Byla e2-32780-819/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,

2sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams R. R.-J., advokatui Aleksandrui Gončarko,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas G. J. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“ 20519,57 Eur nuomos mokesčio, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 141-145). Ieškinys buvo priimtas 2018 m. birželio 26 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

7Ieškinyje ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2013 m. birželio 21 d. sudarė negyvenamųjų (administracinių) patalpų nuomos sutartį Nr. 13-06/21, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui administracines patalpas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti 1500 Lt (434,43 Eur) nuomos mokestį. Atsakovas su ieškovu už negyvenamųjų patalpų nuomą laiku neatsiskaitydavo, todėl laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 7 d. susidarė 20519,57 Eur įsiskolinimas. Atsakovas šio įsiskolinimo geruoju ieškovui nepadengia. Remdamasis tuo, ieškovas prašo teismo priteisti šį įsiskolinimą jo naudai iš atsakovo.

82018 m. liepos 24 d. preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį tenkino.

9Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminaraus sprendimo, kuriais prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad pats ieškovas nežino už kurį laikotarpį atsakovui skaičiuoja skolą pagal 2013 m. birželio 21 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 13-06/21. Šis terminas skiriasi patikslinto ieškinio lentelėje ir pačiame ieškinyje. Atsakovo teigimu, tai rodo ieškovo siekį pasipelnyti atsakovo sąskaita, kas negali būti suderinama su sąžiningumo ir teisingumo principais, draudimu piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Paaiškina, jog ieškovas ieškinyje nutyli, jog jis pats 2018 m. birželio 7 d. reikalavime Nr. 2018/06/07-01 nurodė organizuoti visų patalpų, esančių ( - ), atlaisvinimo darbus iki 2018 m. birželio 21 d. bei perduoti visų durų, esančių išnuomotose patalpose ir pastate, raktus. Atsakovas 2018 m. birželio 21 d. buvo pasirengęs perduoti patalpas ieškovui, tačiau pats ieškovas nepranešęs, nebandęs suderinti kitos datos ir laiko, kurį jis pats nustatė, neatvyko į patalpų perdavimą ir patalpų neperėmė. Atsakovas 2018 m. birželio 21 d. pats kreipėsi į ieškovą ir išsiuntė jam pranešimą dėl patalpų perdavimo datos ir laiko nustatymo. Pažymi, kad ieškovas niekuomet nesikreipė į atsakovą dėl patikslintu ieškiniu reikalaujamos skolos sumos sumokėjimo neteismine tvarka. Ieškovo siekį pasipelnyti pagrindžia ir tai, kad ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37, 6.210 straipsniais, prašo 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį 6 procentų metinės procesinės palūkanos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Ieškovas nėra nei verslininkas, nei privatus juridinis asmuo, todėl šis ieškovo reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas.

10Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašo 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas ieškinyje aiškiai nurodė prašantis teismo priteisti 20519,57 Eur nuomos mokesčio sumą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 15 d., per kurį atsakovas naudojosi išnuomotomis patalpomis, vykdė komercinę veiklą, pašto paslaugas, gaudavo pajamas. Aplinkybės, kad šiuo laikotarpiu atsakovas naudojosi patalpomis, atsakovas atsiliepime neneigia, priešingai ją pripažįsta. Paaiškina, kad pats atsakovas tinkamai neparengė patalpų atlaisvinimo ir perdavimo procedūros, nes vykdant atsakovo iškeldinimą buvo nustatyta, kad patalpose yra svetimas turtas. Su atsakovu patalpų perdavimo laikas ir data buvo derinama. Atsakovas išnuomotas patalpas grąžino ieškovui tik 2018 m. liepos 2 d. Ieškovas atsiliepime taip pat pabrėžia, kad šios atsakovo nurodomos aplinkybės, be kita ko, neturi esmės ginčui teisingai išnagrinėti, nes šioje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už naudojimąsi patalpomis nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 15 d. Taip pat ieškovas nurodo, kad 2018 m. liepos 24 d. preliminariu sprendimu iš atsakovo ieškovo naudai buvo priteistos 5, o ne 6 procentų metinės procesinės palūkanos.

11Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovo atstovai prašė 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

12Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4463-781/2018 iškėlė atsakovui bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė MB „Bankrosta“.

132018 m. liepos 24 d. teismo preliminarus sprendimas keistinas.

14Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013 m. birželio 21 d. sudarė negyvenamųjų (administracinių) patalpų nuomos sutartį Nr. 13-06/21 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas iki 2014 m. spalio 31 d. išnuomojo atsakovui ( - ) bendro ploto patalpą (kabinetą) be antresolės kabineto su bendro naudojimo patalpomis, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – Ginčo patalpos) (e. b. l. 34-42). Sutarties dalies Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį 3 punktu šalys sulygo, kad atsakovas ieškovui už naudojimąsi Ginčo patalpomis moka 1500 Lt (434,43 Eur) dydžio nuomos mokestį už einamąjį mėnesį, neįskaitant gyventojų pajamų mokesčio ir kitų nustatytų mokesčių, iki prieš šį mėnesį buvusio mėnesio 10 (dešimtos) dienos, pervesdamas mokėtiną sumą į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovas šios pareigos pagal Sutartį tinkamai nevykdė, dėl ko ieškovas ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 31 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-577-232/2017, kuriuo, be kita ko, nutarė iškeldino atsakovą iš Ginčo patalpų, įpareigojo atsakovą per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atlaisvinti Ginčo patalpas ir priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 3333,53 Eur nesumokėto nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Minėtame sprendime teismas nustatė, kad atsakovui nustojus mokėti nuomos mokestį ieškovas 2014 m. balandžio 16 d., 2014 m. birželio 16 d. raginimais kreipėsi į atsakovą dėl įsiskolinimo sumokėjimo, o 2014 m. birželio 25 d. pranešė Sutartį nutraukiąs ir pareikalavo atlaisvinti Ginčo patalpas, 2014 m. liepos 14 d. pakartotinai pareikalavo atlaisvinti Ginčo patalpas. Taip pat minėtame sprendime Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad atsakovas neneigia, jog iki šiol nėra Ginčo patalpų atlaisvinęs, šalių pasirašyta nuomos sutartis yra nutraukta, atsakovas be pagrindo neatlygintinai naudojasi Ginčo patalpomis, tuo pažeisdamas ieškovo kaip Ginčo patalpų savininko teises (e. b. l. 7-22, CPK 182 str. 2 p.). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. sprendimas įsiteisėjo 2018 m. birželio 5 d. (CPK 179 str. 3 d.). Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. išdavė vykdomąjį raštą, kuris tą pačią dieną ieškovo buvo pateiktas vykdyti antstolio Armino Naujokaičio kontorai (e. b. l. 117). Iš ieškovo į bylą pateikto antstolio Armino Naujokaičio 2018 m. liepos 2 d. iškeldinimo protokolo nustatyta, kad atsakovo iškeldinimo iš Ginčo patalpų procedūra buvo vykdoma 2018 m. liepos 2 d. (e. b. l. 152-154).

15Pažymėtina, kad šių 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminariame sprendime konstatuotų kaip nustatytų aplinkybių atsakovas, teikdamas prieštaravimus, iš esmės neginčija. Atsakovas prašo įvertinti tik tai, kad pats ieškovas ieškinyje skirtingai nurodo laikotarpį, už kurį jis prašo priteisti skolą iš atsakovo, be to, atsakovas nutyli, jog Ginčo patalpų atlaisvinimo procedūra 2018 m. birželio 21 d. neįvyko dėl pačio ieškovo kaltės. Vertindamas šiuos atsakovo teikiamus argumentus, teismas pažymi, kad pradiniame ieškinyje ieškovas, dėstydamas ieškinio pagrindą, aiškiai nurodė laikotarpį, už kurį prašo priteisti skolą už naudojimąsi Ginčo patalpomis iš atsakovo. Šis ieškovo nurodomas laikotarpis buvo siejamas su Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-577-232/2017 priteista skola iš atsakovo ieškovo naudai už laikotarpį iki 2014 m. birželio 30 d. ir ieškinio pareiškimu teismui 2018 m. birželio 8 d., todėl ginčo laikotarpis šioje byloje apėmė laiką nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 7 d. Sutiktina, kad ieškovo vėliau teiktuose ieškinio patikslinimuose buvo tam tikrų nesutapimų (lentelėje nurodyta, kad skola paskaičiuota iki 2018 m. birželio 15 d., o tekste iki 2018 m. birželio 7 d.), tačiau jie nebuvo esminiai, nes ieškiniu reikalaujama priteisti nuomos mokesčio suma visą laiką nekito (CPK 115 straipsnio 4 dalis). Vertindamas atsakovo nurodomą aplinkybę dėl pačio ieškovo veiksmų priimant Ginčo patalpas iš atsakovo 2018 m. birželio 21 d., teismas pažymi, kad ši atsakovo nurodoma aplinkybė jokios esminės reikšmės ginčui teisingai išnagrinėti neturi: ieškovas ieškiniu prašo priteisti nuomos mokestį už naudojimąsi Ginčo patalpomis iki 2018 m. birželio 7 d.; atsakovas neginčija, kad iki 2018 m. birželio 7 d. atsakovas pareigos perduoti Ginčo patalpas ieškovui nebuvo įvykdęs (CPK 180 straipsnis).

