Byla I-9326-208/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su B. S. skundu,

Nustatė

2teisme 2014-08-05 gautas B. S. skundas.

3Paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2014-08-07 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2014-08-27 pašalinti skundo trūkumus – pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme su suformuluotu aiškiu skundo reikalavimu (pasiūlyta skundo reikalavimą formuluoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2014-01-02 įsakymo Nr. 1V-1 atžvilgiu), skundo turinyje aiškiai, konkrečiai išdėstyti nesutikimo su skundžiamu įsakymu motyvus, pagrindžiančius skundo reikalavimą, save įvardinti pareiškėja, nurodyti kitas proceso šalis, pateikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2014-01-02 įsakymo Nr. 1V-1 originalą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, jo gavimo datą įrodančio dokumento (voko ar kitų įrodymų) originalą bei su skundu pateiktų dokumentų kopijų originalus arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Teismas pareiškėjai išaiškino, kad jei ji skundą teikia praleidusi įstatymo nustatytą terminą, ji turi teisę teikti motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

4Teisme 2014-08-22 gautas pareiškėjos patikslintas skundas bei papildomi dokumentai, tačiau pareiškėja teismo 2014-08-07 nutartyje nurodytų įpareigojimų neįvykdė – nesuformulavo jokio skundo reikalavimo, skundo turinyje aiškiai, konkrečiai neišdėstė skundo motyvų, nepateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2014-01-02 įsakymo Nr. 1V-1 ar įrodymų, kad kreipėsi dėl šio įsakymo gavimo, tačiau jai buvo atsisakyta jį pateikti, nepateikė motyvuoto ir atitinkamais įrodymais pagrįsto prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., teisėjas

Nutarė

8B. S. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2014-01-23 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai