašytinė pretenzija bei išrašyta debetinė PVM sąskaita – faktūra už ieškovo nesuteiktas teisines paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2013 m. liepos mėn., taip pat ieškovui buvo išsiųstas pranešimas apie priešpriešinių reikalavimų vienašalį įskaitymą. Ieškovas debetinės PVM sąskaitos – faktūros negrąžino ir neginčijo, taip pat neginčijo vienašalio įskaitymo. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas pripažino įskaitymo faktą;

144. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atliktas vienašalis įskaitymas yra niekinis, nes atsakovo sukurta PVM sąskaita – faktūra tėra buhalterinis dokumentas, kuris nesukuria teisinių santykių. Anot apelianto, teisinius santykius tarp šalių sukūrė pats įskaitymo faktas, kurio ieškovas neginčijo ir pripažino;

155. CK 6.716 str. 1 d. imperatyviai nustato, kad prievolė apmokėti teisines paslaugas kildinama išimtinai iš šių paslaugų suteikimo fakto, tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad teikė teisines paslaugas. Jei teisinės paslaugos buvo skirtos pastatui aptarnauti, nors ieškovas apie tai nėra pateikęs įrodymų, pažymi, jog jis nėra pastato ir patalpų jame savininkas, o tik nuomininkas, todėl jis taip pat nėra šio mokesčio subjektas, nes nėra šių paslaugų naudos tiesioginis gavėjas;

166. Ieškovas nėra pateikęs į bylą bendrijos ar bendrijos narių susirinkimo sprendimo apie nustatytą 0,15 Lt/kv. m. įmoką už teisines paslaugas, tokiu būdu ieškovas faktines per mėnesį patirtas išlaidas už ginčo teisines paslaugas privalo proporcingai paskirstyti patalpų savininkams, tačiau ieškovas nėra į bylą pateikęs detalizacijos ir pagrindžiančių dokumentų dėl kas mėnesį patirtų išlaidų už ginčo teisines paslaugas už ginčo laikotarpį, o tik atskiras išlaidas patvirtinančius dokumentus, kas daro neįmanomą patikrinti ieškovo apskaičiuoto mokesčio už teisines paslaugas pagrįstumą;

177. Nutraukus ginčo Sutartį, ieškovas už suteiktas paslaugas sąskaitas teikė tiesiogiai ginčo patalpų savininkui UAB „VL turto valdymas“ ir tose sąskaitose nebuvo numatyta mokesčio už teisines paslaugas;

188. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas į administravimo kaštus dėl aiškumo įtraukė ir teisines paslaugas, kad būtų aiškesnės administravimo išlaidos. Sutartyje yra aiškiai išskirtos administravimo išlaidos bei jų tarifas, tuo tarpu teisinės paslaugos yra nepriskiriamos prie administravimo paslaugų;

199. Ieškovo reikalavimas pagal ginčo PVM sąskaitas – faktūras – 1 625, 20 Lt. Atlikus priešpriešinių reikalavimų vienašalį įskaitymą buvo sumokėta 1 158, 89 Lt, 2013-09-30 buvo sumokėta 438, 74 Lt, taigi iki ieškinio pateikimo skola ieškovui sudarė 30, 57 Lt ir šios sumos apmokėjimo įrodymai pateikti į bylą kartu su atsiliepimu į ieškinį. Teigia, jog formali jo skola galėtų būti tik 1 158, 89 Lt, jei teismas pripažintų mokesčio už teisines paslaugas reikalavimą pagrįstu;

2010. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė išlaidas ieškinio bei dubliko parengimui. Pažymi, jog ši byla nesudėtinga, nereikalauja specialių žinių, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, ieškovui procesinius dokumentus rengė uždaroji akcinė bendrovė, o ne advokatas ar advokato padėjėja, todėl maksimalus užmokesčio už teisines paslaugas dydis turėtų būti vertinamas mažesne pinigų suma nei rekomenduojamas užmokesčio už advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą ir maksimalus dydis. Anot apelianto, įvertinus bylos nesudėtingumą, maksimaliai protinga ieškinio ir dubliko parengimo bendra kaina negali viršyti 1 000 Lt.

21Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą nepakeistą; priteisti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtas procesinių dokumentų parengimo išlaidas. Nurodo šiuos atsiliepimo apeliaciniam skundui argumentus:

221.Apeliantas neginčija aplinkybės, jog ginčo Sutartį sudarė laisva valia. Apeliantas nepateikia jokių argumentų, kurie sudarytų pagrindą Sutartį pripažinti negaliojančia. Pažymi, jog apeliantas Sutarties sąlygų neginčijo, nesikreipė dėl Sutarties pakeitimo, nors tokią teisę turėjo;

232. Sudarydamas Sutartį apeliantas žinojo, kad joje yra aiškiai nurodytas išlaidų dydis teisinėms paslaugoms, skirtoms pastatui aptarnauti. Nustatant Sutarties turinį, apeliantas turėjo galimybę susipažinti su Sutarties projektu, jį įvertinti ir sutikti su Sutarties sąlygomis arba nesutikti, tačiau apeliantas akceptavo Sutartį su visomis iš jos išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis, įskaitant ir įsipareigojimą mokėti už teisines paslaugas;

243. Mokestis už teisines paslaugas pastatui aptarnauti yra įtvirtintas Sutartyje, kuri nėra nuginčyta, todėl galiojanti. Apelianto teiginys, kad kitoje sudarytoje 2009-02-01 negyvenamų patalpų nuomos sutartyje su trečiuoju asmeniu – patalpų savininku UAB „VL turto valdymas“ nėra įsipareigojimų sudaryti sutartį su ieškovu dėl teisinių paslaugų, yra absoliučiai nesusijęs su šia byla;

254. Teisinės išlaidos šiuo atveju yra sudėtinė pastato administravimo dalis, ir šios išlaidos reikalingos ne asmeniniams nuomininko ar savininko reikmėms užtikrinti, o bendriesiems pastato savininkų poreikiams tenkinti. Atmestinas apelianto teiginys, jog jis neturėjo teisinių paslaugų poreikio. Tokio pobūdžio paslaugos buvo teikiamas ne tik jam, o ir viso pastato patalpų nuomininkams. Suteiktos teisinės paslaugos neturi realios materialinės išraiškos, nes patalpų nuomininkai akivaizdžiai nemato, tačiau jos yra realiai teikiamos (byloje pateikti įrodymai apie bendrijos išlaidas VĮ „Registrų centras“, advokatų kontoroms už suteiktas teisines paslaugas pastato administravimui);

265. Apeliantas, priešingai nei nurodo apeliaciniame skunde, 2010-03-22 rašte pripažino, kad pastato apsaugos ir teisinių paslaugų mokesčiai yra skirti ne jo asmeninėms, o pastato priežiūros reikmėms ir šiuos mokesčius už jį turėtų mokėti patalpų savininkas. Tokiu būdu apeliantas pats paneigia savo apeliacinio skundo teiginius, kad teikiamos teisinės paslaugos nėra skirtos pastato priežiūros reikmėms. Pažymi, jog po 2010-03-22 rašto apeliantas daugiau jokių pretenzijų nereiškė – jis priėmė ir visiškai apmokėjo jam išrašytas sąskaitas – faktūras;

276. Kartu su dubliku pateiktoje lentelėje apie atsakovo apmokėtas sąskaitas – faktūras, nurodytos sąskaitos, išrašytos iki 2013-07-10, kurias apeliantas per 4 metus jų neginčydamas faktiškai jau yra apmokėjęs, tačiau sąskaitos SPR Nr.8408, Nr.8706, Nr.8709 iki šiol nėra apmokėtas ir minėtoje lentelėje nenurodytos, bet nurodytos pačiame ieškinyje. Pažymi, jog minėta lentelė įrodo, kad apeliantas daugiau kaip 4 metus nuo Sutarties sudarymo pradžios mokėjo už teikiamas paslaugas, neginčydamas nei pastato apsaugos, nei teisinių paslaugų mokesčių;

287. Apelianto atliktas vienašalis įskaitymas yra negalimas, nes tarp šalių nebuvo priešpriešinio vienarūšio reikalavimo ir reikalavimo teisės;

298. Už byloje pateiktų procesinių dokumentų parengimą jis neprašo priteisti didesnių sumų, negu tų, kurias nustato Teisingumo ministro įsakymu patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teigiamą teisinę pagalbą (paslaugas). Anot ieškovo, tai leidžia teigti, kad jis nepiktnaudžiauja savo padėtimi, nešvaisto lėšų, skirtų bendrijos bei pastato savininkų bendriesiems poreikiams tenkinti.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

31Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.

32Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

33Byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalaujamų priteisti iš atsakovo mokesčio pagrįstumo.

34Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „VL Turto valdymas“ 2009-02-01 sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu išsinuomojo patalpas pastate, esančiame ( - ), kuriame ieškovas veikia kaip bendrija. 2009-02-02 tarp šalių buvo sudaryta ginčo Sutartis dėl komunalinių ir eksploatavimo paslaugų teikimo, kuria bendrija įsipareigojo organizuoti patalpų nuomininkui – apeliantui komunalinių paslaugų tiekimą, o pastarasis įsipareigojo sumokėti išlaidas, susijusias su Sutartyje išvardinta veikla. Už suteiktas paslaugas ieškovas apeliantui išrašinėjo PVM sąskaitas – faktūras, kurias apeliantas apmokėjo tik dalinai. Dėl netinkamai apelianto vykdytų sutartinių įsipareigojimų, ieškovas ginčo Sutartį 2013-09-20 nutraukė. Ieškovas nurodė, jog Sutarties nutraukimo dienai atsakovo skola pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras sudarė 1 625, 20 Lt sumą, kurią prašė priteisti iš apelianto. Pastarasis nesutikimą su ieškovo reikalavimu iš esmės grindė tuo, jog ieškovas nepagrįstai į už suteiktas paslaugas išrašytas PVM sąskaitas – faktūras įtraukdavo teisinių paslaugų mokestį, nors tokių paslaugų jam neteikė. Nurodė, jog 2013-09-25 ieškovo atžvilgiu atliko vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 1 158, 89 Lt sumos nesuteiktų teisinių paslaugų apimtyje. Taip pat teigė, jog likusi skolos suma pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras buvo apmokėta. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimus atsakovui tenkino visa apimtimi. Teismas sprendė, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš apelianto suteiktų teisinių išlaidų mokesčio; atmetė apelianto argumentus dėl įskaitymo, pažymėdamas, jog jis neturėjo teisinio pagrindo įskaityti dalį skolos ieškovui.

35Dėl naujų įrodymų prijungimo

36Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – 2013-11-19 ieškovo pranešimo trečiajam asmeniui UAB „VL Turto valdymas“ apie sutarties nutraukimą su apeliantu kopiją bei trečiojo asmens UAB „VL Turto valdymas“ apeliantui išrašytų sąskaitų – faktūrų už suteiktas komunalines paslaugas kopijas. Teigia, jog šie įrodymai patvirtina aplinkybę, jog ieškovas patalpų savininkams mokesčio už teisines paslaugas netaiko. Nurodo, jog šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo ir jų prijungimas prie bylos neturės neigiamos įtakos operatyviam bylos išnagrinėjimui.

37Vadovaujantis CPK 314 str., apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme turi atitikti įstatyme nustatytą reglamentavimą, o prašymas juos priimti ir ištirti turi būti argumentuotas (CPK 314 str., 306 str. 3 d., 324 str. 3 d.).