16Taigi byloje nustatyta, kad ieškovas dar 2014 m. birželio 25 d. pranešė atsakovui Sutartį nutraukiąs ir pareikalavo atsakovą atlaisvinti Ginčo patalpas. Įvertinęs šią byloje nustatytą aplinkybę, teismas 2018 m. liepos 24 d. preliminariame sprendime padarė išvadą, kad ieškovo su atsakovu laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 7 d. nesaistė Ginčo patalpų nuomos sutartiniai santykiai, nes Sutartis tuo metu jau buvo nutraukta. Nepaisant šio fakto, neginčijamai nustatyta, kad atsakovas visą šį laikotarpį be teisinio pagrindo naudojosi Ginčo patalpomis ir vengė jas grąžinti ieškovui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.499 straipsnyje nustatyta, kad nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės (1 d.). Jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius (2 d.). Ieškovas pagrįstai, remdamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiavo atsakovui 20519,57 Eur skolą už naudojimąsi Ginčo patalpomis nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 7 d. (e.b.l. 141-145), tame tarpe už naudojimąsi Ginčo patalpomis 2018 m. birželio mėnesio septynias dienas (101,36 Eur (434,43 Eur x 0,23332)). Byloje duomenų, kad atsakovas ieškovui apmokėjo šią susidariusią skolą, nėra (CPK 178 str., 185 str.). Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 20519,57 Eur skolos pagrįstai buvo patenkintas 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminariu sprendimu šioje byloje.

172018 m. liepos 24 d. preliminariu sprendimu ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminą piniginei prievolei įvykdyti, teismas priteisė 5, o ne 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20519,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Todėl šiuo klausimu atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Tačiau įvertinus byloje nustatytą aplinkybę, kad atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4463-781/2018 buvo iškelta bankroto byla, o pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, šios palūkanos priteistinos iki Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4463-781/2018 įsiteisėjimo, t. y. 2018 m. rugsėjo 17 d. (CPK 179 str. 3 d.). Todėl šioje dalyje 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminarus sprendimas keistinas.

18Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo sumokėtą žyminį mokestį už ieškinio padavimą – 231 Eur (e. b. l. 33). Visiškai patenkinus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos – 231Eur, pagrįstai priteistos iš atsakovo ieškovui 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminariu sprendimu (CPK 93 str. 1 d.). Valstybė šioje byloje patyrė 3,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios priteistinos valstybės naudai šiuo galutiniu sprendimu iš atsakovo, nes jo atžvilgiu ieškinys patenkintas (CPK 96 str.).

19Vadovaudamasis CPK 87, 262, 428, 429 straipsniais, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 24 d. preliminarų sprendimą dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo pakeisti.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“, į. k. 125725687, ieškovo G. J., a. k. ( - ), naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20519,57 Eur (dvidešimt tūkstančių penki šimtai devyniolika eurų 57 ct) sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2018 m. birželio 26 d. iki teismo nutarties iškelti UAB „Megatomas“, į. k. 125725687, bankroto bylą įsiteisėjimo 2018 m. rugsėjo 17 d.

22Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 24 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Megatomas“, į. k. 125725687, 3,47 Eur (trys Eur 47 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pristatyti teismui.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams R. R.-J., advokatui Aleksandrui Gončarko,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. J.... 5. Teismas... 6. ieškovas G. J. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“... 7. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2013 m. birželio 21 d. sudarė... 8. 2018 m. liepos 24 d. preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį tenkino.... 9. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl 2018 m. liepos 24 d. teismo... 10. Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašo 2018 m.... 11. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovo atstovai prašė 2018 m. liepos 24 d.... 12. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam... 13. 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminarus sprendimas keistinas.... 14. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su... 15. Pažymėtina, kad šių 2018 m. liepos 24 d. teismo preliminariame sprendime... 16. Taigi byloje nustatyta, kad ieškovas dar 2014 m. birželio 25 d. pranešė... 17. 2018 m. liepos 24 d. preliminariu sprendimu ieškovui iš atsakovo, praleidusio... 18. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 19. Vadovaudamasis CPK 87, 262, 428, 429 straipsniais, teismas... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 24 d. preliminarų sprendimą... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“, į. k. 125725687, ieškovo G. J.,... 22. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 24 d.... 23. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Megatomas“, į. k. 125725687,... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...