38Įvertinus tai, kad apeliantas niekaip nepagrindė savo teiginio, jog naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo tik bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, tuo tarpu iš pateiktų dokumentų kopijų matyti, jog jie buvo sudaryti 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. sausio mėn., t.y. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu (b.l.196-200), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo minėtus dokumentus priimti, juos vertinti ir dėl jų pasisakyti (CPK 180, 181, 314 str.). Pažymėtina ir tai, jog apelianto pateikti dokumentai apie trečiojo asmens UAB „VL Turto valdymas“ jam išrašytas sąskaitas – faktūras už komunalinius mokesčius neturi įrodomosios vertės sprendžiant ieškovo ir apelianto teisinio santykio ginčą.

39Dėl apeliacinio skundo argumentų

40Apeliantas teigia, jog prieš sudarant ginčo Sutartį su ieškovu, jam buvo paaiškinta, kad mokestis už teisines paslaugas bus skaičiuojamas ir pareiga šį mokestį mokėti kils tuo atveju, jei šios konkrečios paslaugos bus jam suteiktos, tačiau ieškovas nepagrįstai šias išlaidas nuolat įtraukinėjo į už suteiktas paslaugas išrašomas PVM sąskaitas – faktūras. Pažymi, jog pagal su trečiuoju asmeniu UAB „VL Turto valdymas“ sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį neturėjo prievolės sudaryti susitarimo dėl teisinių paslaugų. Taip pat teigė, jog ginčo Sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo parengtas sąlygas. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos apelianto argumentus kaip nepagrįstus. Aplinkybė, jog apeliantas sutartimi su trečiuoju asmeniu UAB „VL Turto valdymas“ dėl negyvenamų patalpų nuomos prisėmė pareigą apmokėti mokesčius už jam nuomojamose patalpose suteiktas komunalines paslaugas, tarp kurių konkrečiai nebuvo nurodyta, jog nuomininkas turės pareigą apmokėti ir pastato administravimui reikalingas teisines išlaidas, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl apelianto prisiimtų įsipareigojimų pagal šalių ginčo Sutartį. Minėta sutartis nėra ginčo Sutarties dalis, todėl apeliantui ginčo Sutartimi nustatytos prievolės negali būti vertinamos pagal jo sutarties su trečiuoju asmeniu nuostatas.

41Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais bei reikšminga CK 6.193 str. 5 d. nustatyta bendrąja taisykle, kad aiškinant sutartį svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010). Nagrinėjamu atveju ginčo Sutartimi ieškovas įsipareigojo organizuoti apeliantui komunalinių, techninių priežiūros paslaugų, administravimo paslaugų tiekimą (Sutarties 1.1 p.). Prieduose prie Sutarties buvo detalizuotos ieškovo organizuojamos paslaugos, nurodyti jų įkainiai (b.l.8,9). Sutarties Priede Nr.1 nurodyta, jog bendrija organizuoja administravimo, eksploatavimo ir apskaitos paslaugas, teisines paslaugas pastatui aptarnauti, pastato patalpų apsaugos paslaugas, nurodyti minėtų paslaugų įkainiai (b.l.8). Iš byloje pateiktų ieškovo apeliantui išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, jog ginčo Sutarties vykdymo laikotarpiu į ieškovo teikiamas paslaugas buvo įtraukiamas teisinių paslaugų mokestis (b.l.51-106). Aptartos Sutarties nuostatos bei ieškovo pateikti buhalteriniai dokumentai paneigia apelianto teiginį, jog prieš sudarant ginčo Sutartį buvo susitarta, jog teisinių paslaugų mokestis bus skaičiuojamas atskirais atvejais, suteiktus tokias paslaugas. Kaip minėta, Sutarties Priede Nr.1 įvardinta, jog bendrija organizuoja teisines paslaugas pastatui aptarnauti, nurodytas šių paslaugų fiksuotas dydis – 17, 40 Lt. Tai patvirtina, jog teisinių paslaugų mokestis buvo sudėtinė pastato administravimo išlaidų dalis, skaičiuojama ne pagal konkretaus nuomininko poreikius, o pagal bendrai paskaičiuotas pastatui aptarauti reikalingas teisines išlaidas. Byloje nėra duomenų apie tai, jog apeliantui Sutarties pasirašymo metu nebuvo žinomos aptartos Sutarties sąlygos, ieškovo teiktinų paslaugų pobūdis, įkainiai, apie tai, kad Sutarties sąlygos jam buvo primestos, tuo tarpu apelianto teiginiai apie žodinius susitarimus su ieškovu dėl teisinių paslaugų mokesčio skaičiavimo, dėl Sutarties sudarymo prisijungimo būdu nepaneigia byloje surinktais įrodymais pagrįstos išvados, jog sudarydamas Sutartį apeliantas žinojo, kad joje yra aiškiai nurodytas mokestis teisinėms išlaidoms, skirtoms pastatui aptarnauti. Taigi ieškovas pagrįstai į atsakovui pagal Sutartį išrašytas PVM sąskaitas – faktūras įtraukdavo teisinių išlaidų mokestį, kurį apeliantas turėjo pareigą apmokėti. Apeliantas nurodo, jog kreipėsi į ieškovą su pretenzija dėl skaičiuojamo teisinių paslaugų mokesčio 2010-03-22, tačiau šis klausimas nebuvo išspręstas. Pažymėtina, jog ieškovas apeliantui paslaugas pagal Sutartį teikė nuo 2009-02-02 iki 2013-09-20. Be minėtos pretenzijos bei kelių ieškovo išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų, ant kurių apeliantas buvo nurodęs, jog „prašo nenurodyti paslaugų, kurios nėra teikiamos“, kitokių veiksmų ginti savo tariamai pažeistas teises apeliantas nesiėmė, toliau vykdė Sutartį iki tol, kol ieškovo iniciatyva Sutartis buvo nutraukta dėl apelianto netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo; pranešimą apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą apeliantas ieškovui išsiuntė 2013-09-25, t.y. po Sutarties nutraukimo. Tokios aplinkybės leidžia spręsti, jog apeliantas, kaip ginčo sutartinių santykių šalis, nebuvo sąžiningas – nesiėmė atitinkamų veiksmų pasirūpinti savo sutartinėmis teisėmis ir pareigomis: nors teigia, jog neprivalėjo pagal Sutartį mokėti teisinių paslaugų mokesčio ieškovui, tačiau nustatytomis sąlygomis ir terminais nevykdydamas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų su atsakovu išliko sutartiniuose santykiuose daugiau kaip ketverius metus.

42Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto argumentus dėl 2013-09-25 vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo vertinimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, jokie kiti teisiniai santykiai, išskyrus ginčo Sutartį, šalių nesiejo, tuo tarpu apelianto be teisinio pagrindo parengta PVM sąskaita – faktūra teisinių pareigų nesukūrė, dėl ko teismas pagrįstai pripažino, jog ginčo skolos dalies įskaitymas pagal apelianto parengtą PVM sąskaitą – faktūrą negalimas. Pažymėtina, jog ieškovas neturėjo pareigos ginčyti be teisinio pagrindo sukurto apelianto dokumento, todėl atmestini jo argumentai, jog ieškovas pripažino įskaitymo faktą.

43Dėl apelianto argumentų, jog ieškovas negali reikalauti mokesčio už paslaugas, kuriomis jis nesinaudoja/jam nebuvo suteiktos, kaip tai numato CK 6.716 str. 1 d., pažymėtina, jog šiuo atveju apelianto pareiga mokėti teisinių paslaugų mokestį reglamentuota Sutartimi ir jos Priedais, todėl apeliantas nepagrįstai remiasi minėta teisės norma dėl atlygintinų paslaugų teikimo. Pažymėtina, jog ginčo Sutartis nustatė, jog bendrija įsipareigoja organizuoti komunalinių ir eksploatavimo paslaugų, tame tarpe ir teisinių paslaugų, teikimą patalpų nuomininkui (Sutarties preambulė, Sutarties 1.1 p.), apeliantas – patalpų nuomininkas įsipareigojo mokėti už Sutartyje nurodytas ir suteiktas paslaugas, todėl apelianto samprotavimai, jog teisinės paslaugos turėjo būti teikiamos tik pastato ar pastato patalpų savininkams, tuo tarpu jis, kaip nuomininkas, nėra šio mokesčio subjektas, atmestini kaip nepagrįsti. Sutiktina su atsiliepimo apeliaciniam skundui argumentu, jog teisinės išlaidos pastatui aptarnauti buvo nustatytos ne asmeninėms pastato patalpų nuomininkų ar savininkų reikmėms užtikrinti, o bendriesiems jų poreikiams tenkinti. Ieškovas į bylą pateikė dokumentus, patvirtinančius teisinių išlaidų, suteiktų bendrijai administruojant pastatą, realumą (b.l.143-161).

44Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo argumentus dėl Sutartyje nustatyto teisinių paslaugų mokesčio tarifo nepagrindimo bendrijos ar bendrijos narių susirinkimo sprendimu, bendrijos paskaičiuoto ginčo mokesčio už ginčo laikotarpį detalizacijos ir ją pagrindžiančių dokumentų nepateikimo, kuriuos apeliacinės instancijos teismas atmeta CPK 306 str. 2 d. pagrindu, kadangi šiomis aplinkybėmis apeliantas negrindė savo atsikirtimų ieškovo reikalavimams pirmosios instancijos teisme.

45Nors apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog apylinkės teismas tinkamai aiškino ginčo Sutarties nuostatas, pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutartinių prievolių vykdymą, sutarčių aiškinimą ir iš esmės teisingai išsprendė šalių ginčą, tačiau nepagrįstai neįvertino byloje esančių įrodymų apie tai, jog apeliantas iš dalies patekino ieškovo reikalavimą dėl 1 625, 20 Lt skolos priteisimo ir ginčo teisminio nagrinėjimo metu apmokėjo ginčo PVM sąskaitą – faktūrą Nr.8284 438, 74 Lt sumai (b.l.50) bei 2013-11-19 papildomai sumokėjo 30, 57 Lt skolos (b.l.114). Aplinkybę dėl PVM sąskaitos – faktūros Nr.8284 apmokėjimo ieškovas netiesiogiai pripažino dublike, kartu su dubliku pateikęs atsakovo apmokėtų sąskaitų – faktūrų lentelę, iš kurios matyti, jog atsakovas 2013-09-30 apmokėjo sąskaitą Nr.8284 (b.l.142), taip pat atsiliepime į apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į nurodytą, skundžiamas teismo sprendimas keistinas ir ieškovui iš atsakovo priteistinos skolos suma mažintina iki 1 155, 89 Lt (334, 77 Eur).

46Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai priteista 3 267 Lt bylinėjimosi išlaidų suma. Teigia, jog ieškovas nepateikė įrodymų, jog patyrė tokias išlaidas. Taip pat nurodo, jog įvertinus tai, jog procesinius dokumentus ieškovui rengė ne advokatas ar advokato padėjėjas, o teisines paslaugas teikianti bendrovė, maksimalus už šias paslaugas dydis turėtų būti vertinamas mažesne pinigų suma, nei rekomenduojamas užmokesčio už advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalus dydis, tuo labiau, jog byla nesudėtinga. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su šiais apelianto argumentais: į bylą ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog jis patyrė ieškinio parengimo išlaidas UAB „Factum Vilnius“ 2013-09-20 išrašytos PVM sąskaitos – faktūros 1 815 Lt sumai (b.l.16), tačiau išlaidos dėl dubliko parengimo yra pagrįstos – pateiktį jų paskaičiavimą ir sumokėjimą pagrindžiantys įrodymai (b.l.162-163). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, suma mažintina. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto samprotavimus dėl ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų mažinimo, atsižvelgiant į tai, kad procesinius dokumentus ieškovui rengė ne advokatas ar advokato padėjėjas, o bendrovė, teikianti teisines paslaugas, tačiau iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, ieškovo patenkintų reikalavimų suma sudaro 71 proc., atitinkamai mažintina ir bylinėjimosi išlaidų už dubliko parengimą suma (1452×71/100) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1 031 Lt (298, 58 Eur) bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

47Dėl iš dalies patenkino apeliacinio skundo, atsakovas įgijo teisę į dalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 98 str.). Atsakovas patyrė 500 Lt apeliacinio skundo surašymo išlaidų, šios išlaidos pagrįstos, todėl atsakovui priteistina 145 Lt (42 Eur) (500×29/100) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 968 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo išlaidų, iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, ieškovui priteistina 687, 28 Lt (199, 05 Eur) (968×71/100) suma. Atlikus šalių bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, įskaitymą, ieškovui iš atsakovo priteistina bendra 455, 63 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

48Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą pakeisti – teismo sprendimo rezoliucinės dalies antroje pastraipoje nurodant priteisti iš atsakovo UAB „Apskaitos ir verslo sprendimų biuras“, j. a. k. 300659683, ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“, j. a. k. 300072255, naudai 334, 77 Eur (tris šimtus trisdešimt keturis eurus, 77 euro centus) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Priteisti ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ iš atsakovo UAB „Apskaitos ir verslo sprendimų biuras“ bendrą 455, 63 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt penkis eurus, 63 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, sumą.

51Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 625,20 Lt... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad jis neprivalo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad šalys 2009-02-02 sudarė sutartį Nr. 02/02/09 (toliau... 9. III. Apeliacinio skundo argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. 1.Prieš pasirašant Sutartį ieškovas paaiškino, kad mokestis už teisines... 12. 2. Teismas nepagrįstai nesivadovavo sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir... 13. 3. Dėl ieškovo be pagrindo skaičiuojamų teisinių paslaugų buvo... 14. 4. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atliktas vienašalis... 15. 5. CK 6.716 str. 1 d. imperatyviai nustato, kad prievolė apmokėti teisines... 16. 6. Ieškovas nėra pateikęs į bylą bendrijos ar bendrijos narių susirinkimo... 17. 7. Nutraukus ginčo Sutartį, ieškovas už suteiktas paslaugas sąskaitas... 18. 8. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas į... 19. 9. Ieškovo reikalavimas pagal ginčo PVM sąskaitas – faktūras – 1 625,... 20. 10. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė išlaidas ieškinio bei dubliko... 21. Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti... 22. 1.Apeliantas neginčija aplinkybės, jog ginčo Sutartį sudarė laisva valia.... 23. 2. Sudarydamas Sutartį apeliantas žinojo, kad joje yra aiškiai nurodytas... 24. 3. Mokestis už teisines paslaugas pastatui aptarnauti yra įtvirtintas... 25. 4. Teisinės išlaidos šiuo atveju yra sudėtinė pastato administravimo... 26. 5. Apeliantas, priešingai nei nurodo apeliaciniame skunde, 2010-03-22 rašte... 27. 6. Kartu su dubliku pateiktoje lentelėje apie atsakovo apmokėtas sąskaitas... 28. 7. Apelianto atliktas vienašalis įskaitymas yra negalimas, nes tarp šalių... 29. 8. Už byloje pateiktų procesinių dokumentų parengimą jis neprašo... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 31. Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.... 32. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 33. Byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalaujamų priteisti iš atsakovo... 34. Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „VL Turto... 35. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 36. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – 2013-11-19... 37. Vadovaujantis CPK 314 str., apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 38. Įvertinus tai, kad apeliantas niekaip nepagrindė savo teiginio, jog naujų... 39. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 40. Apeliantas teigia, jog prieš sudarant ginčo Sutartį su ieškovu, jam buvo... 41. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų,... 42. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto argumentus dėl... 43. Dėl apelianto argumentų, jog ieškovas negali reikalauti mokesčio už... 44. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo argumentus dėl Sutartyje nustatyto... 45. Nors apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog apylinkės teismas... 46. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai priteista... 47. Dėl iš dalies patenkino apeliacinio skundo, atsakovas įgijo teisę į dalies... 48. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą pakeisti –... 50. Priteisti ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai... 51. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....